Schmidt Tibor : Imigyen szól(N)a Hermész Triszmegisztosz

 

Tudjátok-e, hogy Isten szeme előtt

rejtélyes kaleidoszkóp a világ, melyben

egykor a mennyek hasonmása,

a felső dolgok rendszere tükröződött?

 

Tudjátok-e, hogy most van itt az ideje annak,

amikor Isten magára hagyja a földet,

ősi lakhelyét,

és visszatér a mennyekbe?

 

Tudjátok-e, hogy lassan

már csak elporló kövekbe vésett

és sárguló papírra vetett szavak

tanúskodnak a hajdani áhítatról?

 

Látjátok-e, hogy idegenek

lepték el Egyiptomot, a föld szívét,

a világ templomát,

elállják a mágikus patakok útját,

és igyekeznek eltiporni

a kegyességet és a vallást?

 

Látjátok-e, hogy csillagok, angyalok

hullanak a földre, és

hogy a sötétség már

kedvesebb, mint a fény?

 

És látjátok-e, hogy ma már

őrültnek tartják a hívőt,

bölcsnek a hitetlent,

és hogy zavart keltsenek,

mindinkább az együgyűt, a balgát dicsérik?

 

És nem érzitek-e, mint nehezednek rátok

a Halottak Könyvének lapjai,

hogy itt a földön szinte már nem is éltek,

hogy már nem is kell a Styx túlpartjára mennetek

ahhoz, hogy magatoknak csupán árnyai legyetek?

 

Nem érzitek-e, hogy belétek vegyültek,

és bennetek élve,

háborúra, csalásra, rablásra,

s mindenre, ami a lelketek mérgezi,

késztetnek a gonosz démonok?

 

Gondoljatok a kathar Beziers elestére,

ahol nem volt irgalom,

ahol papokat, asszonyokat, gyermekeket öltek meg,

– köztük azokat is, akik Szent Magdolna szentélyében

kerestek menedéket, –

ahol az oltár lépcsői vértől áztak,

ahol sikolyok verték félre a harangokat,

ahol mindenki meghalt –

 

Vagy gondoljatok a vendée-i

pokoli hadoszlopokra,

melyeknek katonái asszonyokat

kőrakásokon erőszakoltak meg,

csecsemőket

szuronyra tűzve hordoztak körül,

gyerekeket lovak patáival

tiportattak szét,

és hogy a puskaport kíméljék,

tömegesen fojtottak vízbe és

elevenen égettek meg embereket –

 

Vagy gondoljatok Verdun-re, Marne-ra,

Doberdóra, Londonra, Varsóra, Berlinre,

Drezdára, Budapestre, Moszkvára,

Hirosimára, Nagaszakira, Tokióra, My laira,

Hanoira, Kabulra, Bagdadra, Falludzsára,

és gondoljatok a többi felégetett városra, falura,

a sok kiontott vérre, rengeteg halottra,

haláltáborokra, sikolyokra, sírásra,

fájdalomra, romokra,

üszkös sebekre, lefagyott tagokra,

és gondolkodjatok a koldusokra,

a reménytelenekre, a leszakadókra,

és arra, milyen ravasz

a pénz hatalma,

 

 

majd nézzetek magatokba,

és ha tudtok még,

imádkozzatok.

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 11:57 :: Schmidt Tibor
Szerző Schmidt Tibor 503 Írás
Schmidt Tibor - theodor okl. villamosmérnök, doktor informatikai vállalkozó weblapom: https://www.artpresszo.hu/