Hírek

Herman Melville

190 éve született Herman Melville, a Moby Dick írója   Herman Melville (New York, 1819. augusztus 1. – New York, 1891. szeptember 28.) amerikai író, költ? Élete Gazdag skót–holland keresked?család sarja volt, de apja még az író gyermekkorában tönkrement és [… Tovább]

Vers

Széljegyzet Istennek

  Valami dobol testemen, szótlan játékot játszik velem. Nem enged, rám tapad, csüng rajtam, mint hajnal karcos ágain a vöröslő nap. Eltakar, betemet, reccsen bábjában a csend, kiszakad belőle az álom, súlytalan lebeg, bontatlan szárnyakon. Rendet rak, szétpakol, helyet keres [… Tovább]

Vers

Lillázás

      Ha jő az est, Lilla meztelenre vetkezik, konty bontva kérleli fáradt szemét, hagy lássa még a hátsóját tükörben, ha már nem látja azt, csak ő és holmi szél, mely szoknyáját felkapva háztetőre száll, majd füttyentős búcsúval lohol tovább. [… Tovább]

Vers

Ettől kezdve

    Az alma harapása maga ahogy a n? a szív serlegében lubickolva, gondolkodhatnékomon túl, visszasz? a magány hulladéka, vagyonról ábrándozik, ez  idealista, majd elmereng, megvehetetlen, mit a szája kíván ehetetlen, rovátkákat mélyít minden pólusomba hogy így nincs miért, ha [… Tovább]

Vers

Valahová, valami úton

…csak járunk tétován, csak megyünk valami úton, valahová…   Magadhoz hívtál, hogy te beszélj,s én szavak nélkül hallgassalak,nálad talán ez apró szeszély,hisz hitted, én vagyok az az alak,aki hallgat és elhisz és nem vitázik,mert a varázskörödbe vontál,s még ha a [… Tovább]

vegyes

Ráncos emlék

Olykor visszatérnek az emlékek, amiket egyáltalán nem várunk…. Ráncosan – csoszogva jött az emlékAnnyi év után reám talált!Gúgyosan kiöltögette nyelvét,S rút vigyorral ölbe zárt Átkarolta gyönge testemÖsszetörte szívemetKéjesen hörögve bennemMeggyalázta lelkemet Sírva kértem én kegyelmet –Hagyjon engem újra el!Ám a [… Tovább]

Vers

Aranyos

  Ma egy szó száz színnel felér, vakságomba halni vágyom, máskor meg nincsenek szavak vagy csupán elmém válogat és meg sem hallom azt, mi nem nekem való. Most jó a tapogató sötét, ilyenkor más az illat is. A fej megállás [… Tovább]

Humor

Utazás

*         Az utazási iroda vezetője nyugtalanul forgolódott álmában. Cége, a Nudi Tours, a konkurrenciaharcnak köszönhetően a csőd szélére került. Végül kénytelen volt alkalmazottait elküldeni, pár utat lemondani, és átszervezni egész addigi életét. Könyvelője szerint azonban ez [… Tovább]

Vers

Segesvár

Tüzesen süt le a nyári nap sugára Fejéregyházára, odébb Segesvárra. Fölösleges Napnak sütnie ily nagyon, nem nyárörömnek, itt gyásznak helye vagyon. Kukoricalevél, mint lándzsa, szúr és vág, terített le Költ?t itt rút lándzsa is már. Nagyszalontán ifjú felesége várta, és [… Tovább]

Hírek

Segesvár, 1849. július 31

Július utolsó napja százhatvan éve már gyászos emlékezet? nap. Legalább két szempontból gyászos. Kavyamitra Maróti György írása.   Amikor 1849-ben I. Miklós cár május kilencedikén kiáltványban adta Európa tudtára, hogy katonai er?vel siet uralkodótársa, az osztrák császár segítségére, a mi [… Tovább]

Vers

Pohárköszöntő

Hull   előbb-utóbb   utolsó csepp  a  pohárba   csordul hát   tartalma  át  a  peremen és  már  tarajló hullámokban bukik   a   gáton   keresztül harapódzik el mindjobban megy túl nyakló nélkül minden határon lesz így egyre inkább tele   vele a  világ ám ez [… Tovább]

Vers

Vallomás a jelnyelvr?l

    Magyar vagyok.    Magyarul írok, olvasok,    beszélek, gondolkodok.     Hangokat    legfeljebb    álmaimban hallok.     A jelnyelvtanfolyamon    artikulálva,    vagyis szájról olvasást    felkínálva próbáltam    érzékeltetni hallgatóimmal    ezt a csendet.    Gondoltam,    az értelem majd    elvégzi dolgát.    Az arcokra rögz?dött,    nem oldódó hökkenés    azonban [… Tovább]

Vers

Anyámhoz

Ezen írás Balatonszemesen született, feladott feladat volt, írjunk egy anya-verset, aktuális volt mégis, s eleredt a tollam, hiszen ismételten messzebb kerültünk egymástól édesanyámmal, s nem egyszer gondoltam múltamra… ? reá, amíg egyszer fel nem hívott sírva, hogy hiányzom. sszes eddigi [… Tovább]

Egyéb

Alázattal, türelemmel

  Türelemmel viselhet? el a legnagyobb kín is. Ha alázattal, hittel élsz, a szenvedést is úgy élheted meg, mint egy nagy ajándékot, amit Istent?l azért kaptál, hogy a többi kínlódó embernek példát mutathass, hogy magadat és embertársaidat arra biztasd, hogy [… Tovább]

Vers

?

???                     ? Mit ér a könyv, ha nincs ki olvasson?Mit ér az ember, ha nincsen titok?Miért kell, hogy a festmény hasson?És ha nem, hát miért repül reá szitok? Miért akarunk mindenre választ?Mit ér a válasz, ha megkaptuk?A relativitás minket [… Tovább]

Vers

Kivirágzik az ember

(Széparc poétikám)   új szellemek hallgatóznak szótáncra még álmot járnak médiában sajtóban a világ hamarosan megszólal új ember virágdalaival   széttört hazugság váza er?szak ágya absztrakt festmény- világok hazája elmúlik jön a lélekforradalma   ugye nem hitted gyilkos lepelben megátkozott [… Tovább]

Vers

Végtelen után

Sarkára állt a világ: rendet akar.S én engedem hagy kutassa átaz életnek kérgesült zugát.Találjon embert végre bennem.Marokra fogott tegnapokszorongnak nyirkos kezemben.Kimondani sürget búcsúszótApám, kit rég eltemettem.Szüntelen görcsökkel üljükaz elválás végtelen torát,én az élet vizét iszom –? a halál híg borát.De [… Tovább]

Vers

Panel nyár

A téma közhely. Ezt így kijelenthetjük. S a verssel pont azt próbálom elérni, hogy a már ezerszer lejáratott, átnyálazott közhelyeket hogyan lehet mégis úgy feldobni, hogy jólessen olvasni, s ne csak arra gondoljunk közbe, hogy -Jaj, már megint egy kreativitást [… Tovább]

Vers

Szétfolyó id?

Dalí festménye ihlette versemet… Éj falának ütközött a szétfolyó id?Csillagok közé tapadt – a múltja már jöv?Onnan ejti perceit reánk a pillanat –Nem fogy el sosem, csupán az életünk apad

Humor

Nem kapok levegőt

Szenzáció   Óriási, szenzációs hír járta be a sajtót. Ilyen még nem volt!     A hír hallatán hallgatók százezrei, olvasók milliói ájultak el.     Magyarország örömrivalgásban tört ki!     Ismeretlen férfiak és nők álltak le az utcán beszélgetni.     – [… Tovább]

Vers

Átkozottan áldott

      Holnap már téged is elengedlek,  mert nyakamon a tavalyi gólya. Repülne, de eltörött a szárnya, más madarak régen Afrikába, és ő csak itt, mint pajta foglya, egy nyári kép félholt etalonja. Ha meggyógyul, úgyis elrepül, ösztönét nem [… Tovább]

Elbeszélés

A hullámvasút X.

– Nos, Uraim, elfogadják ügyfelem huszonöt milliós ââ?¬â?? id?közben ennyire alkudtuk le ââ?¬â?? kártérítési igényét, vagy inkább a felszámolást választják?     F. bécsi hitelez?i voltak a hívók. Mint kiderült, kedvenc f?nökünk cégének jelent?s tartozásai voltak Bécsben, a hitelez?k aggódtak [… Tovább]

Humor

Tanári

*       Nagyszünet volt. A kölkök zsibongásától volt hangos az iskola. Rohangáltak a folyosókon, tépték, ráncigálták egymást. Volt, aki a következő óra anyagát nézte át, és volt, aki uzsonnázott.     A tanári szoba néptelen volt, amikor Szabó tanár [… Tovább]