Kőműves Klára Szerző
Vezetéknév
Kőműves
Keresztnév
Klára
Ország
Hungary
Vezetéknév
Kőműves
Keresztnév
Klára
Ország
Hungary
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
Minden szerző, aki önállóan is beengedheti a saját beküldött írását, de kérheti a javítást is!
7 hónap ezelőtt 1 komment

Ne bántsd az egyetlen igazt magadban,
ki saját lelkedet magad helyett az Úr elé
viszi – hogy jó ő, szép és tiszta, s a bűnös
test sanyargatásának százezerszer bátran
ellenállt, bár gyönge most, akár gyufaszál
végén a soványka láng, mely máskülönben
lobogásig nő – fazék, s a tűzhely illatán.
*
Őrizd magadban az egyetlen valódit, aki
azért érkezett hozzád, hogy átvezessen
minden mulandóságán e földnek, s melléd
rendelve mélyedből kicsalni hivatott a tiszta
könnyeket, melyek egy fenséges világban
öntözik már égi ültetvényedet.
*
Sírig szeresd a társad önmagadban,
ki kudarcaidat sajátjaként viselve jár!
Ki ne lopja belőled mindazt a gonosz,
amiért az öröklét, s a fény
felfoghatatlanul nagy ár.
*
Becsüld magadban őriződet meu link!
Tiszteld, ki önmagadtól véd,
ha kell – hiszen, ha elveszíted
őt, vele te is elveszel!

7 hónap ezelőtt 1 komment

Csak átsétálsz a parkon könnyedén,
és senkit sem kérdezel, de mégis jól
tudod, hogy mennyi titkot hordoznak
az első festés óta megkopott padok.
Szerelmi vallomások nyugszanak
a háttámlákra vésve – szálirányba
szív és dátumok, s hiába áztatták
utólag könnyek annyi nap, magába
rejtett minden monogramot a pad.
Rajta délelőttönként még csókok
perzselődtek, sistergő parázsviták
is elhangoztak ott, ám dél körül már
idős urakkal derűig szórakozhatott.
A délután zsivajjal érkezett felé,
gyerekrakást bontottak rezdülései,
és aztán estbe fordultával, amikor
már egyre nyirkosabbá vált a pad,
még reccsent egy kicsit, végül
a nap egészen éjjelig apadt.

7 hónap ezelőtt 1 komment

Uram, lehet, hogy minden sokkal
egyszerűbb annál, mint gondolom,
ha lényed fürkészem temérdek
gondolat között, hisz legtöbbször
örömben vagy bánatban érezlek
közel. Talán nincs is annyi időnk
valójában, amennyi van, és minden
nélküled eltöltött időnk csak valami
furcsa létfelesleg. Ezt akkor érzem
leginkább, amikor világra csordulsz
szemeimből, s homályos látásom
jelenlétedben értelmem csiszolja,
míg végül megszentelt vízként
csurogsz az arcomon, s én
megkönnyebbülök.

8 hónap ezelőtt 2hozzászólás

(1)
Ha nem küldtek volna hozzád,
nem ismerhettél volna meg, s
ha nem mondták volna, hogy
szóljak hozzád, nem ismernéd
a nyelvemet. Ha nem súgták
volna, hogy a szeretetre meg-
tanítsalak, te ma szegényebb
lennél, és én sem lennék nálad
gazdagabb.
(2)
Ha nem küldtek volna hozzám,
nem ismertelek volna meg, s
ha nem mondták volna, hogy
szólj hozzám, nem ismerném
a nyelvedet. Ha nem súgták
volna meg neked, hogy engem
a szeretetre szépen megtaníts,
ma biztosan magam fizetnék
küldetésedért.

8 hónap ezelőtt 2hozzászólás

A madárhangok között már van
mit válogatni. Az egyik csiripelés
élesebb a másiknál, némelyik meg
erőtlen még, de szebb dallamú
a többinél – aztán vannak ritka
gyorsan csivitelő hangok is, és
akad közöttük egy-egy egészen
lenyűgözően felcsendülő, meg itt
vannak a túlontúl is harsányak,
az ütemet nem ismerő rikácsolók,
és persze a megfontoltan tompa
távolabbról érkező huhúk.
A kelepelések olyanok, mint a
gyorsan egymáshoz ütögetett
faágak hangjai, a csalfa szarkák
csörömpölése pedig, akár egy
szilánkjaira törött üvegvilág…

Búrája ég, fűtője Nap, földjén
két lábbal járnak bár a büszke
emberek, egébe szállni mégsem
tudnak, csak a szelíd madarak.

8 hónap ezelőtt 2hozzászólás

Mennyi év választott el tőle,
ő mégis ismert. Már akkor
megmutatta neki létezésemet
az Úr. Ha földi példázatban
szólok, a gondolat mögött
sem voltam felfedezhető –
Kimondom: semmi voltam, de
már a vétkeimet is ismerte ő.

Én már akkor is szeretve
voltam, meg sem születve
szeretve felülmúlhatatlanul.
Ott voltam a keresztfában
szálka, ott voltunk húsában
mindannyian a haláltusába.

Azért sóvárgunk szeretetért
folyton, mert a szeretetnek nem
ura a tér és az idő – Egyedül csak
Jézus tudta ezt, a legfőbb szerető.

8 hónap ezelőtt 1 komment

Mint könnyű pille a magasból száll
alá az este, óvatosan borul rá a közeli
telekre. Kertünkben még napsugár jár,
s bár gyönge már a lépte, még sápadó
nyomot hagy a fák gazos tövébe.
A kövek közötti virágok szirmaikat zárjàk,
finom éjhártyát szőnek a pöttöm bogarak,
s míg szúnyogokért kapkodnak a fecskék,
a ciripelések éle csöndburkot repeszt –
lassan átpréselődik rajta más vidékekre
a fény, itt még bűvös álmokért nyújtózkodik
a telhetetlen test – Holnap újabb illúziókat
kergetünk, de most tényleg bezár a nap,
már az ablakpárkányokig merészkedett
az est.

8 hónap ezelőtt 1 komment

Mit is tudhatnék én rólad?
Csupa sejtelem, ahogy vonulsz
– az arcodon öröm, s öledben
már kibomló éles fájdalom.
*
Mit tudhattak volna rólad?
A szamár háta ringatózó királyi
szék – Ágak, virágok gyűltek bár
a láb alá, maholnap feszíteték.
*
Mit tudhatna bárki rólad?
Hozzád foghatóra szó még
nem találtatott – a világ virága
lettél, a példátlanul tépázott
kehely, ami dacára minden
szenvedésnek, soha nem
hervad el.

8 hónap ezelőtt 3hozzászólás

Úgy jött mellettem az úton, mint
akinek a talpát égeti a forró szurok –
néha kicsit kapdoskodva, aztán meg
lazán lóbálva lábát és kezét, nekem
meg közben jó volt tudni, hogy szeret,
pedig ezt akkor nem is tudta még.

8 hónap ezelőtt 2hozzászólás

Különösen tetszett, hogy nem akart
mindenáron lenyűgözni a tavasz, csak
csendben tette dolgát, míg végül olyan
lágyan kibomlott, hogy az ámulattól
csobogásba kezdett a forrás.
Vízdalok születtek az apró hasadékok
között, bugyogásig szól a nóta – ezzel
terelgeti magát bele a folyóba.
Naphosszat bimbókat hajtogat az ágra,
a száraz kórók helyén már friss hajtást
nevel – madárricsajon kacagva méheket
és legyeket terelget a kertbe, s aztán
illatokat bontogat a szirmokon heverve.
Ruhája az idő múlásával egyre tarkább,
éjjelente fészkekben pihen a madaraknál,
s mint egy érett, szerelmes asszony, báját
csodálni engedőn virul, hiszen ő már tudja,
hogy az idejéből annyit fog csak emberekre
szánni, amennyi nem csömörletes, hogy
legyen miért örömmel visszavárni.

Kőműves Klára Szerző még nem rendelkezik barátokkal.