Egyéb

Karácsonyi – emlékek

Elolvasta: 90 A karácsonyi ünnep “varázslatában” az érzékeny lélek valami kifürkészhetetlen módon…   János apostol Krisztus „világba jövetelét” az ? evangéliumában, „szükségszer?en” égi nyelvezeten közli velünk a közölhetetlent: ti. a genezis isteni titkát, eredetét, célját. Az üdvtörténetbe enged betekintést. Az [… Tovább]

Hit

Látod, itt lakik

Elolvasta: 89 Látod, itt lakik e külvárosi nyomortanyán…   Látod, itt lakik e külvárosi nyomortanyán. Látod az eldobott injekciós t?ket, az üres borosüvegeket, és azokat a mocskos pornográf újságokat? Nézd csak meg jól, öreg, itt lakik, de most nincs itt, [… Tovább]

Hit

Költészet dicsérete

Elolvasta: 73 Jó volna a kertünkben a véndiófánk ágain tanyázó esti szélénekét valamiképp becsempészniegy szépségesen szép költeménybe;de kérdem én, milyen nyomos okom islenne erre, hisz’ a szél a legjobbhelyen énekel, pont ott,ahol énekelnie kell: kint a kertünkben,verseim virágzó sorai közt, [… Tovább]

Hit

Oszd szét a szeretetet!

Elolvasta: 87 Összekulcsolt kezek. A hajnali napsugár viola-könnyekkel beharmatozza a verandát. Nesztelen remeteként térdeplek, csodálatos ez a magány, a szív rejtekén szenderg? emberi beszéd. Ilyenkor minden elcsitul, s a tegnapok vérz?, tövises sebeit jelenléted bekötözi. Olyan ember vagyok, ki titokzatos [… Tovább]

Hit

Ősszel a temetőkertben

Elolvasta: 79 Kondul a lélekharang, gyakorta kijársz ide… Kondul a lélekharang, gyakorta kijársz ide,mécsest gyújtasz, az éj összepakoljaés elnapolja a világot, hozzád tartozónak,mégis idegennek érzel itt mindent,a fejfákat, a koszorúkat, a hervadó virágokat,az öröklét titkait feszegetnéd, perceketkérsz, hogy az isteni [… Tovább]

Hit

Az égi mérleg

Elolvasta: 1 081 Barabásnak neked és nekem…             Barabásnak neked és nekem – szabadulás s megmenekedés Megváltónknak kereszt, megfeszítés, széttárt-karú emelked? ölelés        

Egyéb

A reformáció rövid története

Elolvasta: 1 091 Gondolatok a reformációról…   Luther Márton a reformáció elindítója el?tt az egyház bels? megjobbításával a reformációt évszázadokkal megel?z? reformzsinatok már foglalkoztak s ennek az ügynek, mármint a megmerevedett egyházi formák megváltoztatásának érdekében az el?reformátorok tusakodtak. Van egy nagyon [… Tovább]

Hit

Hajléktalan zsoltár

Elolvasta: 1 095 Porban éljük napjaink…     Porban éljük napjaink, gyékényünk nyílt koporsó, bevalljuk félünk, s?r? siralmaink közt szánk éhségt?l kinyíltan tátong, gyülevész had, arcunk árkaiban napfény-tályog, a titkot, a kimenekedést keressük, de csak néhány csenevész bokor tanúsítja, hogy ahol [… Tovább]

Hit

Sziklák közt virágok

Elolvasta: 194 648 Szegénységben élsz, de te így szólsz asszonyodhoz:Nézd, nem vagyunk egyedül,Valaki ?rködik életünk felett, Ã??mindennyomorúságunk ellenére csordultig vagyunk örömmelÃ??.Így van ez.Mert, akik átadták szívüket Istennek, azok már hitb?l élnek,hajszálfinoman, pókhálószer?en szöv?dnek Ã??beléje.Életük magasra hág, s életjellé lesznek az emberek [… Tovább]

Hit

Titokzatos kísértés

Elolvasta: 194 659 …sziklás hegyre kell felkapaszkodnom… Vissza kell térnem az emberek közé.Tüsténkednek az ágak, zöld balladárafakadnak s az északi jeges szélmarkából kiszabadult a madárdal.Az id? pörögve távozik a nem-láthatóba,szabályosan; de irgalmasságot nyertem véredáltal, lelkembe szöv?dött mosolyod fénye; s miel?tt elindulnék [… Tovább]

Hit

Isten érintései

Elolvasta: 194 657 Alázáródó szemhéjak alatt nyüzsg? vizek,ami megnevezhetetlen. Csupán egy pillanat volta dolgok áttetsz?ségén, az emberi lét számtalanarcának egyike. Egy váratlanul megszólítottnyoma-vesztett, kolduló kisgyermek nézett vissza,könyörgésbe feszülten. Épp akkor fordult befeléa falnak. Nem volt más, mint a gyermekisorstalanság felriasztott tovaszökken? [… Tovább]

Hit

Olajfalevelek közt

Elolvasta: 194 630 …ajándék ez a pillanat… Rézsútos májusi napsugár.A hegynek megyek,tempósan fölfele.Énekesmadár szól a fán,s lent a völgyben,egy patak.Megpihenek.Szétnézek.Lassul az élet szívverése,kincseit tárja a természet:az ösvény közelében,az opálos párában,ezüst zölden villóznakszemembe,az olajfalevelek.Nyúlánk levelük tövénapró sárgás kelyhek,mind más,üzenetek ezek,gyermektekintetek, csodás ígéretvirágok.Ajándék [… Tovább]

Hit

Keresztek

Elolvasta: 194 633 …pontosan látni… életre kelnek…       A hegyen magasodva egy Ember szegekre feszítvemozdulatlan szárnyakat bont egekbe-emelve a keresztet nem egyet megszámlálhatatlants hirtelen maguk a szálkák a farostok az erek: pontosan látni életre kelnek

Hit

Menni, menni kell

Elolvasta: 194 625 Mert menni, menni kell, a vihar-szaggatta ifjúságon át… Mert menni, menni kell,a vihar-szaggatta ifjúságon át,el egészen Isten csöndjéig,menni, míg ránk nem esteledik,a kertkaput lassan kinyitni,szerszámokat a helyére rakni,a kiskutyát megsimogatni,virágágyásokat megszemlélni,vissza a kavicsos úton,a kút, az árnyak táncán [… Tovább]

Hit

Szívdobbanás egy ház előtt

Elolvasta: 193 543 Eljöttem érted kedvesem, virágot…     Eljöttem érted kedvesem, virágot és madarat találsz a tenyeremben,úgy mint régen a gazdag vándorkeresked?k, akik messzi tájakról    érkeztekés ritka virágokat, beszél? madarakat rejtettek iszákjukba.Nos kérlek, engedj be, régmúlt emlékeket ?rzök a szívemben,kibújtam [… Tovább]

Hit

Éjgyűrűk vedlő ideje

Elolvasta: 193 558 Az éjgyűrűk vedlő ideje… Az éjgyűrűk vedlő ideje. Levélkuszaságban eggyé nőttek az árnyak. Helyrehozhatatlan tett: én vagyok az, vénségesen       vén arc, jelenembe zárkózva. Futómuskátlis házikó, amiről olykor beszéltem,       vergődő gondolat. Tehát – halk hang legyek csupán, [… Tovább]

Hit

Késői tűz

Elolvasta: 193 539 A napfény elbódít az árnyék betakar fekete kend?vel… A napfény elbódít az árnyék betakar fekete kend?vel tekinteted attól a madártól függ aki kalitkája mögött más éghajlatra vágyik és attól a csontváztól amely mellemben senyved mondd meg tudod-e zabolázni [… Tovább]

Hit

Kávai hajnal

Elolvasta: 193 557 Egy fehérre meszelt falusi ház Egy fehérre meszelt falusi ház hajnaltájt életre kel, harangoznak, konyhában a mosogató fölötti porcelán kislámpa kigyullad, kávé friss illata, cseréppoharaknak koccanó kiskanalak, a résnyire tárt ajtón beárad a rózsák, a nyári orgonák illata [… Tovább]

Hit

A jel

Elolvasta: 193 559 “És a nép b?zös sikátoraiból el?vánszrogva…” És a nép b?zös sikátoraiból el?vánszorogva, az olajfák h?vösében vigyorogva így kiáltozott:"Ha valóban az Isten fia vagy, akkor adj hát égi jelet minékünk, és szállj le arról a keresztr?l!" Nem tudták, és [… Tovább]

Hit

Éjszakai szivárvány

Elolvasta: 193 587 Mert mindig is sejtettem én, hogy ha teliholdidején ujjamat felnyújtom a vízesésfelé, ekkor mennydörgés közepette hirtelenfelragyog az éjszakai szivárvány.Fények és vízcseppek becézgetések t?zijátékaiíme, ez az én testem, dajkáld lüktet?nágaskodó kábulatcsillagszemcsék a szemek mécseseibenszilaj-ösztönös emelked? zuhanása száj, a vér, [… Tovább]

Hit

Megpróbáltatás

Elolvasta: 193 552 Bekerített a szorongattatás…   Elfonnyadt a virág a tenyeremben K?szálak zárták le az ösvényt a hegygerinc felé Biztonságosnak hittem a tengert és jégtömböknek ütköztem a vizek közepén Bekerített a szorongattatás… És Te ébren várakoztál lelkem ölén!

Hit

Éjforduló

Elolvasta: 105 Ezt mondod ismeretlenül is barátom… Ezt mondod ismeretlenül is barátom: Ezért érdemes élni, csülökre menni megveszekedett kölykeivel a szélnek, az irgalmatlan télben… S itt betyárkodsz a kirabolt parkban, hajadonfőtt, hószínű hajjal, csámpás cipődben s várod az istennyilát, miközben [… Tovább]

Hit

Betakar minket az éj

Elolvasta: 95 Betakar minket az éj, elevenség, ragyogás…   Betakar minket az éj, elevenség, ragyogás, míg spirális hajlatokon át, testünk p?rén cipeli a szerelmi igát… Obszidián ?r, távolodva közeledünk, mit a kéz felmutat: oltár és ég? áldozás s a titkok [… Tovább]

Hit

Nyári titok

Elolvasta: 127 Rét. A zöldell? f?…   Rét. A zöldell? f? vadvirágok liláskék villámait, s a kaszák gyors suhintásait ?rzi. A patak öbleiben puha lépt? békák, táguló szem a fák álmaiba ütközik, falu fel?l kutyaugatás, az ég markában nyári zivatarok, [… Tovább]

Vers

Vallomás

Elolvasta: 217 Nem kell, hogy az ember bevallja. Belül mindenki egyedül van, akár az imából kiforduló arca, tétova – és olyannyira gyámoltalan. Elől a megváltás némasága, mögöttünk a fájdalom evez. Mosolyod kövekbe mártod – gyönge vagy. Ajkaidra kavicseső permetez. Én [… Tovább]

Fordítás

Jézus Krisztus pokoljárása

Elolvasta: 675   Költői gondolatok Jézus Krisztus pokoljárásáról Felkérésre készítette: Poetische Gedanken über die Höllenfahrt Jesu Christi Auf Verlangen entworfen Johann Wolfgang von Goethe von J.W.G. Mily szokatlan nagy sokadalom, Welch ungewöhnliches Getümmel! Zeng az égen vigadalom! Ein Jauchzen tönet [… Tovább]

Novella

A tábori lelkész

Elolvasta: 949 HALÁLRÓL és SZERELEMRŐL A hatodik seb A tábori lelkész és az apáca 1945. február 09. 16 óra A történet kezdete   A Székesfehérvártól Budapestre fordított szovjet haderő lassan ráfolyt a budai oldalra. Idegen kézre került már a városrész [… Tovább]

Vers

belülről átjár

Elolvasta: 83 belülről átjár még a fény belülről átjár még a vér belülről átjár még a szó belülről átjár káma és manasz magyarosítva: kamasz és mamlasz belülről átjár még a csók belülről átjár még a tett kívülről átjár már a [… Tovább]

Vers

majo

Elolvasta: 65 A golyók helyükre gurítása, átlátszó tenyérnyi játékdobozban fontosabb, de megadná a vers valódiságát, a ritmust, ki írta. Tökölnék vele, de jössz, szemben vagy, belül jelzőkészülékem. Mondtam, hogy ez is naplójegyzet lesz. A készülék másodszor jelez, biztos, hogy fontosabb [… Tovább]

Vers

…de Te nem irgalmazol

Elolvasta: 106 …de Te nem irgalmazol Úgy vágyom szeretetedre Uram, mint szomjas utas a hűs forrásra. Úgy vágyom a feloldozást Uram, mint gyermek anyja lágy ölelését… …de Te nem irgalmazol! Fejemre olvasod minden bűnöm, – gondolatomban elkövetteket – Lelkemben reményem [… Tovább]