Vers

Só és víz

  Utak szaladnak elébem, egek gömbölyödnek fölém, tüdőmbe levegő kéredzkedik, lám, a világ nem állt meg, csak én feledtem itt magam valami néptelen mederben. Magát lábra küzdött embernyi tenger, só és víz. Vagyok-e több… Egymásba kapaszkodó billió parány öntudatra ébredt [… Tovább]

Egyéb

Kisjutka

A Grimm mesék világában eszmélve, kicsi lelke is mindig valahol a fellegekben járt. Hitte, az óvodai éneklésből, versekből és a délutáni pihenők alatt hallott mesékből áll a mindenség. Biztosra vette, a világ tele van királylányokkal és királyfikkal, bár tudta, gonosz [… Tovább]

Vers

Égbelép?

    holdkóros mély fekete az éj elindulok csillagra t?zöm a magányt   felh?kön meglovagolok egy bárányt köröttem lebegnek hóbortos figurák   egyik kezében ecset az égre épp heged?st fest   a másik bajuszát fehér virággal díszíti földig ér? lábú [… Tovább]

Vers

Október

        hajbókoló kopasz fák aranyán özvegyek könnye lőporszagot sóhajt a hajnali szél tovalibben bitófák ölén gyászruhát ölt      

Vers

Játék

Uram, ha kifulladnál, Vedd vissza lélegzeted; Ne keresd kit?l, hogyan; Uram, ént?lem vegyed.   Áltattál eddig – jó volt – Nem tudsz már újat Te sem; Megfáradt, öreg csaló, Én hozok kártyát Neked.   Keverd, oszd el újaknak, Pénzben játsznak, [… Tovább]

Vers

1849.október 6.

A magyar Golgotán “Mily csekély az én áldozatom,ha Krisztus urunkéhoz mérem.”Így szólt Láhner, aztán elnémult, elhallgatott mindörökre, végleg. Sötét volt az a hajnal, sötét és gonosz,hideg, goromba szél fútt Pesten,és ugyanaz süvített Aradon.A Nap s?r? felh?kbe bújt.Poeltenberg lett az els?: [… Tovább]

Vers

Temetés

Egész nap esett Mintha nagyon távol lett volna Isten És nagyon közel a semmi   Fájtunk   S hogy ne halljuk ahogy Végsőket döng a föld A koporsóra Vastag paplant helyeztek A földrögök mégis Mint amorf ördögök doboltak   Arcunk [… Tovább]

Vers

Ajándék: magamnak

      fáradt nyújtózásban vénülő percek rohannak melletted ahogy kávédba ásítod egy új nap ígéretét minden ugyanolyan csak te változtál sejtszinten észrevétlen hiába kutatod az ablaküveg visszabámul rád akvamarinba merült a hajnal   minden megy tovább      

Vers

Verses könyv

egy verses könyvdíszes eszme-emlék lehet(fontos tehát a külcsín)szavak kulcsára zárt-nyílóörök reményde el?bb mégtudni kell a költ?f?leg ha nem igazán költ?roppant önz?nem magánakhasznál ragyogdehogyimádja érzékelnia legnehezebben adható emberieketkönyve kaján el?re-mosoly majd egy-egy gondolat szóképszöget üt fejedbekései olvasómindent összevetvelétünk ásza a könyvamit [… Tovább]

Humor

Rövidhírek: Szétírták

*     Írás vétségében találta bűnösnek a Sárkeresztúti Városi Bíróság W-né M. Ibolyát, a komlósfecskési Április 1. RT könyvelőjét, aki a bíróság előtt, utolsó szó jogán, védekezésül, az alábbiakat mondta:   „Bizonyára a tisztelt bíróságnak is van tudomása arról, [… Tovább]

Elbeszélés

A hullámvasút XIV.

Rövid csuklást és dadogást követ?en Béla a köpcös és egy telefonfülkével keresztezett háromajtós szekrény kíséretében bevonult az irodájába. Béla balszerencséjére épp az udvaron tartózkodott, és nem volt felkészülve ilyetén fejleményekre.     Rövid csuklást és dadogást követ?en a köpcös és egy [… Tovább]

Mese

Edmondo De Amicis: Szív 1.

BevezetésE könyvet els?sorban elemi iskolai tanulóknak ajánlom, kilenc-tizenhárom év közöttieknek, és akár azt a címet is viselhetné: Egy iskolaév története egy harmadikos diák szemével.Avval, hogy harmadikos diákot írtam, nem óhajtottam azt állítani, hogy éppenséggel ? írta volna a könyvet, csupán [… Tovább]

Vers

Miért sikít?

MIÉRT SIKÍT?   Miért sikít, mint a szélsüvölt? az a nyamvadt, kis tízéves-forma bennem rekedt? Hívja anyját? Idétlen! Rég nem él! Hívni Hádész birodalmából lelket fölösleges!   Vonyít a Holdra? Fortunát hívja, hogy gondjait oldja helyette? Hatvan év tízéves egóban. [… Tovább]