M. Fehérvári Judit : Captatio beneventii (A jóindulat felkeltése)

*

 

„Ha dicsekednem kell, gyengeségeimmel fogok dicsekedni.”

(2Kor 11, 30)

 

 

Soha nem gondoltam volna, hogy egy ilyen kifejezetten színházi fogalommal kezdem egy írásom! Már a görög dramos, dramoj szó is azt jelenti, hogy csinálni, cselekedni, míg a színház, teo room ugyanezen a nyelven istenlakot. Azt a szakrális teret, amelyben a színészek metamorfózisa a nézőket katarzissal, azaz megrendült, megtisztult lelkiállapottal állítja fel.

Én mindig úgy éreztem, az emberek tudják, hogyan kell egymás között kommunikálniuk és bíztam a jóságban, hittem az igazságban. Lehet, jobb lenne, ha mégis matematikai gépezetként működnénk?! Az eredmény egyértelmű, fellebbezhetetlen.

Hellászról beszéltem, noha az első színház a szecsuani opera már a Kr.e. IV. évezredben, míg az indiai bajadérok (Siva papnői) tánca már a Kr.e. II. évezredben elbűvölte közönségét!

A centrális tereket azonban csak az egalitárius társadalmak és a mindenkori demokráciák biztosították ezzel is esélyegyenlőséget adva mindenkinek. Ennek a típusnak a fő jellemvonása, a kör tűnik fel ismét a reneszánszban is, mert mindenki véleménye fontos, számít.

Az avantgárd lesz aztán az az irányzat, amelyben először rögzítik a törekvéseket, s csak ezután írnak műveket. Kísérleteznek. Pozitív értelemben próbálnak újat alkotni maguknak magukért, mások örömére.

Csehov Sirály című drámája Sztaniszlavszkij előtt óriási bukás volt, s már maga Anton Pavlovics sem hitt abban, hogy feltámadhat. Ma a moszkvai Művész Színház jelképe e madár…

Mert Valaki megtanította bízni önmagában, s nem kételkedett abban, hogy egy másfajta szárnypróbálgatás esetleg Ikarosz módjára elvakítja, s a mélybe zuhan…

S ugye a címről kell szólnia egy írásnak?

Igen a görög színészek is ezzel az egyetlen mondattal indultak először csak ősszel, a borsajtó ünnepén a megmérettetéseknek, mert azt már kevesebben tudjuk, hogy ezen alkalmakkor díjaztak is. Mégpedig kifejezetten csak az írókat! Innen ered a talentum mai szavunk, mert a fődíjat talentonban mérték.

S mint ahogyan a színháztörténet sem egységes – Noha a római atellana figurák a pszichológiába; a középkori passió-, misztérium- és mirákulumjátékok a néprajzba, s egyházi szertartásokba egyaránt beépültek; így érdekes lehet ezer meg ezer dolog, de akkor soha nem fejezem be a mondandóm! — úgy fejlődött a színház is keserves és néha mulatságos kísérletek révén (Volt ebben a folyamatban valódi életszelet-lebenstück-is, mert a naturalisták bizony tényleg rothadt halakkal, valódi szénával és lócitromokkal vélték ábrázolni a valóságot, pl. Heijermans: A halász; Gerard Haumann: Hencser Fuvaros etc.).

Ma vajon az emberi kapcsolatoknak mi a mércéje?! Rögzíthető-e előre bármilyen morál? Vagy hagyjuk a dolgokat kibontakozni, s tanuljunk meg jó nagyokat bukni? Megéri?!

Visszatérve a Sirály sajátos metamorfózisára magában az alapműben, úgy vélem, igen. Néha elbeszélünk a másik feje fölött, s egyre távolabb kerülünk az élet vizétől, de a tó akkor is ott marad.

S milyen jó néha csak meríteni a vizéből, magából az életből, hogy újra tanuljuk az első lépéseket, de már sokkal óvatosabban!

Sztaniszlavszkij pedig, ha Moliere darabot akart játszatni színészeivel, kibérelt egy dácsát, beköltöztette az összes színészét, s ezek után úgy élték ott napjaikat, mintha csak XIV. Lajos korába csöppentek volna!

Elkalandoztam volna?!

 

Nagyon!

 

Gyengeség – írja a Könyvek Könyve.

Sokkal inkább, mint félreértések sora, mert ezt fel tudom vállalni!

S mit is akartam mindezzel érzékeltetni?

A világ nem úgy jó, ahogyan van, mert ez sohasem visz előbbre! Szenvedni kell ahhoz, hogy egy-egy sebünk begyógyuljon, s nyugodtan kimondhassuk mi is: lázadt az értelmünk, de a szívünk tiszta maradt!

 

 

 

Magyarázatok:

 

· Az egalitárius társadalmakat esély jellemzi az egyelőségre; a centrális terek néhány fajtája: manézs, aréna, vagy itt, ahol élek, a Nagytemplom. Ellenkezője a frontális tér, a mindenkori hierarchizált társadalmak, parancsuralmi rendszerek jelképe, s nem csupán síkban, de vertikálisan is megemelt szintek jellemzik, egy útvonal mentén szervezettek; pl. Szent Anna Templom (Debrecen), a román, gótikus, barokk templomok.

 

· Talenton: A „mai árfolyamon” kb. ¾ kg arany; Szophoklész 16-szor vagy 21-szer volt első vagy második helyezett. Ezt onnan tudjuk, hogy a hellének kőbe vésték az adójegyzéket, s ezáltal kb. 100 szerző nevét ismerjük ma is. A második díj ½ talentomot ért. Alexandria éppúgy, mint később Róma a 2. világháborúban, a 3. és 10. század között nyílt város volt (Katonailag deklaráltan nem védett település. Az 1907-es hágai egyezmény a nyílt város ellen irányuló bármilyen szárazföldi, légi vagy tengeri támadást tilt és a közmegegyezés szerint ez mindig is így volt.). Az itt lévő hatalmas könyvtárat Omar kalifa pusztította el, de 34 könyv így is fennmaradt. Hihetetlen, hogy milyenek! Aiszkhülosztól 7, Szophoklésztől 9 és Euripidésztől 17 dráma (Ez utóbbi még egy szatírjátékot is ránk hagyományozott!), s a kisebbik, bizánci könyvtár is tartalmazott kincseket! A sorsuk sajnos a magyar történelemben is megjelent, mert török kereskedők vitték e könyveket Rómába, hogy eladván őket, felszerelhessék azt a sereget, amely Nándorfehérvár ellen vonult. Ironikus lehet, hogy bizony ez az 1456-os magyar diadal évét hozta el számunkra!

 

· atellana figurák: agyag szobrok; két típusuk van: a, kicsi-alacsony ( piknikus alakat, pl. Stan a filmekből, de már  a commedia dell’arte jellegzetes alakja is!); s a magas vékony (leptoszom, pl. Pan)

 

 

 

2009.

 

 

 

 

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.08.15. @ 11:23 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.