M. Fehérvári Judit : Apokrif

*

Ha a könnycseppek egyszer a világ szívére hullnak,

birodalmak tűnnek le és bizonytalan lesz a holnap,

mert akad majd közöttük aranyos mézszínű nem várt vendég,

melynek szerepét nem érti semelyik földi nép,

egy leölt oroszlán testéből kiszedett, veszedelmet hozó,

találós kérdést indukáló, háborúságot okozó,

mint sok-sok éve egyszer, csak lángoló rókák nélküli,

de majdan az is bűntelen életek hadait követeli,

s nem kívánja már senki megsokszorozni e képet,

csak a könny lészen az, mi akkor is halkan lépked,

nesztelen suhanva a légben, megbotlik a jégben,

mit magából növesztett cseppkövek gyanánt

barlangot építve, mint újabb csodát

és mindent befedez a sötétség, a girbegurba

(Most a trónok harcát kellene néznem éppen,

de hogy melyik résztől, nem emlékszem…

Azt mondják, öregszik az idő, s vele én sem

leszek fiatalabb, mosolygósabb, csak az e-

ső verdes – Rabmadár az, a macskaéj reá les! -),

ekkor kel ki az utolsó sárkánytojás tűzsóhaja,

kovácsául a bánatpatkónak, holmi fejét vesztett lónak,

Te sem vagy képes sikítani, csak dermedten nézed

világod, hogyan pusztul el, s vele Pegazus léted

(Gyantacsepp ott a könny, benne az Angyalok sóhaja

lakik, szivárványíriszükön betonutak zuhannak

tova, visszeres lábaik nem fogja ma Ámor nyila,

de minek is? A szerelmet nem ismerik,

egyre kékülnek felsebzett ereik,

s szíveiket az idő hólyagosra marja,

elbutult a világ, kinek a kultúra?),

mert a bűnök sora a világ országútjain lépked,

s az összes víz kővé dermed, miként a jég-

szív, melyben elpusztul a pára, és nem lesz

többé senki, kinek ajkain újrazengne

a meg nem váltott emberiség halotti csöndje,

ki önmagát taszította világnak szélire

bolond önzésből készítve bástyákat, várat,

miközben tudta, az apokalipszis torka

ma sarkig kitárva, és könnyezik a káosz

ajtait bezárva, mert immáron

minden-minden kába, s hiába, hiába…

 

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:14 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.