Schmidt Tibor : Imigyen szól(N)a Hermész Triszmegisztosz (Változat)

Tudjátok-e, hogy Isten szeme előtt
rejtélyes kaleidoszkóp a világ, melyben
egykor a mennyek hasonmása,
a felső dolgok rendszere tükröződött?

 

Tudjátok-e, hogy most van ideje annak,
amikor isten magára hagyja a földet,
ősi lakhelyét,
és visszatér a mennyekbe?

 

Tudjátok-e, hogy lassan
már csak elporló kövekbe vésett,
és sárguló papírra vetett szavak
tanúskodnak a hajdani áhítatról?

 

Látjátok-e, hogy a tagadás

lassan már teljesen elnyeli

Európát,

a keresztény világ templomát?

 

Látjátok-e, hogy csillagok, angyalok
hullanak a földre, és
hogy a sötétség már
kedvesebb, mint a fény?

 

És látjátok-e, hogy ma már
őrültnek tartják a hívőt,
bölcsnek a hitetlent,
és hogy zavart keltsenek,
mindinkább az együgyűt,

a balgát dicsérik?

 

És nem érzitek-e, hogy mint nehezednek rátok
a Halottak Könyvének lapjai,
hogy itt a földön szinte már nem is éltek,
hogy már nem is kell a Styx túlpartjára mennetek
ahhoz, hogy magatoknak csupán árnyai legyetek?

 

Nem érzitek-e, hogy belétek vegyültek,
és bennetek élve,
háborúra, csalásra, rablásra,
s mindenre, ami a lelketek mérgezi,
késztetnek a gonosz démonok?

 

Gondoljatok a kathar Beziers elestére,
ahol nem volt irgalom,
ahol papokat, asszonyokat, gyermekeket öltek meg,
– köztük azokat is, akik Szent Magdolna szentélyében
kerestek menedéket, –
ahol az oltár lépcsői vértől áztak,
ahol sikolyok verték félre a harangokat,
ahol mindenki meghalt.

 

Vagy gondoljatok a vendée-i
pokoli hadoszlopokra,
melyeknek katonái asszonyokat
kőrakásokon erőszakoltak meg,
csecsemőket
szuronyra tűzve hordoztak körül,
és akik a gyerekeket lovak patáival
tiportatták szét,
és akik, hogy a puskaport kíméljék,
tömegesen fojtottak vízbe és
elevenen égettek meg embereket!

 

Vagy gondoljatok Verdun-re, Marne-ra,
Doberdóra, Londonra, Varsóra, Berlinre,
Drezdára, Budapestre, Moszkvára,
Hirosimára, Nagaszakira, Tokióra, My laira,
Hanoira, Kabulra, Bagdadra, Falludzsára,
és gondoljatok a többi felégetett városra, falura,
a sok kiontott vérre, a rengeteg halottra,
a haláltáborokra, sikolyokra, a sírásra,
fájdalomra, romokra,
az üszkös sebekre, a csonka és lefagyott végtagokra,
és gondoljatok a koldusokra,
a reménytelenekre, a leszakadókra,
és arra, hogy milyen ravasz most
a pénz hatalma,

 

majd nézzetek magatokba,
és ha tudtok még,

 

imádkozzatok.

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 11:56 :: Schmidt Tibor
Szerző Schmidt Tibor 503 Írás
Schmidt Tibor - theodor okl. villamosmérnök, doktor informatikai vállalkozó weblapom: https://www.artpresszo.hu/