Gati Katalin : Igazságos Maamun

Harun el Rasid

Élt az Abazi dinasztia idején Iben Harun el Rasid, a 7. kalifa. Mindenki csak Maamun-nak nevezte. Nagyon okos, és igazságos bíró hírében állott. Neki köszönhetően, az iszlám birodalom virágzó korszakát élte. Érdekelte a tudomány, kultúra, irodalom. ő alapította meg az első kulturális intézményt Bagdadban, Beit El Hikma néven. A világ különböző kultúrái felé is nyitott volt. Akkoriban született a legtöbb idegenről, arabra fordított mű.

Egy napon a kalifa, úgy gondolta, hogy rendbeteszi birói teendőit. Meghallgata minden panaszosát, és éppen készült hazamanni, amikor egy szegény asszony kért bebocsátást:
– Salam a lejkum! Üdvözölte kalifát a szegényasszony.
– Wa alejkum salem! – viszonozta kalifa.
Miután leültek, az asszony hozzálátott a mondanivalójához:
– Szegény, és özvegy vagyok. Családom van, akiket nincs miből etetnem.
Panaszkodott az úrról, a sorsról ki nagyon nehézzé tette az életét.
– Magam maradtam! Szegénység zsákmányává váltam! Cserben hagyott mindenki rokonaim ,gyerekeim!
A kalifa egy darabig gondolkodott, majd igy szólt:
– Miután meghallgatam panaszodat megértettem, és boldoggá tettél. De most az ima ideje jött. Gyerre vissza később az ellenségedel!
Később az asszony vissza is jött. Megint leültek.
– Hol az ellenséged? – kérdezte a kalifa.
– Mögötted áll uram! – válaszolta.
Meglepődve nézett hátra Rsid, hogy ki lehet az. Megdöbbenve látta, a saját fiát.
Erre khalifa felszólitotta miniszterét Ahmed Bin Eb Khaled-et, állitsa elő a vádlottat.
Elkezdődött a tárgyalás. Az asszony egyre hangosabban védekezett, mire a miniszter rendreutasitotta.
-Hadd beszélni a szegény asszonyt, mert az igazság szól belőle!
Miután már nem volt több hozzászólás, kimondta az ítéletet.
Az asszony visszakapta földjeit, és még kártérést is fizetett a bűnös.
Győzedelmeskedett az igazság.

( forditás: Arab-Magyar )

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 10:12 :: Adminguru