Kőműves Klára Szerző
Vezetéknév
Kőműves
Keresztnév
Klára
Ország
Hungary
Vezetéknév
Kőműves
Keresztnév
Klára
Ország
Hungary
1 hét ezelőtt 1 megjegyzés

Szívemre már nem sző zúzmarát a fagy,
s lelkemről a jégcsapok is rég lehullanak,
hisz addig melengetem ölem, amíg öröm
virul rajta – sorsom felett békességnek van
már csak hatalma.

2 hét ezelőtt 2s Hozzászólások

(1)
A jövőre nézve itt már nem lesz több titok
– világra jön az elhallgattatott. Néha még
a mértékeink egysége is változik, csak a
törvény marad: Szeretet nélkül nem jutunk
előbbre, és valljuk csak be, nem is leszünk
sokkal boldogabb!
(2)
Szinte bármink lehet, gazdálkodásból
néhányunk kitűnhet a többiek közül,
és bőven osztogathatja a feleslegét,
de a feleslegről tudni kell; az csak
néha adomány, mert becsesebb, ami
kedves a szívünknek… – ez a szabály.
(3)
Két kenyér közül az ízesebb, két tányér
közül a szebb, két pohárból, melyen sehol
se csorba, s az időnkből is a legkedvesebb
esti, amit nappalaink terhe közben kezdünk
szövögetni… és imádkozzunk akkor, amikor
szűkös az önmagunkra szánt idő, hogy
ezzel is jelezzük: készen állunk lemondani
önzőségeinkről!
(4)
…ekkor a jövőre nézve előttünk már
valóban nem lesz több titok, mert az
beszél majd belőlünk, akit e világ zaja
elhallgattatott. Békességet hoz majd
a népre minden tiszta szó, és jóságos
beszéd – mi pedig majd végtelen hálát
érzünk a szívünkben Isten szerelmeért.

3 hét ezelőtt 1 megjegyzés

Mária,
legkedvesebb tüneménye e földnek,
ki elébe álltál a teremtő akaratának,
s ha álmod más volt még korábban,
elvetetted szikráját is annak – tested
minden porcikáját adtad a fiadnak.

József,
legdrágább példamutató, ki hittél
látomásaidban, hogy égi apjává
leszel majd gyermekeinknek, de
a te utad e világon a halandók
számára érintetlen ösvény, mégis
bátorkodtál arra lépni – a gyermek
apja éppen így lehettél.

Jézus,
egyetlen közénk született mennyei
valóság! Érkezésed hírére még a
lusta bolygók is boldogan húzódtak
közelebb egymáshoz, hogy meg-
pillanthassanak. Kérlek, érintsd meg
az emberek szívét, anyáinkban Szűz
Máriáét, apáinkban Szent Józsefét!

3 hét ezelőtt 1 megjegyzés

(1)
Hevesen kalimpál a szíved, de egyáltalán
ne félj! Szégyellje magát, kinek gerendája
szélesebb és hosszabb, mégis elítél!
Vessen csak meg a cinikus, kinek tolla
hegyén csordultig a gúny! – saját ujjaira
ömlik a tinta, sorsa végül csúnyán alakul.
(2)
Nincs a gonoszságnak párja, az mindig
egyedül jár, kihajtva a lelket is magából
végcélja halál, de te egyet se félj tőle, rád
pillant az Isten – átöblíti irgalmát a drága
könnyeidben.
(3)
Te csak kulcsold szorosabbra az ujjaidat,
ki ne csepegjen kezeid közül az imád leg-
igazabb része, amiről mindig felismeri
egymást Isten háza népe.

4 hét ezelőtt 1 megjegyzés

Már nem csak észben tartom,
ki is húzom magam, hogy több
helye legyen a mellkasomban,
mert úgy békésebb lehet a séta
a bordák mögött, és így még attól
sem kell tartani, hogy véletlenül
agyonnyomja a szív. Végül is az
Úrhoz tartozik a lélek – örömére
van az ölelés.

1 hónap ezelőtt 1 megjegyzés

Egyetlen Uram,
köszönöm a szót, igazad van; a meg-
váltónkat nem évről évre várjuk, csak
ilyenkor jobban megcsodáljuk, s adunk
egymásnak pár fény-tiszta napot, amiről
azt szeretnénk hinni; a te akaratod.

Jóságos Istenem,
ne azt lásd most bennünk, amit az elmúlt
éveinkben egymás ellenére tettünk, hiszen
még a legtisztább szándékokkal vértezett
szentjeid is küzdöttek a bűnnel, mi meg itt
árválkodunk e nyüzsgésben túlburjánzott
világ közepén, ahol látásunkra hízelgő, ám
hamis káprázatok törnek, s ahol szennyezett
hangok száza lökdösődve próbál előbbre
jutni hallójáratainkban.

Örök Atyám,
kérlek, napról napra erősítsd meg hitükben
mindazokat, akik a testvériség tiszta, közös
tüzéhez imáikban viszik lelkük apró lángjait,
hogy onnan az egymásba tisztulást követően
jóságukkal vezethessék közeledbe azokat,
akiknek az örökkévalóságban éppen úgy
megterítettél, mint azoknak, akik már
e földön is megbecsülik hit-morzsáidat.

1 hónap ezelőtt 2s Hozzászólások

Eszem ad bár szót a számra,
nem ismernék a világra
azok nélkül, amik bennem
folyton harcolnak eszemmel.

Szívem szőhet csókot számra
érzelmekkel babonázva,
ám az értelmem, ha szűnne,
tán az Isten is kerülne.

2 hónap ezelőtt 2s Hozzászólások

Mondd, ha más kell, és én gyorsan
felnövök, nem könyörgök senkinek!
Ha csúfolnának, elfordulok, okosabb
leszek mindenkinél.
Csak szólj, ha más kell, gyorsan futok,
ma nem szeretnék játszani, de mondd
meg bátran, ha mást találtál, nem
mondalak be senkinél!
Mondd meg azt is, ha tévedek, talán
maradhatok még egy kicsit, s ha jó a
játék, ígérhetem; belém szerethetsz
holnap is!

2 hónap ezelőtt 3s Hozzászólások

Atyám,
nézd, itt vagyok megint! Még épp
csak kitártad ajtaját e napnak, én
már félfájára támaszkodva kérdem:
Ma kit szolgálhatok? Kinek az arcáról
köszön majd vissza szent Fiad vonása,
s biztatásaimért békességet lelkemre
estig hány angyal lehel?
Atyám,
hogy személyválogató ne legyek,
hogyan csináljam? Látsz engem,
amikor csüggedőkben válogatva
térden áldásod küldöm feléjük, s
elhomályosul már képzetemben
minden földi test – csak azt érzem,
hogy fényességed lebeg mindenek
felett?
Atyám,
irigységeimet miért nem láthattam
korábban, és önző, ha voltam, miért
nem szóltál, minden ember végül el-
szegényedik, ha pusztán önmagának
él? És miért is kellett folyton sárban
menetelnem, ha éppen tisztaságom
volt a cél?
Atyám,
visszafogadtál. Vissza, magadhoz
egészen közel, hogy bámészkodva
figyelhessem a küszöbről, ahogyan
megnyitod a napot, s én hálás szívvel
suttoghassam; akarom a te akaratod!

2 hónap ezelőtt 1 megjegyzés

Szellős napunk van. Nemdebár?
Ma több levél esett a földre, és
látványosabb a madárvonulás.
Az ereszkedő Nap sugarai árny-
kapaszkodókat vésnek a fákra,
s az ágak válaszul belemarnak
a fények szűnő sóhajába!
A reggel hűvösen köszöntött,
a dél már megmelengetett, s e
délután meg itt döcögve széllel
integet, míg mozdulatlan bámulom
az őszt remélő sápadt színeket.

Kőműves Klára Szerző még nem rendelkezik barátokkal.
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
Minden szerző, aki önállóan is beengedheti a saját beküldött írását, de kérheti a javítást is!