Dr. Vitéz Ferenc Szerző
Vezetéknév
Dr.
Keresztnév
Vitéz Ferenc
Minden szerző, lektor, adminisztrátor csoportja.
Műtermi töredékek II.
7 év ezelőtt 6hozzászólás

(Uzonyi Ferenc debreceni műtermében, 2015 nyarán)

 

II.

 

Nem a vizet, hanem az időt.

Nem az eget, hanem a reményt.

Nem a partot, hanem az elengedést.

Nem a hegyet, hanem az ismeretlent.

Nem a ködöt, hanem a fényt.

 

Nem téged és nem engem,

hanem azt a vihar szaggatta fészket

a ködbe vesző hegyek ormán.

 

 

VIII.

 

Traktornyomok a hóban:

feltört a dermedt őszi sár.

Valami szomorú

csönd hasogat csontig,

széttörve bennem egy régi május

halotti maszkját.

 

 

XXIX.

 

Freskó az őszi táj.

Nyirkos nyugalom száll

a lenyugvó nap felé

a ritkuló lombon át.

 

Belesimult a pasztell-

színű alkonyatba ezeregy

utazás emléke,

s a kert alatt Szindbád

siratja a halott szeretőket.

Műtermi töredékek
7 év ezelőtt 6hozzászólás

Uzonyi Ferenc debreceni műtermében

XXXIII.

 

Ebben a kosárban

van szeder és áfonya;

ebben körte, szilva, birs

és naspolya, kis papírdobozba zárva.

 

Ebben a kosárban cékla,

mellette kedvenc színeim:

ciklámen, egy csokornyi kék,

vörös és kacagó sárga.

 

Ebben a kosárban itt van a nyár:

nagy fohászkodások és kis szerelmek.

Abban meg ott egy álmom van még –

ráborult egy fekete felleg.

11 év ezelőtt 9hozzászólás

Ez az Amerika hangja párverse. Kicsit vártam vele, mert a kettő együtt még jobban fáj.

Egy szegény ország

keserŰ panasza

 

 

Hagyjatok élni,

rablók, csendőrök, uzsorások,

színváltó tőkekufárok,

hatszemű Iustitiák,

pénzrágó férgek,

istentelen gyémántszámlálók,

vörösek, zöldek, kékek,

sárgába öltözött barnák;

 

hagyjatok lélegezni,

szabadon,

mert ez a mi szabadságunk,

még ha nektek fáj is,

ha rezeg állatok alatt

s a szív helyén a háj is;

hagyjatok élni,

megmaradni, nőni

 

szapora szívünk

nem csak magunkért dobog! 

11 év ezelőtt 6hozzászólás

 

 

 

Volt, mikor a szabadságot hittük odaát,

mert minden szép volt, ami messzi,

szögesdrótok fölé röpített csábítás,

és nem gondoltuk, hogy megcsömörlünk

a kóla-íztől, mi gyomrunk és gerincünk kikezdi.

 

Ma izzadja a gőgös test a pénzszagot,

legyilkolt indiánok és megcsonkított feketék

vérével habos sárban dagonyászik – és papol

a gyökértelen, mindent beindázó hatalom,

s röhög, hogy rátolja fuldokló népekre kövér fenekét.

 

Van itt minden, mi hazugság, pokolalj, undor gyönyör,

– hetvenhét főbűnre omoltak bábeli tornyok.

Míg a fondor mohóság lelket és világot gyötör,

csak vastagszik a pofabőr, csak üzekedik Lucifer,

s a kéjtrezorban majd gennybe fakadnak a torkok.

11 év ezelőtt 8hozzászólás

 

 

 

 

 

Kísértés a tengerparton
 

(Aszmann Ferenc 1950 körül készült fotográfiája alá)

 

 

 

ahol az ég

alá görbül a tenger-

messziség, onnan lovagol

felém a szél, zúgó hullámokon

űzve-sűrítve minden álmot a parti

fövenybe, minden alvó hajnali bimbó-

pihegést összehúrozva a széllel, s remeg

könnyű patasuhogásra a csillámló homok

rejtette köldök, dúdol alatta az öl, sósan,

mézes igézetként elomolva a szájban,

megcsalt retinámról visszafeszülne

az emlék bűvöletében a tested;

 a felhők maszatos tejeként

szürcsölöm magamba

hiányodat

 

12 év ezelőtt 2hozzászólás

Az “Ostoros villám” címmel megjelent, az országos Holló László verspályázat anyagából válogató antológia bemutatója március 6-án 11 órától lesz Debrecenben, a Holló László Emlékmúzeumban.

A Holló László Emlékmúzeumban (Debrecen, Tócóskert, Holló László sétány, a Medgyessy Gimnázium mellett) 10.30 órától koszorúzást tartunk a Kossuth-díjas festőművész (1887-1976) születésének 124. évfordulója alkalmából.

11 órakor az emlékmúzeumban kezdődik az antológia bemutatója, a pályázat értékelése (közreműködik: Erdélyi Márta, Tóth-Máthé Miklós, Tar Károly és Vitéz Ferenc).

Az antológiában szereplők (lásd korábbi hírünket, a kötet bevezetőjével és a tartalomjegyzékkel) itt vehetik át tiszteletpéldányaikat, illetve távollét esetén küldjük vagy postázzuk azokat. Lehetőség lesz a hivatalos közreműködőkön túl a saját versek előadására is.

Gratulálunk a résztvevőknek, és szeretettel várunk mindekit!  

12 év ezelőtt 13hozzászólás

A Holló László képeihez készült versekb?l válogató antológiát 2011. március 6-án mutatjuk be Debrecenben, a Holló László Emlékmúzeumban. A részletes programot kés?bb közüljük. Alább az Ujváry Zoltán professor emeritus által írt el?szót olvashatjuk, illetve az antológiában szerepl? szerz?ket, verseik címét.

el?szó

 

A Holló László Alapítvány és a Néz? ââ?? Pont folyóirat által meghirdetett országos Holló László-verspályázatra 2010 márciusáig mintegy 40 szerz? küldte el 80-nál több versét. A pályam?veket a Bakó Endre irodalomtörténész vezette zs?ri értékelte. A kiírás szerinti egy f?díjat különdíjakkal toldottuk meg; ezt a több, elismerésre méltó vers indokolta. A kiírók döntöttek arról is, hogy a pályam?vekb?l válogatott antológiát adnak ki. Ezt a feladatot a Közalapítvány Gyomaendr?d Város Közgy?jteményeiért vállalta magára, melyért külön köszönettel tartozunk!

Az antológiában a megjelenésre alkalmas m?vek szerepelnek, a Függelékben a korábban másutt publikált, Holló Lászlónak dedikált vagy m?vei által ihletett költeményekkel. Ilyen versek olvashatók a Bényei József szerkesztette „Holló László életm?ve” cím? 1993-ban megjelent kötetben és a „Dokumentumok Holló László” életéb?l cím? 2009-es könyvben; Vitéz Ferenc Holló László alkotásaira írt versei megjelentek a „Lángból riadó angyal” cím? kötetben; Tar Károly 2009-ben adta ki „A szépség csodája” cím?, Holló László képeir?l írt költeményeit tartalmazó kötetét.

E munkák is gyarapítják a Holló-irodalmat – a fest?i és grafikai életm?vet méltató kötetek, gy?jteményi anyagokat ismertet? kiadványok száma megközelíti a harmincat. Kiemeljük a 120. születésnapi köteteket (Végvári Lajos monográfiájának újrakiadását, 120 Holló-festmény színes albumát, a krematóriumi freskókat és üvegablakokat bemutató kötetet Sz. Kürti Katalintól, a Holló aktgrafikáiról írt monográfiát Vitéz Ferenct?l); továbbá a gyomaendr?di Vidovszky Béla Helytörténeti Gy?jtemény Holló László-kollekcióját 2009-ben bemutató „Ecset és toll” cím? albumot Szonda Istvántól. Reméljük, a 2012. évi, 125. jubileumi Holló-emlékévre újabb m?vek látnak napvilágot – s már e pályázati antológia is az emlékévi kiadványokat vezeti be.

Az országos Holló László-verspályázat díjnyertese lett Tóth-Máthé Miklós író, drámaíró és költ?.

Különdíjban, illetve dicséretben részesült (s ugyancsak Holló László-emlékoklevelet kapott) Erdei Sándor, Mentovics Éva, Kelebi Kiss István és Szilágyi Hajnal.

Gratulálunk a nyerteseknek, az antológiában szerepl? szerz?knek, és minden pályázónak köszönjük a részvételt!

 

Ujváry Zoltán

professor emeritus               

Tartalom

 

El?szó

Tóth-Máthé Miklós: Ady szeme

Erdei Sándor: Emlékeztél a jöv?re; Vihar

Mentovics Éva: Tavaszi fuvallat; Barázdák; Tavaszi zsongás

Kelebi Kiss István: Szögletes ló; Id?kút

Szilágyi Hajni: Bomló tiszta

Kómüves Klára: Apám napja anyák napra

Serf?z? Attila: Tavasz; Rügyfakadás

Zalán György: Vihar el?tt; Kasza

Dudás Sándor: Kaszáló parasztok

Böröczki Mihály: Vihar el?tti csend

Báblics László Fülöp: Fuvar el?tt

Kovács György: Bús magyar ló

Andics Árpád: Ki szól?…

Szulimán Eleonóra: Kiscseléd

Pongrácz Ágnes Találkozás

Janáky Marianna: Jöv?ág

Kerti Károly György: Holló László fest

Koosán Ildikó Tárlatvezetés; Önarckép

Petz György: Holló-világ-fotó; A Láttatóhoz

P. Tóth Irén: Lakodalmasok

Nagy Horváth Ilona: Táj; Tócóskerti táj

Mülléder Mari: Tavalyi gerincesek

Matyikó Sebestyén József: Oda-túlra

Tar Károly: Halápi tanya; Tiszta és mély az a forrás

Juhász László: Kísértések

Videcz Ferenc: Memento Homini – Ecce Homo; Virágcsendéletek; Magyar töredékek 

 

Függelék

Válogatás a Holló Lászlónak dedikált és emlékére született korábbi költeményekb?l

 

Bényei József: Holló László

Buda Ferenc: Ostor, törött ág

Falu Tibor: Tócóskerti nyírfák

Gencso Hrisztozov: Holló László fest?m?vészhez

Kiss Tamás: Holló László: Önarckép

Tar Károly: Angelus

Tóth Endre: Vers Holló Lászlóról

Weöres Sándor: Kedves Holló Laci bátyám

Vitéz Ferenc: Szép volt magyarnak

12 év ezelőtt Nincs komment még

A Holló László országos verspályázat eredményeként megszületett antológiát 2011. március 6-án mutatjuk be Debrecenben, a Holló László Emklékmúzeumban.

A Holló László Országos verspályázatra beérkezett mintegy 40 pályázó több mint 80 pályam?vét némi késéssel értékelte a dr. Bakó Endre irodalomtörténész által vezetett zs?ri, amely döntött a f?díjasról, illetve javaslatot tett a megjelenésre alkalmas m?vekre.

Az antológia megjelenése azonban az eredeti tervekhez képest nem késik: napokon belül nyomdába kerül. Az utolsó egyeztetések után tájékoztatásul közöljük a tartalomjegyzéket, melyb?l értesülhetünk a szerz?k kilétér?l és a kötetbe válogatott versekr?l.

Az antológiában szerepl?k a március 6-ai ünnepségen vehetik át a tiszteletpéldányt Debrecenben. A f?díj mellett különdíjakat is adunk ki, melyr?l minden érintett külön tájékoztatást kap.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a kisded kötetben számos Toronylakó m?ve szerepel.

Hamarosan tehát újabb információkat közlünk. A kiiírók, a Holló László Alapítvány és a Néz? Pont cím? folyóiratom nevében szeretettel üdvözlök mindenkit: Vitéz Ferenc         

12 év ezelőtt 4hozzászólás

Potyók Tamás Aktfestményéhez

Madaram, hova nyílt csőröd?

Liliomszirmok dalodat

beporozzák, s őrzöd az ében-

mély sóhajom is, ha a méh

szárnyán tovaszáll vörös

égben, megbabonázni a szűz

csacsogású hajnalokat?

Telehinti-e harmat a bőröm,

ha remegve, a pillám sűrűjében  

bujtatom illatodat, s össze-

szorítva a combot, a csípőt

altatva csalom majd vissza

a méhet, liliomporral szórva be

ágyam, kirügyezve a telt-pihe

dombok bíbor udvarában

dalodat, gyönyörű madaram?

Távolabbról
12 év ezelőtt 7hozzászólás

Válaszvers Serf?z? Attilának, a 3. Héttorony-antológiában megjelent költeményére. A két vers együtt szerepel a Néz? Pont folyóirat 2011/február-márciusi kötetében.

Távolabbról

 

(Válaszvers Serf?z? Attilának,

a Közelebbr?l cím? költeményhez)

 

 

Nagy fehérsége

rozsdafolttá változott,

páncélingemen, a szívem fölött:

csók verte seb feszít.

 

Messze már a Hold,

elbujdokolt az égben,

helyére ócska emlék költözött

– varázslat nem segít.

 

Néha múlt szorít,

a néhai. Egyszer volt,

s nem volt – a mesében minden titok

lázad maga ellen.

 

Kiszell?ztetném

az életem: változom;

s egy törhetetlen ablakot nyitok

fent, a fellegekben.

 

(barátsággal: vferi)

Dr. Vitéz Ferenc Szerző még nem rendelkezik barátokkal.