Józsa Mara : Csak pozitívan! – 4/4

Kétfelvonásos abszurd *

 Emese (lép be, jó hangosan) Jó reggelt!

Tibor és Yvette zavartan szétrebbennek.

 

Tibor (nagy zavarban) Hát akkor én… (felkap egy neszesszert) Megyek, megborotválkozom. (kimegy)

 

Emese az asztalra borulva zokog.

 

Yvette (odamegy hozzá, megsimogatja a vállát) Mi bajő

Emese (elrántja magát) Odalett minden remény!

Yvette Péterő

Emese Maga!

Yvette Énő Nem értem!

Emese Abban bíztam, hogy Tibor bácsi ráhajt Edit nénire… Erre maga!

 

Yvette újra megsimogatja.

 

Emese Ne érjen hozzám! Utálom!

Yvette Figyelj már rám egy kicsit! Ez baráti ölelés volt! Éppen most hoztam őket össze!

Emese Hogyanő!

Yvette Ahogy mondtam! Szerelmesek egymásba, de… no, ez hosszú lenne! Bízz bennem egy kicsit!

Emese (már bizakodva, hagyja, hogy Yvette letörölje a könnyeit) Igen…

Yvette Miben is állapodtunk meg a múltkorő

Emese Mibenő

Yvette Hogy Péter az egyszerőség híve…

Emese Igen, emlékszem…

Yvette És mégis így nézel kiő

Emese Nem értem!

Yvette Nincs valami normális ruhádő

Emese Öltözzek átő

Yvette (bólogat) Bizony ám!!

 

Emese felkapkodja a cuccát, indul.

 

Yvette A hajadat se ártana kifésülni…

Emese (mosolyogva az ajtóban) Köszönöm.(kimegy, de visszalép, mert a Főnök tolat befelé, őt megkerüli) Csókolom! (elszalad)

Főnök (körbenéz) Sehol senkiő

Yvette Momentán én tartom a frontot.

Főnök (alaposan megnézi) Milyen minőségbenő

Yvette Ahogy kívánja!

Főnök (legyint) Mondjuk, tájékoztasson! Ez a kislány most hová mentő

Yvette Haza!

Főnök Betegő

Yvette Átöltözni…

Főnök (elréved egy picit) Jó, őt hagyjuk! Hol van Tiborő

Yvette Borotválkozik…

Főnök Mi van itt maő

Yvette Az hagyján, de mi lesz!

Főnök Miért, mi lesző

Yvette Pozitív egyesülés!

Főnök Pozitív micsodaő

Yvette Egyesülés! Méghozzá többszörös! (közelebb lép) Maga nem szerelmes reménytelenülő Úgy kibogoznám a szálait!

Főnök Majdnem megmondtam, mi vagyok… Hogy is mondta, mi lesz ittő

Yvette Pozitív egyesülés.

Főnök Én meg azt hiszem, hogy nagy pozitív kirúgások lesznek! (kifelé indul, megtorpan) És Péterő

Yvette őt még nem láttam ma.

Főnök (órájára néz) Negyedóra sincs már az első hírekig…

Yvette Majd én összeállítom!

Főnök Magaő

Yvette (beletúr a papírhalomba, kihúz hármat, sorban átnyújtja a Főnöknek) Egy. Ez mehet… Kettő, ezt kicsit átszabom. Három, ennél kihagyjuk az utolsó mondatokat… Megfelelő

Főnök (teljesen le van nyőgözve) Bámulatos, hogy milyen érzéke van hozzá! És maga ilyen képességekkel takarítő Megáll az eszem! (kifelé megy) Csinálja gyorsan, aztán adja le! (az ajtóból visszanéz) Eddig észre se vettem! Pedig milyen csinos!

 

A szín elsötétedik, majd kis idő múlva kivilágosodik. Az ajtó nyitva. Péter háttal az ajtónak kávézik. Emeseátöltözve, lesimított hajjal, halkan a fiú mögé lopakodik, befogja a szemét.

 

Péter (odakap, magára önti a kávét) Hogy az a…!

Emese Jaj, sajnálom! Ne haragudj!

Péter Nem haragszom! De mi a francot settenkedsző

Emese Csak kedveskedni akartam…

Péter (rángatja az ingét) Ígyő (körbenéz maga körül) Minden csupa…

Emese Szólok Yvette-nek!

Péter Várj egy kicsit!

Emese Tessék!

Péter Nagyon csinos vagy így, tudodő

Emese (nagyon boldog, zavartan körbemutat) De meleg van! Elromlott a kondiő

Péter Dehogy! Energiatakarékoskodás.

 

Emese kisiet. Kicsit később…

 

Yvette (jön egy vödörrel, felmosóval, körbenéz) Semmiség ez! Egy perc alatt eltüntetem. (csutakolja a padlót, közben megáll, felnéz Péterre) Vegye le gyorsan, kimosom az ingét!

Péter Nem kell, Yvette, jó ez így!

Yvette Í… ígyő Így akar lenni egész napő

Péter Nem akarom ezzel is fárasztani.

Yvette Ugyan már!

Péter De akkor se!

Yvette Mondom, szívesen kimosom…

Péter De én nem kérem!

Yvette Miértő

Péter Csak, mert nem!

Yvette Megáll az eszem! Mit szégyenlősködik! Adja már ide azt az inget! (megrántja, huzakodnak, az ing elszakad, s feltőnik alatta egy trikón a tiltott jelkép) Ó!

Péter Na, ugye!

Yvette Kimosom én azt is.

Péter Nem mosható ki!

Yvette A trikót mosom ki! ! Még ha megbüntetnek is

Péter (gombolja vissza az ingét) Hagyjon már!

Yvette Jobban jár, ha nekem adja ide! A főnök ma nagyon mérges!

Péter Oké, maga nyert! (egy mozdulattal kibújik mind a két ruhából)

 

Yvette diadalmasan átveszi, viszi, majd visszalép a vödörért. Péter álldogál, majd behúzza a hasát és pózba áll.

 

Emese (jön be nesztelenül, két csoki van a kezében, megáll. s áhítattal nézi a fiút) De szép vagy!

 

Péter bosszankodva megrázza a fejét, leül az asztalához.

 

Emese (odamegy, az egyik csokit az asztalra csúsztatja) Neked hoztam, kárpótlásul. (csak áll, vágyakozva néz a fiúra)

Főnök (néz be) A kislány kicsodaő

Péter Ne mondja már, főnök. hogy nem ismeri meg Emesétő!

 

Főnök jobban megnézi a lányt, aztán értetlenkedve kimegy.

 

Tibor (jön be) Sziasztok! Hú, de meleg van! (Péterre néz) Látom, neked is!

Péter Hagyjuk!

Emese Mert én…

Péter Mondom: hagyjuk!

Beindul a fax, Emese odasiet.

 

Emese Jaj, jaj! (mutat a faxra)

Péter Csak nem egér jön ki belőleő

Tibor (odalép Emese mellé, vakarja a fejét) Ezzel mit kezdjekő (kiveszi a lapot) Tiltott jelképes akciózást tervez mára a Nem Álszenteskedők Egyesülete, mely során mindenféle tiltott jelképpel ellátott tárgyat akarnak szétosztani az utca emberének. Maga a tüntetés rendhagyó lesz, az un. „flash mob” módszert alkalmazzák, egy időpontban, de az ország különböző pontjain fognak felbukkanni aktivistáik, akik tiltott jelképes pólót fognak viselni az ingük alatt.

Yvette (lép be a vasalt pólóval) Ez kész! Felveheti! Az inget varrnom is kell!

Péter Köszönöm. Tegye csak le!

Yvette Öltözzön már fel!

Tibor Még megfázol!

Yvette Nem azért! Akárki bejöhet! Sose lehet tudni, mibe kötnek bele. (Péter felé nyomatékosan) Mondom: nyugodtan fel-ve-he-ti!

 

Péter pólóért nyúl, elfordulva belebújik.

 

Yvette Na, mutassa magát!

 

Péter megfordul, a legörbülő száj helyén egy vicsorgó fogsor van.

 

Tibor Fura ízlésed van!

Péter (Yvette felé) Ja!

Yvette Éppenséggel javíthatok rajta! (a zsebéből egy filctollat vesz élő, és rajzolni kezd Péter pólójára)

 

Péter csiklandósan ficánkol.

 

Yvette (eltávolodik, méregeti a mővét, bizonytalanul kérdezi) Kicsit jobb lett, nemő

Péter (pólóján, a fogak közül egy virág lóg ki) Nem! (mérgesen vicsorít, majd felpillant az órára, már csak egy perc van négy óráig)

Főnök (Edittel együtt belép, kulccsal bezárja az ajtót, a pólója alól noteszokat húz elő) Aztán csak ésszel élni vele!

Mindannyian lemerevednek, amikor jobban megnézik az ajándékot. A főnök széttárja az ingét, alatta tiltott jelképes pólót visel. A döbbenet óriási.

 

Tibor (eszmél először) Egy elefánt, ha téved, ha téved… (Edit mellé lép, átöleli)

Mind Hú, de nagyot téved egy elefánt.

Edit (Tiborhoz simul) Két elefánt, ha téved, ha téved…

Mind Hú, de nagyot téved két elefánt.

Emese Három elefánt, ha téved, ha téved…

Mind Hú, de nagyot téved három elefánt.

Péter (Emese mellé lép, átöleli) Négy elefánt, ha téved, ha téved…

Mind Hú, de nagyot téved négy elefánt.

Yvette Öt elefánt, ha téved, ha téved…

Mind Hú, de nagyot téved öt elefánt.

Főnök (Yvette mellé lép, átöleli, Yvette meglepődik, de hozzásimul) Hat elefánt, ha téved, ha téved…

Mind Hú, de nagyot téved hat elefánt.

 

Kis csönd.

 

Tibor Egy elefánt, ha téved, ha téved, hú, de nagyot téved sok elefánt…(int a közönségnek, hogy ők is énekeljék)

Mind Egy elefánt, ha téved, ha téved, hú, de nagyot téved sok elefánt.

Lassan sötét lesz és az ajándék noteszok borítóján fluoreszkálnak a szomorú szmájlik.

 

Mind Egy elefánt, ha téved, ha téved, hú, de nagyot téved sok elefánt.

Egy elefánt, ha téved, ha téved, hú, de nagyot téved sok elefánt.

Vége

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.18. @ 13:21 :: Adminguru

Szerző Józsa Mara 114 Írás
Nagy változások közepén vagyok - az írás ad erőt, az íráshoz pedig a zene.