Esszé

A szabadság

      A szabadság   nem az, hogy mindenre van lehetőségem, hanem az, hogy mindenről azonnal le tudok mondani, semmihez sem ragaszkodom. Ha mindenről le tudok mondani, semmire nem vagyok kényszeríthető. És nem lehet a szabadságomat elvenni sem, mert ha megbilincselnek, [… Tovább]

Esszé

Folytatás következik

      Vannak dolgok, amelyek mintha öröké tartanának, csak a formájuk változik, de a lényegük megmarad.   Már gyerekkoromban mesélte anyám, hogy mikor ő fiatal volt, divatban voltak a folytatásos regények, amelyek vékony füzetekben jelentek meg, mint a hét végi [… Tovább]

Esszé

A whisky

    A kedves olvasót elöljáróban figyelmeztetném, hogy most ne egy megrögzött alkoholista útmutatásaira számítson. Ez amolyan tanulmány csupán. Lányom jóvoltából — aki már lassan negyedik éve Angliában tanároskodik —, tavaly látogatást tehettünk Skócia több részén. Ezek közt szerepelt Pytlochrill, [… Tovább]

Esszé

ORLOJ

* Jókora tömeg gyűlt már össze, alig lehet haladni az emberek között. Még nem tudom, hogy mit fogunk látni, milyen csodában lesz részünk. A teret a másik oldalról közelítettük meg. Idegenvezetőnk jól felépített városnéző túratervének köszönhetően egyre nagyobb hatást gyakorolnak [… Tovább]

Esszé

Vízi tündérek, kavicsból drágakövek

  A Tisza-tavi Ökocentrum Parkot látogattuk meg. Utunk során elgondolkodtam a természet csodáin.       A vizek óriásait, törpéit, tündéreit felfedezhetjük a legparányibb tócsában, csermelyekben, gyors folyású hegyi patakokban, folyókban, tengerekben és óceánokban egyaránt. A pici patakok forrásainál már megtaláljuk az [… Tovább]

Esszé

Ó, lélek

*   Te is tudod, én is. Olyan természetes, oly magától értetődő, hogy soha senki egyetlen pillanatig sem kérdőjelezi meg a tényt, hogy rajta múlik az élet. Mindenki tisztában van vele egészen apró korától, hogy testünk motorja egy takaros kis [… Tovább]

Esszé

Zeneiség, a zene hatása az emberekre

A témát megint Beri Róbertnek köszönhetem! Remélem, sok alkalmam nyílik még arra, hogy a hálámat kifejezhessem.     Bármely neszezést, robajt, csattanást felharmonikusai hiányában érzékelünk, és ezeket rigorózusan kizárjuk a zenei hangzás fogalomköréből, mert a dúsabb hangrezgések felismerésében csalhatatlanok vagyunk. [… Tovább]

Esszé

Istenem, ki teremtetted vala…

*        Ülök a képernyő előtt, és aléltan bámulom azt a tengernyi szépséget, mely mások közvetítésével elém tárul. Érdekes a világ! Valakinek megtetszett egy hegyvonulat, lefotózta, én pedig itt élvezkedem. Fel sem kell állnom ebből a székből, ki [… Tovább]

Esszé

A tévedés joga

      A frissen lekaszált rét szélein, a korábbi állapotokról árulkodó bujaságban, szabálytalan sávokban pompázik az érintetlenül hagyott zöldek, valamint a vadvirágok rovardöngésű kavalkádja. Egyaránt hálás tapasztalás ez az emberi szem és fül számára. A békés mozdulatlanságban megpihenő szemlélődő [… Tovább]

Esszé

Rabiro-dalom

Matt Wisniewski képe Nem a tényeket írod, hanem ahogyan nézed – ezt hívják irodalomnak, ami ténykérdés. Bár ezt is titkolják, mert tükrözésr?l szólnak, mimézisr?l, de semmi eredetir?l. Nézzed, mit hordtak eddig össze századok. Kérdéseket. Mert sehol sem voltak, hát teremtették [… Tovább]

Esszé

Társam vagy Ellenségem?

… „Hányszor kell megbocsátanom? Talán hétszer?” — Teszi fel a kérdést a férj vagy feleség, miközben minden nap újabb és újabb súrlódásba, nézeteltérésbe kerül társával. Megbocsátani? Hányszor még? Mire Jézus így válaszol: „Nem mondom: hétszer, hanem hetvenszer hétszer.” Milyen könny? [… Tovább]

Esszé

MENEKÜLÉS TRÓJÁMBÓL

Ezzel az írásommal a Comitatus folyóirat „Száz könyv” című pályázatán a második helyezést értem el. Az esszé kategóriát jelöltem be, de valójában egy esszénovella.   A város már ég. Talán még van időm összeszedni pár könyvet. A tetőtérben egy szakadozott [… Tovább]

Esszé

Térlátás (IN – RIő)

Ha van két szemem, hogy úgy mondjam, szemmel, ami oly fontos látáson túl is…, és egyik jobb mint a másik – magában – mondhatom-é: egyik ószövetségi, és másik lenne az újszövetségi; és én tisztán, térben kívánom látni a téren s [… Tovább]

Esszé

Mi a művészet?

*   Bátai Tibor doktornak szeretettel     Minél tökéletesebb a művész, annál jobban szétválik benne a szenvedő ember és az alkotó ész; annál tökéletesebben fogja az ész elválasztani és átalakítani alapanyagát, a szenvedélyeket.” (T. S. Eliot) Egy ideje sokat [… Tovább]

Esszé

Rosszarcú emberek

    „…Kétségtelen, hogy bizonyos lelki alkathoz bizonyos fizikai alkat és a kett?höz bizonyos világmagatartás, szellemi helyzet és világszemlélet tartozik. És kétségtelen, hogy egyes történeti korok bizonyos típusú embereknek kedveznek, és ezáltal válik bizonyos világszemlélet uralkodóvá. Összefüggés van a testi [… Tovább]

Esszé

Érted is eljönnek a B?völ?k

Vannak letehetetlen könyvek, olyan történetekkel, amelyekben szívesen lennél akár filléres bádogbögre a polcon, csak a szerepl?k közelében lehess. Talán egyszer még a kezükbe is vesznek, végigsimítják oldaladon a festett nefelejcset éppúgy könnyedén, mint amikor ?zike puszit adtál édesanyád arcára: szempillával [… Tovább]

Esszé

Megbocsátás

  (Mottó: Bocsáss meg nekik, Uram, mert nem tudják, mit cselekszenek!)     Régen történt. Egy rabbi otthonában olvastam olyan képaláírást, ami arról szólt, hogy a megbocsátás üdvös dolog, viszont az emlékezés kötelesség. Nála fogalmazódott meg bennem, hogy ez a [… Tovább]

Esszé

Mi jön a közöny után?

Ez az írás több korábbihoz kapcsolódik. Legközelebb áll hozzá a kontemplációt ismertető téma.   A legcsodálatosabb „hungarikum”, hogy mifelénk rengeteg a tehetség. Ám az alkotói tér nem ettől szűkül folyamatosan. Sőt! Szellemi vezetőink erőfeszítései nélkül az már rég fölszámolódott volna. [… Tovább]

Esszé

Szegénység egy gazdag országban

    Alapvetés   Mint, ahogy egyetlen társadalmi jelenséget sem érdemes pusztán profán, anyagias szempontok alapján vizsgálni, mert ez csak féligazságokhoz vezet, a szegénység kérdéskörének tárgyalása szintén nem választható le egy-egy ország, nemzet saját szellemkincséhez való viszonyának vizsgálatáról. Minden ország [… Tovább]

Esszé

Ráhagyás

Kedves Balázs, egy m? akkor publikálható, ha egynél több ember képes érteni és értelmezni. Vannak esetek, amikor filozófikus gondolatainkat megosztjuk a közzel, de cél a közérthet?ség.   *** “Ha az író nem emeli fel az olvasót, hanem leereszkedik az olvasóhoz: [… Tovább]

Esszé

Égi kolduslét

*       „Még ki lehet nyitni. És be lehet zárni. Még föl lehet kötni.”   (Pilinszky János: Infinitivusz – részlet)      Az ember egyénisége minden pillanatban változik, s akár a vázában megcsodált virág, ő is ragaszkodik a [… Tovább]

Esszé

Ismerkedés a kontemplációval

    Mozgalmas, sokszor túlhajszoltnak vélt világunkban fontossá válhat, hogy minél többen éljünk a legváltozatosabb meditációs formákkal, például próbálkozzunk a kontemplációban megvalósítható jelenléttel. Ez a szavak és gondolatok nélküli — szemlélődőnek mondott — imamód jellemzően csoportos tevékenység, amely egyszerűségében megejtő, [… Tovább]

Esszé

Tánc, mint életérzés és játék

  A gyakorta énekekkel társított tánc, illetve közösségformáló mozgásformák — mint rítusok — egyidősek az emberiséggel és mindenkor a legmegbízhatóbb kapcsolódást biztosították a transzcendens világhoz. Nem véletlen, hogy a kommunizmus elvakult időszakában éppen ezt az alapvető funkcióját veszítette el. E [… Tovább]

Esszé

Mi az esszé?

  Jelen írás az esszé lényegét és megírásának ideális módszerét igyekszik feltárni. A témát Hamvas Béla esszér?l alkotott gondolatival vezetem be. Az esszé értelmezésér?l, az esszéírás mibenlétr?l írt alábbi pontokba szedett gondolatokat Hamvas Béla az Imaginárius könyvek cím? esszéjébe sz?tte [… Tovább]