Vers

Csontosodás… imával

(molo-szusz)   ó fent a szél a hegytetőn miért nem látja senki sem láthatatlan karjával szimfóniákat átölel dalba száll ma minden itt van gondolat mit úgy kapott hited a tájra fekteted kint integet mi bent lapult fontolóra kéne vedd szél-magadból [… Tovább]

Vers

Halottnak látszom

*     Kintről halottnak látszom, Bentről a szerelem mindent átitat, Hogy megvakuljak, s csak bámuljak, Nem jutott eszembe. csendes áhítat   Remete énemben, Kevesen ölelnek igaz kezekkel, Saját lombot növesztek, Kis csemete gyökere szívemben. reákörmölt sebekkel   Rejtekhelyem bent [… Tovább]

Vers

Csontosodás …imával

(molo-szusz) ó fent a szél a hegytet?nmiért nem látja senki semláthatatlan karjávalszimfóniákat átöleldalba száll a minden ittvan gondolat mit úgy kapotthited a tájra fektetedkint integet mi bent lapultfontolóra kéne veddszél-magadból járj le-föltüd?d is kér s mi írva voltlent füstbe mentek [… Tovább]

Vers

A tékozló fiú

A krisztusi példázat Rembrandtot nem hagyta s nyúlt többször is ecsetjéhez: ifjan, majd vénen. Nézem a képet – a tékozló fiút – némán b?völten, s t?n?dve költöm m?vem.   Sietett, öreg lába alig bírta, nem érezve évek kínját a sok [… Tovább]

Vers

Sárgul a nyár

Sárgul a nyár – irigyenhunyorít fel az égre –látja – a Nap márszinte nem is veszi észre… ?szre kacsint most, s csalfamosollyal igézi –tört-aranyávalszórja magát oda néki… Így ezután már ?veleébred a reggel,s h?s keze majd tele lesz –belehullt levelekkel…

Vers

Én következem

*     Üres zsebben az árva fillér sem visít, vacogva kell hallgatni a korgó gyomrot, rossz, mikor a pőre hideg belém hasít, hiába, az éjszaka már nem hoz álmot, hajtom a kopott idő lassú kerekét, hogy legalább élet, fény [… Tovább]

Vers

Nyári zápor

Nyári zápor   búza között pipacs pillant, mez?k pirulnak nyári nap hevét?l. s mint leány, ki párját oly régen hívja, dombtet?n ül, s vár a fénygömb.   hirtelen dörren, ég reped. kiszakadt dunnája, esett, csattogott, villámlott, száz tócsában falevél hevert. [… Tovább]

Vers

eltévedt utas

…papírszalvéta-hajók bűzös csatornában… eltévedt utas eltévedt utas vagyok: kirekeszt magából a földi lét. papírszalvéta-hajók bűzös csatornában szívják magukba a mocskos pöce-lét, majd fuldokolva süllyednek nézni: a világ bizonytalan jobbfelét.   2010. szeptember 2. (pillanatnyi hangulat)

Vers

Tiszta-vers (van)

Semmi rejtjel, minden tiszta, ahogyan az ég is issza föl a tengert sótalan – vita nincsen, ne okoskodj, igazad van, egyedül vagy, ahogyan van igazad. De mi van, ha hazug voltam, nincsen is más, hamisság van, egyedül te sohasem. Nem [… Tovább]

Kisregény

A festő és a lánya – 21.

*   Muki lassan, de biztosan haladt azon az úton, hogy vállalatvezetőt csináljanak belőle. Nem akarta ugyan, mint ahogy azt a kezdet kezdetén Vilmosnak meg is mondta, de apja tanácsára mégis vállalta. Egy balatoni táborozás után váratlanul megbetegedett. Még soha [… Tovább]

Vers

Félszeg szárnyalás

A fotót A. S -től “loptam.”   Mennybolt magasából csorog ma a napfény, – hagynék belőle télre –  erkélyre lepke rebben, emlékezetedbe táncol, lebegve, félve csápol, levegőre gombostűzve, vágytól űzve támolyog, mosolyt felöltve száll,   de már szökken, kúszik föl [… Tovább]

Vers

Ősz a peremen

*   bánatos szelek feszengetnek a kemény áldás az utakon kóborol s csak néha áll dérbecsuklott reggelek lucskos fűszálak vágyak sárgába merült irigy énem halállal játszó naplementékben könnyezve szerteszáll … vakvágányok dideregve meredeznek a kövek sem kacagnak kocognak vacognak hisz a [… Tovább]

Vers

Csontosodás… imával

ó fent a szél a hegytet?n          jambikusmiért nem látja senki semláthatatlan karjaival          trochaikusszimfóniákat ölel           jambikus elkutyulvamert dalba száll       ja minden itt         jés égb?l kapott a gondolat szíved a tájra fektetedkint hadonász’ mi bent lapulha alapul kéne vennedszél-magadból járj le-föl      [… Tovább]

Novella

Magasról le

– De pocsék ez a film! Rettenetesen unalmas. Mondja mit csinál az a sok csákányos színész? – Azok nem színészek uram, a Himalája tetejére másznak épp, az Everestre. – A micsodára? – Az Everestre uram. Az imént említett hegység legmagasabb [… Tovább]

Novella

Maestro

  – Mondja fiam, miért veszteglünk itt percek óta? – Az a helyzet uram, hogy forgalmi dugó alakult ki. Valami történhetett, baleset, katasztrófa, vagy más szokatlan, de úgy beragadtunk ide, ha elindul a forgalom akkor is lassabban fogunk haladni egy [… Tovább]