Vers

Kesely? – nász

Egy újabb fennkölt gyászmenetTeliholdat siratnak akét-kesely?k. Táncuklassú, röptük izzó.   Két kesely?, már ártatlanságnélkül, ám b?n tova t?lük élvezik a Telihold násztáncát.   Két izzó porszemaz éj tükrében.   A Parázs Múzsa, haén a t?z, ? éltet?m.A szükség nyomorult   [… Tovább]

Egyéb

NÉLKÜLEM 1.

      Vállamon feszülsz végig, majd bennem n?sz az égig. nyakamon te vagy a lánc.   Összegabalyodva rostálom a csendünk, talán a fény ragyog bennünk  tarsolyodban ott vagyok.   A légnem? órákat hátamra szögezem, ajándékul lépcs?dre teszem. Úgysem élhetsz [… Tovább]

Vers

Ébredés

Gergelynek, Tivadar barátjának   A reggelek pedig azért érkeznek el hozzánk, hogy újraszülessünk minden nap, vörösbe, mint a rózsa, vagy a vér, vagy az izzó vas s tüzek legyünk, míg eljő az est.

Vers

Elvetett szerelem

  támolyog a gondolat múltra csomózva rágjuk magunk reményt nyüszítve arcunk kihuny és varasodik- az ágy alig áll a lábán hány- n?t ölelsz gyáván- én majd a holtakkal sírkövön- szívemmel árván eltemetve sírok magamon virágföldem átitatom szerelempázsit-maggal ………………………    ……………….. [… Tovább]

Vers

Bárdolatlanságom

 bárd szerettem volna lenni               pulitzeres             hagymaf?zérrel a nyakamban                      egy ?shonos hungarikum                     vén tulok   vagy végvári szablyás               mindkett?t osztogatják             de nem hat rám a kontinentális szellemiség             ezen a hatalmas  montgomery lakomán                      egy él? hagyomány                 hát nem leszek bárd    és csatabárd sem sisaktör?nek              vagy sziklából vízfakasztónak             maradjon ez jó szent lászlónk kiváltsága    lám az [… Tovább]

Vers

Úgy felkavart

Úgy felkavart, hogy újra láttalak – mint nyers avart a szél a fák alatt – úgy felkavart.   Jöttél elém árnyként. E délután a múlt felém kapott. Eső után jöttél elém.   Az ifjúság eljött, te hoztad el. Egy volt [… Tovább]

Vers

Viszonyok

    A nők hülyék, velem együtt, ha jól szemügyre vesszük a magunkkal folytatott tébolyult viszonyt, ki tudja, hogy mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, relativitás, hibbant érzelem, szerelem, nehezen emészthető vétek?   Temérdek szó csalogat, kamatot fizetni készek [… Tovább]

Vers

Apró tenger

F?hajtás József Attila emléke és munkássága el?tt. Az ‘Iszonyat’ cím? vers ihlette. Unott arccal etet meg a lánybosszúból, mert lelke nem szabad.Arcán izzik mosolygó talány,tovaperdül pillanat alatt.   Hol sarokban gubbaszt mélázva,hol bizarr játékot ?z velem,alszik már a tej, mit [… Tovább]

Vers

Mágia

* Kékfényű mágia zsibbaszt, agyad alapállásban vegetál, a Cool túra díjnyertes alkotás, de felállsz az öt perces kultúra szignálnál — a chipset leöblíteni — s mire visszaérsz békítő-vakító show-bálvány hadovál, nem zavar, ha üres lelked, zárt ajtaja barátot, családot kizár, [… Tovább]

Mese

Szerencse

Talán tenni is kellene valamit a környezetünkért nem csak beszélni róla. Nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy ne botlanék kutyába és gazdájába. S még jó ha ott van az utóbbi. És nem tudok úgy kimenni az utcára, hogy ne [… Tovább]

Vers

Fészeri kor

Szabó Zolinak       Nagyapád és nagymamám mindig összevesztek, kuncogva hallgattuk, ha perlekedtek. Én nyolc éves voltam, te lehettél tíz, fészeri kor, nyelvünkön sóska íz. Hazajöttél az iskolából, kavicslevessel vártalak, csuhébetétet szaggattam bele, a második, kiszáradt békacomb, valami bogár [… Tovább]

Vers

A titok

Ezen soraimat tizenhat évvel ezel?tt vetettem papírra. A gondolat ma is érvényes. Csak már nem titok. 🙂     Gyermekszív? szerelmemnekártatlan meséjeátszövi az éjcsillaglepte álmát.Minden kiejtett szóban,minden árva hangulatbanott lapul azédes titok. Gyermekszív? szerelmemnekszínes szöv?székevágyak szárnyán szállotthosszú éveken át.És minden [… Tovább]

Fordítás

Nem kell más csak ő

A műfordításnak egy különleges esete a francia sanzon fordítása, hiszen itt a vers témáját és sajátos kifejezéseit a zenéhez kell hozzáidomítani.   (meghallgatom) (YouTube video)   Egy modern sanzon tetszett meg annyira, hogy belefogtam és úgy vélem sikerült hangulatában, vershűségében [… Tovább]

Vers

Gyermekszerelem

Azon az ablakon nem látszott át az ég, visszatükrözte szösz-haját, s szeme tenger-színét.   Befútt a szél a réseken, fehérlett künn a rét, s lázas szemmel csodáltam kezének lágy ívét.   Új irkát vett el?, (kötése tiszta, kék) s türelmes [… Tovább]

Vers

Földre szórt

Kosárral jött felém az ?sz.Csak sárba túrtlábnyomokat hozott,ablakomra es?k siratóénekét,kertembe ünnepl? varjakat. Téged nem. Mint földre szórt aprópénztrejtem most tenyerembeemlékedet:ruhámba tört hajadat,bet?k szivárvány sorát,még arcodat is talán. Csak ezt hagyd bennemmozdulatlan keserg? napjaimra,csak ennyit felejts bennem,ha már az ?sz ölelhelyetted. [… Tovább]

Egyéb

Próbálkozás

Mézeskalács illattal *   Múlnak a napok. Lassan hűl a levegő. Téliesedik a gondolat. A város utcáira újra visszalopakodnak a karácsonyt idéző díszek, fénysorok. Még nem világítanak, csak emlékeztetnek. Tavalyi karácsonyra, a régebbiekre. Mennyi is volt, s milyen? Visszafelé lapozok, [… Tovább]

Vers

Ha

     …elfogy a fegyelem,    -letörölték az arcom –   szaporán rándul a tüdő.   Bitorlom a levegőt, szégyenkezem, és felpöndörödnek bennem a teleírt lapok,   értelmetlen,   monoton sípolás, testidegen   szaggatott vonalak, elvetélt idő…   nemkellszagú, nemérintett, [… Tovább]

Humor

Rövidhírek: Befagyasztották

*     Alaposan ráfagyott a mosoly Eszki Mór hűtőházi targoncakezelő arcára, amikor közvetlenül a tizenharmadik havi nyugdíj eltörlését követően két évre befagyasztották a családi pótlék összegét is. Eszki feleségével, négy gyermekük eltartása mellett, kisnyugdíjas anyósáról is kénytelen gondoskodni. Így, [… Tovább]

Humor

A “randi”

Néha a legnagyobb örömöt nem a jó szándék vezérli.   Nagydarab és egyetlen barátosn?m évek óta férjültetni akar. Természetesen csakis hálából, miután “férjhez adtam” pár évvel ezel?tt. Azóta “törleszti” a háláját. Hátam megett szervezi a találkozóimat, randevúkat, s nekem aznap, [… Tovább]

Vers

Disznóölés

Micsoda telek voltak. Fájt a jég. Éles kékjétől fölhasadt az ég. Így költött egyszer föl a lámpafény gyerekkorom dérverte reggelén. A ház fölkészült. Élezte a kés, hogy ünnep lesz. A nagy disznóölés. A szép nap előtt gondos hónapok. Vödör moslék. [… Tovább]

Vers

Kísért a múlt

“Te…, te nem hagyod, hogy fölegyenesedjek. Buján kavarog bennem a múlt és a jelen.” A tegnapok terhe rámtelepedett,  s ólomsúlyával p?rén cipelem.  Miért akarja, hogy ne szeressek  élni nélküled?  Míg lélegzem, vonszoljam édeni szerelmünk  rejtett titkait.  Lomhán dobott hátára sorsom.  S mint kormos mozdony a gomolygó füstöt,  húz maga után  és én görcsösen szorítom  közös életünk ritka perceit.  Üres a testem…  b?röm tartja csak össze  huzatos lélekcsatornáimat.  A rámtapadt emlék leheli be,  mely átjárja árnyéklényem.  Meleget ad,  mint kábult kristálypohárnak  a csillogást adó vízsugarak.  S akkor…vérereimben,  – mint éjjeli tolvaj,  lépdel a pókhálós szerelem.  Megbotlik.  Tehetetlenül feszülök emlékképeden.  Te…, te nem hagyod, hogy fölegyenesedjek.  Buján kavarog bennem a múlt és a jelen.  [… Tovább]

Vers

Vizuális

  Többszörös látványtörés!   Bár a látszat ellene szól –   Bár a látszat mellette szól –     A láthatáron túli erd? mesél nekem, ha emlékeim kérdezem.   Ezt az erd?t sose láttad, nem ismered.   Egyetértünk abban, bár [… Tovább]

Vers

Szövetségesek

  Szándékom volt, hogy megsebezzelek Mélyen, fájdalmasan, ahogyan te engem Bosszú vezetett, de nem gy?lölet Nem kellett hozzá szavakat keresnem   Fújta helyettem azt az indulat Csepeg? szájú, rekedt trombitája Így leltem meg végül nyugalmamat Meg is fizettem rendesen az [… Tovább]