Kőműves Klára Szerző
Vezetéknév
Kőműves
Keresztnév
Klára
Ország
Hungary
Vezetéknév
Kőműves
Keresztnév
Klára
Ország
Hungary
2 hét ezelőtt 2s Hozzászólások

Mintha délutánonként engem
várnának a gerlék a ház előtti
villanyoszlopon, hiszen aprót
szökkennek, ha látják, amikor
a főútról lekanyarodom.
Beképzeltség talán, de amikor
még a kutyám sem láthat, már
a távolból hallom, hogy szelíden
nyüszít, és izgatottan kaparássza
a kerítés fűvel benőtt tövét.
Amikor pedig kinyitom a vaskaput,
a gerlék átröppennek a kerti fákra,
és a kutyám hízelgőn azt csaholja,
hogy számára én vagyok a kertünk
legszebb virága.
Estébb pedig az altatója, ha már
a lábtörlőre vackol, gerlék szelíd
kacagása a mélysötét magasból.

 

Fotó: Daniel Balázs Harcz

3 hét ezelőtt 3s Hozzászólások

Mások is érzik igyekezetét a
természetnek, amikor tartós
esők után a hajtások a talajból
kitörnek? Látják mély alázatát
a drága földnek, midőn darássá
morzsolódva minden fűszálat
ölelnek? Elképzelik az apró
kavicsokat, miként torlódnak
a mélyben csikorogva össze,
hogy könnyebbé váljon a füvek
világrajötte? Gondosságát érzik
a fénynek, mi látatlan hisz a fák
gyökerének, s hogy óvatosan
simogatva az ágat – jó dajkája
az almavirágnak? Ismeri más is
azt a bizalmat; ha pompájában
megy le a Nap, sugarában fürdik
a hegyvonulat? ….és este, ha jő
már csillag az égre, vajon hálát
adnak-e mások is érte?

1 hónap ezelőtt 2s Hozzászólások

(1)
Ha milliónyi pillanatban érzed
is, hogy óvón rád simult a kegy,
a vétkek apró rést kobozva
készülnek szétmarni lelkedet.
(2)
Adhatsz te jót, ígérhetsz békét –
öledben széppé dédelgetheted,
amit világcsúfjára szabnak rád a
bűnéhes napok, próbatételeknek
ezre csak a tisztaságra, s mind
elbukik, ki mást elbuktatott.
(3)
Vajon van-e vége még az ember
földi életében annak a vívódásnak,
ami addig markol, amíg csak mer,
vagy szüntelen kapaszkodik a
jószándékúságra ömlött gyötrő
kételyen?
(4)
Mennyit merengek semmiségeken!
Talán már kényszeresen fürkészem
az élet titkos dolgait, pedig a leg-
egyszerűbbekben találom értelmét
a létnek – megnyugszom látványától
a felhők csorba peremének, és attól,
ahogyan az ágak közé feszítik
aprócska fészkeiket a madarak,
és bámulatos számomra a legyek
rezgő sütkérezése a meleg falakon,
meg az ösztönösen imára kulcsolódó
ujjaimban az összes mozdulatom.

1 hónap ezelőtt 1 megjegyzés

(1)
Ha nincs is többé másod, tékozolt
időd is egyre élesebben látod, azért
a bimbók még ugyanazon gyökérről
öltöztetve várják, hogy szempárok
akár az égből is csodálják, mert az
ereje hatalmas a múltnak, a virágok
végül mindig kivirulnak – új tavaszra
ébrednek a füvek és a fák, szeretetről
esdekelve szólnak az imák, és senki
el nem veheti új reményeit a napnak,
hogy Isten őrizője minden virradatnak.
(2)
Vigaszát üzeni a széllel, kegyelmét
a kínzó messzeséggel, s bűntudattól
szabadít meg, mert ha tévedtem is,
igaznak vélve tettem mindazt, aminek
igazában hittem, amikor azt gondoltam;
teremtetthez méltón cselekedtem.

1 hónap ezelőtt 2s Hozzászólások

A férfi kő hogy kell legyen,
a nő erős kötőelem, mert
a kő, ha egyszer meghasad,
a nő sebére szépen rátapad,
és összeforrva így, vigyázza
nő a kő szívét.

1 hónap ezelőtt 2s Hozzászólások

(1)
Izgága szél jár erre, ami úgy
cibálgatja a bimbós ágakat,
a gondosan készített szalma-
fészkek is nyomában újra
szálra bomlanak.
(2)
Fészekben lapulva gólyapár
sem örvend villanyoszlopon
– az egyik védelmezőn felejti
fél szárnyát kitárva másikon.
(3)
Látszólag kevés kedvező rá-
érzésem van e napra, de időt
kell így is szentelni magamra.
Leginkább a bennem lobogó
lángra, hogy bűn szele ne érje,
s hogy tisztán maradhasson
bennem Isten irgalmának földi
menedéke!

2 hónap ezelőtt 1 megjegyzés

Aranyeső virágát bontogatják
már a hosszabb nappalok, s
a fényben fürdő kőfalakhoz
sütkérezni gyűlnek már a méhek
– temérdek apró semmiségről
beszélni mennyit is lehetne,
akikkel azt hittük, hogy lesz
még alkalom, de valós vigasz;
ők látják már az Istent, s én
elhiszem, hogy országában
semmitől se félve, boldogságig
mártóztak a tiszta szeretésbe.

2 hónap ezelőtt 1 megjegyzés

(1)
Még március sem, és már az ágak végén
dagadó rügyekbe botlik a szél, s a kertünk
végén nyíló krókuszok látványát sem lázam
tűzi gyönge fűk közé – Hiába betegség, most
minden kép valós, és nincs mit szánni itt,
csak a tavasz sétál erre éppen, itt melegszem
bélelt szellő-köntösében.
(2)
Tegnap éjjel felriadtam, és első gondolatra
tudtam; ha láz ébresztett, Isten küldte rám,
hogy egyszerre láthassam magam mellett
az utcai lámpák fényétől megcsillanó rózsa-
füzérem és a csillagokat az ablakon át…
Tegnap éjjel ugyanis megfejtettem valamit.
A csillagok az égen hatalmas rózsafüzér-
szemek, s bár erőm ugyan nem volt hozzá,
nagyon szerettem volna elimádkozni
legalább a Göncölszekeret.

2 hónap ezelőtt 1 megjegyzés

(1)
Úgy tekints e Földre, mint a sok bolygó
közül az egyre és örökre, melyen a lelked
testet öltve jár, s próbálja becsben tartani
a létezéshez illő bőrkötésbe rejtett sejtruhád!
(2)
Képzeld anyaméhnek ezt a Földet!
Örökös védelmezője légy, és tanítsd
szeretetére gyermeked, hogy
megőrizhesse a természetét!
(3)
Óvd a folyóit! Becsüld minden hegyét!
Áldásod kísérje a völgyekben pásztázó
fények erejét! Gondosságodat dicsérjék
a virágok és a fák! Békében engedd élni
minden állatát! Védelmében tégy meg
mindent, ami tőled telik, mert ez
a bolygó ringatja az Úr gyermekeit.

4 hónap ezelőtt 2s Hozzászólások

(1)
Az elejét még fagyos éjszakák szövik,
hajnalban sem látható nyoma, viszont
a délelőtti napfényben már észrevenni
hogy nevelkedik – zsenge fűszál egyre
több, s már ismerősen szól a turbék
körtefára röppent gerlepár között.
(2)
Nem siklunk át a részletek fölött, csak
titkait felettébb őrző évszak ez – reggel
vacogva indulunk tova, s mintha csak
muszáj lenne, pocsolyák vékonyka
jéghártyájára lépve örömöket rejtünk
az aprócska, kedves reccsenésbe.
(3)
A délután ilyenkor gyakran gyűri fel az
ingek hosszú ujjait, s kipattan egy-egy
gomb is nyaktól indulón. Hazafelé a kis-
kabát csak ölbe gyűrött, felesleges holmi,
amitől a kar is szívest akar szabadulni.
Viszont a lélek számára ajándék már
minden szirom, amit a távol töltött idő
alatt tavasz becézgetett elő virágokon.

Kőműves Klára Szerző még nem rendelkezik barátokkal.
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
Minden szerző, aki önállóan is beengedheti a saját beküldött írását, de kérheti a javítást is!