Józsa Mara : Csak pozitívan! – 2/4

Kétfelvonásos abszurd *

Tibor (Yvette-hez) Csak nem előléptettékő

Yvette (csúfolódva) Csak nem!

Tibor Jól van, na! Bocsánat!

Yvette (békülékenyen) Azt mondta a főnök, hogy le ne vegyem a szemem a faxról, amíg nem szerez ide valakit!

Tibor Meddigő

Yvette Gondolom, amíg fennáll a rendkívüliség!

Tibor Minket meg egyen meg a kosző

Yvette Tiborka, a kosz csak három napig ragad.

Péter … utána kopik!

Yvette Nem is tudtam, hogy szakmabeli!

Péter Drága nagyanyám mondta mindig… Nem volt éppen naprakész a porcicák terén.

Beindul a fax, Yvette felpattan, fölé hajol, Péter is odamegy. Edit lép be, odamegy a faxhoz. Tibor is feláll, a többiekhez csatlakozik, s úgy helyezkedik, hogy Edithez simulhasson, aki visszasimul hozzá.

Edit Jaj, nagyon izgalmas!

Tibor Mondjátok már, mi van benne!

Péter Egyes források szerint a kabinet tanácskozásán nagy viták vannak, a kiszőrődő hangok heves szócsatákról árulkodnak, ami arra enged következtetni, hogy koránt sincs egyetértés a miniszterek között. Az értekezlet témáját illetően semmilyen információ nincs.

Tibor (elveszi a lapot, indulna, de benyit a Főnök.)

Főnök Editkém! Stúdió! És mostantól el se mozdulj onnan! Még szükségre se!

Edit kivonul.

Tibor Egy perc, főnök!

Főnök (elkapja a papírt) Nincs idő! Papírból eszünk! (kimegy)

Tibor az ablakhoz lép.

Péter (elővesz egy csokit.) Yvette! Tibiő

Yvette Kösz, nem élek vele!

Tibor (megfordul) Még szerencse!

Yvette (fenyegetően közelít Tiborhoz) Tudom, hogy nem utánam sóhajtozik, de akkor is magyarázatot követelek!

Tibor A fax!

Yvette Semmi mellébeszélés! Miért nem lehetne velem együtt élniő

 Csak egyet mondjon!

Tibor Oké! Maga akarta! Ha tudná, hogy milyen idegesítő az állandó éneklése!

Yvette Mi a baja veleő

Tibor Azok a bárgyú dalocskák!

Yvette Énekelve jobban megy munka!

Tibor Ezekreő (csúfolódva, közben mímeli a takarítást) A gazda rétre megy, a gazda rétre megy… Meg: Egy elefánt, ha téved, ha téved… A negyvenharmadiknál már ölni tudnék!

Yvette Igenis, munkadalok!

Tibor Ezek! C-c-c-c!

Yvette Jaj, de utálatos!

Beindul a fax, Yvette odapattan, nem győzi kiszedni.

 

Péter Mi aző

Yvette Nyugi, nem rendkívüli!

Péter Hanemő

Yvette Egy légi katasztrófa, lövöldözés egy német iskolában, kompbaleset…

Péter Tényleg semmi rendkívüli!

Tibor Mindjárt négy óra! (hangot ad a monitorra)

Monitor: Rendkívüli hírek…

Edit Kedves nézőink! Kapcsoljuk a miniszterelnöki sajtótájékoztatót.

Miniszterelnök (lép a mikrofonhoz, nagyon komoly, fontosságának teljes tudatában) Tisztelt hölgyeim és uraim, itt jelenlévők és a televíziók előtt ülők! Mint azt már bizonyára tudják, a kormány ma délután rendkívüli ülést tartott, melyen számba vettük az ország helyzetét a legújabb nemzetközi hangulatjelentés függvényében, s különösen aggasztónak ítéltük azt: az emberek rosszkedvőek, reménytelenek, borúlátóak. Így nem csoda, ha nem jutunk egyről a kettőre. Jó eredményeket csak pozitív hozzáállással lehet elérni, ezért közös boldogulásunk érdekében mától betiltjuk a negatív gondolkodást, amely a kormányrendelet értelmében úgy szól, hogy mától mindenki számára kötelező a pozitív gondolkodás. Történjék bármi is ezután, csak pozitívan szabad hozzá viszonyulni. Ebben nagymértékben számítunk önökre, a sajtó munkásaira. Köszönöm a figyelmüket! Tehát: Csak pozitívan! (elvonul)

Döbbent csend.

Főnök (és Edit jönnek) Kedveseim! Ezt az őrültséget nekünk véres-komolyan kell vennünk! Mostantól ráállunk a „csak pozitívan” vonalra, vagyis ettől a pillanattól semmi negatív kisugárzású hír nem hangozhat el. (Odalép a faxhoz, találomra kivesz egy lapot.) Itt van ez a hír! (csendben átfutja, a többiek egymásra néznek) Tragikus baleset történt az 52-es úton, ahol autóbusszal ütközött egy személyautó. Hárman meghaltak, ketten életveszélyes állapotban vannak. Joggal kérdezhetitek, mi legyen ezzel a hírrelő

Péter Kuka!

Edit Akkor munkanélküli leszek, mert mind ilyen!

Főnök Dehogy kuka! Kicsit átalakítva közölhetővé lehet tenni.

Péter Ezt, főnökő! Kíváncsivá tett!

Főnök Péterkém! Semmi sem lehetetlen! Először lenyesegetjük a negatív kinövéseket, semmi szörnyő meg tragikus, maximum nagy. Szóval lájtosan!

Péter Mit ne mondjakő! Máris csorog a nyálam!

Főnök Aztán mondjuk, csatolni kell hozzá egy rövid, de pozitív kommentárt.

Tibor Ehhező! Mitő Mindenki a mennybe mentő!

Főnök Nehéz dolgotok lesz, ha ennyire negatív beállítottságúak vagytok.

Yvette Nem alapból, már bocsánat, de ilyen hírek mellett! (a szájára csap)

Főnök Ki vállalkozik rá, hogy átírja ezt a hírtő (sorban néz rájuk: Edit, Péter, Tibor, mindannyian a fejüket rázzák) Tiborkám, akkor…

Tibor Mondtam, főnök: passz!

Főnök Parancs!

Tibor Ez esetben fontolgatom…

Főnök Ez a beszéd!

Tibor … a felmondás lehetőségét!

Edit Ne! Próbáld meg… a kedvemért!

Tibor (nyögdécsel)

Yvette Írtam egy változatot, ha szabad…

Főnök Tessék!

Yvette Nagy baleset történt ma délután az 52-es úton, ahol egy autóbusz és egy személyautó ütközött. Szerencsére az autóbuszon csak kevesen utaztak, így mindössze hárman haltak meg, a két életveszélyes sérültet pedig rekordidő alatt kórházba szállították.

Főnök Ez az!

Péter Hiába! A hely szelleme!

Főnök Inkább Yvetté! (összecsapja a kezét) Na, emberek, akkor munkára! Nyersanyag van bőven! Mindenki a helyére!

Tibor és Péter az asztalukhoz mennek.

Yvette Én hová menjekő

Főnök Hogyanő

Yvette Seprő vagy faxő

Főnök Fax!

Yvette De meddigő Itt ülök egész nap, de most már nagyon kellene a seprőt is forgatni.

Főnök Amíg nem találok valakit, addig itt marad! (kifelé indul) Sőt, kinevezem a pozitív gondolkodás fő-fő képviselőjévé. Edit, gyere velem, ne tartsd fel a kollégákat!

Edit (kényszeredetten kivonul)

Péter Akkor arassunk! (felnyalábolja a faxtól a papírokat, felét Tibornak adja) Ez mostantól a maga feladata lesz, Yvettke!

Yvette Tessékő!

Tibor A faxos feladata szétválogatni a híreket: nemzetközi, belföldi.

Yvette Csakő Azt hittem, hogy pozitív-negatívra is.

Tibor Arra nincs szükség, már válogatva jön.

Yvette Igazánő

Tibor Igazán!

Péter Csak a jó hírek elakadnak a kanyarban. (híreket cserélnek Tiborral) Hát akkor (nekigyürkőzik) a pozitív csapás mentén – előre!

Yvette Besegíthetekő

Tibor, Péter Nem!

Yvette Irigyek!

Tibor Dehogy vagyunk irigyek! Félünk!

Yvette Mi a csudátólő

Péter A végén ránk maradna az eredeti reszortja!

Tibor Ja, ja! A szellem maradjon csak…

Péter … a seprőnél! (összenevetnek)

A fax rendkívüli tempóban ontja a papírokat, Yvette válogat. Mindenki serényen dolgozik. A szín kis időre elsötétedik, majd amikor világos lesz, mindenütt papírhegyek, a fiúk nagyon nyúzottak, Yvette friss, üde.

 

Péter Nézd már, ez meg hogy került hozzámő! (átnyújt egy lapot Tibornak)

Tibor (átveszi, olvassa) Tiltott jelképpé minősítette az etikai bizottság a szomorú szmájlit. Mától tilos bármilyen formában használni a lefelé görbülő szájas figurát. (ledobja a papírt és a szemüveget) Hát tudod! Ez már…

Péter (feláll, nyújtózik) Innom kell valamit! (az automatához lép, bedobja a pénzt, de pohár nem jön, csak a kávé) Hogy az a…!

Yvette (feláll, kikukkant a papírok mögül) Valami gond vanő

Péter Á, csak egy aprócska! Nem kaptam poharat! De ne aggódjon! Felnyalom a padlóról!

Yvette Mindjárt elrendezem! (poharakat tesz a gépbe, beindítja, átadja a kávét Péternek)

Péter És mi lesz ezzel a mocsok…

Yvette (felszisszen)

Péter (behúzott nyakkal) … kifolyt kávécskávalő

Yvette Feltakarítom! (kimegy)

(A fax még őrültebben dolgozik.)

Főnök (benéz) Hogy vagytokő Hogy megy a munkaő (észreveszi, hogy a fax őrizetlen) Yvette! Hová lettő

Péter Melléfolyt a kávécska és…

Yvette (bújna be a főnök mellett gumikesztyőben, felmosó vödörrel) Szabad egy picitő

Főnök (szigorúan) Maga meg mit csinálő

Péter Miattam… a kávécs…

Főnök (leinti) Megtiltom! A fax mellé!

Yvette kényszeredetten lerakja a vödröt, lehúzza a kesztyőt, a fax mellé lép.

Főnök szigorúan végigméri őket, és behúzza az ajtót.

Yvette Péter! Álljon őrt! (beöltözik) Csak nem hagyjuk, hogy megegyen a kosz!

Tibor Pedig amennyivel túl vagyunk már a három napon!

Yvette Csitt! (nekigyürkőzik, mossa az automatát, a padlót)

Tibor Íme, a zendülés első csírája!

Péter És mint tudjuk, a nagytakarítások is az első sepréssel kezdődnek!

Yvette Kész! És adtak most egy ötletet! (leveszi a kesztyőt, eldugja a vödröt)

Tibor, Péter Na!

Yvette (ünnepélyesen) Ki fogok takarítani!

Tibor, Péter egymásra néznek.

Péter Ajjaj!

Yvette Éjjel!

Péter A partizánok… mint tudjuk… éjjel!

Tibor A sötétben bujkálóra gondolsző

Yvette Mondjanak, amit akarnak, itt holnap rend és tisztaság lesz!

Tibor, Péter haptákba vágják magukat.

Péter Igenis! Kérünk engedélyt örülni!

Yvette Örüljenek csak!

Tibor, Péter felemelik Yvettet, meglóbálják.

Yvette Ha feldobnak, marad a kosz!

 

Leteszik.

 

Yvette (szortírozza a fax-lapokat) Egyre vadabb hírek jönnek: Brutális infláció az agrártermékeknél, Kétszer is fejre esett a 11 hónapos baba, Megijedtek, hogy hamarabb kelt fel a nap.

Tibor Ezt felolvasná, Yvetteő

Yvette A sarkkörökön túl, ahol a nappal és az éjszaka akár fél évig is eltarthat, egészen átértelmeződik a napfelkelte fogalma: a grönlandi rádió (KNR) szerint a nyugat-grönlandi Ilulissatban már kedden – január 11-én, 12:56-kor felkelt a nap, pedig alapesetben először január 13-án kellett volna előbukkannia a sarki éjt követően. Grönland harmadik legnagyobb, 4500 lelket számláló városának lakói aggódnak a nap korai feltőnése miatt. „Ide mindig csak január 13-án érkezik meg a nap. Valami nincs rendjén…” – idézte a KNR Holger Sivertsen 74 éves lakost.

A kutatók kizárják, hogy a jelenségnek geofizikai vagy csillagászati okai volnának. „A csillagzat állásán biztosan nem változott semmi” – nyilatkozta Wolfgang Lenhardt, az osztrák központi meteorológiai és geodinamikai intézet geofizikai részlegének vezetője a Der Standard címő osztrák lap internetes kiadása szerint. A föld tengelyének és forgásának adatait ugyanis folyamatosan ellenőrzik.

Tibor No, Péterkém! Lesz ebből pozitív hírő Kíváncsi vagyok, hogy oldod meg!

Péter Így! (elveszi, összegyőri, zsebre dugja, látszik, hogy nem ez az első)

Főnök nyit be, húz maga után egy fiatal lánytPéter ránéz és mozdulatlanná merevedik, úgy issza a tekintetével Emese látványát.

Főnök Ezennel bemutatom Emesét! ő lesz a fax-felelős. Yvette, avassa be a titkokba gyorsan, az ismerkedés ráér. (Tiborék felé) Kérek egy 10 perces hírblokkot! Öt percetek van rá… (kimegyEmese tétován ácsorog)

Yvette (odalép hozzá, kezet nyújt) Yvette!

Emese (mosolyogva) Gondoltam!

Yvette (a faxhoz vezeti) Ez a szörnyő találmány ontja a híreket. Első dolgod, hogy elolvasod, a tartalma szerint szortírozod, ha sürgős, azonnal továbbítod a hírszerkesztőnek (a fiúkra mutat), de nem mindegy, hogy melyiknek. (felvesz két papírlapot, és kézen fogva magával húzza a lányt). Ha a sürgős hír belföldi, akkor Tibi bácsi.

Tibor (feláll, a bácsira felszisszen) Kőrösi Tibor!

Emese Horváth Emese (kezet fognak)

Yvette A nemzetközi sürgős Péteré.

Péter Meg a nem-sürgős is. (feláll, kezet fognak) Illés Péter.

Emese (sokáig néz a fiú szemébe) Horváth Emese.

Yvette (szétválasztja őket) Valami azt súgja, ezután rengeteg sürgős nemzetközi hírünk lesz… (Emesét visszatologatja a fax mellé)

Tibor Így vette kezdetét e mese, mely valójában nem mese, bár…

Yvette Meseő Ne más háza előtt sepregessen!

Tibor De takaríthatnékja van valakinek!

Péter A tudatalatti mezők…

Yvette (kis szünet után) Az én tudatalattimban egészen más van.

Péter (Tiborhoz hajol) Szerinted mi lehet aző Nem kéne feltárniő

Tibor (visszakacsint) Megoszthatná velünk!

Yvette Minden évben kevesebb szó, s a gondolkodás területe mindig kisebb valamivel. Persze, már most sincs ok vagy mentség gondolatbőn elkövetésére. Pusztán csak önfegyelem, valóságszabályozás kérdése az egész. De a végén még erre sem lesz szükség.”

Tibor Nocsak! Micsoda meglepetések vannak a kegyed tudatalattijában. Ez Orwell, részlet az 1984-ből, nemdeő

Yvette (fölényesen) Talált, viheti a hangszórót!

Péter (elámulva) Le vagyok nyőgözve! Maga ilyeneket tárol a fejébenő (Tiborhoz) Nem kellene önként jelentkezni a takarításraő

Yvette (felnevet) Okosok! Honnan tudnék ilyet fejbőlő Itt jött az egyik faxon! Ennyi kombinációs készséggel belegebednének a takarításba.

Függöny

Vége az első felvonásnak

Folytatása következik

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.18. @ 13:13 :: Adminguru

Szerző Józsa Mara 114 Írás
Nagy változások közepén vagyok - az írás ad erőt, az íráshoz pedig a zene.