Vers

Bérház

    Szürreális kép, ahogy az ablakon bekacsint a szürke lépcsőház, körfolyosók szerpentinjén rohan az idő, és az este mélykék árnya lobban a csúcson. Elsápadt csillagok bujdosnak ócska cserepek fölött, míg az aszott bérház egy-egy fényszeme felragyog. Vénség, és hagymaszag [… Tovább]

Vers

Remények, kételyek

Hol elküldesz, hol meg fogva tartasz. Életidegen az akarat, a vágy, lesújt, vagy egekig emel. Nincs benned irántam se szégyen, se gőg s irántad bennem se remény, se kétely. Megrendült a bizalom, és a bizalmatlanság.   Mit akarhatsz még tőlem, [… Tovább]

Vers

Héttornyos karcok II.

  V.   Hajdú-legény, nem szegedi, így beszédében nem ?-z?. Jobb verseink nem szíveli, feszt igazgat hát Serf?z?.   VI.   Pé Erika sz?ke csoda, szíve-fénye zseniális. Most is – nézzetek csak oda -: versem kommentálja máris!   VII.   [… Tovább]

Egyéb

Az én id?m óraszerkezete

  Az ember úgy él, hogy a születésekor még minden ezredmásodperc számit. Minden pillanat a végtelenszerese a születésünk el?tti semminek. Aztán ahogy megszokjuk a minket körbevev? teret, a változással az id? is befurakodik a dimenziók közé. Számítani kezdenek a másodpercek. [… Tovább]

Novella

Okítás

Brebeka már sírni sem tudott, olyan repedezetté vált a bőre, mint a naptól cserepesre szárított kopár mező, ahol egyre nehezebben bírta, gépies szökkenésekkel követni párját, Kvakkot. Kvakk is nagyon tikkadtan haladt előre, olyan kínlódással, mintha súlyokat kötöttek volna a lábaira. [… Tovább]

Vers

Címzettnek

Mert megígértem… Fogadja sok szeretettel az, akinek sokat köszönhetek, akire számíthattam bármikor, amit hálásan köszönök!           Versem nem eposz,  – se kosárnak kilós súlya –  pár sor elmosódott kis dallam,  tán csak ennyi valója egy útnak. [… Tovább]

Vers

Rend

  Olyan keveset tudunk a világról, nincs semmi jel arról, hogy itt vagyunk, egy lélegzetnyi jut csak a hiányból, és nincs segítő kéz, ha fulladunk.   Ami közel van, az is olyan távol, csak csipet por, mit utánunk hagyunk, bár [… Tovább]

Humor

Hüje mese

*       Egyszer volt, hol nem volt, egy kerek erdő közepén éldegélt egyszer egy bagoj. Az éldegélés kicsit túlzás, szegény inkább csak vegetált, mert érezte, hogy valami nagyon nincsen jól vele kapcsolatban, de ez egy fiatal, tapasztalatlan madár [… Tovább]

Vers

Lábnyomokon

saját fotó * Lábnyomokon   A mackó elszakadt, leesett a székről, a váza is feldőlt, kifolyt a víz. Szőnyegen a folt egyre nagyobb lett, sarokban ülve kisgyermek sír. Az apa morog, majd a tányér is repül borgőzös fejjel emígyen kiált: [… Tovább]

Vers

A nő kérdezi

Potyók Tamás Aktfestményéhez Madaram, hova nyílt csőröd? Liliomszirmok dalodat beporozzák, s őrzöd az ében- mély sóhajom is, ha a méh szárnyán tovaszáll vörös égben, megbabonázni a szűz csacsogású hajnalokat? Telehinti-e harmat a bőröm, ha remegve, a pillám sűrűjében   bujtatom [… Tovább]

Vers

Fagy-ének

Köd ül a táj nyakába,fák ága sírja fájvaa tél fagy-énekét,s felnyitva szürke szemét,zúzmarát könnyez az ég. Sóhajtva kél a holnapfagyot lehelve hallgat,a hajnal diderg?n vár,lám, reszket? bokrokatjégujjal nappalba ringat. Ébred a ház, s a lélek,háztet?n óvatos léptek:az álom még erre [… Tovább]

Vers

Bölcs?nk cseng? csendje

      Gondold át, bölcsész e, ki megszabna magában, ki dühöt étkezik, és rágja húsát a benned lakó lényegnek. S te, aki hagyod bénán hallgatag magad, mondd, mire vársz, az emberek megmarnak! Tudod, talán mindahánynál jobban, mint sem káromoljon [… Tovább]

Egyéb

Talán a hegedű …

    Talán a hegedű. Igen, ez okozhatta. A svájci sapkám volt az ára. Az meg csak úgy huppant. Hogy miért is? Mert anyám hajthatatlan volt, a sapkám pedig hajítható. Mentünk fel a negyedik emeletre, ahol… Ezt mindenképpen el akartam [… Tovább]

Novella

bibi

*   A körtéren találkoztak. Szinte percre pontosan egyszerre, de csak öten. A híres „hat béből” hiányzott valaki. A lányok, kik az idő múlásával hölgyek lettek és a fiúk, akik urakká váltak, vidáman köszöntötték egymást. Böbe az órájára nézett, és [… Tovább]

Elbeszélés

Musztafa – 3.

*     Musztafa a nagybátyja segítségével talált megfelelő helyet Jaffón. Egy ütött kopott helyiséget, amire bizony sok pénzt kellett költenie. De legnagyobb gondja az engedélyekkel gyűlt meg. Mint területi arabnak először el kellett intézni, hogy véglegesen izraeli területen élhessen. [… Tovább]