Fordítás

Jézus Krisztus pokoljárása

  Költői gondolatok Jézus Krisztus pokoljárásáról Felkérésre készítette: Poetische Gedanken über die Höllenfahrt Jesu Christi Auf Verlangen entworfen Johann Wolfgang von Goethe von J.W.G. Mily szokatlan nagy sokadalom, Welch ungewöhnliches Getümmel! Zeng az égen vigadalom! Ein Jauchzen tönet durch die [… Tovább]

Vers

Vallomás

Nem kell, hogy az ember bevallja. Belül mindenki egyedül van, akár az imából kiforduló arca, tétova – és olyannyira gyámoltalan. Elől a megváltás némasága, mögöttünk a fájdalom evez. Mosolyod kövekbe mártod – gyönge vagy. Ajkaidra kavicseső permetez. Én nem érzem [… Tovább]

Egyéb

Karácsonyi – emlékek

A karácsonyi ünnep “varázslatában” az érzékeny lélek valami kifürkészhetetlen módon…   János apostol Krisztus „világba jövetelét” az ? evangéliumában, „szükségszer?en” égi nyelvezeten közli velünk a közölhetetlent: ti. a genezis isteni titkát, eredetét, célját. Az üdvtörténetbe enged betekintést. Az égi logika [… Tovább]

Hit

Éjforduló

Ezt mondod ismeretlenül is barátom… Ezt mondod ismeretlenül is barátom: Ezért érdemes élni, csülökre menni megveszekedett kölykeivel a szélnek, az irgalmatlan télben… S itt betyárkodsz a kirabolt parkban, hajadonfőtt, hószínű hajjal, csámpás cipődben s várod az istennyilát, miközben csenevész lábaidnál [… Tovább]

Hit

Költészet dicsérete

Jó volna a kertünkben a véndiófánk ágain tanyázó esti szélénekét valamiképp becsempészniegy szépségesen szép költeménybe;de kérdem én, milyen nyomos okom islenne erre, hisz’ a szél a legjobbhelyen énekel, pont ott,ahol énekelnie kell: kint a kertünkben,verseim virágzó sorai közt, melyeketvén diófánk [… Tovább]

Hit

Látod, itt lakik

Látod, itt lakik e külvárosi nyomortanyán…   Látod, itt lakik e külvárosi nyomortanyán. Látod az eldobott injekciós t?ket, az üres borosüvegeket, és azokat a mocskos pornográf újságokat? Nézd csak meg jól, öreg, itt lakik, de most nincs itt, elment valahová. [… Tovább]

Hit

Betakar minket az éj

Betakar minket az éj, elevenség, ragyogás…   Betakar minket az éj, elevenség, ragyogás, míg spirális hajlatokon át, testünk p?rén cipeli a szerelmi igát… Obszidián ?r, távolodva közeledünk, mit a kéz felmutat: oltár és ég? áldozás s a titkok titkának titka, [… Tovább]

Hit

Az égi mérleg

Barabásnak neked és nekem…             Barabásnak neked és nekem – szabadulás s megmenekedés Megváltónknak kereszt, megfeszítés, széttárt-karú emelked? ölelés         Legutóbb szerkesztette 2019.09.10. @ 12:48 – Leleszi Balázs Károly

Egyéb

A reformáció rövid története

Gondolatok a reformációról…   Luther Márton a reformáció elindítója el?tt az egyház bels? megjobbításával a reformációt évszázadokkal megel?z? reformzsinatok már foglalkoztak s ennek az ügynek, mármint a megmerevedett egyházi formák megváltoztatásának érdekében az el?reformátorok tusakodtak. Van egy nagyon fontos közös [… Tovább]

Hit

Nyári titok

Rét. A zöldell? f?…   Rét. A zöldell? f? vadvirágok liláskék villámait, s a kaszák gyors suhintásait ?rzi. A patak öbleiben puha lépt? békák, táguló szem a fák álmaiba ütközik, falu fel?l kutyaugatás, az ég markában nyári zivatarok, szarvasb?gések fogadója, [… Tovább]

Hit

Hajléktalan zsoltár

Porban éljük napjaink…     Porban éljük napjaink, gyékényünk nyílt koporsó, bevalljuk félünk, s?r? siralmaink közt szánk éhségt?l kinyíltan tátong, gyülevész had, arcunk árkaiban napfény-tályog, a titkot, a kimenekedést keressük, de csak néhány csenevész bokor tanúsítja, hogy ahol létezünk, minden [… Tovább]

Hit

Oszd szét a szeretetet!

Összekulcsolt kezek. A hajnali napsugár viola-könnyekkel beharmatozza a verandát. Nesztelen remeteként térdeplek, csodálatos ez a magány, a szív rejtekén szenderg? emberi beszéd. Ilyenkor minden elcsitul, s a tegnapok vérz?, tövises sebeit jelenléted bekötözi. Olyan ember vagyok, ki titokzatos utakra indult, [… Tovább]

Hit

Ősszel a temetőkertben

Kondul a lélekharang, gyakorta kijársz ide… Kondul a lélekharang, gyakorta kijársz ide,mécsest gyújtasz, az éj összepakoljaés elnapolja a világot, hozzád tartozónak,mégis idegennek érzel itt mindent,a fejfákat, a koszorúkat, a hervadó virágokat,az öröklét titkait feszegetnéd, perceketkérsz, hogy az isteni t?zben megmerítkezzél,ám, [… Tovább]

Hit

Szívdobbanás egy ház előtt

Eljöttem érted kedvesem, virágot…     Eljöttem érted kedvesem, virágot és madarat találsz a tenyeremben,úgy mint régen a gazdag vándorkeresked?k, akik messzi tájakról    érkeztekés ritka virágokat, beszél? madarakat rejtettek iszákjukba.Nos kérlek, engedj be, régmúlt emlékeket ?rzök a szívemben,kibújtam most a [… Tovább]

Hit

Az égi titok

Az égi titok szeretetajtajának reteszét…   Az égi titok szeretetajtajának reteszét, úgy gondolod, hogy nehéz kinyitni. Épp ellenkez?leg – bezárni nehéz. Legutóbb szerkesztette 2019.09.11. @ 06:47 – Leleszi Balázs Károly

Hit

Éjgyűrűk vedlő ideje

Az éjgyűrűk vedlő ideje… Az éjgyűrűk vedlő ideje. Levélkuszaságban eggyé nőttek az árnyak. Helyrehozhatatlan tett: én vagyok az, vénségesen       vén arc, jelenembe zárkózva. Futómuskátlis házikó, amiről olykor beszéltem,       vergődő gondolat. Tehát – halk hang legyek csupán, névtelen. Döntéseim, [… Tovább]

Hit

Késői tűz

A napfény elbódít az árnyék betakar fekete kend?vel… A napfény elbódít az árnyék betakar fekete kend?vel tekinteted attól a madártól függ aki kalitkája mögött más éghajlatra vágyik és attól a csontváztól amely mellemben senyved mondd meg tudod-e zabolázni azt a [… Tovább]

Hit

Hazatérés

Angyalok mozdulatlanok…     Angyalok mozdulatlanok. Szélcsend. Kövek zárt tere. Elveszettnek hitt forrásvízek szökkennek fel szemedben. Legutóbb szerkesztette 2019.09.11. @ 06:47 – Leleszi Balázs Károly

Hit

Kávai hajnal

Egy fehérre meszelt falusi ház Egy fehérre meszelt falusi ház hajnaltájt életre kel, harangoznak, konyhában a mosogató fölötti porcelán kislámpa kigyullad, kávé friss illata, cseréppoharaknak koccanó kiskanalak, a résnyire tárt ajtón beárad a rózsák, a nyári orgonák illata és a [… Tovább]

Hit

A jel

“És a nép b?zös sikátoraiból el?vánszrogva…” És a nép b?zös sikátoraiból el?vánszorogva, az olajfák h?vösében vigyorogva így kiáltozott:"Ha valóban az Isten fia vagy, akkor adj hát égi jelet minékünk, és szállj le arról a keresztr?l!" Nem tudták, és nem is [… Tovább]

Hit

Éjszakai szivárvány

Mert mindig is sejtettem én, hogy ha teliholdidején ujjamat felnyújtom a vízesésfelé, ekkor mennydörgés közepette hirtelenfelragyog az éjszakai szivárvány.Fények és vízcseppek becézgetések t?zijátékaiíme, ez az én testem, dajkáld lüktet?nágaskodó kábulatcsillagszemcsék a szemek mécseseibenszilaj-ösztönös emelked? zuhanása száj, a vér, a leveg? [… Tovább]

Hit

Megpróbáltatás

Bekerített a szorongattatás…   Elfonnyadt a virág a tenyeremben K?szálak zárták le az ösvényt a hegygerinc felé Biztonságosnak hittem a tengert és jégtömböknek ütköztem a vizek közepén Bekerített a szorongattatás… És Te ébren várakoztál lelkem ölén! Legutóbb szerkesztette 2019.09.11. @ [… Tovább]

Hit

Sziklák közt virágok

Szegénységben élsz, de te így szólsz asszonyodhoz:Nézd, nem vagyunk egyedül,Valaki ?rködik életünk felett, Ã??mindennyomorúságunk ellenére csordultig vagyunk örömmelÃ??.Így van ez.Mert, akik átadták szívüket Istennek, azok már hitb?l élnek,hajszálfinoman, pókhálószer?en szöv?dnek Ã??beléje.Életük magasra hág, s életjellé lesznek az emberek közt,Ã??mint szegények, [… Tovább]