nemojano : Kritikák

Elküldtem a Modern Nyekergőnek
legjobb versem, s jött a válasz, íme:

Tisztelt Barátom!

Mint a Nyekergő mentora, tulaja és lektora,
Priznisz-díjas műítész, költőknek a pásztora,
ájultan a gyönyörtől és a kéjtől,
mit versétől kaptam, úgy érzem most magam,
mint egy modern Vachot, ki gyöngyöt talált benned
nem kicsit, de nagyot!

Micsoda boldogság olvasni énnekem,
trillázó kis éneked!
Lelki szemeim előtt láttam
a “nádbogárlárva boldog susogása”
fantasztikus és modern képedet,
ahogy “a kecskeköröm sírása”
is szívemet facsarta!
Hol van ehhez képest
a Barta Zöldszemű szörnye,
vagy a Zalán Tibor aquincumi nője?

Ahogy “leng a légben a törött cipősarok
és a verebekkel társalog”
oly szép, hogy ehhez már a Kassák
precíz lónyerítése is csak hörgés és pimaszság.
Föld s ég a különbség!

Ilyen nincs, vágódtam hanyatt,
mikor “a páfrány szellentése” orromba ragadt.

23220 sorban, ily csodás sok four van!

Kedves BARÁTOM!

 


Te csodálatos zsenije a magyar rögnek,
ha nálunk megjelenhetnél,
a többi szerzőnkön csak röhögne
az olvasó!
Ezért bocsáss meg, bár haraso,
de versed, ki nem adható!

Üdvözöl és ölel: Nemes Töhötöm

Felbátorodva e sorokon, elküldtem szerzeményem
a Sengedi Agyar Makadémiára nagytiszteletű
prof. Morger Hantal úrnak. Válasz sokáig nem érkezett,
ezért többször felhívtam telefonon,
a lakására is elmentem, mire írt nekem:

Tisztelt Uram!

Mint Ön is tudja, én a Sengedi Makadémia
nagy hírben álló profektoraként,

Igen elfoglalt vagyok,
így nem érek rá olyan dilettánsokkal,
mint maga, foglalkozni!
Különben is, hogy képzelte Ön,
hogy az Agyar Parnasszust
ilyen üleppel meglovagolhatja?
A verse csupa zabra és hanta!
Ön, aki azt se tudja mi az alany,
mi az állítmány, akkor mit akar?
“lengő lónyálon lovagolni”, hogy képzelte ezt?
Látott ön már nádbogárlárvát susogni?
A zokogó kecskekörmöt honnan kreálta?
Ez önnek modernség? Na, ne nevetessék!
És mi ez a vers-zene?
Ön dúrban kezdi és a ritmust mollban ejti le.
Azt hiszi, nem veszem észre,
Én, ki verslábakon nevelkedtem, és ikes igéken?
A másik pimaszsága is teljesen felháborít:
a hírnévért Ön mindenre képes?
Mi jogon írta meg a szellentésem?
Az asszonyomat is kileste,
zsarolni akar a letört cipősarokkal?
Na, nem! Míg én leszek itt e földtekén,
nem engedem Önt kinyomtatni,
gondom lesz magára, maga parázna!

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:29 :: nemojano
Szerző nemojano 63 Írás
Németh Jánosnak hívnak, s mert ha a telefonkönyvet felütöd, s kb. 100 Németh-et találsz, ezért vagyok csak nemojano, ebből eddig még egy van.