Vers

Évszakok / Tél/

Elolvasta: 80 Kép: Saját fotó Bíborpírral didereg a hajnal,tél öleli karcsú derekát,feldíszíti ezüst angyalhajjal,szél dalával szól a szerenád.  Hideg ajkú tél csókol a tájra,fázós fény dereng az ablakon,dérkristályos faág – ezüsthárfa –könnye csillan friss hó-paplanon. Ég kékje oly szürke, mint az [… Tovább]

Vers

Napszakos évszakok

Elolvasta: 64 Kép: internet     Jő’ a pőre hajnal kócos virradattal, ringó tavaszt ölelőn. Fű hegyén a harmat gyöngykönnyeket sarjaszt, friss napcsóktól remegőn. Trillás madár ének enged kacér szélnek, nyújtózva a dombtetőn. A déli nap konok, pipacs lángja lobog, [… Tovább]

Vers

Virágszívű évszakok…

Elolvasta: 61   Anyám, s nagyanyám teste virággá lettek Isten csillagokkal megvilágított kertjében. Felhők fölé zarándokolt lelküknek fényét,  apró mécsesek melegében érzem, amikor esténként a szobámban égnek, bennem ott ringatózik egy ének. A hang, melyet gyermekként hallgattam, ma is átölel. Néha [… Tovább]

Vers

Évszakok /ősz/

Elolvasta: 62     Kertek alján már az ősz csatangol,tolvaj lépte surran hangtalan,harmatkönnyet csen a pirkadattól,érett ajka néma, s daltalan. Nyurga fákon remegnek a lombok,nyári bársony bimbókon dülöng,ég kékjén a felhők tépett rongyok,csöppnyi szellő sértetten dühöng. Fohászt ásít öreg templom tornya,fényre vágyik [… Tovább]

Vers

Négy évszak

Elolvasta: 67 Ablakomba Tavasz, csönd ül, Rügyeken rigófütty rezdül. Lomb alatt pitypalatty nyújtózik és iszalag.   Délibábot Nyár hevenyész, vihart patkol, vagy heverész’… Kertek alatt szél szalad, cibál kócos kazlakat.   Levél zizzen, s méla sárba hull harangszó kondulása ősz [… Tovább]

Vers

Évszakok váltakoznak

Elolvasta: 79   Évszakok váltakoznak, most ?sz jogán tipor rajtunk az id?. Megtéveszt? évszakokban   élünk. Sietek eléd a buszhoz, munkából érkezel. Kora reggelek vetítette képek szememben:   felöltözöl, szépíted magad, indulnod nem is lehet másképp, gyerekek gondja, felel?sség szólít. [… Tovább]

Vers

Évszakok

Elolvasta: 57   Keskenyedik a tarló,  Testesedik tar ló: Lefosztja menyecskéjét, Elosztja szerezményét A hó.   Szenderedik a hó, fagy, Hemperedik a csónak: Dalolja szerezményét, Karolja  menyecskéjét A Nap.   Cseperedik az eső, Heveredik a mező: Beoltja környezetét, Leoldja bőr-tegezét [… Tovább]

Vers

Évszakfosztás

Elolvasta: 72 ajánlás – herceg – ne hencegj – nem iszom – szívizom féreg rágja gyökerét leveletlen az ága emlékezve a h?l? nyárra szemünk sótól füstt?l ég  odahalunk vedlett tövére kérge hull életünk sebére elsietünk es?cseppek el?l jön-e még sugár túl-fel?l [… Tovább]

Vers

Az utolsó évszak

Elolvasta: 61 erénytelenül vágyik az ?szre szép sz?l?édes az ?sz mustot könnyezik mazsolává töpörödöm eszencia mindent lepárol  bennem a napfény a szerelmek ízét  csalódások savait bor leszek óbor palackom rám száradt b?rköpenyem csontok magvai egykor elszórom mint ölem áporodott hímspóráit [… Tovább]

Vers

Évszakok harca

Elolvasta: 74 Még egy végs?,de annál elszántabb küzdelem –Nem adja meg magáta tél oly könnyedén,ahogy tavaszt sodorfelé a röpke szél!Még összecsapnak –Kié a gy?zelem?Fogcsikorgatva tartjazászlaját a jégGyenge már a karja –Hiába csapkodjavéle a kóbor hópihéket –A biztos halálbakergeti szép lassan [… Tovább]

Vers

Évszak hexameter

Elolvasta: 176   TAVASZ Lány szív dobban, a nap szerelem csóvát ereget le,friss ibolyák harmatjától élednek a vágyak,gólyák gallyazzák, toldozzák fészkeiket már,érzik, hogy nem késhet, megjön a t?zlehel? nyár!   NYÁR Árnyas zöld ligetekben méhecskék hada posztol,nektártól részeg mind, csillog [… Tovább]

Vers

Évszakok

Elolvasta: 61 *   Évszakok   Elfutott előlem a nyár. Elillant. Télbe forduló koromban; Szikkadó, őszi szájjal iszom Tavasz-lágy ajkaid mosolyát

Gyerekvers

Évszakvarázslat /gyermekvers/

Elolvasta: 1 067 Szilaj léptű tavasz-fiú április bolondja, esőt tüsszent, rügyet pattint a szomjazó ágra.   Gyöngyvirágos gyűrűt húz a nyár-leány ujjára, szív-virágos medált akaszt tünemény-nyakába.   Aranyhajú nyár-leánynak virágzik lábnyoma, bárányfelhős fodrot visel napfényes nyár-nyaka.   Ősz-anyóka nagykendője sárga levél-rojtos, [… Tovább]

Vers

Négy évszak

Elolvasta: 66 …csak babafotókat válogatunk egy videóhoz… mellyel elindul lassan egy közös élet, lányom – a menyasszony – gyerekkorába réved… Szabadnap révénaz id?vel szárnyakat kapegy sor emlékezés…Az évszakok köztlassan már átmenet sincs,peregnek az évek,a múltban történések…fotóalbumokon át repítjükfogékony képzeletünk,s rég [… Tovább]

Vers

Minden megálló másik évszak

Elolvasta: 86 Petyhüdt esküt tennék,hogy a következ?ig soha többé,ám nem lenne értelme,tudod,nem fért elmeoktóber odújába,csak a semmi dzsentri förtelme.Most a betört elmevároskarámbannegédes teóriákkal lézeng.Harangszó meg drogbólé zengbennem a Bazilikánál,úgy érzem, a cs?d örök,csupán bájcsutakolt cs?dörökcirógatjáka cafka célvonalat,aztán h?seivel henceg a [… Tovább]

Vers

Éveknek a szaka

Elolvasta: 110 A vers a természet és a női nem közötti hasonlóságot mutatja be. Ahogy a természet változik, az évszakok váltakozásával, úgy változhat egy lányban a belső világ. Amennyire sokszínű tud lenni a természet olyan sok alakzatban jelennek meg különböző [… Tovább]

Vers

Szél

Elolvasta: 70 Minden évszakban…       Mikor nyári izzásban lengedez, és gomoly szájával b?röd fújja, hálásan kitárod valódat neki, hagyod, hogy hátadat simítsa újra, amikor magát kelleti.   ?sszel sárga lombot szövöget, kopaszodó réten f?zenét hallgat, karja érett fürtöket [… Tovább]

Vers

Concerto

Elolvasta: 237 Mucha: Négy évszak (faliszőnyeg) *                                                     (Ihlette Vivaldi, az il prete rosso („vörös pap”)                                             L’autonno (ősz)                                                              dolente, doloroso (fájdalmasan)   Ezer színével zsong körül az ősz fázós, béna nyelvem zsolozsmát vacog… Rég [… Tovább]

Vers

XXXIX. vers

Elolvasta: 54 Négy évszak     Tavasz, nyár, ?sz, tél, s újra tavasz, Pattan pici rügy, buborékként virág fakad. Serdül? levelek dús zöldje, fának koronája, Zizegve zajongnak, majd fordul id? nyárra.   Míg szell?ben udvarolnak, s becézgetik egymást, Ajkuk ékesen [… Tovább]

Vers

Tavasz

Elolvasta: 73 Legkedvesebb évszakom…. Csöpp, lila szirmait illatozó ibolyák hada bontjaNyílik a sárga “es?” – aranyat megidézve virágaPelyhes a rügy, csodaszép, gyönyör? igazán ez a barkaSárgarigó dala száll, örömóda gyanánt a Világra Langyos a szél, ami símogató, vele édes az [… Tovább]

Vers

mesél a szél

Elolvasta: 194 630 Szabó E. Éva Négyévszak 60×60 cm olaj-vászon vajon mir?l fecseg kinn a sok falevél ha szobánkon ringón átlibben a nyáresti szél vajon mir?l mesél vajon mir?l fecseg kinn a sok falevél mikor ablakok közt vágtat haragvón a szél vajon mir?l mesél vajon mir?l fecseg kinn a sok piruló levél ha résnyire nyitott ajtónkon beoson a borzongató szél vajon mir?l mesél vajon mir?l fecseg kinn a sok perg? levél mikor közénk kúszik a dermeszt?en hideg szél vajon mir?l mesél 2006. november

Vers

Nyárvég

Elolvasta: 151 meleg színekkel búcsúzik a nyár tó vize csendes, ringat kék eget selyemfonálon billeg egy bogár harsány élet, vidámság, ég veled bennem is halkulnak a szavak, leülepszik, tisztul sok érzelem hű barát, család, mi fontos marad csalódás ellen legjobb [… Tovább]

Vers

Nyári fotók

Elolvasta: 293 Nyári fotók              Koosán Ildikó  Tombol a nyár, alig van árnyék, csend feszül az elpilledt világra, nyaral a többség, kihalt a város. Mit tehetnék e fülledt délutánba’?   Fotókkal igyekszem visszatalálni  egy réges-régi debreceni nyárba…                          * [… Tovább]

Vers

Nyárkatlan

Elolvasta: 322 Megbillent a Föld tengelye, odébb döccentünk vele,  nyarunk nem a régi nyár ma, ránk zúdult a Szahara. Forr az ég katlana, bugyog, a Nap izzó gömbként forog, délibábos vizet láttat, remeg, olvad útburkolat. Fáradt patak csak csordogál, város, [… Tovább]

Vers

a jövő nyárra…

Elolvasta: 282 Útszéli gyalog bodza száraz ága… madárka üldögél azon, fejét félre hajtja. Nézem, s eltűnődöm, hova lett a tavalyi kesernyés illata… Elmúlt, kiszáradt, körötte napsütötte lombok alatt apró sarjak. Ágaikat ég felé nyújtják… Honnan jöttek, ki gondol azzal? Nézem, [… Tovább]

Vers

Nyár

Elolvasta: 292 Oly gyorsan jött, alig kaptam észbe, lángsörényű szellőparipán, bodros felhőt firkantott az égre- s meleg lett a horgolt kardigán. Huncut fénnyel virágszirmot bontott, telt bibékkel varázsolt vigaszt, hárs illattal éhes méhrajt vonzott- s bársonycsókká feslett a pipacs.

Vers

– nyári kép –

Elolvasta: 652 Ameddig elláthat a szem a kéklő ég alatt csodálja mindenem a szőke kazlakat. S habár a rendszerét nem értve kémlelem, festménnyé pingálja bennem képzetem. Alant keret – a föld. Fentről leánykás felhő nyelvet ölt. Balról képbe lógó pimasz [… Tovább]

Vers

NYÁRSZÜNET

Elolvasta: 251   Július tizenkettő. Délre jár, vagy harangkondulástól fél a nyár, de jó pár napja arrébb költözött, és célt tévesztve máshol lődörög.   A ború, mint a vetett mag, kikel, az ég terítve van felhőivel, és össze-vissza pöttyög az [… Tovább]

Vers

Nyáresti dal magamnak

Elolvasta: 415   A ház előtti fák rés-sikátorán Ezüst fény tör át: álombuborék. Tegnapi tavasz, maradék dizájn Pipacs közt a zöld, felettem a kék.   Kéz a kézben est, halkuló neszek, A kert végén dús bodza illatok, Terjed a homály, [… Tovább]

Vers

NYÁRFAVIRÁG

Elolvasta: 399 Pillegve száll, a légáram lovagja, és aláhullva tapadva terül, majd újra rázza fürtjét anyja, apja, s a fehér pamacs friss szellőre ül.   Be-beoson a legparányibb résen, még fickándozik, mielőtt leszáll, s míg orromba fojtja a szívverésem, fehér [… Tovább]

Vers

Költöznek nyári színek

Elolvasta: 248   Őszi pillantással fut szemedbe a nyár, még viaskodó molyok verik a lámpát, már didereg a takaró nélküli Hold, képébe már minden kutya belecsaholt. Lassanként kiolvad nyári zöld alóla, Benetton’ árnyú, szőlőtőkét magolva. hőség hangján közeleg távoli tél, [… Tovább]

Vers

Nyárfavirágzás

Elolvasta: 247   Nyílik a nyárfa kabócabolyha viszi a lomha lepke-lég   szállongva hull lebegve szárnyal hó- zuhatagként zúdul feléd   tollpihezápor kavarog, táncol orrodon landol pillád takarja   játszi fehérség bűbájos rémség tüsszög a város apraja, nagyja   kapkodsz [… Tovább]

Vers

Szerető nyár

Elolvasta: 703   Szerető nyár   Hegyek ölelésébe költözött nyaram, zöldellő fenyvesek rejtik mosolyát, ott fecskeszárnyon száll – a végtelen utam – s majdan csillagok őrzik édes álmát.   Hűs patakokba csordogál álmok könnye, hogy édesítse azt tündöklő sugár, harmat [… Tovább]

Vers

Tiszakécskei nyár

Elolvasta: 499   Kilépve a szokott időből, habos, könnyű lebegésnek, vattás vágynak megfelelni: oldódj, lazíts, pihenj szépen! Átölelő, simogató viz a strandi medencékben, tükrén karcsú nyárfák nézik maguk, ingva kósza széllel. Soselátott szomszédokkal emberséges beszélgetést folytatni lassú tempóban. Szétnézni a [… Tovább]

Vers

Még nyár…

Elolvasta: 604       Tömött gerezdű késő nyára távol horizontján jár,átlibben égő bokrokon, szunnyadó szénakazlakon. Mustszagú szőlőkerteken becsípett darázs szédeleg,Sűrű berkenyebokrok alólsárgarigó hangja szól.   Még kék az ég, és forr a lég,csak a nyár hiszi, hogy nyár van,lombokat lopkod már [… Tovább]

Vers

Nyári berek

Elolvasta: 617     Állva tépett csípős csalán.Ringatózó tarka rét.Gyógyteának jó lesz talán…Ördög bánja erejét. Fűben-fában orvosság van.Kincset érő jó nedű.Szélte-hossza szép hazábanégre nő az útifű. Hét határon dallam éled,hamvas szilva, barna mák.Indulj kedves, hozd kötényed,üres még a hátizsák. Húz [… Tovább]

Vers

Nyár-túra

Elolvasta: 706     Nyáron a balcsi jó dolog, úticél, szabadság, csók sorok, nélküled nem megyek -lételem, sátrazunk kettesben édesem. Gondoltam addig majd lefogyok, nem gáz, ha dúsak az idomok, bakancsban irány a Som csúcsa, listánkon este egy jó szútra. [… Tovább]

Vers

SOVÁNY NYÁR

Elolvasta: 700   Az idén kicsit soványabb a nyár, alig eszik, felhős ivókba jár, s ritkán akad friss, jó ízű falat, a fátyolába búvó ég alatt, dörög, villámlik, táncol az eső, az összes csöppje visszaszökkenő, csak zuhorász, lezárva a vitát, [… Tovább]

Vers

a nyár illatáról…

Elolvasta: 711     Írnék rólad, de nem hordom szerte-szét mosolyod ölelés-emlékét.              * Írok hát a virágról, kelyhében lapuló nyár illatáról, a nap selymes ragyogása nézd, hogy’ tündököl, és…   eső után az a [… Tovább]

Vers

Nyári kiszólások

Elolvasta: 708   1. Jól sikerül e nyár, az időtlen tender, Vagy csak szemkapráztat. Fény, égparti tenger. 2. Szerte a bokrokban vigyorgó ördögök. Szökdösnek, elbújnak tőlem az örömök. 3. Nem lényeged látod a szépség oldalán, Kár is cserélgetned, minden ruhád [… Tovább]

Vers

Koranyár

Elolvasta: 803 A kép Koday László Ébredés c. festménye Ma nyár van                               Koosán Ildikó     koranyár, képlékeny még az idő, kerékvágását keresi, a régit, majd belezökken;  hétágról tüzel a nap már kora reggel, harmatot hörpint a [… Tovább]

Vers

és nyár lesz megint

Elolvasta: 855 Illusztráció: Nyár (saját archívum) és nyár lesz megint kéklő napmeleg átsuhan majd egy emlék veled az enyhet adó vénülő lombokon bearanyozza hiányodat a júliusi égbolt hallom megint az élni akarás negyvennégy éve megéledő gyönyörű dallamát mely átvergődve magát [… Tovább]

Vers

Elvackolt nyár

Elolvasta: 72           Elhinti utolsó csókjait a nyár… Dombok oldalán könyököl az est, vállamra hajlik egy fűzfaág.   Mielőtt az emlékek éjbe lépnek, perceket morzsol a szív… Néma énekével a vízpartok csendjétől várja, hogy hattyúdala kitakarja [… Tovább]

Vers

Nyár

Elolvasta: 864 Fotó: saját archívum   valami szédült fényözön árad az ébredő táj felett; vérző narancs és borostyánsárga mint szerelmesek vágyódó szája borzongva összeér egymásba olvad és fényben ég a szantálvörös hajnal-ég s a lángoló csillagközi tér a mindenség fölött [… Tovább]

Vers

Eplényi nyár

Elolvasta: 858 Fotó: saját kép Arany napfény puhán, lágyanátöleli forrón vállam,ajkam ívén mosolyt remél,tikkasztó nap nyár elején. ————— Aranyoska, kedves Edit, olyan, mint egy vers eleje, nem mint egy vers. Naplóba javaslom. NHI

Vers

Estkanyar

Elolvasta: 56     Kanyarba vész a folyóparti csend, halkuló homállyal az est üzent. Az öbölben zöld ágat rág a hód, a rigó alszik, előbb még dalolt.   Lassan a hullámok is alszanak alattuk pihenő kagylók, halak, felettük hajók, benne [… Tovább]

Vers

Nyársirató

Elolvasta: 66 Kép: Internet Vadszőlő rőt vére csorog,őszt dalol a madártorok.Lépést nyújtva szellő suhan, magam járom már az utam. Gondolatom röpte-lomha,magányt sírok, hulló lombra.Arannyá lobban az alkony,ő csókolja, csak az arcom.

Vers

Nyárözön

Elolvasta: 88   A Balaton feszített víztükör, a lassú nyár elernyedt ízű sör, s a szél, a régi, csattogó, szeles, a bokrok alján árnyékot keres, a meleg minden hűsnek ellenáll, a napsugár már félúton megáll, s ha izzalódni szabad hely [… Tovább]

Vers

Nyári szerelem

Elolvasta: 56 Nyári szerelem   Szeretlek szerelem! Beléd szerettem, egy csillaghullajtós augusztusi éjjelen, amikor tűzszekerek versenyeztek a fejem felett, s csillagszórókkal volt telehintve az égbolt.   Rég volt, szép volt… ———————————————– Kedves Szerző!  Naplóba javaslom ezt az írásod. Üdv: Zsó

Vers

Lánghajú nyár

Elolvasta: 61   Itt csak a jégrianásnak a hangjai zúgnak, jégcsapok orgonasípja szórja szélbe a dalt. Nélküled hiába szól ez az éteri dallam, nélküled hiába hirdeti szívem a vágyát.   Szökken-e szárba új tavaszom kéklő virága, lobban-e tűzre még az [… Tovább]

Vers

Fókuszba állított nyár

Elolvasta: 64   romantikára éhes sziluettek sötétbe vesző égi-testek lágyan elnyúlnak nyár derekángiccses naplemente kúszik a feszületre szemembe ég a bíbor talárkezem zsebembe egykedvű estekavicsba rúgom az út sóhajátcélba nem érek szerte vitézekhalva hevernek rőt nyoszolyán   szemtelen szélbensziszegi szótlan szikra szilánkot -kánon sorait- szórva a nyár

Vers

Nyár végén

Elolvasta: 73 Nyár végén Véget ért a hosszú, forró nyár Sárgulni kezd már a határ A rét is őszbe öltözött A sok madár is elköltözött Búcsút int a gólya, a fecske Nem hallatszik a pacsirta éneke Csend honol a tarka [… Tovább]

Vers

Nyársirató

Elolvasta: 93 (az új kenyér ünnepén) Valami megmarad a nyárból, egy sárga dallam, sárga hang a búzatáblák karcoló zajából. Valami megmarad a nyárból, kócos izzadtság, görbe dac a régi rendre dőlt derék jajából. Valami megmarad a nyárból, a szikkadt jókedv, [… Tovább]

Vers

Indián nyár

Elolvasta: 79 Kátya versek         ajkam rúzsba csókolja csábítás vörös ördögét körmeimre pingálom a remény-zöld  komplementerét   arcom pírját  ecsetem festi meg eltakarva testemet behálózó vérköreimet   szarkalábak  pipacsszoknyában kelletik magukat a rubint nyárban miközben tépett szerelmek  [… Tovább]

Vers

Még tart a nyár

Elolvasta: 85 Még tart a nyár             Koosán Ildikó  még tart a nyár, ezüst fullánkjabizserget bőrön át emelkednek a vastraverzeka nézőtér még idekint derüla parki padokra minden jegy elkelt  szerelmesekfacér hajléktalanok örökös bérlőikitt laknak, itt szeretnek ma még a rozsdás alkonyég köntösét [… Tovább]

Vers

Jelek a nyárban

Elolvasta: 58 első gondolatom-fűszeres illata szerelem borzoló szele illó olaja szikra-szépsége gondtalan napok fagylaltban didergő mazsola darabok jóízű nyár aratás kalászban termett jólét anyaföld s kenyér de árnyak jönnek süvöltő szelek rohannak napnak támadnak ég zeng vihar vajúdik kint és [… Tovább]

Vers

Nyári dal

Elolvasta: 61 Kép: Internet     …ahogy futott a nyár felém, madár dalolt az ág hegyén. A rózsa szirma szétterült,kacér levéllel elrepült. A kerti tóra fény szitált, alélt a dél, esőt zihált. S a búza sárga lábnyomán-  megült a csend [… Tovább]

Vers

Fáj nekem a nyár

Elolvasta: 49 Fáj nekem a nyár. A lüktető, ezüst csillogású reggelek, a hintázó felhők a fejem felett, az apró szoknyákat reptető szél, a nap fénye, mikor bőrömhöz ér, az utcai mulatságok hangja, a templomok déli harangja. Fáj minden, ami fényes, [… Tovább]

Vers

Nyár

Elolvasta: 62 Csak essünk túl a nyáron, fránya hőgutákon, szemfacsaró, orrcsorgató kánikulákon. Előtte tavasz van, utána ősz közeleg, átellenben ott a tél – de már az is meleg. Nem érdekel lány ruhátlan, víz és nyár, kaland; nem értem, hogyan lehettem [… Tovább]

Vers

Nyárság

Elolvasta: 73 A nyármelegnek van simogatása, és átizzik a bőrön, mint a máglya, a lángja pörköl, álma öreg barna, a napsugarat ujjai közt tartja, egy végtelenből ide leső kék szem, ott pupillázik egy égboltnyi kéken, és vele piheg földszintig lenyomva, [… Tovább]

Vers

Nyári versek

Elolvasta: 83 Nyári versek             Koosán Ildikó  zöld nyírfabarka-fürt nyománcsusszan a fény a nyárbalomb issza fel, ma túl koránterül földre az árnya riszál a csend egy tollpihénég felé visz azt útjas mit lát? a szikla kőkeményköldökén hajt a rózsa             *a csepp, mint világunk [… Tovább]

Vers

Régi nyár

Elolvasta: 206 Csikorogtak a kerekek. Megálltunk minden állomáson és megállóhelyen. Késtünk, elég sokat. A 424-es még elidőzött a Sárvíz völgyében mielőtt hosszú kanyarral a Hegyhát elé fordult volna. Ilyenkor kikönyökölve néztem a sötétben a fénylő sín ívén szikraesőt pöfögő mozdonyt, [… Tovább]

Vers

Nyárelő

Elolvasta: 66 A nyár indul. Az esők összeesnek, és mértéktelen torka nő az estnek, s míg asztalánál dáridóra  dőzsöl, nagy darabokat harap az időből, az előadást fák és bokrok nézik, zöld tapsolásuk fölhallik az égig, a függöny elé kiállnak a [… Tovább]

Vers

Nyárfavirág

Elolvasta: 65 Pillekönnyű bolyha ráhasal a szélre, azon úszik messzi fehér lélegzése, fújom, hessegetem – pördül, visszatáncol, nem űzi ki senki ebből a világból, lefordíthatatlan parancsszóra nyílt ki, és az ősi ösztön magvait röpíti, prüszköl, haragvódik, mégse bír az ember, [… Tovább]

Vers

Anyarozs

Elolvasta: 877 Csak azt tudtam, hogy pénzt kapunk majd érte,  a magok közt ott lapult feketéje, kezem húzódva föl-le, megkerestem, majd markom óvó bőr-széfjébe tettem, és biztatgattak, sok-sok hasonló kell, mert búvik benne erre-arra gyógyszer, a legtöbbször csak jó szót [… Tovább]

Vers

Nyársirató

Elolvasta: 61     Vadszőlő rőt vére csorog,őszt dalol a madártorok.Lépést nyújtva szellő suhan, magam járom már az utam.   Gondolatom röpte-lomha,magányt sírok, hulló lombra.Arannyá lobban az alkony,csókkal hinti könnyes arcom.      

Vers

Néhai nyár

Elolvasta: 72   Könnyben gyöngyöző tükör előtt liheg a néhai nyár. Testmeleg, ragacsos szavakba dermed a ködös szembogár. Lefedve, hátrahagyva kőbe vésve, elhantolva igéket búgó galamb búja, lebeg éden és föld között. Didergek… Kell  a kabát meg ne fázzak, s [… Tovább]

Vers

Fanyar ízek…

Elolvasta: 46   Utcáról utcára szalad az őszi szél, diót görget, fa alá gurít gesztenyét, sárga, rozsdabarna levelekkel borítja. Alatta a hervadás, színek, szirmok, fanyar ízek emléke borong…   Vannak napok, mikor a csalfa ősz ujjával napsütéses nyarat varázsol, kabátodat [… Tovább]

Vers

Nyárhívogató

Elolvasta: 62 „csak míg az ősz végigcsorog a reggelt gyászoló ablak félvak üvegén, megállítanálak magamban, hogy köréd gyűlhessenek újra nagy szemű gondolataim” ( Nagy Horváth Ilona: Mi fennakadt)       A kávégőz az ablakra fröccsen, gyöngyözik kövér csöppben, széthasadt [… Tovább]

Vers

Nyárátélés

Elolvasta: 69 Elvittél oda, ahol a legszebb versek megszületnek. Úgy vigyáztad lépteim, a ringásban már új dalaidat énekeltem. Becéző útra kelt ösztönöm megérintett, Te hallani vélted közben gondolatom, lehet, csupán kiforratlanul, de érzésburkát feltépted. Ajándékod majmolt dobozában, egy ördögfióka-szív tévedt [… Tovább]

Vers

Nyár végi merengés

Elolvasta: 70 Pethes Máriának Sárguló falevél ereszkedett vállamra,suttyomban ősz settenkedett nyárunkba.Óvakodva, miként kóbor macska cserkelporban fürdő verebek önfeledt csapatára.Bár enyhébbek a hajnalok, délután mégizzik a lég, amint indul hazafelézsibongva az izzadtságszagú tömeg.Augusztus végén egy padon merengvevetek számot nyarammal, szomorúanlátva, nem [… Tovább]

Vers

Forró nyáron

Elolvasta: 62     Hűvös estén az égen sötét fellegek mint távoli hegyek orma. Mögötte villám rajzol kérdőjeleket, egy-egy arc kontúrja, pillanatra feltűnik, aztán tova viszi a szél. Most hajamba túr, fülembe súg, ébredek.   Álmodtam tán’ az arcokat, a [… Tovább]

Vers

Nyáron

Elolvasta: 60 Zümmögő hangon mormog a csend,unottan lóbálja hófehér lábát,ásít a mély völgy, álmos odalent.Szikkadt tavacskán hőhullám jár át. Elporladt hangon pihen a szél,mind a nyolc karja láthatatlan éppen.Reccsen a délután, mint száraz kenyér,morzsákat hint szét a levegőégen. Egyik morzsája [… Tovább]

Vers

Az idei nyáron

Elolvasta: 105       Gyűrött pipacs-szoknyáját simítja a nyár, árokparton pihen. Előtte hullámzó búzatenger.   Szél szalad a kertek alatt, kerítésre támaszkodik a nap, érleli az aranyszín magvakat.   Osztja a szemeket, majd számlálja, jut-e kenyér minden éhezőnek…

Vers

Kegyel(m)em: nyár

Elolvasta: 60 Mondtam, hogy ne féltsetek, nyár lesz.És lett.A tavasz-felhőkmost oázisok,amik alatt madarak köröznekenyhért, hűsért,ám nem boldogtalan. Mondtam, hogy látni akarom.Hittem, s látom. Persze,maga alá gyűrt a télidő,mégis volt számomra hajlék,ami melegen tartott, ringatott. Mondtam, hogy vár rám még a [… Tovább]

Vers

Ma nyár van

Elolvasta: 69 Ma nyár van                             Koosán Ildikó  koranyár, képlékeny még az idő,kerékvágását keresi, a régit, majd belezökken;  hétágról tüzel a nap már kora reggel, harmatot hörpint a kert és megszólalnak a hangok, lekaszált fű illata zúdul, nyitva az ablak, zöld [… Tovább]

Vers

Kérgesebb nyáron a tenyér

Elolvasta: 65     Kérgesebb nyáron a tenyér, Mint télen, mikor csak henyél, Mert ím, az Úr úgy dédelget, Hogy munkát ad az embernek.   Szénát, szalmát, titiriskát, Rajta több méter száraz fát, Reggel kaszát, délre baltát, Pihenés után favillát. [… Tovább]

Vers

Nyári kellékek

Elolvasta: 61       Mutasd meg nekem új szerelmed arcát. Lófarok haj-lobbanását alkuszom,mint a szél, bújj hozzám, át a gomblyukon. Lássam, te vagy a romolhatatlanság.  Volt-e valaha rózsás ajkú barát olyan hűséges, mint kezünk a buszon zötykölődve? Kontúrjaidért tudokarcot [… Tovább]

Vers

Nyarunk

Elolvasta: 58 Látod, Kedves,nyarunk mindig csak annyi,amennyit egymásnak engedünk fellobbanni.S míg bennünk visszaverődve is fehér,ami másnak szennyes,mozdulatlanságunk sem lesz felesleges.

Vers

Nyár derekán

Elolvasta: 69 Jean-Francois Millet festményéhez 1857       Tört kalászok s rögök felett tüdő tikkad nyár derekán, délben a térd meg-megremeg, szó sem bicsaklik, ha netán bolha csíp harisnyakorcban, mikor kendőt libbent a szél… Homlok mögött bár ősz konty [… Tovább]

Vers

Csaló nyár

Elolvasta: 56 Illusztráció: saját kép     Émelygős parfümillat szobámban, kezemben régi emléket gyűrök; beesteledett, kínzó magányban, szobám falára árnyként vetülök. Udvarom beleugrott a nyárba: rózsalugasok állványa mereng, hangyák sietnek kiszáradt fába, muskátlim levele vízért eseng. Aromás gyertya meggyújtva szenved, [… Tovább]

Vers

Nyár

Elolvasta: 76 Magasra rendelte Isten a napot fakoronákra merész hegycsúcsokra egy mezítlábas lidérc tapasztotta oda sárral elkevert izzadó lángokkal s most minden csöpög tőle véreres a táj egy aranysárga búzaszemben reszket a szűz nyár megbontott hajába ezerjófű leng mint pucérfenekű [… Tovább]

Vers

Nyáron

Elolvasta: 65   Nem az fáj, hogy most elbúcsúzik tőled a nap, hanem az, nem tudom, mikor derül újra fényre, mikor látlak, mielőtt becsukódik a tágas ablak; s már nem lesz semmilyen átjáró én és a homályos látomásaim között.   [… Tovább]

Vers

Nyárvég

Elolvasta: 62 A gólyák, fecskék messzire röpültek, a kertek alján szöszöl a hideg, a levelek is félőn menekülnek, s pár eltökélt már sárgásan zizeg.   Rossz hír kering, hogy vége van a nyárnak, a fák hegyére fészket rak a szél, [… Tovább]

Vers

Külvárosi nyár

Elolvasta: 63     Pincehideg dinnyét majszoló gyerek, nyúlós aszfaltba beragadt cipő. Jobb időket megélt úrinő, kezében cekkerek, bennük bor, és vécéöblítő.   Itt szoba-konyhára szűkült az élet, szombaton csirkepörkölt nokedlival. Sramlidal jutott eszébe Weisznének, ring a segge ahogy ingeket [… Tovább]

Vers

Decemberi nyár

Elolvasta: 51 Mert a nap ugyanaz, és ugyanaz a lobogás, és a nyár is sose más – szerelem és ifjúság; öregeknek végre nem vacogás; csak a szöge, sugarai íve más – tél van itt, tiszta napos tél, akár örökös napfölkelte, [… Tovább]

Vers

Nyársirató

Elolvasta: 48   Valami megmarad a nyárból, egy sárga dallam, sárga hanga búzatáblák karcoló zajából. Valami megmarad a nyárból,kócos izzadtság, görbe daca régi rendre dőlt derék jajából. Valami megmarad a nyárból,a szikkadt jókedv, gyűrt mosolya fehér bélű kenyér igazából.  

Vers

Köszönöm, nyár

Elolvasta: 72   Köszönöm, nyár, Az erdő sűrű lombját, A viszontlátott madarakat, A szél borzolta kalász szőkeségét, A föld szomját enyhítő Langyos záporesőt.   Köszönöm a találkozások örömét, Az ismeretlen felé tartó utazást, Az éjbe nyúló koktélos vitákat, A járda [… Tovább]