Vers

Péntek este

…a gondfelh?k is megjuhászodnak… béke van, otthon és nyugalom… Megszelídült kavicsokmorcognak talpam alatt,ahogy haladok óvatosan.Utamon tavaszi szell?frissíti langyosanmegviselt tudatomat,szemem tükrén a gondfelh?kis megjuhászodnak…béke van, otthon és nyugalom…vége a hétköznapoknak.

Vers

lábujjhegyen…

…     figyeltelek… mintha már álom kereste volna két szemed s homlokod mögött kékhomályban eltévedt gondolat végre nyugalomra lelt úgy vártad érintésemet úgy kérted szívemet úgy vágytad testemet   figyeltelek… éreztem minden rezzenésedet hallottam szíved halk dallamát vártam vágyad [… Tovább]

Elbeszélés

A tojás

*     A kisfiú megigazította a vánkost az öregember háta mögött, aki hálásan mosolygott rá s reszkető kezével próbálta megsimogatni a gyerek fejét. A mozdulat azonban jócskán elcsúszott, és a görcsös, erőtlen kéz a dunyhára hullott. Az öreg meggyötört [… Tovább]

Egyéb

Ima Apámért

Uram! Kérlek!  Öt percre adjuk fel a haragot, amit én érzek irántad. A haragot, s az értetlenséget. Volt id?, hogy csodát kértem. Nem kell Uram a csodád. Nem igérek semmit.Nem tehetem, mert nem tudom, mikor szegném meg. Uram kérlek! Hat [… Tovább]

Vers

Fátum

    Az önző óra dölyfösen kattant. Legalább búcsúzhattál volna! Itt maradtam bál utáni  szárnyaszegetten, valahol az ismeretlenben magamnak. Cserepes ajakkal, színtelen lélekkel – egyedül… Ádázul ellenem fordulok. – Már korbácsolt is lettem, de   hangod még úgy vágyom. Fel-felszakad [… Tovább]

Vers

Kipattant egy bimbó

    hallgat a szél, a sápatag hold sem leskelődik az égi tengeren, elnémult a végtelen, kipattant egy bimbó, egy apró… Még alig él, a napfényre vágyik szüntelen, harmatot inna, hogy majd szép legyen. Vándor, ha erre járnál, lépj hozzá [… Tovább]

Kisregény

Tükör®regény – 16. fejezet

Ez a könyv: kettő az egyben! Egy történet két asszonyról, akiknek a sorsa egy véletlen folytán pár pillanatra összekapcsolódott s ettől kezdve életútjuk hol párhuzamos, hol érinti egymást.* 16. fejezet   Az átváltozás   Julka többször is tükörpróbát tartott, habár [… Tovább]

Novella

A veterán ló kalandja

A szpáhi zokogott egy kicsit, majd hazament Váradra táncoló dervisnek. * A szpáhi zokogott egy kicsit, majd hazament Váradra táncoló dervisnek.   A ló már reggel óta poroszkált nyugat felé. Dicsérte eszét, hogy a hajnali csatában, mikor attakra riogott a [… Tovább]

Fordítás

Federico García Lorca: Búcsú

Federico García Lorca (1898-1936) spanyol költ?.   Ha meghalok, hagyjátok nyitva a balkonom.     A fiú narancsot eszik.     (A balkonomról látom.) Az arató búzát kaszál ott.     (A balkonról sajnálom.)     Ha meghalok,     hagyjátok nyitva a balkonom.   [… Tovább]

Vers

Fény-hexameter

Nézd csak! Ez a szép fény oly átt?n?, mikor szelíd?s-íge álma gy?r?z végig s reszket a lelkem,múltat idéznek a mélán zsongó cseppek a légben;pókfonalak komor, ?szi csipkéje Nap-aranyatb?völ a Jóság boldog-árnyú, széles ölébe.

Vers

Narcissus dala

dombok mögül száll a bús ének Echo zengi fájdalmas dallamát fülembe nem ér el – homályban elillan szerelmes szava   bolyongok magányom erdejében bokraim elhajtva megcsillan a tó   holdsugár remeg hold lányának fényes mosolya rezzen s szalad szét millió [… Tovább]