Rossner Roberto : Robert Browning: Andrea Del Sarto – a hibátlan festő

Robert Browning a viktoriánus kor egyik kiemelkedő tudású és műveltségű költője. 1812-1889

 

 

 

                                                        ROBERT BROWNING

                                         ANDREA DEL SARTO – A HIBÁTLAN FEST?

                                       ( Andrea Del Sarto – The Faultless Painter )

              –     Rossner Roberto műfordításában    –

1.                 De most már tán ne is veszekedjünk

2.                 Kicsit légy elnézőbb, Lukréciám

3.                 S minden kívánalmad szerint leszen.

4.                 Orcád fordul felém… vajh szíved is?

5.                 Majd dolgozom barát barátjáért;

6.                 Megfestem témáját, ahogy kéri,

7.                 Tartván határidőt és árszabást,

8.                 S a pénzt e kis kézbe csapom, midőn

9.                 Ha újra nyúl kezemért gyengéden…

10.                Ó, én kielégítem majd – holnap,

11.                De néha fáradtabb vagyok már, mint

12.                Hinnéd. S ma fáradtabb, mint más napon,

13.                Így hát, egy pillanatra leülnöm

14.                Engedj, az ablakhoz. Fogd meg kezem,

15.                Hadd bámuljam kissé Fiesolét,

16.                Csak mélázzunk, mint házasok akár,

17.                Legyünk csendben e csendes estén át.

18.                Holnap talán dolgozni fölkelek.

19.                Vidáman, frissebben, mint bármikor,

20.                Legyen tehát így! Holnap oly boldog

21.                Leszel! Kezed lágy: egy asszony maga,

22.                Enyémre, mint férfi-mellkasra dől;

23.                Ne szánd múló időnket, sem azt, hogy

24.                Ülnöd kell mind az öt képünkhöz még –

25.                 Modellen spórolunk veled – tehát

26.                 Ne mozdulj, így maradj, kígyótest?

27.                 Szépségem! Hogy tudtad átszúrni ezt

28.                 A legtökélyesebb fület? S még gyöngy

29.                 Belé; Te édes Holdacskám! Hold vagy,

30.                 Akárki bámulhat, s magáénak

31.                 Tarthat, és felteszem: e hold szintúgy

32.                  Fordul, s visszanéz… nem kevésbé… így

33.                  Kedves, s mégis: senkié! – mosolyogsz?

34.                  Nézd csak, már kész a képem; ezt hívjuk

35.                  Mi festők „ A mi harmóniánk”-nak!

36.                  Ezüst-szürkés, langy félhomály, az „ÉN”,

37.                  S a „TE” – fölcserélhet?ek… mikor

38.                  Még büszke voltál rám! (ez már a múlt…)

39.                  S éltem, reményem, művészetem – én

40.                  Fiesoléhoz hozzátompítom.

41.                  Harang kondul meg kápolnánk tornyán,

42.                  Kolostor-fal nyúlik az út mentén,

43.                  Fáktól zsúfolt kertjét elhagyta már

44.                  Vecsernye-szóra minden szerzetes.

45.                  A nappalok kurták, ősz mindenütt.

46.                  S mintha formát öltenének dolgok:

47.                  Látom magam, munkám; mivé válnom,

48.                  S mit tennem kell: darabka szürkület…

49.                  Szerelmem, Isten kezében vagyunk!

50.                  Mily furcsa élet, mit ránk kényszerít;

51.                  Szabadnak tűnsz? – lazán tart béklyód – s mert

52.                  ő tette ránk bilincsét; hagyjuk ott!

53.                  Nézd itt e kis szobát – fordulj csak el –

54.                  Mindaz, mi mögöttünk már! – ugye nem

55.                  Érted, s nem érdekel művészetem…

56.                  De hallhatod, ha összesúgnak ők:

57.                  „Az ajtónál azt a rajzot láttad?”

58.                  – Ez már igen, Szerelmem! Így legyen!

59.                  „Nézd azt a Madonnát! Ezt nevezem!”

60.                   Rajz-ceruzám már tudja mindazt, mit

61.                  Tudok, látok. S mire szívem mélyén

62.                   Vágyom, ha vágyok még egyáltalán –

63.                   Teszem könnyű kézzel: tökéletes?

64.                   Nem kérkedem tán – ítéld meg magad.

65.                   A múlt héten legátusunk is így

66.                   Nyilatkozott, de ezt mondták róluk

67.                   Frankhonban is. Könnyű ez, nincs vázlat,

68.                   Előtanulmány – mindezen rég túl

69.                   Vagyok, csak úgy festek – sok  álmodik

70.                   S küzd érte, ám hiába – húsz ilyet

71.                   Számolhatnék meg ujjadon – el sem

72.                   Hagyván a várost – nem tudod, mennyit

73.                   Szenvednek, hogy csak egy akkora kép

74.                   Készüljön, mit te szoknyáddal elkensz ,

75.                   Erre ha libbensz, figyelmetlenül.

76.                   S mégis: „keveset dolgozik” – mondják

77.                   (tudom kik, nem számít), „kevés a kép”.

78.                   Tudod, Lukréciám: a kevés – több,

79.                   Ha Isten fénye lángol föl bennünk,

80.                   S mert ingerült, töppedt agyukkal, vagy

81.                   Túlfűtött szívvel dolgoznak ők, míg

82.                   őszinte, kézműves kezekkel én.

83.                   S mi nékem zárva: mennybe jutnak ők

84.                    Földhözragadt munkáik által, s ott

85.                    Helyet foglalnak, majd visszatérnek,

86.                    S mesélni, mit láttak, nem képesek.

87.                    Én itt ülök, de művem mennyeibb!

88.                    Ó, a hevesvérűek! Csak dícsérd

89.                    őket, s forr vérük; szidd, s forr akkor is.

90.                    Magamból, s önmagamnak festek én,

91.                    Tudom, miért és mit teszek; hozzám

92.                    Vád s dícséret egyként föl nem érhet.

93.                    Mondják: Morellonk kontúrja hamis,

94.                    Hogy elhibázottak színei. – És

95.                    Akkor mi van? Másutt jó, rendezett;

96.                    Na és? – Hegyként magaslik mind fölött!

97.                    Célod legyen elérhetetlenül

98.                    Magas! Menny, mely elérhető: minek?

99.                    Szidják ezüst-szürkés, lágy tónusom;

100.                  De én tudom, mi kell, s hogy érem el.

101.                  S mégis: mily talmi hívság a tudás!

102.                  „Bár volna kettő belőlem, fejünk

103.                  átlátná a világot.” – nem kérdés.

104.                  A híres ifjú képét látod ott?

105.                  Az urbinóié, öt éve halt

106.                  meg (másolatban Giorgio Vasari

107.                  elküldte nekem) s elképzelem őt;

108.                  A lelkét belefesti pápának,

109.                  S királynak: némi égből jött erő -,

110.                  S üdv-ért: a piktúrán túl és fölött.

111.                  A kar rosszul van föltéve, s amott

112.                  A rajz-vonalban megbocsátható

113.                  Hibák. – De ez csak test: a lelke, úgy

114.                  Mondván: igaz, s a szándék is helyes.

115.                  Csak azt a kart! Jaj, úgy javítanám!

116.                  Hisz csak játék: tér, s intuíció…

117.                  (távol álljon tőlem! De miért is?)

118.                  Talán ha lelkesebben átkarolsz…

119.                  Felértünk volna Raffaelloig.

120.                  Te s én. – De nem, te mindent megadtál,

121.                  Még többet is, mint érdemelnék – ám

122.                  Tökéletes szemöldököddel és

123.                  szemeddel, több, mint tökély száddal, meg

124.                  halk hangoddal, melyet, mint kismadár,

125.                  Sípját madárfogónak, csapdáig

126.                  Követhetek; ha mind e szépséged

127.                  Mellé észt is hoztál volna, szólván:

128.                  „Isten, s Dicsőség! Ne hajszold a pénzt!”

129.                  „Jelen? Jövőnkhöz képest mit sem ér!”

130.                  „Hírnévnek élj, Agnolo oldalán!”

131.                  „Vár Raffaello: Istenhez fel, mind

132.                  Ti hárman!” – s én tettem volna érted.

133.                  Vagy mégsem? Isten dönt mindenekben.

134.                  Az ösztönzés a lélekből fakad,

135.                  A többi nem számít. Miért kellesz?

136.                  Volt felesége Raffaellonak?

137.                  S Agnolonak? Ki tenni tud – nem tesz.

138.                  És az, ki tenne – képtelen. Hiszem:

139.                  A szándék mégis számít. S az erő.

140.                  Így vergődünk, fél-emberként. S Isten

141.                  A legvégén büntet, vagy jóváír.

142.                  Nekem úgy jobb, ha szigorral díjaz,

143.                  Azzal, hogy én alulértékeltként,

144.                  Szegényen, lenézetten élek itt –

145.                  És nem merem házam elhagyni sem –

146.                  Még szembejön egy-egy párizsi úr;

147.                  Ha félrenézve mennek ők tovább,

148.                  Az jó, de néha megszólítanak:

149.                  Hogy így Ferenc király, meg úgy a szép

150.                  Fontainebleau, s ez évnyi Fesztivál!

151.                  Akkortájt néha föld fölött jártam,

152.                  S a glóriám – mint Raffaelloé…

153.                  A nagy humán monarcha színarany

154.                  Figyelme rajtam, ujja kunkor-fürt

155.                  Hajában, szakállas arcán mosoly,

156.                  Fél karja vállamon, nyakam körül,

157.                  Fülemben súlyos aranylánca cseng.

158.                  Büszkén festek, lélegzetét érzem,

159.                  S az udvar köröttünk – a sok nyílt frank

160.                  Tekintet; az ő szemével néznek,

161.                  S lobog szív-lelkük – nékik dolgozom.

162.                  S a legjobb, hogy ez, pont ez, épp ez arc –

163.                  Háttérben várva képemet, végső

164.                  Jutalma munkám megkoronázza.

165.                  Fenséges évem volt – dicső napok!

166.                  S ha te nem lettél volna nyugtalan…

167.                  De így történt – ez már a múlt – s így jó;

168.                  Túl élénk élet volt: aranyló – s mint

169.                  Egy vaksi denevért, akit szürkés,

170.                  Matt, csűrhomály-honából nem csábít

171.                  A nap: hogy végződhetett másképp?

172.                  Te hívtál, s én megtértem szívedhez.

173.                  Már az  diadal, hogy ott lehettem,

174.                  Mindezt elértem… mit veszítettem?

175.                  Arany hajad, s arcod érintnem hagyd

176.                  Szépséges Lukréciám – enyém vagy!

177.                  „Ezt Raffaello festette, amazt

178.                  Andrea – tán a rómaié jobb,

179.                  De az hitvesét festette Szűzként.”

180.                  Majd megbocsájtják nekem… boldogan

181.                  Ítélem mindkét képet előtted:

182.                  Hiszek szerencsémben, így döntöttem,

183.                  „Miként az Isten él…” – ezt ismered,

184.                  Lukréciám? Agnolo mondta még

185.                  Raffaellonak – én már rég tudom…

186.                  (Midőn az ifjú, hogy Róma lássa,

187.                  Palazzókra lángolta álmait;

188.                  Szívében szintúgy felemelkedett.)

189.                  „Barátom, itt egy szánalmas vakarcs,

190.                  Lót-fut Firenzében, ahol senkit

191.                  Sem izgat: ki, hol, mit tervez, s végez.”

192.                  „Királyok s pápáid böködése

193.                  Izzasztja homlokod, Raffaello!„

194.                  De azt a kart valóban elmérte…

195.                  Alig merem… de mégis, csak hogy lásd:

196.                  A krétát! … így kellett volna húzni…

197.                  Jaj! A lelke! Hisz ő Raffaello!

198.                  Töröld ki gyorsan! – vajh igazat szólt?

199.                  (Ki? Hát ki más, mint Michel Agnolo?)

200.                  Már elfeledted volna szavait?

201.                  Ha tényleg volt esély, az most oda;

202.                  Hogy – nem hálás – elégedett legyél…

203.                  Hadd gondoljam így. És igen: mosoly!

204.                  Az az óránk szép volt! – újabb mosoly!

205.                  Ha itt ülnél minden éjjel… jobban

206.                  Dolgoznék, felfogod te ezt? Többet

207.                  Keresnék és többet adnék neked…

208.                  Lásd, már bealkonyult; egy csillag ott.

209.                  Őrfény a falon, s a Morello sem

210.                  Látszik. Baglyok huhognak nevükhöz

211.                  méltón – jöjj az ablaktól, jöjj be most

212.                  Melankólikus kis házikónkba,

213.                  Mi az élvünkért épült, szentigaz!

214.                  Ferenc király majd megbocsát…

215.                  Ha éjjelente, festvén, fölnézek,

216.                  A fal fényt vet, tégláról téglára;

217.                  Él? aranyként fénylik holt anyag – ;

218.                  Az ő aranyát kentem cementként…

219.                  Mi csak szeressük egymást… menned kell?

220.                  Megint a kuzinod van itt? Kint vár?

221.                  Látni akar? Nélkülem? Tartozás?

222.                  Újabb játékadósság? Mosolyogsz?

223.                  Mosollyal engem megvehetsz… van még?

224.                  Míg kézzel, szemmel, szívvel bírom én;

225.                  A munkám áru; s ér amennyit ér…

226.                  Szeszélyem megváltom! Csak hadd üljem

227.                  Most végig estünk maradványait.

228.                  Lustálkodás – hívd így – méla tökély.

229.                  Frankhonban újra menne a festés!

230.                  Egy képet, épp csak egyet még: a Szűz

231.                  Arcát – s most nem a tiédet! – mellettem

232.                  Állnál, hogy halld: nagy Michel Agnolo

233.                  Mint ítél, s értékeli művemet!

234.                  Megtennéd? Tégy holnap barátodnak

235.                  Kedvére – s én témát választhatok

236.                  Gyorsan bevégzem a portrét. Így ni;

237.                  Egy-két trükköt még néki bedobva

238.                  Ha duzzog – s ez elég lesz fedezni

239.                  „Unokaöcséd” különcségeit,

240.                  S hogy végre megkapjam díszgallérod

241.                  Árát: Tizenhárom scudót, mi jár.

242.                  Szerelmem, ez kedvedre van? De mit

243.                  Tesz „kuzinod”; mivel jár kedvedre?

244.                  … ma éjjel ért el az aggkor békéje;

245.                  Kevés, mit sajnálok, még kevesebb,

246.                  Mit megváltoztatnék életemben.

247.                  A Ferenc ellen elkövetett bűnt:

248.                  Elfogadtam pénzét, becsaptam őt,

249.                  S e házat felépítettem. Ez bűn.

250.                  Apám, s anyámat hagytam szegényen

251.                  Meghalni. – Sosem volt tulajdonom –

252.                  S meggazdagodtam! Van, ki bevégzi

253.                  Saját sorsát: szegényen él, s hal meg.

254.                  Dolgoztam én is életem során;

255.                  Alulfizetve mindig – vannak jó

256.                  Fiak- kétszáz képem megfestenék?

257.                  S van mégis, mi egyensúlyt tart, igen,

258.                  Hogy jól szerettél… úgy tűnt ma éjjel…

259.                  elég ez; mit kívánhat az ember…

260.                  A Mennyben tán – végső lehetőség:

261.                  Új Jeruzsálem hatalmas falát

262.                  Angyal mérje náddal négy oldalát

263.                  Leonardonak, Raffaellonak,

264.                  Agnolonak, s nekem, hogy befessük…

265.                  Asszony nélkül hárman… ám van nekem!

266.                  Mert ugye itt vagy még, Lukréciám…?

267.                  Megint a kuzin füttye?! Hát eredj…

ANDREA DEL SARTO Madonna della Scala

1522

Museo del Prado, Madrid

Robert Browning (1812-1889)

Andrea del Sarto

              1But do not let us quarrel any more,

              2No, my Lucrezia; bear with me for once:

              3Sit down and all shall happen as you wish.

              4You turn your face, but does it bring your heart?

              5I’ll work then for your friend’s friend, never fear,

              6Treat his own subject after his own way,

              7Fix his own time, accept too his own price,

              8And shut the money into this small hand

              9When next it takes mine. Will it? tenderly?

            10Oh, I’ll content him,–but to-morrow, Love!

            11I often am much wearier than you think,

            12This evening more than usual, and it seems

            13As if–forgive now–should you let me sit

            14Here by the window with your hand in mine

            15And look a half-hour forth on Fiesole,

            16Both of one mind, as married people use,

            17Quietly, quietly the evening through,

            18I might get up to-morrow to my work

            19Cheerful and fresh as ever. Let us try.

            20To-morrow, how you shall be glad for this!

            21Your soft hand is a woman of itself,

            22And mine the man’s bared breast she curls inside.

            23Don’t count the time lost, neither; you must serve

            24For each of the five pictures we require:

            25It saves a model. So! keep looking so–

            26My serpentining beauty, rounds on rounds!

            27–How could you ever prick those perfect ears,

            28Even to put the pearl there! oh, so sweet–

            29My face, my moon, my everybody’s moon,

            30Which everybody looks on and calls his,

            31And, I suppose, is looked on by in turn,

            32While she looks–no one’s: very dear, no less.

            33You smile? why, there’s my picture ready made,

            34There’s what we painters call our harmony!

            35A common greyness silvers everything,–

            36All in a twilight, you and I alike

            37–You, at the point of your first pride in me

            38(That’s gone you know),–but I, at every point;

            39My youth, my hope, my art, being all toned down

            40To yonder sober pleasant Fiesole.

            41There’s the bell clinking from the chapel-top;

            42That length of convent-wall across the way

            43Holds the trees safer, huddled more inside;

            44The last monk leaves the garden; days decrease,

            45And autumn grows, autumn in everything.

            46Eh? the whole seems to fall into a shape

            47As if I saw alike my work and self

            48And all that I was born to be and do,

            49A twilight-piece. Love, we are in God’s hand.

            50How strange now, looks the life he makes us lead;

            51So free we seem, so fettered fast we are!

            52I feel he laid the fetter: let it lie!

            53This chamber for example–turn your head–

            54All that’s behind us! You don’t understand

            55Nor care to understand about my art,

            56But you can hear at least when people speak:

            57And that cartoon, the second from the door

            58–It is the thing, Love! so such things should be–

            59Behold Madonna!–I am bold to say.

            60  I can do with my pencil what I know,

            61What I see, what at bottom of my heart

            62I wish for, if I ever wish so deep–

            63Do easily, too–when I say, perfectly,

            64I do not boast, perhaps: yourself are judge,

            65Who listened to the Legate’s talk last week,

            66And just as much they used to say in France.

            67At any rate ’tis easy, all of it!

            68No sketches first, no studies, that’s long past:

            69I do what many dream of, all their lives,

            70–Dream? strive to do, and agonize to do,

            71And fail in doing. I could count twenty such

            72On twice your fingers, and not leave this town,

            73Who strive–you don’t know how the others strive

            74To paint a little thing like that you smeared

            75Carelessly passing with your robes afloat,–

            76Yet do much less, so much less, Someone says,

            77(I know his name, no matter)–so much less!

            78Well, less is more, Lucrezia: I am judged.

            79There burns a truer light of God in them,

            80In their vexed beating stuffed and stopped-up brain,

            81Heart, or whate’er else, than goes on to prompt

            82This low-pulsed forthright craftsman’s hand of mine.

            83Their works drop groundward, but themselves, I know,

            84Reach many a time a heaven that’s shut to me,

            85Enter and take their place there sure enough,

            86Though they come back and cannot tell the world.

            87My works are nearer heaven, but I sit here.

            88The sudden blood of these men! at a word–

            89Praise them, it boils, or blame them, it boils too.

            90I, painting from myself and to myself,

            91Know what I do, am unmoved by men’s blame

            92Or their praise either. Somebody remarks

            93Morello’s outline there is wrongly traced,

            94His hue mistaken; what of that? or else,

            95Rightly traced and well ordered; what of that?

            96Speak as they please, what does the mountain care?

            97Ah, but a man’s reach should exceed his grasp,

            98Or what’s a heaven for? All is silver-grey,

            99Placid and perfect with my art: the worse!

          100I know both what I want and what might gain,

          101And yet how profitless to know, to sigh

          102″Had I been two, another and myself,

          103″Our head would have o’erlooked the world!” No doubt.

          104Yonder’s a work now, of that famous youth

          105The Urbinate who died five years ago.

          106(‘Tis copied, George Vasari sent it me.)

          107Well, I can fancy how he did it all,

          108Pouring his soul, with kings and popes to see,

          109Reaching, that heaven might so replenish him,

          110Above and through his art–for it gives way;

          111That arm is wrongly put–and there again–

          112A fault to pardon in the drawing’s lines,

          113Its body, so to speak: its soul is right,

          114He means right–that, a child may understand.

          115Still, what an arm! and I could alter it:

          116But all the play, the insight and the stretch–

          117(Out of me, out of me! And wherefore out?

          118Had you enjoined them on me, given me soul,

          119We might have risen to Rafael, I and you!

          120Nay, Love, you did give all I asked, I think–

          121More than I merit, yes, by many times.

          122But had you–oh, with the same perfect brow,

          123And perfect eyes, and more than perfect mouth,

          124And the low voice my soul hears, as a bird

          125The fowler’s pipe, and follows to the snare —

          126Had you, with these the same, but brought a mind!

          127Some women do so. Had the mouth there urged

          128″God and the glory! never care for gain.

          129″The present by the future, what is that?

          130“Live for fame, side by side with Agnolo!

          131″Rafael is waiting: up to God, all three!”

          132I might have done it for you. So it seems:

          133Perhaps not. All is as God over-rules.

          134Beside, incentives come from the soul’s self;

          135The rest avail not. Why do I need you?

          136What wife had Rafael, or has Agnolo?

          137In this world, who can do a thing, will not;

          138And who would do it, cannot, I perceive:

          139Yet the will’s somewhat–somewhat, too, the power–

          140And thus we half-men struggle. At the end,

          141God, I conclude, compensates, punishes.

          142’Tis safer for me, if the award be strict,

          143That I am something underrated here,

          144Poor this long while, despised, to speak the truth.

          145I dared not, do you know, leave home all day,

          146For fear of chancing on the Paris lords.

          147The best is when they pass and look aside;

          148But they speak sometimes; I must bear it all.

          149Well may they speak! That Francis, that first time,

          150And that long festal year at Fontainebleau!

          151I surely then could sometimes leave the ground,

          152Put on the glory, Rafael’s daily wear,

          153In that humane great monarch’s golden look,–

          154One finger in his beard or twisted curl

          155Over his mouth’s good mark that made the smile,

          156One arm about my shoulder, round my neck,

          157The jingle of his gold chain in my ear,

          158I painting proudly with his breath on me,

          159All his court round him, seeing with his eyes,

          160Such frank French eyes, and such a fire of souls

          161Profuse, my hand kept plying by those hearts,–

          162And, best of all, this, this, this face beyond,

          163This in the background, waiting on my work,

          164To crown the issue with a last reward!

          165A good time, was it not, my kingly days?

          166And had you not grown restless… but I know–

          167’Tis done and past: ’twas right, my instinct said:

          168Too live the life grew, golden and not grey,

          169And I’m the weak-eyed bat no sun should tempt

          170Out of the grange whose four walls make his world.

          171How could it end in any other way?

          172You called me, and I came home to your heart.

          173The triumph was–to reach and stay there; since

          174I reached it ere the triumph, what is lost?

          175Let my hands frame your face in your hair’s gold,

          176You beautiful Lucrezia that are mine!

          177″Rafael did this, Andrea painted that;

          178″The Roman’s is the better when you pray,

          179″But still the other’s Virgin was his wife–“

          180Men will excuse me. I am glad to judge

          181Both pictures in your presence; clearer grows

          182My better fortune, I resolve to think.

          183For, do you know, Lucrezia, as God lives,

          184Said one day Agnolo, his very self,

          185To Rafael . . . I have known it all these years . . .

          186(When the young man was flaming out his thoughts

          187Upon a palace-wall for Rome to see,

          188Too lifted up in heart because of it)

          189″Friend, there’s a certain sorry little scrub

          190″Goes up and down our Florence, none cares how,

          191″Who, were he set to plan and execute

          192″As you are, pricked on by your popes and kings,

          193″Would bring the sweat into that brow of yours!”

          194To Rafael’s!–And indeed the arm is wrong.

          195I hardly dare . . . yet, only you to see,

          196Give the chalk here–quick, thus, the line should go!

          197Ay, but the soul! he’s Rafael! rub it out!

          198Still, all I care for, if he spoke the truth,

          199(What he? why, who but Michel Agnolo?

          200Do you forget already words like those?)

          201If really there was such a chance, so lost,–

          202Is, whether you’re–not grateful–but more pleased.

          203Well, let me think so. And you smile indeed!

          204This hour has been an hour! Another smile?

          205If you would sit thus by me every night

          206I should work better, do you comprehend?

          207I mean that I should earn more, give you more.

          208See, it is settled dusk now; there’s a star;

          209Morello’s gone, the watch-lights show the wall,

          210The cue-owls speak the name we call them by.

          211Come from the window, love,–come in, at last,

          212Inside the melancholy little house

          213We built to be so gay with. God is just.

          214King Francis may forgive me: oft at nights

          215When I look up from painting, eyes tired out,

          216The walls become illumined, brick from brick

          217Distinct, instead of mortar, fierce bright gold,

          218That gold of his I did cement them with!

          219Let us but love each other. Must you go?

          220That Cousin here again? he waits outside?

          221Must see you–you, and not with me? Those loans?

          222More gaming debts to pay? you smiled for that?

          223Well, let smiles buy me! have you more to spend?

          224While hand and eye and something of a heart

          225Are left me, work’s my ware, and what’s it worth?

          226I’ll pay my fancy. Only let me sit

          227The grey remainder of the evening out,

          228Idle, you call it, and muse perfectly

          229How I could paint, were I but back in France,

          230One picture, just one more–the Virgin’s face,

          231Not yours this time! I want you at my side

          232To hear them–that is, Michel Agnolo–

          233Judge all I do and tell you of its worth.

          234Will you? To-morrow, satisfy your friend.

          235I take the subjects for his corridor,

          236Finish the portrait out of hand–there, there,

          237And throw him in another thing or two

          238If he demurs; the whole should prove enough

          239To pay for this same Cousin’s freak. Beside,

          240What’s better and what’s all I care about,

          241Get you the thirteen scudi for the ruff!

          242Love, does that please you? Ah, but what does he,

          243The Cousin! what does he to please you more?

          244I am grown peaceful as old age to-night.

          245I regret little, I would change still less.

          246Since there my past life lies, why alter it?

          247The very wrong to Francis!–it is true

          248I took his coin, was tempted and complied,

          249And built this house and sinned, and all is said.

          250My father and my mother died of want.

          251Well, had I riches of my own? you see

          252How one gets rich! Let each one bear his lot.

          253They were born poor, lived poor, and poor they died:

          254And I have laboured somewhat in my time

          255And not been paid profusely. Some good son

          256Paint my two hundred pictures–let him try!

          257No doubt, there’s something strikes a balance. Yes,

          258You loved me quite enough. it seems to-night.

          259This must suffice me here. What would one have?

          260In heaven, perhaps, new chances, one more chance–

          261Four great walls in the New Jerusalem,

          262Meted on each side by the angel’s reed,

          263For Leonard, Rafael, Agnolo and me

          264To cover–the three first without a wife,

          265While I have mine! So–still they overcome

          266Because there’s still Lucrezia,–as I choose.

          267Again the Cousin’s whistle! Go, my Love.

 

Legutóbbi módosítás: 2019.10.15. @ 16:15 :: Rossner Roberto
Szerző Rossner Roberto 131 Írás
Képzettségem szerint filmtörténész volnék. Kevesen tudják, hogy eredetileg vasi vagyok. Mondhatnám: "vazsi gyerek.." - ugyanis a Vas utcában születtem Budapesten, abban az évben, amikor meghalt Thomas Mann, James Dean, Charlie Parker. Mérleg vagyok skorpió beütéssel, kinaiban pedig kecske. Gyerekecske...