A papiros

…lássa, milyen vót a papiros…*

 

(meghallgatom)

A papíros, szóga,

tőr, nem szóla, hogy kínzom,

összegyűröm, rátapotok,

tisztaságát mëgmocskolom.

 

…mert szóga a papiros…

 

Éhesën kortyolja bé

a penna vigirül a tintát,

pacalt hagyva lapít nékëm,

hadd szántsam az irkát.

 

…hisz bírja a papiros…

 

Ím e níp, tudományom bőcsője is,

këllíke az öregëdísnek, dërík,

szëmüveg a szëmëmnek,

az eszëmnek ház, menëdík.

 

…hisz csak halványul a papiros…

 

Gyújtós a tőznek, bennëm,

hogy ne felejtëssem, s fëljegyëzzem,

majd unokámnak mëgmutassam,

s száz év múlva elő vëgyem.

 

…lássa, milyen vót a papiros…

44látogató,2mai