Blitzer Csaba Szerző
Vezetéknév
Blitzer
Keresztnév
Csaba
6 év Nincs Komment

Gyermek voltam, anyámóvó-féltő karjáncsüngtem, nem engedettrossznak egy csepp helyetsem, és amíg ő élt,éreztem a bőrét,a szíve dobbanását,piros ruháján át.Láttam, s tudva tudtam,hogy amíg velem van…fenét, buta voltam,én semmit sem tudtam,evidensnek hittem,csak mióta itt lennkét lábamon járok,látom a világot,s nem kezébe [… Tovább]

7 év 13 hozzászólás

  Valamikor egy körül. Hamarabb nem. Csakis akkor lehetett. Kett?kor a sepr? már nem volt a helyén, de nem tették lapátra, csak vele együtt t?nt el. Csakis azért. Mi másért?   Egykor történhetett. Délben még hatalmas kört írt le a [… Tovább]

7 év 6 hozzászólás

…festhetne ennél bizarabbat. Az id?egy szívbeteg EKG-ja. Hol sebesen pattog,s az érzelmek skáláját rajzolja villámaival,máskor kisimul, mint homlokomon a ráncok,mikor fejedet a vállamra hajtod.

7 év 12 hozzászólás

Beosont a reggel.Aprókat harapott az éj sötétjéb?l,hason csúszva bújt átaz ajtó alatt,szemhéjamon semkopogott,nem is tudott volna,mert ébren talált,rád gondoltam épp,ahogyan te is ilyészrevétlenülbesurrantál hozzám.

7 év 7 hozzászólás

Óhajtanám, vágynám,két karomba zárván,dédelgetném egyre,múlna kínkeserve,ha lenne kit. Törölgetném szemmel,mit a bolond emberronggyal súrolgatna,s akasztana falra,ha lenne hol. Nem feledném többé,hogy az érzés köddénem válik azért, mertköszöntöm a reggelt,ha lenne még. Bújtatnám a napot,túl fényesen ragyog,lassan jön az este,szívem ?t [… Tovább]

7 év 18 hozzászólás

Megöl a csend, lassan, mert kínoz,kikényszeríti féltett titkaim,vert helyzetb?l vágok visszaa páston,halk suttogásommalaprókat szúroka mélysötét csendbe.Ordítanék, de felesleges,mérföldes magánycsendje borult reám.Hangom elhalcentiméterekre t?led,s ha még egy decibel törne el?,az is csupán csiklandoznáfüleidre tapasztott kézfejedet.

7 év 11 hozzászólás

Maradt még siralomföldet sepr? tarisznyámlegalsó csücskében,el nem hangzott panaszok,melyek nem piszkítottákszótölcsérem.Elárvult gondolatokúj családra leltek,jajszó és káromlásolcsó frigyre keltek.Dobálom elrozsdálltdics?ségem, sárdagasztottaérdemérem,s míg úgy gondolom,könnyedén elérempanaszolimpiámdobogós helyét,önsajnálatommár ehhez sem elég.

7 év 8 hozzászólás

Óhajtanám, vágynám,két karomba zárván,dédelgetném egyre,múlna kínkeserve,ha lenne kit. Törölgetném szemmel,mit a bolond emberronggyal súrolgatna,s akasztana falra,ha lenne hol. Nem feledném többé,hogy az érzés köddénem válik azért, mertköszöntöm a reggelt,ha lenne még. Bújtatnám a napot,túl fényesen ragyog,lassan jön az este,szívem ?t [… Tovább]

7 év Nincs Komment

  — Carter doktor! Új páciens érkezett. — Akkor küldje be. — Nem tudom, még most szedik ki a koporsóból. — Koporsóból? Nem lehet túl jó b?rben. Mégis mit gondolnak ezek a temetkezési vállalkozók? Ha valaki nem fizeti a cechet, [… Tovább]

8 év 11 hozzászólás

A sötétség útra kélt,pincébe nézett bede elzavarták.Hol az árván maradtgyertya már csak aprókatharapdál, s nyögve nyelia töménységet,ott már halálos gyomorrontásminden egyes falat,mert nemcsak az éhségvégezhet az emberrel. Ajtó csapódik,megremeg az eresz,a mesterséges összetételátengedi a fájdalmasköt?dés könnycseppjét. Szobába lép az este,olvasólámpa [… Tovább]

Blitzer Csaba Szerző még nincsenek barátai.
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.