Vers

Ã?géret

Ha elérkezne egy utolsó perc,Ha életemb?l egy utolsó j? el…   S az örök boldogság Ígérete vesz körül,S neked még maradást int az id?…   Inkább megfordulok, s újra kezdemInkább százszor is akár testet öltök…   Mert az örökben is [… Tovább]

Vers

Halott vagyok?

Halott vagyok: lélegz?, él? halott. Halott vagyok?   Halott vagyok: lélegz?, él? halott. Kinek kitéptek létéb?l néhány boldog pillanatot.   Halott vagyok: vánszorgó halott. Szegként szúrják át lelkemet, ki nem mondott mondatok.   Halott vagyok: lélekben halott. Elrabolt t?lem az [… Tovább]