Vers

Lélekhajóm

    szirénhangod búg a szélben, zátonyra fut lélekhajóm, remények száza hullámzik köröttem, magával ránt, még hagyom…   magamba bújok s ha jön az alkony, újra hallom, szirénhangod zúg a parton.

Vers

Barázdák…

                                                        Parasztfej (Holló László festménye)     Megpihent az esti csöndben lámpaerny?-Hold alatt, azt suttogta elmerengve:   – Lám az id? hogy szalad… száz esztend? egy embernek – bizony kedves – túl sok ám… –   s [… Tovább]

Nincs kép
vegyes

Születésnap nélküled

A személyiség egészséges fejl?dése összetett folyamat. Szükség van néhány meghatározó emberre, akik nagy hatással vannak, megtanítják az alapvet? szabályokat, az emberi viselkedést. A nagyapám számomra ilyen ember volt. Berlinben született és órás volt. Amikor kiválasztotta Budapestet lakhelyéül, Angyalföldön a Mosoly [… Tovább]

Vers

Perc-vers

Perc-vers   Ó, jaj, hogy ezt a percet sem éltem meg, nem hogy a múltat, a lombos erd?k mélyét, ahol én voltam menedéke annyi vadnak, és t?lem nem féltek, ha éj jött vagy nappal.   Mert hol van az erd?, [… Tovább]

Vers

Érkező oldal

    A vonat elindul, sínpárok közt a végtelen ingázik, a táj könyörtelen ölébe kapja s rohan, a távolodó szerelemmel. A peronon hagyott ölelésben  meghitt csenddel virraszt a képzelet.   Az idő kicsúszik a világból, süketté nőtt csendfalakra kúszik, bezárkózik [… Tovább]

Mese

A tél

                    Tél, tél, hideg tél,                   Dobára is megjöttél,                   Havat hoztál s hideget,                   Nekem is sok örömet.                     Hull a hó, hull a hó,                   Bel?le lesz hógolyó,                   Hógolyóból hóember,                   Örül neki minden ember.

Vers

Nincsen arcom

  Elhintett fény, Ében éjben, Nincsen arcom, Más szemében.   Eltalálva, körbelőve, A Mindennapi Céllövölde, A történelmi tudatgörbe, Meggyőződve ölel körbe, Segítsen meg tollbetéttel, A kézzel írott jóvátétel.   Elhintett fény, Ében éjben, Nincsen arcom, Más szemében.   Haragra ébredt [… Tovább]

Vers

Ég a t?z

Kályhámban lobog a láng,nem számít a novemberi es?.Zsarátnok izzik, újra lobbantjaa szunnyadó t?zrózsát. Bújj hozzám! Érezzem,a szerelmed izzását,hogy melegítse szívempislákoló parazsát

Elbeszélés

Okos János társra talál

Okos János (nevéhez méltóan) ebből pontosan azt a következtetést vonta le, melyet Amálka elérni kívánt.*   OKOS JÁNOS TÁRSRA TALÁL   „Alulírott Okos János 59 éves magyar állampolgár, büntetlen előéletű, foglalkozásomra nézve késes és műköszörűs, valamint foltozó bádogos (ez utóbbi [… Tovább]

Vers

Köd

” Vakon toporog, Ki lépni akar…”   Ocsmány szürkeség, Lucskos lepel, Nincs messzeség, Mindent köd lep el!   Nincs búbos torony, Kéklő hegytaraj, Vakon toporog, Ki lépni akar…   Segíts, ó értelem, Megértenem, Meddig lesz a köd Unott lételem?  

Vers

és fényre

gnothi seauton / kép: Alison Watt   következik sötét arra alszom el amerre te feküdtél de már csupán finom árnyak szövik át a csendet pici lélekgyertyafény utolsót lobban a fekete lyukban összetört tükrök és képek    hang a hangon csend [… Tovább]

Elbeszélés

Tóparti merengés

      Víz nélkül nincs élet. A vízben, vízparton rendkívül gazdag, a vízhez köt?d? és ahhoz alkalmazkodó él?világ él. Az él?hely minden apró eltérése változást okoz az ottani él?világban. A sekélyesed? vizet a növényzet változása jellemzi, a hínár, nád, [… Tovább]

Vers

Helyzetgyakorlat

Helyzetgyakorlat Ha áttételeken keresztül mutatkozik meg, úgy hívják, metatézis, Ez lehet a halacskák szürke sóhaja, de lehet a rák is; most az im- Potenciáról nem is nyilatkozom, mert a téma közel áll hozzám egy ideje; Azóta nevetséges ügyek miatt felkapom [… Tovább]

Vers

Hanyatt

Hanyatt fekszem a táj aszálytengerében…   Kielégült kielégületlen, s ruhátlan vagyok… Ujjaim közt homokperc potyog. Hanyatt fekszem a táj aszály-tengerében, – nem rágnak még éhes kukacok.   Kilöktek a száguldó autóból, nyomát sem látom – mérföldre robog – csupán forró [… Tovább]

Vers

Várok a nyer? lapra

Hanyatt lökött a sors már többször…   Hanyatt lökött a sors már többször és térdre hullottak álmaim, megbotlottam, mert lapult a kör, átnedvesedtek szárnyaim, verembe hullva, visszacsúsztam mikor kezdtem kifelé mászni, máskor sebes ár ellen úsztam, s próbáltam jeges vízben [… Tovább]