Vers

Megemésztelek

Nincs negatív példa. Érveim pozitív el?jellel használod fel ellenem. Sejtem belülr?l támad, s te, mint énem része, magadtól megfosztod jellemem. Kínlódni készülsz megint s gyógyírként nyeleted velem mételyed, hogy bens?m az emésztés tüzével oltsa ki belül, magányba zárt életed.  

Vers

Nyújtózik az ősz…

    Időnként messzire vitt utam oda, ahova nem járnak sokan. Erőm engedte, hogy szálljak, de az éji csend eltörte a képzelet-szárnyat… elhagyott hangom sírt a magány asztalán, egy rozsdás falevél fonák oldalán.   Nyújtózik az ősz… hosszan lelóg egy [… Tovább]

Hírek

Katona József

ââ?¬Å¾Ha a madár látja, hogy hasztalan esik fütyörészése, élelmér?l gondoskodik és elhallgat.ââ?¬Â   Katona József (Kecskemét, 1791. november 11. – Kecskemét, 1830. április 16.) a magyar drámairodalom kiemelked? alakja.   Apja takácsmester volt. Elemi tanulmányait 1798-1802 között a kecskeméti római [… Tovább]

Vers

Keserű szembenézés

Azok előtt hajtunk fejet, akik göcsörtös ujjal már nem intenek vissza,  fáklyáik lángja kihunyt és sötétbe vész a fényfonál. Azok felé fordul szó, részvét, kegyelet, kiknek ledőlt tornyait rég ostromolták s az enyészet rostjain szövi szilárd alakká emléküket az idő, [… Tovább]

Novella

Eljöttem hozzád

Eljöttem hozzád! Már megint. Ideülök, egész közel.*         Eljöttem hozzád! Már megint. Ideülök, egész közel. Szükségem van rád, hiányoztál! Fáradt vagyok, mögöttem az örökkévalóság, egy egész nap. Jólesik lekuporodni, átölelni magam karjaimmal, belebambulni a világba, téged nézni. [… Tovább]

Novella

Gondolat exhumálók

    – Micsoda beteg dolog! Egész nap halott emberek gondolatai között járkálunk fel-alá! Még a patológián, meg a temet?ben dolgozókat sajnálják, pedig esküszöm, hogy ?k nincsenek ilyen nyomasztó körülmények között. Nekik legalább nem kell nap mint nap ugyanazokat el?ásniuk [… Tovább]

Elbeszélés

Hargita 6.rész – Csíksomlyón

“Előttünk a Hármashalom-oltár. Felejthetetlen pillanat. Óriási a tér, történelmi atmoszférája van a helynek.” /saját fotó/ *     Csíksomlyó az átlag kolostorok felett áll. Kegyeletre gerjeszt, vonzó hatást gyakorol, benső indításra kelt puszta létében is. Százezrekre gyakorol élő benyomást ösztönösen [… Tovább]

Elbeszélés

A tojásból lett hurka

Szemével a múltba nézett, hogy lássa apját, ahogy mosolyogva kiötlötte józan paraszt ésszel azt, hogy miként lehetett a tojásból hurkát készíteni. *       A tojásból lett hurka       — Egészségünkre! — mondtam emelt hangon a velem [… Tovább]

Egyéb

George Pullman — 619. —

Időközben Gyuriból sikeres fizikus lett, s azóta már bizonyosan törölte még emlékezetéből is, a még diákként elejtett kijelentését.*     Még csupán középiskolás lehettem, amikor az egyik osztálytársam a következő megjegyzést tette fizikatanárnőnknek: — Tessék kérem szépen megérteni, hogy a [… Tovább]

vegyes

vágy-om

édesapámnak     ó, mennyit tett… kezdeném a versem, ténfergők közt szapulva, ő jó, hisz, – oldva kapom – bájos kincs a szép, parányi levegős, csendbe burkolt, szaladásból kitárt karú röppenés, kifogyhatatlan katlana a szónak, remete remeg, a szirt kopár, [… Tovább]

Vers

Ha az isten félrenéz

… mindegy, hogy mit nevezel istennek magadban…*     Mikor az élet válságossá válik, s tragédiák rágják napjainkat, elvesztünk fontos értékeket, elmennek, akik belénk nőttek, az idő fáj, a tér sajog, mintha nem lenne helyünk a világban, nincs szilárd pont [… Tovább]

Vers

vágy-om

édesapámnak ó, mennyi…kezdeném a versem, ténferg?k közt l-apulva, ? jó, hisz, -oldva kapom- bájos kincs a szép, parányi leveg?s, csendbe burkolt, szaladásból kitárt karú röppenés, kifogyhatatlan katlana a szónak, remete remeg, a szirt kopár, fel sem foghat, ó, elenged ?… [… Tovább]

Hírek

Szent Márton, és legendája

ââ?¬Å¾Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy mid?n egykor azon dics?séges szent, útjában lévén, egy szegény mezítelen koldust találna el?, palástjának egy részét elmetszvén, odaadá néki, hogy béföd?znék vele;ââ?¬Â (Esterházy Pál: A könyörületes szent)   [… Tovább]