Schmidt Tibor : Álvaro de Campos: Trafik

Nem vagyok semmi.

Sosem leszek semmi.

Nem akarhatok semmivé válni.

Ettől eltekintve, bennem van a világ összes álma.

 

Ablakok a szobámban,

Sok millió közül egynek a szobájában, akiről senki nem tud semmit

(És ha ismernék, tán tudnának róla valamit?)

Egy járókelőktől állandóan nyüzsgő utca misztériumára nyílnak,

Egy utcára, amelyen eltéved minden gondolat,

Amely valóságos, képtelenül valóságos, bizonyos, megismerhetetlenül bizonyos,

A kövek és a lét alatti dolgok rejtelmével,

A halállal, amely nedvessé teszi a falakat és ősz hajúvá az embereket,

A Sorssal, amely mindenség szekerét a semmi útjára tereli.

 

Ma alul maradtam, mintha tudnám az igazságot.

Ma tisztán látok, mint aki halni készül,

És a szeretett dolgoknak búcsút int

Hosszú vagonsorrá alakul az épület és az utca ezen oldala,

És a start-füttyre fejemből

Idegeim megrándulnak és csontjaim megcsikordulnak, amikor indulunk.

 

Ma zavarban vagyok, mint aki kérdezett, de minden választ elfelejtett..

Ma egyszerre hat rám az utca túloldalán levő trafik külső, és az érzés belső valósága, hogy minden csak egy álom.

 

Mindenben hibáztam.

Mivel nem voltak céljaim, talán minden semmivé lett.

Tanítottak.

Kimásztam a ház hátsó ablakán.

Nagy reményekkel kimentem a mezőre.

De ott csak füvet és fákat találtam.

És minden olyan volt, mint máshol.

Otthagyom az ablakot. Leülök egy székre. Most mit gondoljak?

 

Honnan tudhatnám, hogy mi leszek, mikor azt se tudom, hogy ki vagyok?

Az vagyok-e, amit gondolok? De oly sokfélét gondolok!

És sokan vannak, akik úgy vélik, hogy nem lehetnek ennyien!

Géniuszok? Most százezren álmodják magukat zseninek, akárcsak én.

És a történelem egyiküket sem fogja feljegyezni.

Mint ahogy azt a sok trágyát sem, ami a jövőbeli hódítások után megmarad.

Nem, nem hiszek magamban.

Az elmegyógyintézetek tele vannak magabiztos őrültekkel.

Bennem nincs bizonyosság.

Nem tudom eldönteni, hogy igazam van-e, vagy sem.

Nem, nem én…

A világon ebben az órában hány manzárd és nem manzárdlakásban

Lehetnek még magukat zseninek álmodók?

Mennyi nagy, nemes és tiszta törekvés –

Igen, valóban nagy, nemes és tiszta –

És ki tudja, ha megvalósíthatók,

Láthatnak-e valódi napfényt, és rátalálhatnak-e nyitott emberi fülekre?

A világ azoké, akik arra születtek, hogy meghódítsák,

És nem azoké, akik a hódításról szebben tudnak álmodozni.

Többet álmodtam, mint Napóleon.

Hipotetikusan több embert öleltem keblemre, mint Krisztus.

Titokban többet filozofáltam, mint írásban Kant valaha is.

De most is egy padlásszobalakó vagyok, és az is maradok,

Jóllehet már nem élek ott;

Mindig az leszek, ki másra született;

Mindig az leszek, kinek csak adottságai vannak;

Mindig reméltem, hogy egy ajtó nélküli falon kinyithatok egy ajtót,

A végtelenről énekelhetek egy dalt a baromfiudvaron,

És Isten hangját hallhatom egy lezárt kútból.

Higgyek magamban? Nem, dehogy.

A Természet lehűti forró fejem.

A nap, az eső, a szél, megtalálja hajam.

És ha jön, jöjjön bármi, aminek jönnie kell, vagy ne jöjjön.

Csillagok rabul ejtett szívei,

Meghódítottátok az egész világot, anélkül, hogy felkeltetek volna az ágyból;

Felébredtetek, de az homályban maradt;

Felkeltetek, de az idegen maradt;

Kiléptetek a házból, de az az egész Föld volt,

És a Naprendszer, a Tejút, meg a Végtelen…

 

Edd a csokid, kicsim,

Edd a csokid!

Vedd észre: nincs más metafizika a világon, csak a csoki.

Vedd észre: a vallások nem tanítanak többre, mint egy édességbolt.

Egyél maszatos lányka, egyél!

Bárcsak én is ugyanolyan őszintén tudnék csokit enni, mint te!

De én gondolkodom, és amikor kihámozom a hártyaként borító ezüstpapírból,

Úgy hagyok mindent a földre esni, mintha én fedtem volna be az életet.

 

De legalább marad a keserűség: ezekből a verssorokból

Sosem nem lesz gyors szépírás,

Mely utat nyit a Lehetetlenhez.

Így legalább könnyek nélkül, nemes gesztussal szentelhetem magam

A megvetésnek, amivel levetem

És bedobom a dolgok menetébe azt a koszos ruhát, ami vagyok,

És félmeztelen maradok otthon.

 

(Te, aki vigasztalsz, aki nem létezel és ezért vigasztalsz,

Vagy görög istennő vagy, kit eleven szobornak gondoltak,

Vagy római patríciusnő, hihetetlenül nemes és veszélyes,

Vagy trubadúrok hercegnője, finom és színpompás,

Vagy tizennyolcadik századi márkinő, mélyen dekoltált, elérhetetlen,

Vagy híres kurtizán apáink idejéből,

Vagy valami modern, amit még elképzelni se tudok,

Ezek közül bármelyik lehetsz, csak inspirálj, ha tudsz inspirálni!

Üres a szívem.

Mint a szellemidézők idézném meg saját szellemem,

De nem találok semmit.

Odamegyek az ablakhoz, lenézek és kristálytisztán látom az utcát,

Látom a boltokat, a járdákat,  az elhaladó autókat,

Felöltözött élőlények mennek át egyik oldalról a másikra.

Kutyákat is látok, amelyek szintén léteznek.

Mindez úgy nehezedik rám, mintha száműzetésre ítéltek volna.

Mindez oly idegen, mint minden más.)

 

Éltem, tanultam, szerettem és még hittem is,

Manapság még sincs olyan koldus, akit ne irigyelnék azért, mert ő nem én vagyok.

De amikor mindenkiben a rongyokat, sebeket, és a hazugságot látom,

Azt gondolom: talán sosem éltél, tanultál, szerettél, és hittél,

(mert az  ismeretek talán megszerezhetők tettek nélkül is);

Talán csak úgy létezel, mint a gyík, amelyiknek levágták a farkát,

Vagy mint a törzs nélkül ide-oda csapkodó gyíkfarok.

 

Azt próbáltam kihozni magamból, amit nem lehetett,

Amit pedig lehetett volna, azt nem hoztam ki.

Rossz volt a jelmez, amit magamra húztam.

Rögtön azt látták bennem, ami nem voltam, s mert nem tiltakoztam, elvesztem.

Mikor le akartam venni a maszkot,

Az arcomhoz ragadt.

Amikor pedig végre le tudtam tépni és megnéztem magam a tükörben,

Már megöregedtem.

Részeg voltam: nem tudtam felvenni a jelmezt, amit még le se vettem.

Kint letettem a maszkot és a ruhatárban aludtam,

Mint egy kutya, akit az igazgatóság megtűr,

Mivel ártalmatlan.

Meg fogom írni ezt a történetet, hogy bebizonyítsam nagyszerűségemet.

 

Haszontalan verseim zenei lényege,

Bárcsak úgy találnék rád, mint valamire, aminek teremtője vagyok,

És ahelyett, hogy állandóan szembenéznék a túloldali trafikkal,

Lábam alá terítem a létezés tudatát,

Mint holmi szőnyeget, amibe belebotlik az iszákos,

Vagy mint lábtörlőt, amit elloptak, és már mit sem ér.

 

A trafik tulajdonosa kijön és megáll az ajtóban.

Kényelmetlenül érezheti magát. Hisz meg nem értett lélek.

És a fejét is rosszul tartja, amikor körülnéz.

Meg fog halni. És meg fogok halni én is.

Hátra fogja hagyni a cégért, mint ahogy én is a verseket.

Később elenyészik a cégér, és elenyésznek a versek is.

Majd eltűnik az utca is, ahol most a cégér van.

A nyelv is kihal, amin ezek a versek megszólaltak.

Végül meghal maga a bolygó is, ahol mindez megtörtént.

Más rendszerek más bolygóin valamilyen emberszerű lények

Aztán nekifognak valami versszerű dolgokat írni, és valami cégér alatt élni.

Az egyik dolog mindig szemben áll egy másikkal.

Az egyik dolog mindig ugyanolyan haszontalan, mint a másik.

A lehetetlen mindig éppen olyan ostoba, mint a valóság.

A mélység misztériuma mindig ugyanolyan hatalmas, mint a misztérium álma a felszínen.

Mindig ez vagy mindig valami más, vagy sem ez, sem az.

 

Egy férfi lépett be a trafikba (dohányt venni?),

És rám zuhan hirtelen a kézzelfogható valóság.

Félig felemelkedek, energikusan, meggyőzött emberként,

És megpróbálom ezt a verset leírni, melyben mindennek az ellenkezőjét állítom,

Cigarettára gyújtok,  és közben a versírásra gondolok.

A cigarettában élvezem, hogy felszabadulnak gondolataim.

Követem a füstöt, mintha az útja enyém volna,

És egy érzékeny és fogékony pillanatban átadom magam

Az elmélkedés teljes szabadságának

Azzal a meggyőződéssel, hogy a metafizika a rossz közérzet következménye.

 

Aztán hátradőlök a széken,

És folytatom a dohányzást.

Amíg a Sors engedi, cigarettázom tovább.

 

(Ha elvettem volna a mosónőm lányát,

Talán boldog lehetnék.)

Belátva ezt, felálltam. És az ablakhoz mentem.

 

 

A férfi kijött a trafikból ( a visszajárót teszi épp be a nadrágzsebébe?)

Ó, én ismerem őt: ő a metafizika nélküli Esteves.

(A trafikos az ajtóhoz jön. )

S mintegy isteni sugallatra, Esteves megfordult, meglátott és

Viszlátot intett nekem. Viszlát Esteves! – kiáltottam neki, és a világegyetem,

Ugyan ideák és remények nélkül, de helyreállt bennem, a trafikos meg mosolygott.

 

_________________________________________________________

Tabacaria

 

Não sou nada.

Nunca serei nada.

Não posso querer ser nada.

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.

 

Janelas do meu quarto,

Do meu quarto de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é

(E se soubessem quem é, o que saberiam?),

Dais para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente,

Para uma rua inacessível a todos os pensamentos,

Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa,

Com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres,

Com a morte a pôr humidade nas paredes e cabelos brancos nos homens,

Com o Destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada.

 

Estou hoje vencido, como se soubesse a verdade.

Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer,

E não tivesse mais irmandade com as coisas

Senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua

A fileira de carruagens de um comboio, e uma partida apitada

De dentro da minha cabeça,

E uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida.

 

Estou hoje perplexo como quem pensou e achou e esqueceu.

Estou hoje dividido entre a lealdade que devo

À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora,

E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro.

 

Falhei em tudo.

Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada.

A aprendizagem que me deram,

Desci dela pela janela das traseiras da casa,

Fui até ao campo com grandes propósitos.

Mas lá encontrei só ervas e árvores,

E quando havia gente era igual à outra.

Saio da janela, sento-me numa cadeira. Em que hei-de pensar?

 

Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou?

Ser o que penso? Mas penso ser tanta coisa!

E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos!

Génio? Neste momento

Cem mil cérebros se concebem em sonho génios como eu,

E a história não marcará, quem sabe?, nem um,

Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras.

Não, não creio em mim.

Em todos os manicómios há doidos malucos com tantas certezas!

Eu, que não tenho nenhuma certeza, sou mais certo ou menos certo?

Não, nem em mim…

Em quantas mansardas e não-mansardas do mundo

Não estão nesta hora génios-para-si-mesmos sonhando?

Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas –

Sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas -,

E quem sabe se realizáveis,

Nunca verão a luz do sol real nem acharão ouvidos de gente?

O mundo é para quem nasce para o conquistar

E não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão.

Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez.

Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo,

Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu.

Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda,

Ainda que não more nela;

Serei sempre o que não nasceu para isso;

Serei sempre só o que tinha qualidades;

Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta

E cantou a cantiga do Infinito numa capoeira,

E ouviu a voz de Deus num poço tapado.

Crer em mim? Não, nem em nada.

Derrame-me a Natureza sobre a cabeça ardente

O seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo,

E o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha.

Escravos cardíacos das estrelas,

Conquistámos todo o mundo antes de nos levantar da cama;

Mas acordámos e ele é opaco,

Levantámo-nos e ele é alheio,

Saímos de casa e ele é a terra inteira,

Mais o sistema solar e a Via Láctea e o Indefinido.

 

(Come chocolates, pequena;

Come chocolates!

Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates.

Olha que as religiões todas não ensinam mais que a confeitaria.

Come, pequena suja, come!

Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes!

Mas eu penso e, ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho,

Deito tudo para o chão, como tenho deitado a vida.)

 

Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei

A caligrafia rápida destes versos,

Pórtico partido para o Impossível.

Mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas,

Nobre ao menos no gesto largo com que atiro

A roupa suja que sou, sem rol, pra o decurso das coisas,

E fico em casa sem camisa.

 

(Tu, que consolas, que não existes e por isso consolas,

Ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva,

Ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta,

Ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida,

Ou marquesa do século dezoito, decotada e longínqua,

Ou cocote célebre do tempo dos nossos pais,

Ou não sei quê moderno – não concebo bem o quê -,

Tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar que inspire!

Meu coração é um balde despejado.

Como os que invocam espíritos invocam espíritos invoco

A mim mesmo e não encontro nada.

Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta.

Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam,

Vejo os entes vivos vestidos que se cruzam,

Vejo os cães que também existem,

E tudo isto me pesa como uma condenação ao degredo,

E tudo isto é estrangeiro, como tudo.)

 

Vivi, estudei, amei, e até cri,

E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu.

Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira,

E penso: talvez nunca vivesses nem estudasses nem amasses nem cresses

(Porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso);

Talvez tenhas existido apenas, como um lagarto a quem cortam o rabo

E que é rabo para aquém do lagarto remexidamente.

 

Fiz de mim o que não soube,

E o que podia fazer de mim não o fiz.

O dominó que vesti era errado.

Conheceram-me logo por quem não era e não desmenti, e perdi-me.

Quando quis tirar a máscara,

Estava pegada à cara.

Quando a tirei e me vi ao espelho,

Já tinha envelhecido.

Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado.

Deitei fora a máscara e dormi no vestiário

Como um cão tolerado pela gerência

Por ser inofensivo

E vou escrever esta história para provar que sou sublime.

 

Essência musical dos meus versos inúteis,

Quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse,

E não ficasse sempre defronte da Tabacaria de defronte,

Calcando aos pés a consciência de estar existindo,

Como um tapete em que um bêbado tropeça

Ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada.

 

Mas o dono da Tabacaria chegou à porta e ficou à porta.

Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada

E com o desconforto da alma mal-entendendo.

Ele morrerá e eu morrerei.

Ele deixará a tabuleta, e eu deixarei versos.

A certa altura morrerá a tabuleta também, e os versos também.

Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta,

E a língua em que foram escritos os versos.

Morrerá depois o planeta girante em que tudo isto se deu.

Em outros satélites de outros sistemas qualquer coisa como gente

Continuará fazendo coisas como versos e vivendo por baixo de coisas como tabuletas,

Sempre uma coisa defronte da outra,

Sempre uma coisa tão inútil como a outra,

Sempre o impossível tão estúpido como o real,

Sempre o mistério do fundo tão certo como o sono de mistério da superfície,

Sempre isto ou sempre outra coisa ou nem uma coisa nem outra.

 

Mas um homem entrou na Tabacaria (para comprar tabaco?),

E a realidade plausível cai de repente em cima de mim.

Semiergo-me enérgico, convencido, humano,

E vou tencionar escrever estes versos em que digo o contrário.

 

Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los

E saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos.

Sigo o fumo como uma rota própria,

E gozo, num momento sensitivo e competente,

A libertação de todas as especulações

E a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto.

 

Depois deito-me para trás na cadeira

E continuo fumando.

Enquanto o Destino mo conceder, continuarei fumando.

 

(Se eu casasse com a filha da minha lavadeira

Talvez fosse feliz.)

Visto isto, levanto-me da cadeira. Vou à janela.

 

O homem saiu da Tabacaria (metendo troco na algibeira das calças?).

Ah, conheço-o: é o Esteves sem metafísica.

(O dono da Tabacaria chegou à porta.)

Como por um instinto divino o Esteves voltou-se e viu-me.

Acenou-me adeus gritei-lhe Adeus ó Esteves!, e o universo

Reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança, e o dono da Tabacaria sorriu.

_____________________

Álvaro de Campos, 1928

 

Legutóbbi módosítás: 2019.07.09. @ 15:17 :: Schmidt Tibor
Szerző Schmidt Tibor 503 Írás
Schmidt Tibor - theodor okl. villamosmérnök, doktor informatikai vállalkozó weblapom: https://www.artpresszo.hu/