Apáti Kovács Béla : A holdsugáron utazó lány

Volt egyszer egy lány. Szeretett holdfényes éjszakákon a virágos kertben üldögélni és nézni a sápadt fény? Holdat.

 

Volt egyszer egy lány. Szeretett holdfényes éjszakákon a virágos kertben üldögélni és nézni a sápadt fény? Holdat.

        Mostohája hiába tiltotta neki, mindig kiszökött a kertbe és a kicsi padon álmodozva az égboltra emelte a tekintetét.

        Ilyenkor mindig elképzelte, hogy csillagok közt utazik a holdfényen. Csodálatos utazások voltak ezek, mert a képzelet szárnyán bejárta a fél világot.

        Egyik nyári éjszaka mostohaanyja mérgesen kiszólt az ablakon:

        Mit gubbasztasz te lány a kertben? Azonnal gyere be, mert szíjat hasítok a hátadból! Ki látott még ilyet, hogy egy lány egyedül legyen a sötét kertben?

        Anyám, hiszen világít a Hold. Jöjjön ki maga is a kertbe, és együtt gyönyörködjünk a holdsugarakban!

        A n? erre még mérgesebb lett. Elhatározta, hogy lányát belekötözi az ágyba. Ráparancsolt, hogy jöjjön be!

        A lány szomorúan engedelmeskedett és bement a házba.

        Többet ilyen el? ne forduljon mondta, és a fal felé fordult. Nem telt bele öt perc és már hortyogott is, de a lány csak nem bírt magával, újból kiszökött a kertbe és nézte a Holdat.

        Mostohája, amikor észrevette, megfogta és er?szakkal becipelte a szobába. Egy er?s kötéllel az ágyhoz kötötte, hogy reggelig ne tudjon kiosonni.

        Amint a napfény elárasztotta a szobát kioldotta a lányát a kötelek közül, és mérgesen ráripakodott:

        Amiért éjjel ilyen haszontalan voltál, megbüntetlek. Itt van ez a tál bab. Mindegyiket alaposan nézd át, hogy nincsen-e benne zsizsik, ha csak egyet is elnézel, jaj neked!

        Szegény lány majdnem sírva nekilátott a babszemek ellen?rzésének. Nagyon aprólékos munka volt, és alig haladt vele. Már esteledett, de még mindig rengeteg bab volt a tálban. Anyja meghagyta, addig el nem mozdulhat a tál mell?l, míg nem végzett.

        Talán egy hétig is ezt fogja válogatni gondolta bánatosan, kint ülve a verandán, amikor az égen megjelent egy holdsugár. Fénye beragyogta az egész környéket.

        A leányzó elé penderült és mondta:

        Gyere velem utazni a csillagokba!

        Szívesen mennék, de láthatod, mostohaanyám megparancsolta, addig nem kelhetek fel a tál mell?l, míg ki nem válogatom a babot. Ez pedig még sokáig eltart. Talán még jöv? héten is itt görnyedek.

        Ez legyen a legkisebb gondod, gyere velem nyugodtan! Amire visszaérünk, a bab ki lesz válogatva.

        A lány hallgatott a holdsugárra és felült rá. Sokáig utaztak a sötét égbolton, míg egyszer csak megérkeztek egy gyönyör?séges kertbe. Még sohasem látott ennyi szép virágot. Illatuk egészen elbódította. Azt sem tudta, hol jár? Égi vagy földi kertbe hozta a holdsugár? Ameddig csak a kertben voltak oda mehetett, ahová csak akart. Sétálhatott a sok, szép rózsabokor között, és ha kedve úgy hozta, akár le is szakíthatta a virágokat. Soha nem tett ilyet, még a kertjükben, sem, mert nagyon sajnálta a rózsákat. Leszakítva egy–két nap alatt mind elszáradtak, és rendszerint szemétdombra kerülnek. Sokkal szebbek a kertben, ahogyan hajladoznak a lágy szélben.

        Amint ott sétált, egyszer csak összeszaladt egy daliás ifjúval. Egymásra néztek és mindketten elmosolyodtak. Még miel?tt az ifjú mondhatott volna valamit, a holdsugár megjelent és szólította a lányt, hogy menniük kell.

        Visszavitte a házba, ahol a tornácon már ott várta a megtisztított bab. Mostohája semmi kivetnivalót nem talált a munkájában.

        Szép munkát végeztél, de nehogy éjjel megint a Holdat bámuld, itt ez a tál lencse, tisztítsd meg. De ha csak egy rossz is belekerül, jaj neked!

        Szegény lány már nagyon fáradt volt a hosszú, fárasztó utazás után. Mégsem feküdhetett le, mert a kegyetlen mostoha ellátta munkával.

        Nekiállt, hogy megtisztítsa a tál lencsét. Ki tudja hogyan, minél jobban iparkodott, annál több lencse volt a tálban. Még reggel és nappal is dolgozott, de csak nem akart elvégezni.

        Újból eljött az este és a tálban még mindig volt lencse, amit nem tisztított meg. Szomorúan felnézett az égre, hogy legalább láthassa a Holdat. A legnagyobb meglepetésére megint el?tte állt a holdsugár, és mondta:

        Gyere velem, elviszlek utazni. A tál lencsével meg ne tör?dj, mert, amire visszajövünk el lesz végezve a munka.

        Most még tovább utaztak a sötét égen. Ezer csillag mellett suhantak el, mire megérkeztek egy ezüst kertbe. Itt is rengeteg virág volt, és a rózsák olyan szépen díszelegtek az utak mentén, hogy a lány valósággal megrészegült az illatuktól. Amikor közelükbe ért, összesúgtak, és mintha bársonyos szirmukkal megérintették volna a vállát. Ez olyan csodás érzés volt, hogy majdnem elsírta magát a boldogságtól. Ezt még csak fokozta, hogy váratlanul el?tte termett az ifjú.

        Most is, még miel?tt szólhattak volna egymáshoz, jött a holdsugár, és elvitte a lányt.

        Otthon az anyja már kereste:

        Hol kujtorogsz te lány? Látom, ma is szép munkát végeztél, ez az egy szerencséd, mert különben jaj lett volna neked. Ha volt er?d elcsászkálni, akkor nesze, itt van ez a tál mák, amibe beleborult a porcukor. Holnap estére ez is legyen szétválogatva, mert a szomszédasszonynak el akarom adni. Vigyázz, egy szem porcukor sem maradhat a mák között!

        Most ijedt ám meg a lány igazán. Nincs olyan ember, aki ilyenre képes lenne. Tudta jól, ha nem teljesíti mostohája parancsát, akkor férjhez adja a kampós orrú, öreg csavargóhoz, aki már többször is kérte, hogy elvehesse feleségül.

        Ezt a parancsot még a titokzatos jóakarója sem tudja teljesíteni. Nincs menekvés, férjhez adják a csavargóhoz.

        Szomorúan kiült a verandára, és nekilátott a mák válogatásához. Nagyon nehéz és babra munka volt. Szinte semmit sem haladt vele, mert minduntalan a kiválogatott mák közé, akaratlanul is odakerült a porcukor, és kezdhette elölr?l a munkát.

        Eljött az este, de olyan volt, mintha csak most kezdte volna el a válogatást.

        Amint ott búslakodott, harmadszorra is megjelent a holdsugár és javasolta, hogy menjen el vele!

        Nagyon szívesen elmennék, de nézd csak, mostohám milyen munkával bízott meg.

        A holdsugár elnevette magát:

        Ez ne vegye el a kedvedet az utazástól! Amire visszajövünk, minden rendben lesz, és mostohád is elégedett lesz a munkáddal.

        Ezt hallván a lány felvidult és felpattant a holdsugár hátára. Sokáig száguldtak a sötét égen, mire egy aranykertbe érkeztek. Az el?z? két kert is csodás volt, de ezt a harmadikat egyik sem tudta lepipálni szépségben. Minden úgy csillogott és ragyogott, hogy majd vakult a nézésükbe. Még sohasem érezte magát olyan boldognak, mint ebben az aranykertben. Azt szerette volna, ha többé nem kellene hazamennie. Legszívesebben minden rózsát a keblére ölelt volna. Sétálgatva a rózsabokrok között, váratlanul eléje toppant az ifjú, és gyorsan letépett egy szál rózsát, majd a lány hajába t?zte.

         Ezzel a t?zvörös rózsaszállal mindörökre eljegyeztelek, leányka mondta. Ha bármi gondod is lesz, tépjél le err?l egy szirmot, és én megyek segíteni neked.

        Tovább nem beszélhetett, mert jött a holdsugár és karon fogta a lányt.

        Nem maradhatunk tovább. Itt az id?, vissza kell mennünk.

        Visszamentek a lány házához, de egyik?jük sem tudta, hogy a gonosz mostoha kileste, hogyan tudja hibátlanul elvégezni a munkáját. Amikor a lány elment a holdsugárral, kicsi csillagok jöttek le az égb?l, és azok szorgoskodva ripsz-ropsz kiválogatták a babot, a borsót, és amikor a máknak is neki akartak állni, el?lépett a mostoha és mérgesen elkergette a kicsi csillagokat.

        Hess, mihaszna, fura népség! Most már értem, lányom miképpen képes elvégezni a munkáját, miközben ki tudja, hol kóricál. Csak jöjjön haza, lesz neki nemulass!

        Verandán várta egy söpr?vel a kezében. Már majdnem elaludt, amikor a holdsugár hazahozta a mit sem sejt? lányt, aki gyorsan leugrott és úgy tett, mintha még mindig válogatná a mákot.

        A fényességre az anyja felébredt és püfölni kezdte a lányt.

        Te mihaszna, céda teremtés, elkujtorogsz a háztól, amikor megparancsoltam, hogy válogasd ki a mákból a cukrot.

        A lány azt hitte, már kiválogatta jótev?je, mint az el?z?kben is. Nem tudta, hogy a kicsi csillagok nem végezték el a munkát, és a mákban ott a rengeteg cukor.

        Kedves anyám, hiszen kiválogattam, és csak ide a szomszédba ugrottam el mondta a lány, mert biztos volt a dolgában, hogy a munka el van végezve.

        Még hazudsz is? förmedt rá az anyja. Nézd csak meg, egész nap semmit sem válogattál. Ezért most megbüntetlek. Úgyis már eladósorba kerültél és minap kér?d is akadt, reggel azonnal üzenek a kampós orrú öreg csavargónak, hogy elvehet feleségül. Nem vesz?dök én tovább egy olyan lánnyal, aki egész éjjel a Holdat bámulja, és ki tudja, hol mászkál. Legyél csak a felesége annak az öreg csavargónak.

        Szegény lány hiába könyörgött, ígérgetett, hogy amire az els? napsugár bekukucskál az ablakukon ki lesz válogatva a mák.

        A gonosz mostoha szíve nem enyhült meg a lány könyörgésén, reggel az volt az els? dolga, hogy üzent a kampós orrú öreg csavargónak, aki valamelyik híd alatt húzta meg magát az éjjel. Jött is nagy boldogan. Az orra majdnem a földet súrolta a nagy igyekezetben.

        Itt vagyok, édes mátkám. Jöttem, amilyen gyorsan csak tudtam. Mikor tartjuk meg az esküv?t?

        Minél hamarabb, mert szabadulni akarok ett?l a holdkóros lánytól mondta a n?. Akár már a következ? vasárnap nyélbe is üthetjük a dolgot, és uraságod meg viheti ezt a lányt, ahová csak akarja. Hogy ne menjen üres kézzel, kiadom a hozományát is, amib?l egy ideig eléldegélhetnek.

        Sírt a lány, csak úgy hullott a könnye, mint a zápores?, de ez már nem érdekelt senkit. A gonosz mostoha, hogy meg ne szökjön, bezárta a kamrába és ott kellett lennie egészen az esküv? napjáig. Enni is csak a kicsi szell?z?ablakon adtak be neki.

        Egyél te mihaszna! mondta a mostoha, és az ablakon betolt egy pohárka tejet és száraz kenyeret. Istenem, hogy mennyire örülök, mert már nem sokáig kell etetnem téged.

        Nem evett a lány. Abban reménykedett, hogy vasárnapig éhen hal, és így nem kell férjhez mennie a kampó orrú, öreg csavargóhoz.

        Amint a kamrában búslakodott, egyszer csak egy egérke szaladt el? a szakajtó alól. El?ször nagyon megijedt t?le, mert általában a lányok félnek ett?l a kicsi, szürke, cincogó állattól, de végül megbékélt vele, mert hiszen ez sem lehet rosszabb, mint a kampós orrú, öreg csavargó.

        Gyere egérke, adok enni. Én már ezeket úgysem eszem meg. Legalább ez a sok, finom ennivaló nem veszik kárba. Ha jóllaktál, akkor meg beleteszlek a kötényem zsebébe, ahol nyugodtan alhatsz, ameddig csak akarsz.

        Így is történt. Az egérke jól belakott, és a lány belecsúsztatta köténye zsebébe. Már azt hitte, hogy a kicsi állat az igazak álmát alussza, amikor egyszer csak cincogásra lett figyelmes.

        Királyi dolgom van itt a kötényzsebben, párnám rózsa és rózsaszirommal takarózom. Ilyen jól még sohasem éltem. Köszönöm néked, drága leányka!

        Ekkor a lánynak eszébe jutott az ajándékba kapott rózsa, amit v?legénye a hajába szúrt. Az utolsó pillanatban, hogy mostohája észre ne vegye, köténye zsebébe csúsztatta. Kedvese szavai pedig élénken csengetek a fülében.

        Villámgyorsan felugrott és a zsebéb?l el?kapta a virágot. Leszakított róla egy szirmot és akkor, lássatok csodát, hatalmas fényesség ragyogta be a kamrát, a kicsi szell?z?ablakon besurrant a holdsugár és mondta neki:

        Ülj fel a hátamra, és már repülünk is a v?legényedhez!

        De hogyan férek ki a kicsi szell?z?ablakon? kérdezte ijedten.

        Ezzel most ne tör?dj, minden el van rendezve. Siessünk, mert v?legényed türelmetlenül vár az égi palotájában. Tudd meg, ? a Holdkirály fia, és ahol a múltkor jártunk, az mind a Holdherceg birodalma.

        A lány követte a holdsugár utasítását, és mint egy madárka kisurrantak a kicsi szell?z?ablakon. Repültek szélvész sebesen fel a csillagokba, a Holdherceg palotájába, ahol már kedvese tárt karokkal várta.

        Olyan nagy lakodalmat csaptak, hogy még a Földr?l is látni lehetett, ha valaki felnézett a Holdra. A kampós orrú öreg csavargó a lány mostohájával irigykedve bámulta, ahogyan vidáman mulat az égi népség.

        A vigasság annyira jól sikeredett, hogy a násznép elhatározta, minden hónapban megismétlik a lakodalmat. Akit érdekel, az teliholdkor nézzen fel az égre, és megláthatja a táncoló lányt a Holdherceggel!

        Aki nem hiszi, az járjon utána!

 

Legutóbbi módosítás: 2019.05.29. @ 13:22 :: Apáti Kovács Béla
Szerző Apáti Kovács Béla 193 Írás
Mindig szerettem az irodalmat. Számomra az olvasás, olyan, mint más embernek a kenyér. Nem múlik el nap olvasás nélkül.