Vers

Rózsa

    Ezen a nyáron egy csokor virágon megáll szemem. Visszanéz a tavaszba. Alig hiszem, hogy ott várt, mint apró üzenet. Leheletfinom, gömbölyű szirmok bezárva, rózsabokor rügyező ágába.   Nekem nyílik az a szál virág, melynek érzem bódító illatát. Ajándék [… Tovább]

Vers

Te nem lehetsz egyedül…

Te nem lehetsz egyedül,mosolytalan arccal,nem igaz, hogy senki,soha nem vigasztal. Te nem lehetsz egyedül,reményt nem táplálva,feladva a harcot,némán meghátrálva. Te nem lehetsz egyedül,a halált kívánva,életed értelmét,sehol sem találva. Te nem lehetsz egyedül,mikor jő az este,melegítse ágyad,szerelmesed teste! Te nem lehetsz [… Tovább]

Vers

Őrület

  lehetetlen küldetés elméd minden rezdülését feltárni tán csak a szike képes idestova harmincegynehány veszett év se volt elég megtalálni önmagad hát én keresselek? – őrület mélyén magányos vágy hajt ostromot koponyád falai ellen legyőzné a Napot észérvek csatasorát hadrendbe [… Tovább]

Humor

Osztás

    Anikó gyakorló pedagógus korában néhány évet feln?ttek általános iskolájában tanított. E pályának igen kemény próbatétele ez. Milyen is az ember, aki feln?tt testtel próbálja magát beszorítani az iskolapadba? Minden igyekezetét összeszedi, hogy megtanulja, amit anno, gyerekkorában kellett volna. [… Tovább]

Vers

Eladó az egész világ

*     Amikor az ördög keresztbe teszi patáját és gúnyosan kacagva mutatja az utat, remegő térddel Istenhez fohászkodsz, s feltör belőled a sértett öntudat. – De kérem, én hetente jártam gyónni és vasárnap is a templomban a helyem, alamizsnát [… Tovább]

Vers

Figyel? dédmamák

      Porlepte doboz, gy?rt papundekli, esend?sége megrendít, sorstárssá emelkedik. A kopott kartonfedél alól kiszabadul az ?sök lehelete, életre kel a múlt. Látod ezt a molyrágta selymet, dédanyám báli ruháját, az els? szerelem érintését, egy pillantás ígéretét, amib?l nem [… Tovább]

Humor

A rút kiskacsa

  – Élet, élet, rongyélet! – gondolta kacsamama, miközben frissen kikelt csemetéire tekintett. – Ilyen rusnyát mint ez a görbelábú, hosszúnyakú, lapos fejű, alaktalan még soha nem neveltem. Legjobb lesz, ha akkorát csapok a fejére, hogy odébbáll, aztán lesz vele [… Tovább]

Egyéb

GONDOLATOK

1. Unalomig ismert búcsúztatófrázisai koppannak koporsódons a meghasadó felh?k közötttáncot jár egy kóbor sugára „Csak a teste.” feliratán. 2. A földkörüli pályáról visszatér? gondolat,már az antenna-erd?ben matat.  

Novella

Holdfény

Láttam egy fényl? alakot, magas hegyek alján sötétl? erd? szélén.     Kezeit el?re nyújtotta, mintha el akart volna érni valakit. De nem volt ott senki, csak ?. Fény-ruháját könny? szél lengette, fény-haja hullámzott. Egyébként csend volt és minden mozdulatlanul [… Tovább]

Vers

Kett?s menet

Fitó Icának és Ruder Janának szeretettel     Itt kanyarodik el?ttem a messzeség, hol túl a fák kilátást rejt? lombjain felsejlik még annyi szép!   Másfel?l annyi lemondás – száznyolcvan fokos fordulat. még szerencse, hogy nincs id? és gyorsabb is [… Tovább]

Vers

Emlékszem a nyári es?kre

Emlékszem a nyári es?kre. Mikor örömében remegett az erd? és nyikorogva tárták ki magukat a rét virágai. Falnak d?lt az összes szerszám és hátsó szobák h?vösében macskák igéztek hálás emberarcokat. Mikor könyörg? tenyereit ég felé fordította egy-egy utcaszéli gyertyán, és mintha földb?l n?ttek volna ki, békák lepték el az árokpartokat.  Emlékszem a [… Tovább]