Fordítás

Panait Istrati: Imádat

  Panait Istrati Imádat.                          Koosán Ildikó fordítása   Mikor kiderül az ég, ezer csillagszem ragyog, A végtelen tenger kisimul e fényben legott; De mire megköszönné, felhőálarcba bújva Éj fedi a tengert, s félelmes szélvihar dúlja…   A köszönet [… Tovább]

Vers

mögötte…

  Minden tavasz felé a képzelet nyitogat régi, különös ajtókat. Mögötte keserű méz és virágillat…   Lépegetek abban a különös tavaszban. Félelmetes, boldog pillanat…   Odabenn egy kicsi lélek foltozgatja maradék életemet.    

Vers

Őrvidéki himnuszféle

Őrvidéki himnuszféle   A távolban sok büszke bérc, szerek, lápok és gyepvasérc. Itt élt-halt apám és anyám, itt érlelt felnőtté a nyár. Honnét jöhettek őseim, nem kutatom, hogy hős-e mind? A föld azok jussa-bére, kinek itt hullt könnye, vére.   [… Tovább]

Vers

(Szuper) Hold ürügyén

(Szuper) Hold ürügyén   Fák közül a Hold fehérlő lampionja holnapra hova? * Inkább Hold vagyok – hétfőn születtem, este, mégis kell a Nap. * Mikor ébredek, mások alszanak s hiszik, hogy én alszom. * Óvó jelem volt óvoda C-betűje [… Tovább]

Vers

Bolond tél

Bolond tél, mint egy Janus-arcú, rossz barát, ma még a fényt, mint zuhatagot ontja ránk, majd reggel fehér bársony már az ébredés, fakadó rügyek reszketnek az életért. Hógombolyagok között szelíd mosolyok, mint borzas, vidám, ragyogó kis csillagok. Vagy tán egy [… Tovább]

Vers

A tudás mibenvoltáról

H. Bergson   Tudom, újabb nincsen, ami régi, nem jó, ami lesz, az ósdi talán már holnaptól.   Pedig én már voltam, amióta élek, de előtte is már szüleimbe vésve.   Ami a kezemben, szivemig felszívom, mind ami szememben, szüleimnek [… Tovább]

Vers

Ráhatás

Ráhatás                  Koosán Ildikó Kitalálhatnám a történeteket, mint mások is tették előttem,de nem szeretem az illúziók és illuzionisták ábrándvilágát;bevérzett szemfehérjéjüket mutogatják, aztán egy  intésselfehérré merevítik, s a mi szemünk tükre lesz tőle homályos,kicsordul a könny; a történet ezzel végéhez is ér. A [… Tovább]

Vers

Palackposták Nakonxipánból

        —Gulácsy Lajos megtalált naplólapjai–– (Pethes Máriának és Kovács József Hontalannak)   az eső Dante-tercinát dobolva forró ablak-lelkemről visszapárolog úgy nem vagyok senkinek a foglya hogy Űrt őriznek bennem komondorok nem találkoztam soha Beatricével -de ismerem- a [… Tovább]

Vers

BÚCSÚ A GYERMEKTŐL

  M. Laurens BÚCSÚ A GYERMEKTŐL Elhagy majdan a gyermek, ki felnő.El, mint tájat a szél, mi száll.Egybeolvad a földdel és az éggel,Szemem sem látja sohase már. Elhagy? Tán mégsem mindörökre.Néha láthatom, én úgy hiszem,Hisz gyermekem számomra, mint Isten:Szívemben Őt [… Tovább]

Vers

Ihlet

Ihlet            Koosán Ildikó Különleges esemény,az alkotó ünnepi hangulata; külső és belső pozitív élmények találkozásánakcsúcspontján kialakultvéletlen kegyelmi állapot; felgyűlt érzelmi impulzusok kibeszélési kényszerre; bimbófeszülés, rügypattanás, hirtelen fellépő kábulatbanismeretlen sugallatraszavak, történésekkibontakoztatása a semmiből; időszakos lelki csatorna megéledése az adásidőre, egy perccel sem tovább  személyre kódolt adáshullámokon;, az alkotót [… Tovább]

Vers

a Próbálkozás

—próbálkozás mélyebb tudatokkalgyöngyhalász-sóhaj merülés előttföltárt rétegek fosszíliáit feledvehátha tengerfenék e délelőtt —próbálkozás örök szerelemmelkísérlet (magamból ki ne lopjalak)hátha te vagy a másik egyenes melysorsommal nem párhuzamosan halad

Vers

Amikor szerelmes vagyok

Teáskanállal vettem csak belőled, és egy pohár csendben feloldódtál. Ittam minden gondolatod, amit a pillantásoddal az italomba szórtál. Az éjszaka bon-bonként csomagolt ki, nassolt a testmeleg de-sszeretedből. Majd éjfél előtt még egy dupla-kávé, tudod, abból a koffeinmentesből. TV-képernyő szürke keretében [… Tovább]

Vers

Életcsönd egykori magamnak

Jaginak józanon és fantáziával   Információk tárháza vagy, egy sejted életét se ismered, anyagcseréd is százszor bonyolultabb, s mégis te hoznál döntést? érthetetlen ez. Mérnök Isten, legább egy technikus, ki munkájára büszke, s várja, dícsérd, s ha értenél, a napodat [… Tovább]

Vers

HA IQU, HA NEM

Fodor Ákosnak ne adj tanácsotfejedre koppintanaksötét madarak bandázik a néplibasorban haladnak vak vezér után drága barátomkifordított kabátodszíneváltozás hosszú éjszakángondolatok cikáznakégi zendülés

Vers

Szélcsend

Különc, túlérett idő. Magányos létünk disszonáns szélcsendje…   Sóhajoktól reszket az éjszaka. Forog a mutató körbe-körbe. Arcomra hull egy angyal könnye…   Egyszerre nem, csak lassan gyógyul a seb. A sötét, ében éj észrevétlen teszi a dolgát, apránként beforrasztja. A végső [… Tovább]

Elbeszélés

Az aranyifjú 10.

10.   A kezdés előtt észrevette, hogy a nézők nem az előadás kezdetére koncentrálnak, hanem egymást figyelik. Két férfi, katonatiszti ruhában meg mit sem törődve Roberttel, szinte kihívóan fixirozta Katyerinát. Robert oda is súgta a lánynak: — Ismeri azt a [… Tovább]

Vers

Téli part

Szilaj szelek vágtatnak dölyfösen, didergő pára ring a víz felett, suhog a nádas, mint a dús selyem, bólogatnak bús buzogányfejek. A Nap sápadt arccal andalog, a folyó fodrozódva fut tovább, jégostorával a tél rásuhint, csapdossa habja a part falát. Ágak [… Tovább]

Vers

Szonett

1. Minden hajnalt újra számon kérek, takarom szürke lepellel a mát, oly régóta már semmit sem félek, néha magamhoz hívom a halált. Térden állva alszom és ébredek, varjak serege tépi az álmom, naponta csalok, majd kérkedek, hegytetőn béklyóba zárva látom [… Tovább]

Vers

BOHÓCKÖNNYEK

minden átkozott percben magam mögött hagyom a közönnyé tékozolt időt nevetséges egyszerűséggel sorvad gennyes pondróvá bennem a rózsaszín romantika pontokba szedett követelések visszhangozzák a teljesítetlen vágyak sikolyából kiszűrődő kétségbeesés utáni csöndet míg a halál majd újra csönget   minden átkozott [… Tovább]

Humoreszk

Távkapcsoló

Minden választás rákfenéje    A férfi már vagy a hatodik csatornára váltott, de egyik sem tudta ott marasztalni. Az Egészségőr is elvesztette varázsát, pedig ott régebben nagyon komoly elemzések zajlottak. Valahogy lekötötték az embert. Akkor ábrándult ki abból a csatornából, [… Tovább]

Vers

SZÉPSÉG

törékeny-tisztán lobbansz gyertyának fehér lángja így egyetlen boldog pillanat vagy Elnézlek állsz hófoltok fölött hajadon csurog az égi kék s ahogy a kövek lábadnál összesúgnak rebbenve moccansz kicsit odébb   Érzed nyugalmas roppant súly ölel törékeny-tisztán lobbansz gyertyának fehér lángja [… Tovább]

Vers

Koncerten

Mennyi zaj, így kihangosítva!Dübörgő zöld, ropogós lila,sikoltó sárga, nyöszörgő barna,csendbe csapódó kamikáze-kék. Szeretném – tudd, ahogy én hallom -:füledbe tenni fülemet! Nem érzed, amit én – fájez a zajtalant tépő erő, ilyen a hirtelen kitörő vihar,  vakító Nap! Magányba zár, érzékeimbe fojtegy [… Tovább]

Vers

Vallomás (a hazáról)

Benda Zoltán: Tanya a falu végén, forrás: internet   Nekem a haza nem üres szólam, nem illanó báli mulatság, eredő, tér, idő, egyetlen ismételhetetlen valóság. Egy rég elárvult szülői ház, gyermekkor és kamaszkori láz.   Nekem a haza nagyapám kertje, [… Tovább]

Vers

Egyszer majd

Talán egyszer majd én is, valamikor majd máskor. Nyár lesz, de lehet tél is, hétfő, kedd, szerda akár.   Mindegy, mert nagyon szép lesz, gyönyör, boldogság, mámor. Minden egyszerre érez, valamikor majd máskor.   Nem most, talán csak holnap, de [… Tovább]

Vers

Orgonahangverseny

Grafika : Derkovits Gyula – Az orgonista Lépteim kongtak még  az oszlopfők között, amikor moraja váratlan felnyögött, sztentori hangjától remegett oltár, megrepedt a pokol s tárult a mennyország zúgtak, dübörögtek az orgonasípok, Krisztus szoborteste a kereszten ingott, könyörögtem: add meg, [… Tovább]

Vers

pech

Percenként kb. 10-szer pislogunk. Egy pislogás mintegy 5 század másodpercig tart.     azért az pechhogy a jó dolgok akkor történnek velemamíg pislogokkülönben észrevenném

Vers

Plakátragasztó

Saját fotó Plakátragasztó             Koosán Ildikó Irányított fényben vaspallón lebeg,plakátragasztás, esti hangulat;neki nem fontos a kép mit mutat, elolvassák-e vagy sem az emberek,  izzad,  nyújtózik, ragasztgat, hajol,míg fent virít a csillogó ígéret,hirdeti, ma könnyedebb az élet,ha nem is erre – hát másutt [… Tovább]

Fordítás

Achim von Arnim: Az erdőben

Achim von Arnim  Erdőben  Az erdőn, az erdőn enyém lesz a fény, Mikor a nagyvilág sötét,Vastagon terül a sok száraz levél, Táncol ott lenn, lábam, ha lép,Úgy érzem sodor egy pezsgő áradat,Ereimben friss, új erő dagad,Ennyire jól sohasem voltam. Az erdőn, az erdőn [… Tovább]