Vers

Vidor epitaphiumok

A f?cím barátom, Szente Ibolya leleménye     Brenner József   Itt nyugszik a GézaHogy melyik? A Csáth.Amikor bezizzent,Akkor mondott "csá!"-t.     Sírversek a Toldiból       A farkas sírverse   Én a farkas vagyok,Illetve csak voltam.Mert már [… Tovább]

Vers

Kacsintás

    vékony karéj a hold mindenki mást lát benne szerelmesem szeme kacsint madárraj húz el felette   dagadozó töklámpás világol ki holt ma újra éber szerelmesem szeme kacsint fényl? ablak hangtalan zenével   kitelt id? sápadt keresztek izzadtságcseppé olvadt [… Tovább]

Vers

A temető

Álmodó fák a barnálló szőnyegen, sárgára őszülő rózsabokor:   Álmodó fák a barnálló szőnyegen, sárgára őszülő rózsabokor: régóta suttognak a növő temetőben. Új a sírokra rakott virágcsokor.   Lobbanó mécses az emlékek lángja, kis füstje száll a szürke ég felé. [… Tovább]

Egyéb

A reformáció rövid története

Gondolatok a reformációról…   Luther Márton a reformáció elindítója el?tt az egyház bels? megjobbításával a reformációt évszázadokkal megel?z? reformzsinatok már foglalkoztak s ennek az ügynek, mármint a megmerevedett egyházi formák megváltoztatásának érdekében az el?reformátorok tusakodtak. Van egy nagyon fontos közös [… Tovább]

Egyéb

Miért…

… elfogadottabb a homoszexualitás a n?knél, mint a férfiaknál?                Gyakran hangzik el a következ? mondatkezdés, ha hímnem? ismer?seimmel ülök egy asztalnál, f?leg egy-egy hétvégi buli után: „Fú, láttad azt a két csajt, akik egymással…" A többség ilyenkor lázas [… Tovább]

Mese

Az ürge

  Ürgevár, Ürgevár Bent az ürge csendre vár Indulna a halomra A mezei szalonba Búzáért, árpáért Csupa finom jóért, Bend?be valóért De a halom vadonja Veszélyt rejt magába Héja, róka arra jár Ürge lakomára vár

Egyéb

A vörös fogaskerék

Vérben forognak az ?rült fogak.Önmaga körül kering a tengely.Éjszakába vesz?en kattog a gépezet, ezer monoton henger. Miként a végóra mutatója,cirkulálnak a vérvörös körök,torz szerkezet millió rugójanyúlik, érzések árja hömpölyög. A kezdet s a vég fogaskerekeakad más világok fogaiba,mozgatva a mindenség [… Tovább]

Vers

Szökött érzések

Szökött érzések kergették egymást  a fák között. A Hold értetlenül nézett alá  ezüst szemeivel, de nem találta a megfelel? stílust. A tér megfordult önmaga körül, a feledés rózsái egy pillanatra kinyíltak.

Vers

A fák

  Ott álltak aznap is, mint bármikor – Az állandóság smaragdzöld szobrai. Társalogtak egymással, megvitatták, Mennyi autó jár erre mostanában, S milyen rossz itt a leveg?… Nekik mondta el bánatát, Mint már annyiszor. Ã??k csak Álltak és néztek, ezer láthatatlan [… Tovább]

Elbeszélés

Mókás

Mókás egy kutya volt, illetve másfél. Szóval nagy… *   Mókás     Mókás egy kutya volt, illetve másfél. Szóval nagy. De én kicsin vettem. Ez úgy volt, hogy ahol házmesterek voltunk, ott gyakran volt lövöldözés és egyéb cirkusz. Nejem [… Tovább]

vegyes

Háborodott dalok

    – giocoso –   egy n?vel élek együtt aki minden nap szekál túl hideg a szerelem forró a kávéspohár gyorsan fogy a fogkrém lassan a koton egy éjjel meglátjátok torkon ragadom nem farigcsál többé ostoba rímeket s pocsékolja [… Tovább]

Vers

Tudom egyszer befejezem verseim

Egyszer mindennek vége, s mivégre? Tudom egyszer elsimulnak véglegaz id? hullámai mint sinusgörbeszaggatottan pittyeg? monitoron Tudom egyszer megsz?nsz nevetnihisz végtelennek t?n? boldogság nincsen és minden forrás elapad   Tudom egyszer minden fényképünkkifakul és sárgás-napette színea valónak csak halvány másolata   [… Tovább]

Egyéb

Wittenberg 1517. október 31.

Luther Márton 1517- ben október 31.-én Wittenbergben, a vártemplom kapujára kiszögezte 95 pontból álló vitairatát, amelyben közhírré tette saját álláspontját, kidolgozva az egyedül hit általi üdvözülés tanát, és elítélve a búcsúcédulák (feloldozó levelek) árusítását.*     A bágyadt őszi nap [… Tovább]

Vers

A lélek könnycseppjei

*     Tán tébolyult elme torz szüleménye  a lelkemben felsíró féllábú bohóc.  A pingált arcon csorgó fájdalom,  s a tükörképből vigyorgó martalóc.   Az őrültek táncát szaporán járom,  s lelkemben a bohóc nevetve sír,  mi hátra van, emelt fővel [… Tovább]

Mese

Hangyás-mókás

Elcsavargott hangya banda a barlangban barangolva, obbra-balra kanyarogva úgy eltévedt, nem találta soha meg az otthon maradt hangyanépet. Hoppon maradt hangyalányok könnyet sírtak, hangya fiúk csak búsultak. Hangyakirály népe kevés, fejét töri, hogy lesz evés hosszú téli hónapokra, ha ezek [… Tovább]

Vers

Szabad vagy

Szabad vagy. Mint a hegyek, ahogy a végtelenbe nyújtózva állnak, s közben csak nézik bölcsen, büszkén, ahogy öböllé csiholja őket a tenger zúgó, időtlen kohója.   Mint a rohanó idő, ahogy örökkön percről percre vállalja fel saját eljövő, s elmúló [… Tovább]

Vers

Minden megálló másik évszak

Petyhüdt esküt tennék,hogy a következ?ig soha többé,ám nem lenne értelme,tudod,nem fért elmeoktóber odújába,csak a semmi dzsentri förtelme.Most a betört elmevároskarámbannegédes teóriákkal lézeng.Harangszó meg drogbólé zengbennem a Bazilikánál,úgy érzem, a cs?d örök,csupán bájcsutakolt cs?dörökcirógatjáka cafka célvonalat,aztán h?seivel henceg a tér,kókler ígéretével [… Tovább]

Vers

Felöltöztetsz Kékbe

Sikoltó szelek kócolták a lelkem, az álmok könnyei arcomra dermedtek, a szavak néma hangokban lángoltak, ujjaim közül hamuként szétszóródtak zuhantam… Vakon tapogatózva fényt loptam az útra. feléd indultam… Levegő-örvény csendjében éreztem, hozzád végleg hazaért léptem.   Pőre lelkemmel, reszkető testemmel [… Tovább]

Vers

Édesapámnak

Rég láttam kedves arcodat,sosem látom már mosolyodatelmentél,itt hagytál,még csak el sem búcsúztál… Estefelé,mikor a szobámba lépek,rám lelnek még régi szép emlékeka képek a múltból életre kelnek,holdfényes éjszakán megélednek:fogod két kezem, simogatod arcom,tudom, mennyit jelentmosolyom, ha látod Most már nyugodt a [… Tovább]

Vers

Vadászat

Rohan a szarvas át az erd?n,  nyomában a vadász és  a sörétes puska. Mindhárom én vagyok, és cinikusan röhögök szembe  magammal, mikor a hajsza végén rituálisan végzek magammal. 

Vers

Infrafény

Vörös  körök örvénylenek át az éteren. Furcsa, bizarr,  kusza  fényvihar  söpör  keresztül  a szobán. Képlettelen  képletek és képtelen képek  villannak fel, s a falon otthagyja  fénybe öntött, torz  kéznyomát az  infrasugárba öltözött magány. 

Vers

Szorítás

    Két kéz egymásba fonódott,  Az ujjak drótja Egymás köré csavarodott. Az id? közéjük szorult, Nyaka köré ujj-ízületek Szorultak, lelkét kilehelte. Az izmokba görcs szorult, Az egymás körüli szorítás Egyre csak er?södött… Roppanás. A két kéz ott hevert Egymás [… Tovább]

Vers

sakk/matt

kiféle – miféleszem és fülnélkülihaldokolni vágyóelsziszegett gondolathogy tudatom mérgeaz elkopott cip?talp-álmokkik hosszan és keményen taposnak. kifélék – mifélék vagytokvak reményen függ? hagyományokbefagyott könnyel elsiratottbástyát vesztett vágyak és ti szabadnak kikiáltott magányköztársaságok?! hiszen a királyotok már régen halott!   mondjátok meg [… Tovább]

Vers

FŰZFÁK

  Hol a folyó kanyarodik Hordaléka magasodik. Ott állnak ?k egymás után, Öreg f?zfák, folyó partján.   Régmúlt id?k aranyhaja, Leér éppen a habokba. Szell? fútta, szél cibálta, Megd?lt törzsük szélirányba.   B?rük barna, kérgük repedt Nem hajtanak mégsem fejet. [… Tovább]

Egyéb

November tájékán

Úgy november tájékán gyakrabban párásodik a szemüvegem…   … talán a hirtelen lehűlés, talán az aktuális Halottak Napja teszi. Sajnos, minden évben több és több gyertyát kell gyújtanom. Lakásom ilyentájt erősen hasonlít egy buddhista kolostorra. Ilyenkor nem hívom fel anyámat, [… Tovább]

Novella

Úttörőfröccs mise előtt

1954 Kéthely *     Már reggel tudta a disznó meg a tehén, hogy ma vasárnap van. Pedig az istállóban nem is lógott a szögön spárgával felkötve a kalendárium. Én sem mondtam nekik, mikor nagyapámmal itattuk őket a vályúnál. Csak [… Tovább]