Vers

Rózsám, rózsám

*       Rózsám, rózsám, édes rózsám, Lehajlott, jaj ágad, Csillagokra nem tekintsz már, Bólogat a vágyad.   Szép virágod keresztté vált, Szirmaid száradnak, Akik eddig fentről néztek, Ma már lenn siratnak.   Rózsám, rózsám, édes rózsám, Ilyen a [… Tovább]

Vers

Ételosztás

Várja fiú, várja leány,Várja kövér, várja sovány, Várja szegény s még szegényebb, Várja rút és összeégett, Szép is várja fejadagját,Kis és nagy mind várja jussát,Sokan várják, egyre többen,Azt kívánom, te sohasem…

Vers

diszharmónia

http://youtu.be/adF1_Xz1VuU Egy sötét sarkon vártalak,villództak árva házfalaka lámpák szünetjelében. Tömjént sodort a szél felém,az est lerészegült, kimértsóhajjal legyintett képen. Lehet zenélt vagy sírt a sín,míg ívén átbucskázó kínkövetett nyomodat félve. Most újra ég a lámpasor,a fénye fákon áthatol,árnyékom szökik az égbe. Míg kart a [… Tovább]

Vers

A pillanat

Örök, mint az Isten,Rövid, mint az élet,Lám, nélküle nincsenSem vég, sem ítélet; Sorsod ha feléledMiatta és benne,ÚjjászületésedÖrömünnep lenne.

Vers

Templommagány

Ólomüveg mozaikján kandikál a napsugár,mintát színez múlt kövére, nyomában legenda jár… Dísz nélküli oltár el?tttérdepel a gondolat,elmém fehér papírosánárnyék rajzol foltokat. Ó-századok csosszanásaveri fel most csendemet,mint egy fénykép: szinte látom,a múlt beszív, eltemet…