Tóth Mária Szerző
Vezetéknév
Tóth
Keresztnév
Mária
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
4 év ezelőtt 2hozzászólás

Hajnalt fest az ég

csendek peremén

a város szunnyadó lelkére.

Ébredő álmok néznek

valóság terén.

Kávé itatja a reggelt.

Őszülő vágyaim

hitem kapujában.

Élet rezzen bennem,

utat tör szemem sugarába.

Haldoklik a sötét,

száműzte békességem.

Nem ragyog más

csak körbefont imám

a lelket melengető csendben.

Némán mesél a mindenség bennem.

6 év ezelőtt 6hozzászólás

Fáradt levelet elereszt a szél,
pihenni tér sötét földágyra.
Utolsó lüktetésében felsírt remény,
mozdulatában elmúlás tánca.
Vérvörös alkony feszül.

Sír az eső, könnyeiben
haldokló bánat-világ,
-hulló elmúlás-
szorító csend ül a most pillanatában.

Talán utolsó esély a ma,
hogy lelke könnyű legyen,
– levélerein ráncolódó súlyos élet-
megváltásért reszket.
Bármikor hívhatja magához
a halál zsoldoskatonája.

Feketeség terül a tájra.

 

8 év ezelőtt 4hozzászólás

 

Szemem tükrében csillagtemető,
éjszaka sír benne.
Árnyak képe, hideg látomás.
Megrekedt idő bennem;
nem indulok tovább.
Ketten vagyunk: én és a lelkem.
Elmélázok a holddal,
iker-érzésű társam.
Ma nem sugárzok esti félhomályban.
Fénykoszorúmat az univerzumba küldeném,
apám lelke ott terül szét.
Oda vágyok,
legyek mellette egy árva fény.
A világot eltemettem.

9 év ezelőtt 4hozzászólás

Csendemben megtaláltalak.
Karjaidban újjászületek,
ujjaid formába öntik vágyaid.
Rám rajzoltál érzéki vonalakat,
vöröset sugalló tereket.
Formáltál, fantázia-képeiddel
hasonultam meg.

 

 

Csendemben megtaláltalak.
Karjaidban újjászületek,
ujjaid formába öntik vágyaid.
Rám rajzoltál érzéki vonalakat,
vöröset sugalló tereket.
Formáltál, fantázia-képeiddel
hasonultam meg.
Feltérképezte csókod bőröm domborulatát.
Ölemben sistergett kettőnk születése.
Féktelenül alkottál meg:
szűz szerelmet, őrült vadat,
és önfeledt szerelmest.
Megrezzent lelked,
mert megtaláltad bennem magad.

10 év ezelőtt 4hozzászólás

 

 

 

Kérdőjelek szobámban.

Tekintetem az ablakot karcolja,

hold-magány tükörkép rajta.

Az óra lassabban ketyeg.

Szapora lüktetést szülnek

a percek bennem.

Ágyamba engedtem a csendet,

vele alszom el.

 

13 év ezelőtt 7hozzászólás

Ölelésedbe bújt

fehér sejembe

rejtett ajándékom,

melybe lélek-rezzenésem zártam.

 

A múltban életre kelt ritmus

még bennem zakatolt.

Gyorsuló ütemeiben

a gyönyör

-sodort-

násztáncunk titkait hordozta.

 

Sóhajok szálltak…

 

Kutató ujjaid kibontottak,

átadtam magam a pillanatnak…

 

13 év ezelőtt 6hozzászólás

Jégvirág ruhám alatt
diderg? lelkem,
t?z-karodra vár.
A megszökött pillanat
dermesztett faggyá.
Csipkék simulnak
barna b?römön
érintésedre várnak,
hogy pucér létet
hirdethessenek
a kíváncsi mának.

 
Az id? megállt?

Lelked otthonában
még lobog
a múlt táplálta t?z,
mely érkezéseddel
forró öledbe ?z,
hogy ne álljak tétován
a bizonytalan jelenben.
Csókoddal, lángoddal
olvaszd fel
jéggé fagyott 

testem.

13 év ezelőtt 21hozzászólás

Kócos fürtjeimbe
hajnal fonta fényét.
Angyal mosoly
kerekedett számon.
Allegro tempó
nyugodott meg testemben,
éj látta pillanatok
ébredtek szempillámon.

Ölem melege
újra hívott,
ringató hajlékoddá
építette a vágy,
(fészket rakott bennem)
keringett ereimben.
Égi utunkból
földre szállva
lelkemre hajoltál.

13 év ezelőtt 9hozzászólás

Megkopott nappá formálódnak

az élni akarás mozaik-percei.

Kirakva az id?: robotoló létté.

 

Rohanó képek peregnek

a valóság filmvásznán.

Nézem!

Az id? hiányától sajog a lélek!

 

Halottak álmait kergeti a jelen.

Régi eszmék hová szöktetek?!

 

Fekete-fehér harcban

állnak a világ színterén

a riadt arcú emberek.

Értéket váltott a világ!

Cél: a megmaradás.

 

Pénzt kecsegtet? élet

üldözi a szeretetet.

Pokolba futsz vagy a mennybe?

Most még eldöntheted!!!

13 év ezelőtt 4hozzászólás

Szomorúf?z-hajamba

beletemetkezem,

eltakarja arcomról a bánat jeleit.

 

A világ nyitott szemmel jár,

de kíváncsi pillantásai

nem jutnak el a felszín mögé.

 

Maradok titokba burkolva!

 

Meghajló testemen

reszket? érzések cikáznak.

Az évek halvány red?i

b?römre karcolt tegnapok.

Megkopott kérgem alatt

elhalkult fájdalmak.

 

Lehajtott f?vel siratok egy napot.

A sors láthatatlan fejszenyomai

hasogatnak zakatoló szívemben.

Megrogyok!

 

Az élet partján állok,

magányos f?z vagyok.

Fájdalmamból nem adhatok,

-senki sem rogyhat bele-

alázattal meghajolva

áldásért imádkozok.

Tóth Mária Szerző még nem rendelkezik barátokkal.