Egyéb

Indulnál…

Minden mozdulatod rítus, már fenn van cipő, táska. Egy utolsó simítás: jó lesz? Kutatva nézel az előszoba falára. Tükörből látod önmagad. Idegen Az, kit vizslatsz a mában, megütközöl arcodon, szemeden, nincs a lobogás, nincs a vágy, nyomát nem látod rajta [… Tovább]

Egyéb

Hajnal-gyorson

  Hajnal-gyorson, ablak mellett. Világosodó tükörkép, széledő árnyak. Testiség-hártyán tovasuhanó erdők, mezők, apró települések, állomások nevei kászálódnak ki az éjszakából. Kivilágított padlásszoba, hátra futó szőlősorok, ablakot kihajtó kéz, görcsben vonagló fatörzs, vakuvillanásos magyar élet. Naptűzzel világló felhők, oldódó feszültség. Vakításpillanatokon [… Tovább]

Egyéb

Soha már

Anyám mindig a hajnal ébredte előtt gondolt a mosásra kiosont a fürdőbe ahol az este otthagyta a lányok levetett és összehajtogatott (nem is értem miért így hagyta) székre rendezett ruháit majd a hokedlire tette a teknőt (a mosógép nem úgy [… Tovább]

Egyéb

TÓNÁSZ

(karácsonyi Balaton) Fény csábolta a Tó szívét, vad télről álmodott a jég, de szabadságolt a hideg, két hattyú úszta a vizet, s halk loccsuk mintha hallaná, örömölt hullámolt alá, a Nap napos volt odafönt, lent titkos nászt csobbant a csönd, [… Tovább]

Egyéb

Újév-köszöntő

Újév-köszöntő Az üveg kristályfalán átsüt az óbor rubint vére, imbolygó gyertyaláng lobban vöröslő árnyakat szőve. Emeld hát poharad az eljövendő évre! Az első kortyot loccsantsd áldozatul kandalló tüzébe, s ahogy az izzó hasábokon sercenve tűnik semmivé a bor, úgy múljon [… Tovább]

Egyéb

Különleges szeánsz

H.K. sohasem volt valami szerencsés ember. Ha úgy hozta a sors, hogy talált az utcán száz forintot, inkább visszaadta jogos tulajdonosának, vagy, ha a tulaj már régen messze járt, egyszerűen bevitte a kerületi rendőrőrsre, és leadta, mint talált tárgyat. Amikor [… Tovább]

Egyéb

MÁTRA

A magyar táj tenger-zöldje, egyik vég a Zagyva-árok, másikán a hegy-világot lezárja a Tarna völgye, itt él országunk magassa, Kékes és a Galya-tető, s csupa szépség, csupa erő, ahogy kedvvel tör magasba, s megitatják a hegy alját, dél felől a [… Tovább]

Egyéb

FÖGGÖNY

Úgy mentek el, mint fecskevillanás a halálosra kékült ősz egén, s nem ér véget az őrült zuhanás, csak legördül a szárnyakról a fény. Legutóbb szerkesztette 2019.11.04. @ 21:49 – Bereczki Gizella – Libra

Egyéb

Őszi eső

Őszi eső Szürkére fakult fátyol felhőzi be az eget búsuló őszi eső füröszti a kertet lágyan surrannak gyémántos cseppek virágokon,leveleken sárgába hajló őszi gyepen elmosva mindent mit a nyár adott izzó szenvedélyt lángoló napot csak fémszín felhőkből pergő didergő könnyeket [… Tovább]

Egyéb

Rigó Jancsi, a prímás 13. rész

Lassanként a bíborvörösre festett eget felváltotta a fekete színű sötétség. A Hold még valahol késésben volt, ám hamarosan kibújt a felhők mögül, és ezüstszínűre varázsolta az eget. Ahogy baktattak a Via Appia ki tudja hány ezer éves kövezetén, Veronika kis [… Tovább]

Egyéb

Ne gyűjts kincseket

Sötétségben van a világ Sok szív némán sír Jajgat a szegény segítségért kiált Ki az aki segíteni bír? Meddig süllyed az ember a gonoszságban? Miért nem látják a sebzett lelkeket? Pedig segíthetnének oly sokan Sok éhező tehetne asztalra kenyeret A [… Tovább]

Egyéb

Változás

  Közeledbe merészkedik. Egyre közelebb. Teste fáradt, meggyötört.Szárnyad suhogása megnyugtatja, áramlásod melegében sütteti magát. fényed Őt is eltölti.. Hamiskás mosollyal rád kacsint. még közelebb kúszik hozzád … szinte hagyja megérinteni magát.. Pihegve, esdve  könyörög nektárodért. Megitatod, s hálásan tekint rád. [… Tovább]

Egyéb

ADY

Sokáig nem tudtam eldönteni, hogy szeretem-e Ady Endrét vagy sem. Addig a napig vívódtam magamban, amíg egy irodalom óra megadta a választ.          Györgyi néni, a magyar tanárnőm, erőteljes mozdulattal vágta ki a tanterem ajtaját, majd fejedelmi tartással a tanári [… Tovább]

Egyéb

Ábra

Abszurd Egy edzőteremben csörömpölnek a súlyok. Az ajtó csapódását senki nem veszi észre. Nyakkendős, enyhén idegbeteg külsejű könyvelő aktatáskát szorongat a hóna alatt, nézelődik, majd odalép egy nagy, kövér emberhez. – Elnézést, én befizettem… – Magának is jó napot! Dobja [… Tovább]

Egyéb

Nyitott szájjal szép az élet!

Abszurd Alacsonyan szálló vajaskiflitől tágult vöröshagymányira Citera mindkét bájos szeme. Az ámulattól eltátott szájacskáján berepülő görbefalat, akarattalanul dörgölte végig nyeldeklőjét, s csusszant gyomrának töltelékéül. Így már töltött citera lett, és ezen még jobban elcsodálkozott. Tehát a repülő sült galamb létezik, [… Tovább]

Egyéb

Garancia

Garancia Vettem én egy hűtőszekrényt,fagyó is volt benne,barna volt a bajszom akkor,láttam reggelente. Jól dolgozott, tette dolgát,duruzsolt és hűtött,de mire a bajszom ősz lett,inkább csupán fűtött… Kiszolgált, de amint én is,Ő is korosodott,kihívtam a szerelőmet,velem okoskodott… Örülj neki, jól kitartott,venni [… Tovább]

Egyéb

Szív várvány

A hasad megböki valami. Jé, hét ágra süt a Nap és annak az egyike végigkarmolja és csiklandozza. Az előbb még zuhogó nyári zápor odébb is elállt. A mindent beragyogó szivárvány, a láthatár széléről színeket dobál alá. Amott, a szürke háttérbe [… Tovább]

Egyéb

Süntelenül

Abszurd A dombtetőn, a hölgy árnyékos oldaláról, egy ritkás, hosszú borostájú szerzet figyelte a felé közeledőt. Nagyon szép volt az a völgy, ahonnan araszolva döcögött felé valami olyasmi, mint a mesebeli kis gömböc. Gyakorlott szeme, messzelátó nélkül is észrevette a [… Tovább]

Egyéb

Mozaik

Egyperces Jó száz évvel ezelőtti hangulatot áraszt a terem. Minden asztalon egy-egy csokor mákvirág. Az ablakok közelében, az egyedüli vendég feni fogait és evőeszközeit étekéhez. Kinéz, megszívja tüdejét a retro-illattal, majd nekilátna, de hajának szálai egyenként merednek a plafon felé, [… Tovább]

Egyéb

Ne csak nézz!

Félperces Egy sziget, egy pálma, egy hajótörött. Másik sziget, másik pálma, másik hajótörött. Újabb sziget, újabb pálma, újabb hajótörött. Még egy sziget, még egy pálma, még egy hajótörött. A fejük ropogósra sült, hanyatt heverve várják az esőt, falják a fejükre [… Tovább]

Egyéb

Kalapfüst zongora

Abszurd Előzmények:   https://www.7torony.hu/content.php?c=42545   Aladár élete alig változott valamit, csak ritkán járnak hozzá a régi alagsori cimborái, akik nélkül sosem tanulta volna meg milyen kivégző osztag előtt állni, de a lakása sem újult volna fel szélsebesen. Már húsz esztendő [… Tovább]

Egyéb

Megjelent a kilencedik verseskötetem

Megjelent a kilencedik verseskötetem. Címe: Útközben. A könyv A/5 méretű, kemény táblás, 80 oldalas. A borítóhoz „légi felvételt”, egyik repülőből készült  fotómat használtuk fel. A kötetben az utazás során keletkezett írások / 36 válogatott fotómmal kiegészítve/ találhatók. Koosán I.   [… Tovább]

Egyéb

Rózsa

Egy rózsa. A Rózsa. Tehát ő maga, egy tüneményes női lélek.   Az illata rabul ejt(Ő), és minél jobban törődsz vele, gondoskodsz róla, figyelsz rá, mered igazán szeretni, annál inkább és intenzívebben ontja magából a semmi mással össze nem téveszthető [… Tovább]

Egyéb

A mi Kisslakink

Isten éltesse sokáig, jó erőben, egészségben, alkotókedve teljében a mi Kisslaki Lacinkat, valamennyiünk örömére! Legutóbb szerkesztette 2019.09.10. @ 15:01 – Pápay Aranka