Zatykó Zoltán : Kritikus szemekkel – Szarka Emese: Meghalni, érted?

Komoly dilemma tárul elénk. Egy remekül felépített dráma, amelyet hatásosan közönség elé vinni valóban csak filmben lehet, amint azt a Szerz? is tervezte. Sok érzés és gondolat kavarog a sorok között barátságról, halálról, öngyilkosságról, fájdalomról, okok keresésér?l, félelemr?l, megtorpanásról, és mindezek egy higgadtan gondolkodó lány fejében, aki a végs? igazságot igyekszik megtalálni. De mi a végs? cél? Minek az igazságát kell megtalálni? És honnan van a fiatal lányban annyi er?, hogy egy öngyilkosság következményeit aprólékosan felmérje?

Meghalnál a barátodért? – merül fel az alapkérdés, amely végigköveti az eseményeket a színeken keresztül. Egy olyan létértelem kutatás zajlik le, aminek a végén megvilágosodást várnánk, olyan fajta megvilágosodást, mint amit Ádám is kapott az Úrtól, de itt a küzdelem elmarad, legalább is a f?szerepl? számára.

Meghalnál a barátodért? – forgatja örökösen a fejében M., és keresi azt a helyet, ahol bebizonyíthatná önmagának is, képes-e megtenni. De valami visszatartja. Talán mégis félne, de egy küls? körülmény megszakítja, mintha egy ?rangyal állítaná meg a kést tartó kezet, és a leugrani készül? testet. Talán nem tenné meg, hiszen akkor nem érdekelné, hogy az anyja mit szólna az összevérezett falakhoz, talán inkább egy rögeszme rabja, annak a suttogott kérésnek a foglya, amely az elején elhangzik a fiú szájából: „Halj meg értem!”.

Az els? színben egy kicsit el?revetít?dik a lány lehetséges halála, és ez egyre er?södik a kés?bbiekben. Valóban arról van szó, hogy meg akar halni a barátjáért? A számára ezt jelenti a halál kutatása, azonban a csattanóból az is kiderül, hogy Zsolt teljesen másként értékeli a lány önfeláldozását, mégpedig feláldozásként. M.-et áldozza fel Isten nevében és a lány halálával akar bebizonyosodni Isten létér?l. Hiszen a Mózesi idézet háttértörténete szerint az apa áldozta volna fel fiát hálából, de az utolsó pillanatban egy angyal megakadályozta a tettet.

Itt megtörtént a tragédia, és az utolsó üzenet is azt sugallja, hogy nincs vége az útnak, nincs bizonyíték semmire.

 

Aztán eszembe jutott egy kicsit kriminálisabb idea is. A lány valamiért tartott magától, gy?lölte önmagát, vagy önmagában valamit. Egynek érezte magát a fiúval, mert lehet, hogy terhes volt t?le, és ezért is t?nt fel az elején a rémület feltételezése a fiú részér?l. M. viszont igazi társat szeretne maga mellett tudni, aki teljes értelemben barát, aki nem hagyja el.

A bibliai idézet is ezt engedi sejtetni, hiszen Zsolt volt az, aki felt?nt az öngyilkosság reggelén az elszánt lány mögött, és feláldozta a gyermeket, aki még magzat volt.

Mi is tehát a m?? Egy egyszer? gyilkossági történet, vagy egy igazán mély filozófiai alkotás a végzet igazságáról? Öngyilkosság? Önfeláldozás? Gyilkosság? Barátság? Mindenki döntse el maga.

Legutóbbi módosítás: 2021.07.29. @ 09:37 :: Zatykó Zoltán
Szerző Zatykó Zoltán 85 Írás
"Fukar kezekkel mérsz, de hisz nagy úr vagy, S egy talpalatnyi föld elég nekem. Hol a tagadás lábát megveti, Világodat meg fogja dönteni." Madách Imre: Az ember tragédiája