Koosán Ildikó : Gondolatok a Fejedelemasszony kertjében/ szerepjáték/

Részlet a „ Tündérkert selyemútjain” c. könyvemből

/Litera Nova kiadó 2008/

 

 

 

Gondolatok a Fejedelemasszony kertjében

 

Adassék e levél nagyságos Fejedelemasszony kezeibe

Én Tibor deák ez időkig az franczia udvarnál szolgálván, önkéntes száműzésemnek immár végét vetvén, az általam oly nagyon szeretett vidékemen kívánnám az fejedelemség ügyeit az eljövendő időkben szolgálni. Fejedelemasszony egynémely gondolatait ismervén, úgy gondolám, azok ihletettek, finomak, az reneszánsz élményét nyújtják rideg korunkban. Örülnék, ha azzal a megtiszteltetéssel illetné személyemet Fejedelem asszonyom, hogy gondolatai megismertetésére megbízást nyerhetnék, tudtára hozván, hogy kimondatlanul is szeretve szeretek visszajárni ama Tündérkertbe.

Kelt

Az Úr 2006 esztendeje január havának kilenczedik napján.

Fejedelemasszony írnoka Tibor deák

 

Adassék ez írás Tibor Deák Uram kezeibe

Hírhozók jövének, mik szerint nagy tudású, bölcs Tibor deák Uram külhoni udvarok fényét, s nemkülönben jó körmöczi arany forintjaikat odahagyván udvarunknál zsengék pallérozását szolgálni szegődne. Kertünk szép. Régi időkben „tündéri” jelzőkkel illeték, de elhanyagoltatván, benne a gaz, dudva elszaporodván az Szépeket felnevelni vesződségekkel járand. Serény kezekkel tisztítván, s valamely értékekre lelvén igaz örömünkül szolgálna. Jó tanácsadóink szavát véteténk, szándokátúl Kegyelmed el ne riasztassék, mikre ők fogadalmakat tevének. Parancsolánk, hogy Kegyelmed kérése annak idejében maradékok nélkül teljesítessék. Mindezen által jóhiszeműen elvárjuk udvarunknál.

Kelt

Az Úr 2006 esztendejében

Boldogasszony havának tízedik napján

Isten kegyelméből uralkodván.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.09.10. @ 15:00 :: Koosán Ildikó
Szerző Koosán Ildikó 940 Írás
Koosán Ildikó vagyok. Jelenleg Szombathelyen élek.