Vers

Identitás

      Identitás helyed tudom,    te tudod-e helyed; ismerlek,            te magad ismered-e; szeretlek,           te magad szereted-e; sajnálom,           te vajon sajnálod-e: titok nincs,        magad vagy egészen.  

vegyes

Tatai pihen?…

Borús november esteezernyi vadlúd éke szelte átkicsinyke városom sötét egét –mint visszatér? vendég –tavunkra lelt a megfáradt csapatbevárni többi társukat,s a hosszú útra innen indulni el, ha j? a jel…Rekedtes énekük bezengi most a vár alattiházsorok gyanútlan életét –Jelét mutatva [… Tovább]

Vers

Gondolat

Szeretem azt a csendet, mit magadban hordasz, mély eszméid közt féltett rended oldalát, mely néha meggyötörve, bús szenvedéllyel szövi körbe önmagát, és szeretem azt a szót, mit ajkaid szép ívei aggódva, de h?en rejtenek, mert ahogy te, én is érzem, egymásnak [… Tovább]

Vers

Közbejött okok

  Mindig azok a közbejött okok! Gyakorta eltérítenek, de velük teljes a világ.   Nagyon hétköznapi példát említenék… de épp mobilhívás zavarta meg gondolataim…   F?leg az utódok. Itt vannak ugye, s mindig kihasítanak bel?lünk ezt-azt – ?k már eleve [… Tovább]

Vers

mert szembejöttél.

      Maradtam még,  néhány fésületlen napra. Pihenni szendergő álmokat, haragos dalokat éltetni.   Szabad voltam, akár a fény, mint a harang teste. Jeleket küldtem…    Remények omladéka sóhajt felém,  cirógat, ezüstjét bontva   hanyatlik rám az est.    

Egyéb

Népi bölcsességek

499 Layos kritikája: “Varjúéknál is rendszerváltás lehetett… bevették a sólyom morális mély dumáját, s most identitás zavarral küzdenek… Az egy disznónak hitte magát, a többi lúdnak. S tudvalév?: Sok lúd disznót gy?z,… feltéve, ha az lemond a mentelmi jogáról.” Lassan [… Tovább]

Egyéb

Uncsi

…gyerekcipőben. Negyvenhatos cipőjével játszadoztam éppen. Kezem bele, négykézlábra le, ő meglátott, mosolygott s így szólt: – Mit csinálsz a cipcsimmel? Magam is meglepődtem, abban a pillanatban a cipcsi összement. A cipő, cipő és nem cipcsi. Kevés kifejezés tud ennél jobban [… Tovább]

vegyes

A szerelem mécsesei

Mi ez a fénysugármindenek hajnalán?Világossága bejármindent e föld táján.Szikrázó szépségmi elárasztja lelkem.A tudat s az érzéshogy te itt vagy nekem… Csodálatra méltómost minden csillag az égen.Fényl? s csillogó…hisz veled együtt nézem.Úgy érzem szállok…s hogy veled szebb a holnap!Elt?nnek a gondokmert most [… Tovább]

Vers

Elraklak magamban

… Csendben,nehogy a tollam sercegésefelverje álmod…− szavaim most kulcsra zárom −csak halkan köszönlek: hogy lehetek szilárd nyugalomcsontjaidban,húsodban az inad −hogy folyhatok sejtként az eredben,/köszönöm, hogy felépíthetlek!/és lehetek mábana holnap,ha tikkadsz,még olthatom szomjad… És hogy a gondolatommost fel ne verjen −némán [… Tovább]

Vers

Satuba fogott időben

…sosem lehet önálló egy atom.*    Mikor mellkasomban a hideg egyedüllét jégmezőjén az idő havazni kezdett, s mint egy fájó menekültkép, amit a jég ellep, magamat úgy láttam, hogy fagyott mezőn áll egy hóember – éreztem, hogy aki vagyok, nem [… Tovább]

Kisregény

Pórázon XXXI. rész

Az élet az egyetlen olyan dolog a világon, amit nem lehet túlélni. Még akkor sem, ha a nagy igyekezetbe belepusztul az ember. * 31.   Másnap reggel föllángol bennem a bizalmatlanság, és elhatározom, hogy meglátogatom a bankomat. No, nem a [… Tovább]

Vers

Képlet

                                                            Mit is menthetnél magaddal partra                                                           száraz medréből számtengerednek?                                                           Tudni vágytál, így lettél eretnek,                                                           s e tudás most a veszted akarja.                                                              Már látod, hibás volt számításod,                                                           gyűrt papírjaid vetheted tűzre:                                                           nincs algoritmus, hogy üdvözülve                                                           modellezz vele való világot.   [… Tovább]

Vers

Civilizáció

  Földre lehullik a cseppel a tenger, ?szi es?k szaga messzire ring, Portalanítva az utca, a járda: Söpröget?kocsi ment odakint.   Oszlik a pára, s a Hold letekint és Megsimogatja a ház tetejét, Esteli fényözön ömlik a tájra: Lámpafüzérek, a [… Tovább]

Vers

Mákvirág

A fű, bokor, fák csöndje csupa zöld, s idehökken e békét lelt világra a mák fehér-kék foltos mélylilája, darabka föld, de harsogó színét az egész tájon széjjelkiabálja.   A fű, bokor, fák csöndje csupa zöld. És füvön, bokron, fákon lila [… Tovább]

Vers

Erd?ben

  Erd?ben elhullatta bennem lombját az id?, permet szitál szerte – a színeket rozsda eszi, csupasz múlt marad, aztán a hó, a hó; embertakaró, ember körötte.  

Vers

A róka és a holló

Öreg paraszt hajtotta rossz lovát, mi szekerét voná a d?luton.——hol? A tengely eltörött. A szekér felborult,——————felborult s árúja szétgurult. A bokrokon————————-szétgurult fennakadt egy sárga sajtdarab. A holló, ki éppen arra járt örült, hogy ingyen jut falat. Cs?rébe kapta hát, s [… Tovább]

Vers

Ködbe es? fényforrások

megkaptam a mailtnem láthatodahogy az ablakonkifelé bambulok a fákon pár levél és lámpák csüngenek(odaképzelem magam)maszatosan csüggedtende együtt legalább hmkivétel er?síti a látványtde tudhatnádha a jöv? héten se jössz köd utánadel?ttem akár vízözön összerántom a függönyt(holnap ablakot pucolok)csodálatosegy n? vagyokholdfényrésben a [… Tovább]

Humor

Lop az érdekes vő – befejező rész

                                                      10. JELENET                                                                              Voltak                                          Csengetnek   MARI  (feláll, hogy kimenjen)   MR.SCHMIDT      Maradjon, most én jövök!  (felpattan)   MRS. MÁRTON      Mit csinál?   MR. SCHMIDT      Tudniillik elegem van. Nem [… Tovább]