Vers

Idegen

    Felgyújtalak és rád döntöm a házat, nincs bennem alázat semmi a magamalázó csikorgó tegnapokért.   láttak elhasalni a színpadon   És úgy tettem, mintha látványelem volna. – tintaszín tömeg odalenn – én szabad vagyok és fehér, hozzásápadok minden [… Tovább]

Vers

…de ő már…

saját fotó *       Boldogult halottak napját! – kiált a postás, ki fekete keretes szemüveget hord, szemei törtek, könnycsepp az arcán; a temet mellett lélekharang szól. Most fekete keretes papírokat hozott, meghívó lehet, tán egy túlvilági bál, a hidegben [… Tovább]

Vers

Borzongások

*       Vágta     Paripám vágtat! Sörénye szélben sziszeg! Dobol a pata!       Egymásért   Ködömben óvlak, rejtelek. Te, mosolyod napjával éltetsz.         Egy tölgyhöz   Mély nyugalomban talán száz éve áll [… Tovább]

Vers

[Azon az éjen]

    Azon az éjen Amikor a hold szélén sötét árnyak ültek S a gyertyalángok Mint bíbor kések Emlékeket döftek át Egy szaxofonból Minden dallam földre hullt S ott kivérzett  

Vers

Holt apámmal

  Rohantam, hogy még lássam a mozdulatlanságban.   Ott feküdt holtra zárva. Istentelenül árva.   Fehérben kiterítve, hogy senki ne segítse.   Tudtam. Ide siettem. Óriás csöndben, ketten.   Együtt egyedül árvák:   én, a minden nap gyávább, ő, a [… Tovább]

Vers

Átjátszódás

                                                    Ha szerelemr?l                                                 álmodnék, vele                                                 teljes lenne.                                                 Almamellén                                                 fejem. Bárki                                                 elképzelheti,                                                 el?tte a két                                                 szerepl?. Jobb keze                                                 a csapon. Ballal                                                 a korsót fogja,                                                 figyeli a sör                                                 folyását. [… Tovább]

Hírek

Rekviemek halottainkért

A mindenszentek és halottak napja körüli id?szakban rendre megszólalnak a nagy zeneszerz?k gyászmiséi, els?sorban Mozart és Verdi Requiemje, de m?sorra t?znek különleges, ritkán hallható darabokat is.   Karinthy Frigyes Mindszenti litánia                    Néhai K. E. fest?n? halálának évfordulójára   Elza [… Tovább]

Vers

Bob-ban az igazság

Vezess félre, bölcs k? katapultálj, szurdok balzsamozz be, bölcs? török( )ülj, mint kurdok bírd cérnával, rossz t?m sterilizálj, növ? fert? vetk?ztesd le, kosztüm láss jelenfát(,) jöv?erd?(n) túl világ harcol kett? ellen gyászhó zászlót gy?ztesen ki nek kell a kell? jellem [… Tovább]

Vers

forma, alakkal

nem nekem való már az írás,sosem volt az, nekem való nem lehet haló már a sírás,ahogy holtak sem elhalók énnekem való már az érett,mi nem vagyok, ha mondható édesen ragyog már a képzettszabályosság, mi látható   2009. Október 29.

Vers

Mi lenne ha…

Most Te vagy, de máskell, semmi sem igazán,ami lehull kifakul, s énrálépek a járdán,a beton enged, tovább dobújra,felkap a szél, s a sálbelecsap arcunkba. A képen én vagyok, ésTe valahol bennem,visszatartasz attól, hogy az észa létnek célt keressen,hisz a boldogság [… Tovább]

Vers

Októberi csend

Semmi sem köt, nincs ami old – súgtad. Szárnyaid lábam elé hajítottad. Szent ígéretek szád sarkába húzódtak, ajkaid karcolták hitetetlen imák, verseimben a fájdalommal némultál. Hová lettek az emberek, hol vannak a fehér testű szüzek, merre bolyongnak a bús arcú [… Tovább]

Vers

Carpe diem!

Hozzád a lélek el nem ér. Túl halk és túlontúl hangos: az enyém. Értelmem logikátlan. Z?rös akkordok zúgnak fejemben. Titkok rengenek súlyos hasábokban. Még nem ébredek föl. Halálos lenne e méreg. Álomliánok kúsznak rajtam végig. Fájnak és szépek. A pillanat örök… S az örök csak egy pillanat. A múltból merítem a halált, a jöv?b?l az életet. Te a mához tartozol. Engedd, hogy melletted kiálthassam, amit még soha talán: Carpe diem! Mint törött tükör darabokra hulljak! Ám lágyan harsogó tündérkacajom borítsa be a vágyat, hogy a mélység mégis rejtve maradjon!

vegyes

Az otthonom

Ahol felneveltek engem, Ahol nyugvást talál lelkem, Hová mindig betérhetek, Ahol mindig megpihenek.   Otthon vagyok én e helyen, Kedves szóval várnak engem. Tárt karokkal befogadnak, S meleg nyugvóhelyet adnak.   Régi t?zhely… ,most is lángol.,  Melegével hozzám pártol. Minden [… Tovább]

Vers

Az én irodalom tanárom

Ez, a versben megjelenített leleményes, kedves, jószív?, igazságos, bölcs irodalomtanár az én legkedvesebb tanárom… és a nagyajtai Kriza János ált. iskola igazgatója egyben, Barabás Mihály.     Huncut mosoly bajsza alatt, A kedvesség abból fakad. Eszes, okos, bölcs a szive, [… Tovább]

Hírek

KAZINCZY FERENC

A Nemzeti Emlékezet Program a 2009. évet a nyelvújítás vezéralakja, Kazinczy Ferenc ââ?¬â?? születésének negyedévezredes évfordulója tiszteletére ââ?¬â?? emlékévnek nyilvánította.     „Mindenki, aki magyarul ír, adós neki.” (Írta Kosztolányi Dezs?, Kazinczy halálának centenáriumán, 1931-ben)     Kazinczy Ferenc, kazinczi [… Tovább]

Vers

Falra festett óceán

Saját fotó       Elmúlt, elmúlt, a pillanat szőlőfürtje széthullt, kifakultak a pálmalevelek, a part arabeszkkel körülrajzolt lapja, lassult a Hold tánca a vízen, halkult a hullám hangja, megtört a messzi szép.     Fájtak s már sajogtak fárasztó [… Tovább]

Vers

Meghittség

                Szájmozgásod jó.    Tény. Egyszer?    kijelentés. Más,    mint csillag    a szemed, darázsé    a derekad és    hasonlók. Benned    a természet     sokmillió éves    csönduralma.    Látom a szavak    széthulló    galaxisát!    De te újjáépíted.    Csak nekem!    S nem csupán err?l [… Tovább]

Novella

A DALNOK

Novella? Mese? Lehet, hogy mégis novella?     Az ifjú messziről érkezhetett a városba. Senki sem ismerte. Mikor nyűtt ruhájában, vásott sarujában átvágott a piacon az árusok rá se hederítettek. A piactér közepén, a kútnál megállt és énekelni kezdett. Egy [… Tovább]

Vers

Ünnep

2009. X. 29. huzatos utakon idetéved a jó – kutatom ki vagyok mikor fénye fogyó – aranyos ma az est, gyere bús ne legyél alakod akarom heves vér elegyén hatalom ez a perc menedéket adó csoda csend bizsereg: gyönyörút avató. [… Tovább]

Vers

Vittem is, meg nem is

    Csak két ágra sütött a Nap ma, csorbult is szememben hétágrasága, Azt hittem kora délelőtt, hogy gyáva őszemélye, de dél előtt, mint nő szeszélye, kiszámíthatatlanul elő bújt egy percre, éppen, amikor  belenéztem tenyerembe, s mert sejtettem, nőisége pillanatra [… Tovább]

Vers

Érintenélek

Lemondok rólad, nem vitázom.Sz?zen maradt a gondolat,Nem szégyenít többé az álmom,Meg?rizheted magad… És ett?l talán, még jobban szeretlek,A lelkem is már megnyugvást talált,Érintenélek, vonzásod b?vkörében,Pillangószárnyként lobbannék halált.

Sci-fi

A bohóc II/II. rész

A civilizációhoz hasonlóan a káosz a naptól 419 millió kilométeres távolságra kering? Ceres kolóniára is elért csápjaival. A monumentális telep fölött hosszúkás, szivar alakú csapatszállító ?rhajók lebegtek…           A söröskorsó darabokra törött, ahogy rúgkapálva leverte azt [… Tovább]

Vers

Hívatlan

Hangosan kopogtatott az ablakon,s álmomat taszítva felzavartMeggyalázta otthonom, s az udvaronsárba csalta mind – a r?t avart. Várom azt, hogy elcsitulva – hagyjon el –jöjjön újra vissza még a Nap!Véle életem reménye ünnepel –gyenge már szegény, de ölbekap…

Vers

Dűlőút

(Gulyás Ákos: Dűlőút)                    A gyerekszemem sose látott gondot, és senki sem volt, aki nekem rontott a dűlőutak lábikráiban, az ujjam elérte a vadgalambot, az ágak közül lehoztam a lombot, de nem mondták, az út végén mi van, bár [… Tovább]

Vers

rockandroll

Elvis Presley mozgását kezdetben annyira erotikusnak tekintették, hogy még tévéműsorban sem akarták szerepeltetni. Mikor aztán mégis beengedték, először csak derékig mutatták. Az egyház erősen tiltakozott. Elvis Presley: Heartbreak Hotel —> http://www.youtube.com/watch?v=_1Qo1eaWF8c&feature=player_embedded#   már az is káromlás ahogy istenre gondolsz még [… Tovább]