Vers

Szerelmi vallomás

Kép: Madár Eszter: Szerelem     Szerelmet szeretnék vallani,  képzeletemben a legszebb szavak, mint illatos rózsaszirmok hullanak ki ajkamon, de most mégis a bölcs csillagoktól kérdezem, miképpen mondjak szépet kedvesem …  Fűszeres illatokkal telítem szívedet, s verseim selyemfonatú indáját csalom [… Tovább]

Vers

Tisztára mossa

  Megint esik, krajcáros álmok ülnek villanydrótokon fázósan gubbasztó madárszárnyak alatt, tócsában sárral ölelkezik felhőknek fűről csorduló könnye, szél jajgat fák erős karjai közt, félősen ringatva a tegnapról itt maradt nyarat, búzavirág hajtja fejét árvacsalán tenyerébe, még kék álmai szállnak [… Tovább]

Vers

Valaki álmában

Illusztráció: ‘Földanya”, Jaison Cianelli festménye     nem a régi már rég nem a régicsoszog motyog felveszi leejti összekutyulja a szálakat tele a ház a gyógyszereivel amikor megjön íme az asszony a bőre lötyög a hasa lóg a melleifonnyadtak hernyós lábaivalpókhálós kezeivel hozzám ne érjen [… Tovább]

Vers

Az én vonatom

  A semmi fogságából magamat kitépve, végtelen küszöbén tétova létem fogódzót keres. Esdeklőn nézek, de csak fintorog a Van, méltatlan dühöng: Ez miért jött, nincs már szabad hely!   Csak meghúzom itt magam! – szégyenem szűköl – én gáncsot nem [… Tovább]

Vers

Keleti álmok

Haikuk Szombati haiku Munka a kertben.Frissen felfűrészelt fafenyőillata. *** Csésze az asztalon Tea gőze száll.Ezüst füstsüveg alattaranytava áll. *** Vihar  Esőtől telővízgyűjtőbe tép fákrólvirágszirmokat   Esővízgyűjtő Fadézsa vizénvirágszirmok lebegnek –tánc vihar után. *** Béke Függőhíd, temető,sorsok felett lebegőörökívű csend.     [… Tovább]

Vers

Mo.kuss

  Mókuskerékbe tört hétköznapi csodák, amire születtünk, azok helyettpusztán csak üres micsodák,túl sok a pancsolt pia, no meg ez az egészegy labirintus akármerre nézek,majd’ minden irány kiköpött Via Appia,a hatalom szerint nekünk kuss,bár kizárt, hogy ez a logikus,ostobaságokat sulykolnak a [… Tovább]

Vers

Egyszer

    Egyszer volt, hol nem volt, egyszer valahol útjára indult egy mosoly. Köröz körülöttünk, kit érhet el, kérdésre kérdés, dalra dal felel. Már nem tudod, mi miért, ki kivel, ami fáj, már az sem érdekel. A pillanatot várod, azt [… Tovább]

Vers

Pergető

    hol van a nyár vihar előttünneplőbe öltözöttszél szaggattavirágágyaősz kertjébe költözött hol van az ősz nyarat vágyottmost keblében őrzi őtmelengetiúgy akarjamegmenteni a szép főt hol van a tél ősz fejéretelepedett földön s lentfagyos veremmélyén nézijégkorong lett a hold fent [… Tovább]

Vers

Forrásvidék

Megértő sóhajom fújom könnyező vitorládra,téged teremtő éber álmaim rezdüléseieszmélnek fel a rád ébredő valóságra.Vágyott part ködéből felsejlő arcod iránytűje  eldobott világokat érted fürkésző szívemnek,rejtőző vágyad mind enyémhez hasonlatos, eretnek.Odakünn a nyílt víz borzongatóan hideg,magad hű öblébe hívsz, idejeindulnom, arra a [… Tovább]

Hírek

MEGJELENT! – Kelebi Kiss István: KOMÓDVERSEK

Kelebi Kiss István: KOMÓDVERSEK c. kötete    Harmadik kötetembe négy ciklusban, öt év termésének meghatározó darabjai kerültek, melyeket jó szívvel ajánlok a verskedvelő olvasók figyelmébe. Kelebi Kiss István    Részlet a kötet előszavából:  „Többszörös játék, egymásra vetített idők, városok, kapcsolatok [… Tovább]

Egyéb

A döntés

Kedves Vajk!   Nagyon ötletes, frappáns írás, viszont egy-két helyen némi átgyúrásra szorul. Kérlek, dolgozd át, majd küldd újra. Visszavárom.   Üdv: Ágota   Fiatal srác volt. (A „volt” akkor lenne indokolt, ha az írás során megöregedne. Egybe kéne vonni [… Tovább]

Vers

Dal

Kedvesem,belőled fakad és Teljesedik ki mind a pillanat, Nem szégyellem:íme,szerelmed Lángolása szívemhez tapad.   Vállalom,hadd tudja mindenki: Minden örök csókom ott pihen, S ha majd sírba szállanék is, Akkor is ott csügg a kebleden.   Oly édes hangodnak zúgása, Mint [… Tovább]

Novella

Depresszió

  Zárom az ajtót. Mennék tovább, de valaki más is zárja az ajtót. Megtorpanok, állok ajtó és rács között. Kezembe szorítom a kulcsot, nehogy zajt csapjak. Induló léptek. Lefele mennek. Lélegzetet veszek. Indulhatok tovább. Nyitom, zárom a rácsot. Gyorsítom lépteim, [… Tovább]

Vers

Vad.Galamb

Fotó: Bánfalvi Zsuzsanna       Irigy haragra gyúltam az imént. Látom, két vadgalamb csókolózik egy ágon… Hová tűnt a nyár? – Szívem egyszer majd újra kitárom… (?) Hogy szeretlek-e még?   (talán jövő nyáron)      

Vers

Haragban állok a világgal…

Kép: Hegyi Krisztina: Belső harc       Haragban állok a világgal, és sorsommal, mely elvett tőlem apát, anyát, szerelmet…  Megkérgesedett lelkemmel vívok végtelen csatát. Csillagok ágairól lopott fegyveremmel bontom falát. Szívemben eleven emlékekkel felvértezve harcolok konokul, a gúnyosan kacagó  [… Tovább]

Vers

Belélegezlek

Azt mondtad, ne rólad írjak. Fákról, háborúról, esőről, vagy ahogy párásodik a szobaablak. S én belélegezlek, akár öntudatlan téli fák a zúzmarákat. Egyenlőtlenek a harcok is, éjjel elvérzek, miként végtelen, mélypiros egek, a hajnal kiszolgáltat, és újra ártalmatlan leszek. Még [… Tovább]

Vers

Csütörtök hajnali dudáskodás

      Sötéten lapul. Lassuló hunyorgásban világosodik.   Arcon fiatal erdő, habozom, kezem gyors pengére vált.   Arcszesz illata visszatérít kamaszkor előtti időt.   Több tennivaló most pont nincs, a tükör nem tett semmi olyat.

Vers

Ahogy öregszem

    ahogy öregszem egyre közelebb érzem az erdőt a fát gyökerei között a sok apró csodát s lelkem  tehozzád ahogy száll borostyán leszek úgyis szemedben égő emlékfáklya akkor is ha már nincs tovább te ezt add tovább tovább

Vers

November végén

November végén                   Koosán Ildikó  Még kell e perc, hogy itt lehessnovember végén hozzám közel;házunk falán zizzen a repkény,kószál egy árny, mintha keresnél, s a süket csönd e neszre figyel. Alig sejthető jelek a fák közthol itt, hol ott tűnnek elő; egy jól [… Tovább]

Vers

Emlékezz!

      Emlékezz arra a pillanatra, mikor a kertvégében az a bolondos, kis nyárfa válladra hajtotta fejét. Hangosat kiáltott a szél, egy félős kis lépés az útról lesietett, rám néztél, és bennem a vágy egész az ajkamig kérezkedett. Emlékezz [… Tovább]

Vers

Nyomor – monológ

      Te mindig hajnal, kinek múltam csak heg,de szépsége a köd, s kinek, mint köszvénykor nyomorom, tudd, reményem odalett,mert fájlalom tudni, hogy sehol ösvény,a Bibliában megírt keskeny, mit olykevesen járnak, pedig édenbe visz.Van még más, folytatom, jóllakott mosolynekem [… Tovább]

Vers

Halasztási kérelem

      A hajnal átnyúlt felettem.Szobám faláról takarómra igazgatta a napsugarakat.Csak lassan húzta félre az éjszaka függönyét,miközben lesöpörte a párnán nyújtózó álmokat.Haragudtam rá.Este szedhetem újra össze.Lehet nem is találom meg mind.Közben még az is elveszhet,amiből Isten csak nekem nyújtottés megengedte, hogy velem egésszé kerekedjen. Mint régen. Amikor [… Tovább]

vegyes

Kártyaparti

      Hideg széllel érkezett a hajnal, majd jeges köd ereszkedett a földre, egy padon öreg koldust marasztal a nyomor, s kapadohányt szív tüdőre. Már semmije sincs, csak a fájdalom, a múlt sebeket mart a testén, halált köpköd, nyirkos [… Tovább]

Fordítás

Karenina komplexus*

* Képes leszek-e valaha megírni azokat a verseket, melyeket még nem írtam meg ezekben a hamu és korom években? Találhatok-e még egy szál ifjúságot a világ szavai közé rejtve, anélkül, hogy a szurok éjszakák elnyelnék, anélkül, hogy vastag lakatok lezárnák [… Tovább]

Kisregény

A látogatás

Részlet: A zöld füge című – kisregényemből     Fél öt körül átmentek Kata anyjához, aki bemutatkozás után azonnal kikérdezte Pétert, kinek a fia. Egyből tudta: — Igen, ismerem apádat — aztán mondta és mondta, hogy ki kinek a kije, [… Tovább]

Vers

Lélekzet

  Mozdulatait összerakom, mint ízekre tört cserepet, ajkát  szájamra,  mellemre a kezet. Ugyanoda jutok,  az enyhülhetetlenbe, elkóborlok magamból, majd haza találok benne. ­­­ ( … ) Csak ne rebbenjen szét, hadd maradjon még!

Vers

Nem tudom…

    Nem tudom, mennyi fény kell, mennyi elektroncsöves dióda, hogy végre eljusson hozzád a hír, szeretném, ha elindulnál a pokolba. Mutatóujjam most bal felé küld, én közben elindulok valami jobb felé, fejed bólint, szemed könnybe lábad, s mégis kételkedem, [… Tovább]