Egyéb

Találmány

Most találod föl az írást – magadnak; sehol egy utalás, egy kép, amivel súgnának neked a múltból, amikor összesz?tték maguk azok, akik üzenni akartak, játszani és hitet adni; ez csak olyan költ?i találmány, amilyen még sose a csend el?tt, aminek [… Tovább]

Vers

Néma szavak

Átirat Felsejlő vágyak, néma remények, hangtalan szavak, féltve becéznek. Opálos könnycsepp csillan a fényben, fürdetve orcád harmat tükrében. Őzbarna hajad lágy, buja selyme, hívón cirógat, halkan neszezve. Szavak nélkül is megértesz engem, hiszen a választ látom szemedben…

Elbeszélés

Nyár, tanyán

A kis piros Fiat 850-es zötyögve vitte őket a mélyen süppedő, egyenetlen erdei úton. Egyik keréknyomból a másikba zökkentek a kerekek, s a felkavart homok szinte láthatatlanná tette előttük a tájat. A Kiskunság! Az ismeretlen tanyavilág, amit véletlenül hozott eléjük [… Tovább]

Vers

Vázlattársak

    Tárgyak szobámban: szék, komód, konyhafalon tányér, csorba bögre. Kidobni egyet-mást, er? nincs, belém vés?dtek örökre.   Hajdanában parázsev? vasaló – nagyanyám, anyám keze fogta.Ki tudja, miért tartogatom, valamit mintha ?rzene.   Százéves holdfényt, éjszakákat idéz?,nosztalgikus dolgok. Ha rájuk [… Tovább]

Humor

Üvegcipell?

  Fel Bandi nagyszer? cipészmesternek tartotta magát, valójában a legrosszabb suszterként lett hírhedt egész Bagatellkirályság határ menti falucskájától egészen a Pisai Ferdetornyot megszégyenít? palotáig. A Felek felmen?i mindig is ezt a mesterséget ?zték. Jól bántak az árral, s ha vev? [… Tovább]

Vers

?szi éjszaka

“Járom az utam, macskaköves úton, A léptem kopog es?s éjszakán…”     gyógyszerek alá rejtett-fekélyes, ódon sebekkelmélázhatok régi arcodon s az ?szi fagyok okán fentiekfordítva faggatnak, félek:ütnek, csakhogy tartsam csukva a pofám kényszerb?l józanodok-pofonoknak se száma se szerifogyok lassan énholdvilág, [… Tovább]

Adoma

Szárnyalás pirkadata

Liszt Ferenc emlékére 1.       1.   Szárnyalás pirkadata   Szólam fogant az anyaméhben, ébren álmodó zenének magzata, sarja e világnak, a jövend? dallama, hallja mindenki, a zenéért születtem, lettem, s leszek égi hangzások karnagya.   1820. szeptember [… Tovább]

Vers

Levél

Mi történt ki tudja csöppnyi csend vagy végtelen hallgatás a gondolatban sincs már kegyelem   ?szöm vibráló színei ejtenek rabul hintázik a szél  frissen hullt levél billeg kezemen rajta semmi jel csupán fénye cakkos széle és selymes illata üzen közeledsz [… Tovább]

Vers

Ti vagytok most szememben

  Látlak titeket, látom titkos pillantásaitokat, Ég-tiszta szemetekben  a szenvedély tüze ég. Halkan, rejtelmesen a homály folyosóján sétáltok, hol nem látszik a fény. De ti csak mentek kézen fogva, nem tör?dve az ajtókkal. Örökéletre egymásba borulva, örök életre, kicsapongó folyosókra… [… Tovább]

Vers

Gyümölcsök

Szeretet-élet, lélek szent szövevénye. Igazi barát.   Önzést kioltó láng, mennyei-vonzalom. Aprópénz-csörgés.   Könny és vér íze, véderő-tiszta-forrás. Anyaméh meder.   Halált megvető Főnix lobogó hite, se vihar, se szél.   Partra-vetett csend, beért gyümölcsök, Egy-más örök adósa.     [… Tovább]

Vers

Próbafülke nélkül

Mit kíván a papír?Ruhát. Kockásat, mitnégyzetrácsosnak gúnyolunkmanapság. A pénzvilágfelé vezet? úthoz,melyen az els? lépésaz egyszereggyel kezd?dik,egyre megy. Csíkosat, minekvágányai közötta tollbamondásmegrakott vagonjaizakatolnak,s a váltóknál álla csinos bakter néni,Margó. Üreset,határok nélkülimeztelen igazságot,hol az elme és a képzeletapró, motyogós törpéi éshórihorgas, görbe [… Tovább]

Vers

Puritán ösztön

*     (kint)     Ő poharát tartja, koszos rongy rajta, szakmája tekintetvadász. Dobnék, ha nem tudnám énekét,  nem hiszem történetét.     (bent)     Sok papnak sem, kik hitelesen, hitetlenül Istent szólják. Adnék, ha nem látnám szívét, [… Tovább]

Vers

Mennyből az angyal, fiam…

Fotó: Fotóház – Cherokee     …Nélküled nem az lennék, aki vagyok.    Jöttöddel értelmet nyertek a mindennapok.     Talán már a saját születésem előtt kiválasztottál engem, és ahogyan apránként felcseperedtem, a csillagmunkásoknak minden áldott nap odasúgtad: Nagy az én [… Tovább]

Vers

Vajköpülés

  A szomszédtól vettük a friss tejet, még habos volt és langyos, tőgy-meleg, nem kevesebbet, mint amennyi kell, a nagy kannával, ami pár liter, hagytuk aludni – sárgás színe lett, mit anyám körben leszedegetett, hogy tejföl-tejszín együtt – nem tudom, [… Tovább]

Vers

Betöltekezés

    Lelkem teljes: beteljesül Véled.Ha visszatérsz és óhajtasz ismét –Gyümölcsoltó hajnali zene szól.Nem kísér tilos szó.Kertem párás,A test édes gyümölcst?l reszket,A távoli erd? megbújik még reggel,A szív verése hálás,engedelmes.          

Vers

Nyárvégi pirkadat

Belezuhant a tegnap a mába,hirtelen pattant ki a hajnal szeme,álmosan tekint a széles láthatárraa kel? nap, s ébred a táj is vele. Lassan begurul a fényl? reggel,búcsút int a t?n? éjszaka,nyárillatba ?szpárák vegyülnek,a mézíz, langy szell? lépte tétova.

Vers

Agónia

    Meddő igyekezettel ontják buja színeiket a kertek, miközben fagyos kezével kinyúlt már feléjük az ősz. Mulandó szépségük lassan odavész, és a szeszélyes szél karján elszáradt szirmok szállnak dísztelen temetésre, bele a szürke, hideg tél gödrébe.  

Vers

Vissza is

    Kifeszített heged?húrok egymásba faragott férfifejeken, és egy fej külön – hol találtál rá, kedves? Miféle terek, id?k, napégette porszemek rejtik el?lünk a gyereket, aki olyan tíz esztend?s lehet.   Bicskája csaknem beletörik a m? igazába, arcán nyugalom, koncentrált [… Tovább]

Adoma

Köszönt?

    Bíbor, Vilmos, Salamon napján: körtefán fütyül?t és derékaljat, borban pirosló gyermeki üdvöt! Mézeskalácsszívb?l kies? tükröt, lovad nyereg nélkül sz?rén ülöd, hintázz csak faragott meggyfákon, bölcs?dben ringunk, kapudat nem zárod, fedeles kosárba bútt meséd magányos, pipaszár kezedben, közelegsz a [… Tovább]

Vers

nem moccanok

amikor tiszta dallamokébrednek parányi fényben nem moccanok selymes csended ölel könnycseppek foszlanakfaágon ringatommosolyodhangod bennem lebben