Rossner Roberto : Lop az érdekes vő – befejező rész

 

                                                    10. JELENET

                                 

                                           Voltak

 

                                       Csengetnek

 

MARI  (feláll, hogy kimenjen)

 

MR.SCHMIDT

 

   Maradjon, most én jövök!  (felpattan)

 

MRS. MÁRTON

 

   Mit csinál?

 

MR. SCHMIDT

 

   Tudniillik elegem van. Nem átjáróház ez, hanem az otthonunk. Teszek róla, hogy ne csengessenek percenként.  (a falhoz lép, és leemeli a puskát, ami a darab kezdete óta ott lóg)

MRS. SCHMIDT

 

   De hát mit csinálsz?

 

MR. SCHMIDT

 

   Kimegyek és lelövöm. Akárki az.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK  (a puskát nézi)

 

   Gyönyör? fegyver. Flaubert?

 

MR. SCHMIDT

 

   Csehov.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Én a fegyverre kérdeztem. Flaubert?

 

MR. SCHMIDT

 

   Most mondom, hogy Csehov.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Ne beszéljen hülyeségeket. Hogy lehetne egy puska Csehov márkájú? Flaubertr?l tudjuk, hogy kiváló fegyverm?ves volt. De hogy Csehov?

 

MR. SCHMIDT

 

   Maga egy félm?velt bunkó. Egy tahó. S?r? sötét homály. Nem tudom, hogyan doktorált le agrár-szabászatból, de hogy a világirodalomhoz hót hülye, az biztos.

 

  

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Ugyan már. Hát hogy jön ide a világirodalom?

 

MR. MÁRTON

 

   Csehov szerint, maga paraszt, ha egy darabban az els? felvonás elejét?l ott lóg egy puska a falon, akkor annak a harmadik felvonás végéig el kell sülnie. Ezt hívják prozódiának.

 

MRS. SCHMIDT

 

   De mi még csak az els? felvonásban vagyunk, még ráér elsülni bármi.

 

BEMONDÓN?

 

   Nem ér rá. Mi most egy egyfelvonásost játszunk, már alig van pár oldal. Szerintem menjen, Mr. Schmidt és süssön, ha már Mr. Csehov szerint ez így porózus, vagy prozódus, vagy milyen.

 

MR. SCHMIDT  (kirohan a puskával)

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Nem is tudtam, hogy Csehov ilyen komoly fegyverszakért? volt.

 

MRS. MÁRTON

 

   Biztos nem olvasta a Tatjanához írt levelét.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Azt pont nem, valóban.

 

MRS. MÁRTON

 

   Nagy franc volt ez a Csehov doktor, annyit mondhatok. Fogadásból megivott egy egész üveg lórumot az emeleti ablakpárkányon egyensúlyozva. Aztán hajnalban, amerikai párbajban leszúrta a Lermontovot.

  

BEMONDÓN?

 

   Párbajoztak?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Biztos összevesztek az anyegin. Ezek mindig hajba kapnak az anyegiakon. Minden orosz tömi a zsebét, hogy aztán két kézzel szórhassa. Kaviármány és szertelen. Et?dök gépfolklórra.

 

BEMONDÓN?

 

   Én eddig azt hittem, hogy a Lermontovot is a Berija tette el láb alól. Mintha láttam is volna a híradóban. Lövés dörren, és az egészet filmre veszi Lev Davidovics Eisenbronstein egy, a lépcs?n lefelé rohanó babakocsiból

 

MR. SCHMIDT  (bejön, puska nélkül)

 

MARI

 

   Na? Lel?tte?

 

MR. SCHMIDT

 

   Nem. Az Irina csengetett a szomszéd cseresznyéskertb?l. Pont a puskáért jött. Kölcsönkérte, hogy lel?hessék a sirályt.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Milyen Irina?

 

 

MR. SCHMIDT

 

   Irina Puskarjov, vagy Puskin, vagy Patyomkin. Mit tudom én?

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   És odaadta?

 

 

BEMONDÓN?

 

   Ha már úgy is kint volt neki. Különben is, az Irina rendes teremtés, megérdemli.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Ismeri?

 

BEMONDÓN?

 

   Szerintem mindenki ismeri. Három n?vér, szépek és szomorúak. Folyton Moszkva után sírnak.

 

MR. MÁRTON

 

   De Moszkva nem hisz a könnyeknek.

 

MR. SCHMIDT

 

   Mi meg nem hiszünk Moszkvának.

 

BEMONDÓN?

 

   Egy meglehet?sen vánnyadt bácsi kíséri a szerencsétleneket mindenhová. Igénytelen népek. Egy pud túrón, meg néhány szem fekete borscson elvannak hetekig. Persze néha, ha hozzájutnak valami finomsághoz, l?nek egy sirályt, vagy ilyesmi, akkor d?zs.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Mi az, hogy d?zs?

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Az olyasmi, mint a bézs. Nincsen semmi értelme.

 

MRS. MÁRTON

 

   Már hogyne volna értelme! A bézs, az egy szín. Akárcsak a csau, vagy a jade. A közismerten színgazdag magyar irodalomban csak úgy hemzsegnek ezek a színek.

 

BEMONDÓN?

 

   Ugyan mondjon már egy példát a csaura. Nincs ilyen szín az egész rohadt magyar irodalomban.

 

MRS. MÁRTON

 

   Többet kéne olvasni:

 

                     ….estve jött a parancsolat

                     csau szín? pecsét alatt

                      zörögtek Jancsim ablakán….stb.

 

MR. SCHMIDT

 

   Egész ügyesen kivágta magát. Ez tényleg egy magyar vers. Már attól féltem, hogy a „Csau, csau Bambínával” fog itten kirukkolni.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   És a jade?

 

MARI

 

   A jade? Pofonegyszer?:

 

                   ….Jós-jurta jerkés jármokon,

                        Jajong a jade yardokon….

 

BEMONDÓN?

 

   Nem rossz. Szavamra mondom, nem rossz. Csak nem elég pontos. Ugyanis az idézet szó szerint a következ?képpen hangzik:

 

                   …Dús donna durva dombokon,

                       Dereng a dalmát dán dogon….

 

MRS. MÁRTON

 

   Dán dogon? Talán inkább hot dogon, nem?

 

 

BEMONDÓN?

 

   Úgy nem jön ki az alliteráció.

 

MRS. MÁRTON

 

   Már hogyne jönne:

 

                    …Hús híján hölgyünk hajnalon,

                        Hezitál horpadt hotdogon…

 

MARI

 

   Na most végre megtudtam, hogy mire gondol az a néni abban a versben.

 

MR. MÁRTON

 

   Na jó, de mit?l horpadt a hotdog?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Na hallja? Ha egyszer azon hezitál jajongva az a durva donna. Csoda, hogy le nem szakad a balkon.

 

MR. MÁRTON

 

   Milyen balkon?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Hát amin elmereng a búsba.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Teljesen kizárt, hogy ez egy magyar vers része legyen.

 

BEMONDÓN?

 

   Pedig az. Kötelez? olvasmány. Mamits Mimály Mesés Miséi.

 

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Mimics micsodái?

 

BEMONDÓN?

 

   Mamits. Mamits Mimály. Szexárdi szinész, szülészn?t szeretett. A mindenséget vágyta versbe venni, mit érdekelte a festészet maga. Állítmányi költ? szeretett volna lenni, de ez akkoriban lehetetlen volt, így lett alanyi költ?. Dantét deformálta doszt.

 

MR. SCHMIDT

 

   Azt aligha. Alighieri alig alliterált. Afféle affektált allergiás alkémiák.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Maguk egy kész tébolyda, becsületszavamra. És mi van a bézzsel?

 

MARI

 

   Jaj, a bézs! Ez a kedvencem:

 

        A blablák apja: csütörtök

 

          Csütörtök. Este van?

          Nem. Áthozom magam.

          Nem szivatom.

          Hívlak bézsül? szavakkal.

          A harmadik napalm a legnehezebb.

          A harmad ikon…

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Hívlak bézsül? szavakkal, mi? Énvelem maguk ne szórakozzanak! Azonnal mondják meg, hogy milyen szín az a bézs?

 

MRS. MÁRTON

 

   Kocsiszín.

 

MARI

 

   Bélszín.

 

BEMONDÓN?

 

   Játékszín.

 

A TÚZOLTÓPARANCSNOK

 

   Hát, nem is tudom. Az én gyermekkoromban valahogy még olyan könnyen kiejthet? és megjegyezhet? színek voltak még, mint a drapp, az okker, a sziéna, az ultramarin és az encián. Most meg itt ez a bézs. Mire ez a d?zs?

 

MRS. MÁRTON

 

   Apropó d?zs! Mi lesz szegény Irináékkal? Egy sirálytól nem laknak jól ennyien.

 

BEMONDÓN?

 

   Biztos van müzlijük. Akkor tudnak csinálni müzlis sirályt Bovaryné módra.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Ki az a Bovaryné?

 

BEMONDÓN?

 

   Jaj, az egy nagyon szomorú történet. Nem hallotta? Ez a Bovaryné fenn északon élt egy babaházban, de mindig elvágyódott. Egyszer úgy elvágyódott, hogy tiszta kék-zöld lett. Na akkor elege lett és nekivágott a Strindbergáknak.

 

MR. MÁRTON

 

   A Schönbergáknak.

 

MR. SCHMIDT

 

   Pontosabban az Albanbergáknak. Nagyon szép hely. A Spitz Bergék voltak ott tavaly kempingezni. Tejbegejzíren éltek. Ez afféle ikea-müzli.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Hallgass már! És mi lett azzal a szegény kis n?vel ott a hómez?n?

 

BEMONDÓN?

 

   Legel?ször is felmászott egy tundra. Egyet perdült, kett?t peergynt, körülnézett. Látta, hogy ameddig a szem ellát, mindenütt csupa verszta meg parszek. Azért csak nekivágott. Egészen kih?lt a muffja, mire megérkezett. Éppen vadkacsavadászat volt, és akkor történt a tragédia.

 

MARI

 

   Jesszusom, mi történt?

 

BEMONDÓN?

 

   Elsült a Csehov puskája. Állítólag véletlenül. De Csehov, becsületére legyen mondva, bátran el?lépett, és így szólt: Bovaryné én vagyok!

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Biztos, hogy ez nem Flaubert?

  

MR. MÁRTON

 

   Nem. Ez egy Winchester volt.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Hány megabájtos?

 

MR. MÁRTON

 

   Ez még elöltölt?s. Most mi van?  (döbbenten néz Mr. Schmidtre)

 

MIND  (döbbenten néznek Mr. Schmidtre, aki megmerevedve, tátott szájjal és kigúvadt szemmel áll)

 

 

 

                                            11. JELENET

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Irgalmas Isten, már megint?  (Marihoz)  Mari! Hamar egy mondókát!

 

BEMONDÓN?

 

   De hát most mi van?

 

MRS. MÁRTON

 

   Mi történt Mr. Schmidttel?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Ez csak mostanában jelentkezik nála, valami epilepszia, vagy katatónia-féle lehet. Valahányszor kimondja azt a csúnya szót, hogy megabájt, mindig így megmerevedik. Ilyenkor gyorsan kell mondani neki valamilyen verset, vagy rigmust, lehet?leg olyat, amit még nem ismer. Én a Szent Orpheusz Breviáriumát tanultam meg kívülr?l és azt szoktam neki elszavalni, csak az már elfogyott. Mari! Magának ott vannak azok a príma magyar költ?i, az Eaton Darr, meg a többiek. Gyorsan mondjon már valamit, ez itt kinyiffan nekünk.

 

MARI

 

   A hetedik cím? magyar vers volt már?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Asszem még nem. Gyorsan mondja már!

 

MARI  (szaval)

 

 

                                      A hetedik

 

                         Még egyszer, ha itt kísértesz,

                         Hét alakban légy kísértet.

                         Egy, ki hun királyra rímel,

                         Egy, ki mosón?vel zsémbel,

                         Egy, ki Gát utcában flangál,

                         Egy, ki éhkoppon rohangál,

                         Egy, kinek a Világ; mozi,

                         Egy, ki álmát hámozza ki.

                         Jussodból, ha er?t veszek,

                         A hetedik én magam leszek!

 

                         Korunk, hogyha pirít arcot,

                         Heten vegyék fel a harcot.

                         Egy, ki nem lel húst a koncon,

                         Egy, kit rend?r fog grabancon,

                         Egy, kit Horger eltanácsol,

                         Egy, ki akasztófát ácsol,

                         Egy, ki leveg?ért sikít,

                         Egy, aki mer, mégis veszít.

                         Tiszta szívvel, ha b?nbe esek,

                         A hetedik én magam leszek!

 

                         Buja vágy, ha felkorbácsol,

                         Heten döntsenek az ágyról.

                         Egy, kit a n? gyermekké tesz,

                         Egy, ki ?zb?l tigrissé lesz,

                         Egy, ki emlékkönyvbe karcol,

                         Egy, ki bukottan strabancol.

                         Egy, kinek kocsma-g?z a szauna,

                         Egy, kinek Flóra kell, nem fauna.

                         Az ágy: koporsó, a szerelem: szeg,

                         A hetedik én magam leszek!

 

                         Hogy írni mint kell, s elmondani.,

                         Heten kell azt taní-tani.

                         Egy, ki rakodópart kövére ül,

                         Egy, ki kacagva is zokog belül,

                         Egy, ki ódát vet az égre,

                        Egy, kinek bársonyon fut perce,

                        Egy, ki tudja: nincs bocsánat,

                        Egy, ki nyitja félénk számat.

                        Er?s várunkban, ha hiszek,

                        A hetedik én magam leszek!

 

                        Szárszón, hogyha vak tél ugat,

                        Heten lessék, jön-e vonat?

                        Egy, ki altatódalt dúdol,

                        Egy, ki nagyot kortyol búból,

                        Egy, ki lázban égve ordít,

                        Egy, ki ?rülten is hódít,

                        Egy, ki karóval jött, nem virággal,

                        Egy, ki pörölt hét világgal.

                        Sorsodra, ha voksot teszek,

                        A hetedik én magam leszek!

 

MR. SCHMIDT  (az utolsó szónál magához tér)

 

   Hála Istennek, itt vagyok megint. Nem is képzelik, hogy milyen szörny?. Mindent hallok, de nem tudok megmozdulni, sem megszólalni.

 

MRS. MÁRTON

 

   Mióta van ez?

 

MR. SCHMIDT

 

   Tulajdonképpen nemrégen kezd?dött. Néhány hónapja.

 

MR. MÁRTON

 

   Orvos látta már?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Igen. Baromira élvezte. Amikor megtudta, hogy a férjem a vers, vagy a mondóka utolsó szavánál tér csak magához, fel akarta olvasni a legújabb verses drámáját öt felvonásban. Úgy kellett lebeszélni róla. Erre megsért?dött és elment.

 

MR. MÁRTON

 

   Velem sem járna jobban. Mármint a férje. Én semmi ilyesmit nem tudok fejb?l. Itt állnánk, ? megmerevedve, én meg kukán.

 

MRS. MÁRTON

 

   Én még mindig nem értem ezt a dolgot. Nincs semmi más, ami kiváltaná?

 

MR. SCHMIDT

 

   Semmi. Csak ha kimondom azt a szót, hogy megabájt…  (megmerevedik, mint fent)

 

MRS. SCHMIDT

 

   Na tessék, már megint! Mari, gyorsan mondjon valamit!

 

MARI

 

   Én már kifújtam. Már tényleg nem tudok semmit.

 

 A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Én tudom a Kalevalát. Szívesen elszavalnám az egészet.

 

MRS. MÁRTON

 

   Az biztosan nem lesz jó, amennyiben jól olvasom a történetet, hisz abból már ismer részleteket.  (Mr. Mártonhoz)  Te tényleg nem tudsz semmi ilyesmit?

 

MR. MÁRTON

 

   Egy népi rigmust?

 

MRS. MÁRTON

 

   Lehet urbánus is, csak gyorsan.

 

  

BEMONDÓN?

 

   Én tudom a Vészbanyák dalát. Az jó lesz?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Az nagyon jó lesz, azt mi is ismerjük, majd segítünk.

 

BEMONDÓN?  (szaval)

 

                           

                            Üss, üss, kishülye

                            Freudnak, Jungnak h?lt helye

                            Buster Keaton vigyorától

                            Charlie kölyke maradj távol

                            Legel?ször suta Menzel

                            Szigorúan szemaforrj el!

 

MIND

 

                           Színdarabban öntudatlan

                           Gyógyer? van, benne hagytam

 

BEMONDÓN?

 

                           Hamvas Bibó a nevem

                           Ki rekeszt ki? – kérdezem

                           Goethe szeme egy Mrozek

                           Zauberinnen Floeteberg

                           Bergman suttyó sikolya

                           Csiklófullánk, persona

                           Szerbus manír utasának

                           Cinkos látogatói valának

 

MIND 

 

                           Színdarabban öntudatlan

                           Gyógyer? van, benne hagytam

 

BEMONDÓN?

 

                           Vátesz, vátesz, lóvátesz

                           Resti körképet megfeszt

                         Múmiáné spétere

                         Miller Müller Mailere

                         Szindbád elég iái

                         Macskabölcs? sziámi

                         Monroe segge énekelte

                         Kutya éji kispsychéje

                         Cawdor thánja kell még bele

                         És szörny? lesz az epepe!

                         Veres, boros, sült-reális

                         Bizton tálalható máris

 

MIND 

 

                        Színdarabban öntudatlan

                        Gyógyer? van, benne hagytam

 

BEMONDÓN?

 

                       Nemes kürtöm bizsereg

                       Nostra Domus közeleg

 

MIND 

 

                      Színdarabban öntudatlan

                      Gyógyer? van, benne hagytam

 

BEMONDÓN?

 

                       Schön a Roth és Roth a Weiss

                       Sicc, mocsokban üptre vársz!

 

 

MR. SCHMIDT  (az utolsó szónál magához tér)

 

   Nahát ez kedves maguktól, hogy nem hagytak cserben. Igazán mondhatom, hogy szörny? érzés.

 

 

                                              Csengetnek

 

 

MARI

 

   Egy pillanat, jövök már!  (kimegy)

 

MRS. MÁRTON

 

   Biztosan Irina hozza a lel?tt sirályt.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Vagy Godot a müzlit. Ezeket össze kéne házasítani. ?k lennének a Pierre Godot Behúzov és a Natasa Irinov.

 

MR. SCHMIDT

 

   Szerintem nincs kint senki. ?szintén szólva nem nagyon izgat. Túlzás lenne azt állítani, hogy nincs emiatt éjjelim, se nappalim, se tízóraim, se uzsonnám.

 

MR. MÁRTON

 

   Én is uzsonnám.

  

MR. SCHMIDT

 

   Maga uzsonjon otthon. Mégis mit gondolnak, mi ez itten? Éjjeli menedékhely? Nagyon mélyen, mi? Reggeli a Tiffanynál, ebéd a f?ben, este a székelyeknél?

 

MRS. MÁRTON

 

   Éjfélre minden kitisztul.

 

MR. MÁRTON

 

   Az biztos is. Éjszaka minden megn?. Tombol a hold, lement a hold, kataszteri holdudvar, meg minden. Holdvilágos éjszakán, mir?l álmodozások kora?

 

MR. SCHMIDT

 

   Hát uzsonnáról semmiképpen se. Maga a jó néger nénikéjér?l álmodozzon.

 

MR. MÁRTON

 

   Szoktam. Mostanában színes tántikról álmodom.

 

MARI  (belép, kezében egy kurva nagy szamovárral)

 

   Ezt az Irina küldte a puskáért cserébe.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Legalább ihatunk végre egy jó teát. Mari, azonnal csináljon teát!

 

MARI

 

   Hagyjanak már békébe azzal a hülye teával! Egyikük sem angol, mindegyikükr?l kiderült, hogy magyar, de abból a legrosszabb sznob fajtából, és itt er?ltetik nekem a teázást. Pedig utálják.

 

  

                                             SZÜNET

 

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

    Elmondjak egy történetet?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Á, dehogy!

  

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

    Akkor elmondok egyet.

 

MIND 

 

    Á, dehogy!

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Na szép Leventék, s Árgryllus kismadarak, íme a történet:

 

MR. SCHMIDT

 

   Mi a címe?

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

    Alice B. Toklas Csodaországban.

 

MR. MÁRTON

 

   Azt olvastuk. Egy Gertrude Stein nev? n? önáltatása. Ez a Stein, eredetileg K?, teljes nevén: K?lánya-Kispest, egy dúsgazdag magyar n? volt. B?kez? macerása piktoroknak és mázolóknak. Afféle vándorünnep a Heming úton.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Heming út? Hogy értsem ezt?

 

MRS. MÁRTON

 

   Azt a szót, hogy út, fordítsa angolra, akkor beugrik.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Heming Road?

 

MRS. MÁRTON

 

   Szerintem inkább Heming Street,. Nem volt valami Avenue.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Ez nem az a történet. Az én történetemben Alice B. Toklas csótánnyá változik, nem képes a hasára fordulni, és perli egy kastély felét Amerikában. A három muskátlis meg vigyázza az ártatlanságát.

 

BEMONDÓN?

 

   A három micsoda?

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   A három fez?r. Pátosz, Azrossz, Arramész. Meg a negyedik. A D’Artwader. A végjátszmában pedig kiderül, hogy Alice nem más, mint az álruhás Lolita, és megüdvözül a tenisztrénerrel. Igazán nagyszer? történet. Bestsellers volt.

 

BEMONDÓN?

 

   Csak túljátszotta.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Kicsoda?

 

BEMONDÓN?

 

   A Sellers. Hiába volt ? a best. A Lolita pedig egy szimpla fedelesszárnyú a Nabokov-félék alosztályából. Nekem akar bogarakról mesélni? Saját tenyészetem volt a Rottenbiller utcában.

 

MR. SCHMIDT

 

   Hol?

 

BEMONDÓN?

 

   A Rottenbiller utcában, ahol albérletben laktam Pesten.

 

MR. SCHMIDT

 

   Akkor talán lehet, hogy mégsem bukott akkorát az a Rottenbiller, mint pók a szódást. Ha egyszer tényleg utca van róla elnevezve Budapesten. Na mindegy, hagyjuk a fenébe az egészet. (a bemondón?höz)  Van még valami? Nézze már meg a Példányban.

 

BEMONDÓN?

 

   A FÜGGÖNY.

 

                                             SZÜNET

 

MARI

 

   A függöny a mosásban van, arra hiába várnak.

 

MR. MÁRTON

 

   Itt fogunk megöregedni.

 

 

                                                   12. JELENET

 

                                                Voltak

 

 

                                              SZÜNET

 

 

                                         MÉG SZÜNET

 

 

MR. SCHMIDT

 

   Legutóbb meddig ültünk itt?

 

 

MARI

 

   Több, mint negyven percig.

 

MRS. SCHMIDT

 

   Úristen! Kéne szólni nekik, hogy már vége van.

  

 

                                               SZÜNET

 

  

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   El?bb-utóbb majdcsak megszomjaznak. Ismerem ezeket. A legszomjasabb alkoholista feláll, kisündörög, a többiek meg lassan utána szivárognak. Egy óra múlva a környék összes kocsmája tele lesz velük.

 

 

                                              SZÜNET

 

 

MRS. MÁRTON

 

   Ha nem adták volna oda hülye fejjel a müzlit a Godotnak, akkor most meg tudnánk ?ket dobálni. Hátha elkotródnának.

 

 

                                            Csengetnek

 

 

MIND  (döbbenten néznek egymásra)

 

MRS. SCHMIDT

 

   Azért ez már mégiscsak túlzás.

 

MARI

 

   Biztosan jött valaki a szamovárért. Talán leltári tárgy valahol.

 

MR. SCHMIDT

 

   Mari, kislányom, idehallgasson. Maga most szépen kimegy, és akárki van az ajtónál, nem engedi be. Világos? Látja, hogy mi van. A feleségem már alig áll a lábán. Le kell feküdnie. Énrám is rám férne, ha a bemondón? még ráér. Érti. Most menjen ki szépen, és már ne is jöjjön vissza. Akkor se engedjen be senkit, ha maga a tripla leszúrt Rottenbiller várakozik odakint.

 

MR. MÁRTON

 

   Rittberger.

 

MR. SCHMIDT

 

   Micsoda Rittberger?

MR. MÁRTON

 

   Tripla leszúrt Rittberger, nem Rottenbiller. Maga direkt bele van szeretve abba a hülye Rottenbillerbe.

 

MRS. MÁRTON

 

   Tényleg le kéne már szállni róla. Végtére is, amíg meg nem bukott, Budapest f?polgármestere volt.

 

MR. SCHMIDT

 

   Ezért tudott annyit lopni, csalni, panamázni. Az egy ilyen poszt. Nem olvas újságot?

 

MRS. SCHMIDT

 

   Drágám, te mindig miszlikbe aprítod nekünk itt a zeitungot, úgyhogy alig jutunk hírekhez, noha térdig járunk bennük.

 

MARI  (kimegy)

 

 

                                                 SZÜNET

 

 

 

MRS. SCHMIDT

 

   Tudom, hogy mind arra várnak, hogy megkérdezzem, ki az a leszúrt Rittberger, de juszt se fogom megkérdezni.

 

A TÃ?°ZOLTÓPARANCSNOK

 

   Dafke elmondjuk. A dupla Lutz bátyja.

  

MRS. SCHMIDT

 

   Istenem, hogy micsoda egy népek vannak! Ez egy egészen terhelt család lehet. A kidobós Libelle nyilván unokahúg ugyanott.

 

BEMONDÓN?  (Mr. Schmidthez)

 

   Ami azt illeti, én ma nem érek rá magának, hiába próbálkozik akármivel. A t?zoltóval, meg Marival egy darabot próbálunk.

 

MRS. MÁRTON

 

   Milyen darabot?

 

BEMONDÓN?

 

   Egy jókorát. Emmanuelle visszatér és bosszút áll. Ez a címe. Ma azt a részt vesszük, amikor Emmanuelle egy létrán áll, és a t?zoltó slagjával lespricceli a szobalányt.

 

MRS. SCHMIDT

 

   És maga lesz Emmanuelle?

 

BEMONDÓN?

 

   Én nem leszek Emmanuelle, hanem az vagyok! Sylvia Kristály Emmácska a nevem. Nem t?nt fel?

 

MR. MÁRTON

 

   A kutyának se.

 

MARI  (bejön)

 

   Az ügyel? csengetett. Azt mondta, hogy kb. húsz oldallal ezel?tt véget ért a szöveg, s ha tovább improvizálunk, levonások lesznek. És állítólag van még melegvíz az öltöz?ben.

 

MR. SCHMIDT

 

Van melegvíz?  Miért nem ezzel kezdte? Az eszem áll meg!

 

MIND 

 

   Az a gacsos!   (egymást tiporva kirohannak)

 

 

 

                                                              VÉGE

 

 

Rossner Roberto  1993. január 12 – február 25.

All Rights Reserved!  Minden jog fenntartva!

 

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:30 :: Adminguru
Szerző Rossner Roberto 131 Írás
Képzettségem szerint filmtörténész volnék. Kevesen tudják, hogy eredetileg vasi vagyok. Mondhatnám: "vazsi gyerek.." - ugyanis a Vas utcában születtem Budapesten, abban az évben, amikor meghalt Thomas Mann, James Dean, Charlie Parker. Mérleg vagyok skorpió beütéssel, kinaiban pedig kecske. Gyerekecske...