Böröczki Mihály - Mityka : A SZENTSÉGEK

„A katolikus tanítás szerint a szentség Jézus Krisztus által alapított, hatékony, látható jel (signum), melyen keresztül kegyelmeit közli velünk, és isteni életében részesít bennünket. A szentségek azért hatékony kegyelmi jelek, mert nemcsak megjelenítik a kegyelem formáit, hanem valóban közlik is azokat.”

 

 

KERESZTSÉG

 

Én megkeresztellek téged,

az Atya, Fiú, Szentlélek

nevében,

fogadd vízzel e szentséget,

törölhetetlen pecséted

az égben,

nincs semmiféle vétséged,

az áteredő bűn néked

már vétlen.

 

„Távolabbi anyaga a víz. Közelebbi anyaga a vízben való megmerítkezés vagy vízzel való leöntés.

A katolikus tanítás szerint a keresztség megtisztít az áteredő bűntől  és eltörli a személyes bűnöket. Általa leszünk Isten  gyermekei és az egyház  tagjai.”

 

 

BÉRMÁLÁS

 

És csak, mert megkereszteltek

fogadhatod el e kegyet,

s mert várt rád,

a krizma hittel áld téged,

vedd ezáltal a Szentlélek

hív mását,

ládd, ez az ajándék tiéd,

s majd megerősíti az ég

áldását.

 

 

„A bérmálás latin neve sacramentum confirmationis, azaz a megerősítés szentsége.

A krizma olívaolaj  és balzsam  megszentelt keveréke. A nagycsütörtöki  mise  alatt 12 áldozópap  és hét szerpap  segédletével a püspök  szenteli meg, így lesz a bérmálás  anyaga.”

 

 

EUCHARISZTIA

 

Ez a testem, ez a vérem,

hitem örök erejében,

higgy nekem,

túllépve a végtelenen,

általa lehetek jelen,

higgy velem,

itt lélegzik a mindenség,

az örök Oltáriszentség,

s életem.

 

„Kiszolgáltató alatt érthetjük azt, aki létrehozza az Eucharisztiát, vagyis aki a szentmisében  a kenyeret és a bort Jézus Krisztus testévé és vérévé változtatja.

Érvényes anyag kizárólag a búzakenyér és a szőlőbor.”

 

 

BŰNBOCSÁNAT

 

Feloldozlak – hívőm – téged,

Atya, Fiú és Szentlélek

nevében,

gyónásoddal szűnik vétked,

Jézus megszenvedett érted,

hitében,

megbocsátja bűneidet,

imád erőt ád, ha hiszed,

egészen.

 

 

„Amitől a bűnbevallás aktusa ténylegesen szentség, vagyis a kegyelem hatékony jele, az az isteni közreműködés, amely viszont a megbocsátás aktusában jelenik meg.

A bűnbocsánat szentségének anyaga a megbánt bűn.”

 

 

BETEGEK KENETE

 

 

Bűneidtől szabadítson,

üdvözítsen és tanítson

bizalmat,

aki kapja, bírjon áldott,

aki adja, tűrjön áldott

hatalmat,

és mint Ő, a kereszt-sebben,

érezd meg a mérhetetlen

nyugalmat.

 

 

„E szent kenet által és nagy irgalmassága szerint segítsen meg téged az Úr a Szentlélek kegyelmével; szabadítson meg bűneidtől, üdvözítsen téged, és erősítsen meg jóságosan!

Anyaga a püspök által megszentelt olaj, rendkívüli esetben bármely más – a szentség kiszolgáltatását megelőzően megáldott – növényi olaj.”

 

 

EGYHÁZI REND

 

 

Aki az egyház gyermeke,

akit hitéért kérte be

temploma,

ki Jézussal a szenvedés

útjait rója újra  és

megy tova,

aki majd újra mennybe megy,

s mint érintethetetlenek,

hitt csoda.

 

 

 

„Az egyházi rend eltörölhetetlen karaktert adó szentség, ezért ismételt kiszolgáltatása nem lehetséges. Akit diakónussá, pappá, majd püspökké szentelnek, nem háromszor veszi föl ugyanazt a szentséget, nem is három szentséget vesz föl, hanem egyetlen szentséget három fokozatban.

Anyaga szoros értelemben véve nincs, a kézrátételt lehet annak tekinteni.”

 

 

HÁZASSÁG

 

 

És kéri Isten szín előtt

a férfiú a gyenge nőt,

jöjj ide,

a nő szól, én hozzád megyek,

s az Úrnak is hűként megyek

elibe,

így rendelte nekünk az ég,

s nem bontja föl kettőnk frigyét

senkise.

 

 

 

„A közhiedelemmel ellentétben a házasságot nem a pap szolgáltatja ki a házasulandóknak, hanem a jegyesek szolgáltatják ki egymásnak. A pap vagy diakónus jelenléte kötelező előírás, de nem dogmatikai szükségszerűség, hanem egyházjogi rendelkezés.

A jegyesek házassági szándéka tekinthető anyagnak, a házassági szándék kinyilvánítása pedig formának.”

 

 

„Noha a jézusi alapítás hittétel , a katolikus szentségtanban vitatott kérdés, hogy a Biblia  szövege alapján közvetlenül visszavezethető-e minden egyes szentség közvetlenül Jézus személyére. A kegyelem  hatékony közvetítésének megjelölésére a teológiában  használatos a reálszimbólum  kifejezés.”

Legutóbbi módosítás: 2019.10.29. @ 10:14 :: Böröczki Mihály - Mityka
Szerző Böröczki Mihály - Mityka 1009 Írás
1946. Vaszar. Gyönyörű gyerekkor. Iskola. Szeged. Felhőtlen fiatalság. Érettségi. Budapest. Műszaki Egyetem. Kemény kitartás. Diploma. Pápa. Dac és hit. Neki az Ismeretlennek. Vasút. Versek. Vonatok. Pályagörbület. Végállomás. Szombathely. Napilapok. Hetilapok. Folyóiratok. Önálló kötetek. Fénytörések. Vadkörtefák. Vesszőfutás. Antológiák. Ünnepek. Hétköznapok. Két gyerek. Befejezés. Kezdés. Új élet. Szerelem. Öröm. Harmónia. Jegenyék. Stációk. Végtelen út. Vagyok. Tűnődöm. Létezem. Élek. Írok. Anyám templomba jár. Szeretem a vadkörtefákat.