Elbeszélés

Abiság

  A Betlehem városából való Dávid király nagyon öreg is volt, nagyon beteg is volt, és e két tényez? összefogva vezetett testének felmelegedni képtelen, sz?nni nem akaró elhidegüléséhez. Persze a királyi palota hatalmas méretei is hozzájárultak ahhoz a szakadatlan fázékonysághoz, [… Tovább]

Vers

A versek

    A versek felh?b?l jönnek, olyanok, mint a kitisztulás. Akad minden: égi cirkusz fénnyel-hanggal, olykor kifáradás – és mégis áradás, szabályba fogva, mert mégiscsak vers a vers, nem ám cirrus, meg cummulus, mégha a végén olykor ott egy-egy tumulus*, [… Tovább]

Egyéb

Mi halandók

Semmib?l ébred felfut a gerincen egész tarkómig nem  enged minket a vonzás ural sóhajod hajamba  kócol testememeledtáncát  lejti reszel?s lehelet húsomba boncol nem  csitul nem nem   nem    

Vers

PALETTA

Én hiszem, hogy a világban mindennek van színe. A gondolatoknak, az érzéseknek és a hangulatnak is.     Az igazi szerelem vérvörös! Éget? kéjmámor és izzó kín. Végtelennek hitt lobogásában Két ember marcangolja egymást.   A kamaszok szerelme narancsszín?. Bátortalan [… Tovább]

Egyéb

Mély…

Ajkadról guruló (keserű) bölcsességcseppek duzzadnak tóvá, tengerré. Csillogása csábít. (ez volt a játékos felem) Akkor merüljünk! Mélyre. Úszni és kincset keresni jó. Ott van mindig a felszín alatt, mindenkiben. Hiszem. Vagy akarom hinni, talán ez a lényeg. „Ringat a mély.”

Mese

Május

“Fény csorog a Föld ölébe” Fény csorog a Föld ölébe,tarka-barka kötényébe,abban fürdik a mezõ,a havasi legelõ,onnan mer a rét virága,attól virít szép orcája!

Média

Jelen

(meghallgatom)  Felhők mögé látok. Nem zavar homály, sem átok, sem koppanásaim. Vendég voltam, kiegyenesedtem, fáradt léptek maradtak csak bennem, fölém hajló pesszimista órák, kísérleti egyezségek… a kimerült csend. * Érintetlenséged enyhe illata, szemlesütve megáld.

Vers

Jöttödre mind felkanyarul

Jöttödre mind felkanyarul                       Kányádi Sándor köszöntése             “No de sebaj, belenövök.”               írtad s tetted áhítattal    Arany János kalapjával               bár nyakadig ért akkortájon    toldiéknak     csonka tornyán               nagyszalontán                   szavaidnak létrafokán              lépegetve    lajtorjád az égig ér már          s a kalapok mind találnak               széles kurta karimáknak              pörgeségét hozzád mérik süvegesek    s lám a nemez úgy idomul               jöttödre mind felkanyarul 

Hírek

Vitéz Ferenc: Beszédgyakorlatok

Megjelent Vitéz Ferenc Beszédgyakorlatok cím? kötete   Az ábécé összes bet?jére-hangjára születtek versek (beszéd- és stílusgyakorlatok) Vitéz Ferenc tollából (melyek közül néhányat a 7toronyban is olvashattunk). A „nehéz” szavak a humort, az iróniát, olykor a groteszk látásmódot sem nélkülözik, nem [… Tovább]

Elbeszélés

Szétszabdalt id?

    Néhány homályos kép dereng el? a múltból, mint amikor a sötét szobát csak az utcai lámpa világítja meg. A részletek nem látszanak tisztán, hol az egyik, hol a másik fele bukkan el?, ahogy a lámpa ingó fénye rávetül. [… Tovább]

Vers

Karc-poetica

  Finoman int a babér öreg csipkeszéle, méltósággal fúlni, főzelékbe, s fel nem dúlni a tányért, ez a művészet.   Eljön az a kor, amikor lankad a lélek, s a kitágult test úgy lóg rajta, mint vézna gyereken a nagykabát, [… Tovább]

Vers

Visszanéz?

                                                                  Kiöltözött az id?.                                     Ágak lombosodtak,                                     füvek kardosodtak.                                     Az arcokat fénybe                                     emelte május.                                       Homlokom mögött                                     visszahullámzott az út,                                     a küldetés törvénye szerinti.                                       Szökjél vissza – súgta [… Tovább]

Humor

A magasházi szomszédok

A pécsi magasházba már lassan húsz éve nem tértek haza emberek. Fent, a nyolcvanméteres magasságban – az üres, kongó falak között – mégis zajlott az élet…       Alkonyodott a Mecsekalján, és a pécsi utcákon lassan, de biztosan beindult [… Tovább]