Ravasz Levente Szerző
Vezetéknév
Ravasz
Keresztnév
Levente
Ország
Romania
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
12 hónap ezelőtt Nincs komment még

 

 

Lombtalan fák közt suhanó árnyak,
versenyre hívnak, némán cikáznak,
egymást szorosan csomóba fonva
fénytől kábultan, tépve karolnak.

2 év ezelőtt 3hozzászólás

Azt mondtad, hogy neked csak az igazság kell,

tudd, mindenki a maga igazát védi.

Mindenki keres, remél, hogy talán rá lel

s közben mindenki saját világát éli,

mert mindenki tesz és vesz, rombol és épít,

előbb falakat jó magasra, jó hosszan,

majd tanul és oktat, robotol és térít,

mindenkit a maga hite szerint jobbra.

Hörgő netpróféták, sajtódiplomaták,

önös cél szülte ítéletosztó bírák:

– Ki mást keres mindenki kezére rablánc!

A hátsó sorból egy gőgös hang bekiált:

– Unalmas már a lánc, halált a pribékre!

Boldog a nép, tapsol, lájkokat kiabál:

 – Nézzük meg, hogy csillog a kiontott vére.

Mert aki keres, valamit mindig talál,

de hogy mit, csak a végén látja az ember,

mikor az út porával megtelt bakancsot

fáradtan akasztja rá a végső szegre,

s eldob magától minden nevet és rangot.

2 év ezelőtt Nincs komment még

Szétfolyt tinta a papíron,

így mosódott szemed alatt

el a sötét festék, mikor

sírva hullottál vállamra,

mint egy megfáradt falevél

lágy mozdulattal elnyúlva.

Érzem, az erekben a vér,

megáradt folyóként, zúgva

fut át a törékeny testen,

míg rátalál a nyugalom.

Megpihen kezemben kezed,

súgod: – Nincsenek angyalok!

2 év ezelőtt Nincs komment még

Megjátszott, hamis értékek

csalnak újra tőrbe téged,

ami egyszer rég igaz volt

mára apró törmelék lett,

megtépték sötét viharok.

Nem nézhetek a szemedbe,

mert benne magamat látnám

s minden titkolt gondolatom.

 

Váratlanul belém markolsz,

összegyűröd fehér ingem

némán magadhoz szorítasz.

Most utoljára elhiszem.

Értelmét vesztett szavaim

általad otthonra lelnek.

Karjaidban tanultam meg

mi az igazán végtelen.

2 év ezelőtt Nincs komment még

Csupán öt perc

álom és ébrenlét határán,

csupán öt perc,

amit az önzés oltárán

neked áldozok.

Csupán öt perc,

míg érted, neked vagyok,

a szövet, ami tested körbevonja

s ölel önzetlen.

A cukor, oldódok teádban,

édesíteni reggeled.

Ajkaidról szálló füst,

kezedben virágcsokor.

Vagyok s voltam

tükrödben a mosoly.

 

2 év ezelőtt Nincs komment még

Régi, megsárgult újságból

gondosan tűrt papírhajó,

lassan sodródok az árral,

nem tart meg feszített háló.

 

Lenyugodni készül a nap,

mint füzetlapon a tinta

folynak szét a sötét árnyak,

a fényt elnyelik a falak.

 

Idegenként érkeztem,

akinek nincs már új holnap.

Nem nézel a szemembe,

 

elfordítod arcodat.

Én pocsolyának születtem,

de veled tenger voltam.

 

 

 

Attila

3 év ezelőtt 2hozzászólás

Lehajtott fejjel s kitárt
lélekkel állok előtted,
ott, hol az ismert világ
megtörhetetlen csönddel
takarózik az ismeretlent
felfedő szemek elől.

Számra fagy a lehelet,
a hűs hajnali levegőt
mélyen beszívja tüdőm.
A komor házak fölé
hallgatag füst szőtt settenkedő,
vaksötét,  torzuló árnyakat.

A sápadt hold gúnyosan mosolyog.
Kiszáradt fa áll az udvaron,
kopasz ágai közt egy bagoly
mélabús hangon perel.
Millió fűszál meghajol,
a harmat, illatos teher.

A távolban győz a fény,
a horizont megszakad,
a tájat, mint vörös szatén
lepel, fedi be a pirkadat.
A metamorfózis végbement,
ahogy a szénből gyémánt,
éjszakából, reggel lett.

Én, a szemtanú állok némán,
lehajtott fejjel s kitárt
lélekkel, csodára várva,
a csendben mormolt imák
most fülekre találnak.
A napsugarak melengetnek.

Új szárnyakon száll a szó.
Lelkem lassan felenged
az éjszakai fagyokból.
A ház már nem kalitka,
otthont rejtett a homály
magányos titka.

Feltárulnak a szobák,
a kicsiny családi fészkek.
A gyerekek harsogó kacagása,
mint szélben,
az édes szabadságtól megrészegült
madarak életvidám éneke.

A kertben új élet fakad.
A fűben titkon térdepel
egy komisz tarka kandúr,
szűk egérlyukat kémlel.
A házból egy angyalarcú
lány, a vakító fénytől félve,
kócos hajjal, lassan lép elő,
Arcomhoz simul puhán.

Minden nap végbemenő
csodálatos átalakulás.

3 év ezelőtt Nincs komment még

 

Néha megállva, téged csodállak,

légy lelkemnek menedékhely,

 

ha rémítenek zaklató árnyak,

a változás, kérlek, légy Te.

Hibát takaró foltja a zsáknak,

vért kívánó penge éle,

 

hegyi vízfolyás, tiszta vizében

tükröződő torz önarckép,

vagy visszatérő, sápadt kísértet,

kit vigasztal egy kis napfény.

 

Lázasan égő, perzselő titok,

mire a szív választ akar.

A kert végében nyíló liliom,

ki ma dalol, holnap nyarat

 

kiáltva szakad az út porába.

Önző világ törmeléke.

Néha megállva, téged csodállak.

Légy lelkemnek menedékhely,

 

ha rémítenek zaklató árnyak,

a változás, kérlek, légy Te!

3 év ezelőtt Nincs komment még

Kikötöm csónakomat

ott, hol lelassul a víz.

A homokban óvatosan

taposok, erős fény vakít.

A fák, mint koszorúk

ölelnek körbe, mint a táj,

mi is folyton változunk.

Tavaszi virágok illatát

lengeti felém a szél.

A fákon túl nárciszmező.

Itt nincs senki más, csak én,

s a lombok közt ölelkező

madarak. Várok. Énekük

lassan betölti a teret.

Testem a fűben elterül,

a kék ég majd betemet.

A mező, akár az élet,

az erdőnél véget ér,

de más szögből nézve

lehet, hogy végtelen,

s szép lesz majd az ébredés

a hűvös alkonyon,

ha eltűnik a félelem,

s a megfáradt arcokon

mosoly s áldott béke lesz.

 

3 év ezelőtt Nincs komment még

Meglátogatlak álmodban,

Ágyad szélére ülök.

Megkérem szépen a Holdat,

Csillagokra esküdjön,

Nem árul el, hogy itt voltam.

 

Éj tavában a csillagok

Békésen bóbiskolnak,

Ringatóznak. Én hallgatok

S szorongató titkokra

Keresek választ ajkadon.

 

Arcodon a béke nyoma,

Megfáradt kezemmel

Megérintem. Óvatosan,

Nehogy felébresszelek.

Világosodik a szoba.

 

A hajnal fénye rám talál,

S az égből a kert fölé,

Sűrű, reggeli pára száll.

Egy ködös alak sötét

Árnyékát elnyelik a fák.