Józsa Mara : rök barátság

Volt egyszer három autó: a rend?rségi, a ment? és a t?zoltó. Három különböz? garázsban laktak, és eleinte nem is tudtak egymásról. Elmesélem, hogyan lettek ?k nagyon jó barátok – örökre.

  Volt egyszer három autó: a rend?rségi, a ment? és a t?zoltó. Három különböz? garázsban laktak, és eleinte nem is tudtak egymásról. Elmesélem, hogyan lettek ?k nagyon jó barátok – örökre.

   Mind a hárman annak szentelték az életüket, hogy az embereket segítsék a bajban. Most, a mesében, el?ször a ment?- és a rend?rautó találkozott össze. Akkor történt, amikor egy gyereken kellett segíteniük, aki figyelmetlen volt, és a labdája után kifutott az úttestre. Sajnos, egy éppen arra haladó autó már nem tudott teljesen megállni, és egy kicsit meglökte a fiút. Szerencsére nem lett nagyobb baj, egy kartörésen kívül csupán néhány horzsolás látszott rajra.

   Az autót vezet? bácsi rögtön odaszaladt, de közben már hívta a ment?ket és a rend?rséget.

   A két autó szinte egyszerre érkezett a helyszínre, szorosan egymás mellé állították le ?ket.

 – Remélem, nem komoly a baj! – kezdte a beszélgetést a rend?rautó.

 – Én is! A nagy bajokat, a komoly sérüléseket nem tudom megszokni, pedig már két éve lesz lassan, hogy szolgálok.

 – Én három. Hogy-hogy még nem találkoztunk?… Vagy igen?

 – Még nem! Nekem kiváló a memóriám.

   Közben a kisfiút els?segényben részesítették; fert?tlenítették a horzsolásait, és ideiglenes sínbe tették a törött karját. Beültetették a ment?autóba.

 – Nekem mennem is kell. Örülök, hogy végre megismerkedtünk.

 – Viszontlátásra! – dünnyögte szórakozottan a rend?rautó.

 – Viszontlátásra! – és már ment is.

   A rend?rségi autó magára maradt, az ? gazdái még méricskéltek, írogattak, neki pedig egy ideig várakoznia kellett. Gondolta, addig szunyókál egy kicsit.

   A következ? feladat egy kisebb t?zeset volt, a város határában gyújtotta meg valaki az út melletti árokban a száraz füvet, s a füst vastagon beborította az úttestet, komoly balesetveszélyt idézve el?. Autónk itt egy régi ismer?ssel, az öreg t?zoltóautóval futott össze. Tetszett neki a szép piros színe meg a roló az oldalán, és nagy-nagy tiszteletet ébresztett benne, hogy olyan hatalmas. A t?zoltóautó ennek ellenére egyáltalán nem beszélt lekezel?en a nála jóval kisebb rend?rautóval, s?t  most is ? szólította meg barátságos hangon.

 – Üdvözlöm, bajtárs uramat! Hogy s mint?

 – Remekül. Jó a kedvem, ma még csak egyszer? esetekhez hívtak.

 – Az tényleg jó. Itt nekem se volt sok dolgom, néhány spiccentéssel eloltottam a tüzet. Szerencse, hogy nem fújt a szél, mert egészen közel vannak azok szalmakazlak.

   Egy kicsit hallgattak, de aztán rend?rautó nem tudta magában tartani:

 – Az imént tudja, kivel találkoztam? Egy olyan ment?autóval, aki már két éve itt van, de még sosem láttam.

 – Mi a rendszáma?

 – HGY 185.

 – Ó, én régóta ismerem! Számtalanszor összefutottam már vele. Nagyon rendes bajtárs!

 – Igen? – kérdezte kissé féltékenyen a rend?rautó, de b?vebben nem fejthette ki, mert neki mennie kellett.

   Eltelt vagy három hét, közben egyikük sem találkozott a másikkal, amikor egyszer a ment?autó mellé begördült a rend?rautó.

 – Jó napot! – köszönt megvidámodva, amint megállt.

 – Ó, üdvözlöm.

 – Én szolgálok régebben, nem tegez?dünk?

 – Rendben! Akkor, szervusz! Látom, jó a kedved!

 – Ha kedves ismer?st látok, mindig. Hanem kérdeznék is mindjárt. Mostanában nem látom öreg barátomat, a t?zoltóautót.

 – Én se.

 – Csak nincs valami baja?

 – Remélem, nincs! Egyébként nekem is felt?nt, hogy egy ideje nem látom az öreget. Majd kérdez?sködöm.

   A rend?rautónak nem tetszett ez a „leöregezés", de hallgatott róla.

 – Nagyon barátságos velem mindig, és megengedte, hogy tegezzem. – közölte a ment?autó.

 – Nekem is, de én képtelen vagyok rá, hogy tegezzem, annyira tisztelem.

 – Én elfogadtam… És örültem is, mert látszott rajta, hogy jólesik neki… Egy kicsit belepirult.

 – Hm! Akkor talán rosszul tettem, hogy visszautasítottam. – morfondírozott a rend?rautó. – Azt hihette, hogy beképzelt vagyok. Jaj, de sajnálom!

 – Mondd meg neki legközelebb! A félreértéseket rögtön tisztázni kell! De nekem mennem kell. A viszontlátásra!

   Ez nemsokára bekövetkezett, mert még aznap délután újra találkoztak.

 – Jó hírem van! – mondta köszönés helyett a ment?autó. – Öreg barátunkról!

 – Ki vele! – vidámodott meg a rend?rautó.

 – Nincs baj, de m?helybe vitték, a szokásos ellen?rzésen van, és gondolom, néhány megel?z? beavatkozást is elvégeznek rajta

 – Nagy generál.

 – Az.

 – És honnan tudod?

 – Kérdez?sködtem – kezdte fennhéjázva a ment?autó, de maga is érezte, hogy túl l?tt a célon, s kissé menteget?zve folytatta. – És szerencsém volt. Azzal a t?zoltóautóval voltam esetnél az imént, aki az öreg mellett volt a szervizben. Mesélte, hogy jól van, csak már nagyon hiányzik neki a munka… meg a barátok.

 – Aha! – mondta egykedv?en a rend?rautó.

 – Szerintem ebben a „barátokban" te is benne vagy. Mármint, akik hiányoznak neki. A barátai között tart számon téged is… mint ahogyan én is.

   A rend?rautó meglep?dött ezen a vallomáson.

 – Vagy nem vagy a barátom? – hangzott a félénk kérdés.

 – De, az vagyok! Bocsáss meg! Elérzékenyültem, azt hiszem, bepárásodtak a reflektoraim!

 – Nehogy már pityeregj itt nekem! A végén még els?segélyt kell nyújtanom neked is!

   Ezen egy jót nevettek, hogy csak úgy rázkódtak a kerekeiken, aztán vidáman mentek tovább.

   Elég hosszú id?nek kellett eltelnie, mire mind a hárman összetalálkoztak.

   A t?zoltóautó méltóságteljesen gurult a rend?rautó mellé.

 – Jó napot, kis barátom! – dörmögte, és a hangjából érz?dött, mennyire fel van tölt?dve, hogy tele van energiával.

 – Ó, de örülök! – rezzent fel merengéséb?l a kisebb autó. – Rég találkoztunk.

 – Rég… Kúrán voltam, most úgy érzem magam, mintha kicseréltek volna, pedig csak pár új alkatrészt kaptam. – röszögött az öreg.

 – Értem… – és nagy leveg?t véve rákezdte. – Ha már összefutottunk, felvethetnék valamit?

 – Csak, tessék!

 – Párszor már elhárítottam a felajánlott tegez?dést. Pusztán a tiszteletadás okán, de belátom, félreérthet? lehetett. Nem beképzeltség, vagy ilyesmi…

   A t?zoltóautó egy picit megemelte a létráját, aztán elgondolkozva így szólt:

 – Azt nem gondoltam, hogy beképzelt lennél, csak… mindegy! Rosszul esett a visszautasítás, mert szívb?l jött az megajánlás, de hát  a barátságunk nem ezen múlott. Eh, felejtsük el! Szervusz, rend?rautókám!

 – Szervusz, t?zoltóautó bátyám!

   Még ki sem örömködték magukat, amikor berobbant közéjük a ment?autó.

 – Üdv mindenkinek! – lihegte. – Megmondanátok, mi a helyzet? Olyan siet?sen jöttünk, hogy nem is tudom, mi a baj?

 – Egy kisfiú – kezdte a t?zoltóautó – le akart hozni egy cicát a fáról, de amikor az átmászott a tet?re, a gyerek utána ment. Most ott vannak mindketten a tet?n, de az ágaktól a létrával nem lehet megközelíteni ?ket, ráadásul a kapun belül két mérges kutya van. De már hazajött a gazda, így csak percek kérdése, hogy lehozzuk ?ket.

 – Köszönöm. Akkor mégsem olyan nagy a baj, mint amilyen lóhalálában jöttünk. – fújtatott egyet megkönnyebbülve a ment?autó, majd kis szünet után folytatta. – De jó, hogy látlak t?zoltóautókám! Látom, szép új fényed van, és amúgy mizu?

 – Nincs panaszra okom, jól vagyok! Telve tetter?vel! De bevallom, jó volt ez a kis pihen?, el?tte éreztem már, hogy gyorsabban fáradok… – egy cseppet hallgatott. – Csak hiányoztak a barátok. Vagyis hát ti hiányoztatok… A barátság sokat jelent. Barátokkal könnyebb elviselni mindent. Így hárman, örök barátságban, elbánunk a bajokkal, nemde, barátaim? Örökre… izé, hogyha mi… A baj… örök…

   A ment?autó kuncogott egyet.

 – Egy kicsit mintha zavarban lennél, bátyó! Mi az örök, a bajok vagy a barátságunk?

   Az öreg csak magában morgott valamit. A rend?rautó sietett a segítségére:

 – A bajok is talán, de diadalmaskodhatunk rajtuk mi, hárman, mert a mi barátságunk örökebb a bajnál… vagyis…

 – Ó, ti! – mondta most már a kuncogást elhagyva, ünnepélyes hangsúllyal a ment?autó. – Örök barátaim! Éljen az örök barátság!

   Így fogadott egymásnak örökig tartó barátságot a rend?r-, a t?zoltó- és a ment?autó. Egymásban bízva, egymást támogatva dolgoznak azóta is – értünk, emberekért.

   Remélhet?leg minél kevesebbet kell a segítségüket kérnünk, hogy zavartalanul élvezhessék egymás barátságát!

Legutóbbi módosítás: 2019.05.29. @ 13:25 :: Józsa Mara
Szerző Józsa Mara 114 Írás
Nagy változások közepén vagyok - az írás ad erőt, az íráshoz pedig a zene.