H.Pulai Éva : Magyar kultúra napja

ââ?¬Å¾Hányszor támadt tenfiad / Szép hazám, kebledre, / S lettél magzatod miatt / Magzatod hamvvedre.ââ?¬Â (Kölcsey Ferenc Himnusz)

 

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg január 22-én, annak emlékére, hogy – a kézirat tanúsága szerint – Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon tisztázta le Csekén a Himnusz kéziratát.

 

 

Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk er?sítésének, felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéz? tárgyi és szellemi értékeinket.

Az emléknapon országszerte számos kulturális és m?vészeti rendezvényt tartanak. E naphoz kapcsolódva adják át a magyar kultúrával, továbbá – 1993 óta – az oktatással, pedagógiai munkával kapcsolatos díjakat:

 

A magyar kultúra napján, csütörtökön Hiller István a budapesti Iparm?vészeti Múzeumban, kitüntetéseket adott át az ünnep alkalmából. “Lehet és kell is szót értenünk egymással határon innen és túl” – fogalmazott az oktatási és kulturális miniszter.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár a magyar kultúra napja alkalmából Márai Sándor-díjat adományozott:

 

Békés Pál József Attila-díjas írónak regényeiért, ifjúsági m?veiért, nemzetközi színtéren is elért sikereiért;

Háy János József Attila-díjas írónak, színm?írónak eddigi prózaírói munkásságáért, A gyerek cím? nagysiker? regényéért;

Molnár Vilmos csíkszeredai prózaírónak különleges hangulatú novelláiért, eddigi köteteiért, a magyar és az erdélyi irodalmi sajtóban közölt munkáiért.

 

Háy János átveszi a kitüntetést Hiller Istvántól

Fotó: Gordon Eszter

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Csokonai Vitéz Mihály alkotói díjat adományozott a nem hivatásos m?vészetek és a népm?vészet területén kimagasló érték? tevékenységet végz? alkotóknak, m?vészetpedagógusoknak, m?vészeti együttesek vezet?inek:

 

Barsi Ern? népzenésznek,

Bazsó Imre fotóm?vésznek,

Kiss László versmondónak,

Kovácsné Lapu Mária színjátszónak,

Lemle Zoltán kórusvezet?nek,

Lovászné Juhász Rita tárgyalkotó népm?vésznek,

Schéffer Anna iparm?vésznek.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Csokonai Vitéz Mihály közösségi díjat adományozott a nem hivatásos amat?r együtteseknek, m?vészeti alkotó közösségeknek:

 

a debreceni Hajdú Táncegyüttesnek,

a Diósgy?ri Vasas Fotóm?vészeti Körnek,

a Hevesi Népm?vészeti és Háziipari Szövetkezetnek,

a Litéri Zöldág Táncegyüttesnek,

a Miskolci Bartók Kórusnak.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár Bibliotéka Emlékérem elismerést adományozott azoknak a könyvtárosoknak, akik irányító, elméleti vagy gyakorlati munkájukkal jelent?s mértékben hozzájárultak a magyar könyvtári kultúra fejl?déséhez:

 

 

Bánhegyi Zsoltnak, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában végzett több évtizedes könyvtári munkájáért;

Berényi Ern?nének, a Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kara Könyvtárának kialakításában és m?ködtetésében kifejtett munkájáért;

Gál Józsefnének, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár osztályvezet?jének;

Horváthné Jakubecz Ilonának, a F?városi Szabó Ervin Könyvtár Budai Régió igazgatójának;

Huszár Katalinnak, a Honvédelmi Minisztérium Kommunikációs és Toborzó F?osztály könyvtári szakreferensének;

Lovászné Vona Katalinnak, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezet?-helyettesének;

Márkus Juliannának, a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igazgatójának;

Pádár Lászlóné Tóth Olgának, a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület – TEMI Könyvtár vezet?jének;

Szeli Valériának, az Országos Széchényi Könyvtár osztályvezet?jének;

Szepesi Hajnal nyugalmazott könyvtáros tanárnak.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár A Kultúra Támogatásáért címet adományozott:

   

a Buda-Cash Brókerház Zrt.-nek,

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Schneider Márta kulturális szakállamtitkár A Kultúra Pártfogója címet adományozta:

   

Barabás Zoltán debreceni vállalkozónak.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter Miniszteri Elismer? Oklevelet adományozott:

 

a Kabai Nyári Színház Egyesületnek fennállása 5. évfordulója alkalmából, a m?faj magas színvonalú ápolásáért.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Manherz Károly fels?oktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar fels?oktatás területén dolgozó iskolateremt?, nemzetközi elismertség? munkát végz?knek Szent-Györgyi Albert-díjat adományozott:

   

Ádám Antalnak, a Pécsi Tudományegyetem professor emeritusának;

Besenyei Lajosnak, a Szegedi Tudományegyetem professor emeritusának;

Frank Andrásnak, az ELTE tanszékvezet? egyetemi tanárának;

Halasy Katalinnak, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának;

Hunyady Györgyné Gárdonyi Zsuzsannának, a Magyar Pedagógiai Társaság alelnökének;

Józsa Jánosnak, a Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem dékán-helyettesének, tanszékvezet? egyetemi tanárának ;

Lengyel Györgynek, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi tanárának;

Máthéné Bognár Katalinnak, a Szent István Egyetem f?iskolai tanárának;

Oláh Imrének, a Semmelweis Egyetem professor emeritusának;

Páles Zsoltnak, a Debreceni Egyetem egyetemi tanárának;

Petz Dénesnek, a Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának;

Sóber Mátyásné Schaff Zsuzsának, a Semmelweis Egyetem egyetemi tanárának;

Szakály Zoltánnak, a Kaposvári Egyetem tudományos dékán-helyettesének, tanszékvezet? egyetemi docensnek;

Tósaki Árpádnak, a Debreceni Egyetem dékánjának, egyetemi tanárnak;

Várnagy Lászlónak, a Pannon Egyetem nyugalmazott egyetemi tanárának.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Manherz Károly fels?oktatási és tudományos szakállamtitkár az alap-, közép-, fels?fokú oktatási és szakoktatási területen végzett magas színvonalú munkáért, valamint a pedagógiai gyakorlatot segít? kiemelked? tudományos tevékenységéért Apáczai Csere János-díjat adományozott:

 

Albertini Bélának, a Kaposvári Egyetem f?iskolai tanárának;

Benedek Andrásnak, a Magyar Pedagógiai Társaság Összehasonlító Pedagógiai Szakosztálya elnökének, a Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem intézetigazgató, tanszékvezet? egyetemi tanárának;

Dunai Lászlónak, a Budapesti M?szaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanárának;

Farkas Ferencné Kurucz Zsuzsannának, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensének;

Fekete Évának, a Szegedi Tudományegyetem egyetemi tanárának;

Golnhofer Erzsébetnek, a Pedagógusképzés cím? folyóirat Tanulmányok rovatvezet?jének;

Kóbor Andrásnak, a Semmelweis Egyetem egyetemi docensének;

Lehota Józsefnek, a Szent István Egyetem egyetemi tanárának;

L. Ritók Nórának, a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú M?vészeti Iskola igazgatójának;

Magyar Pálnénak, a sárospataki Comenius Tanítóképz? F?iskola Árvay József Gyakorló Általános Iskolája nyugalmazott tanítójának;

Márton Ildikónak, a Debreceni Egyetem dékánjának, egyetemi tanárának;

Mátai Máriának, az ELTE egyetemi docensének;

Pataki Ferenc fejszámoló m?vésznek, aki január 20-án töltötte be 88. életévét;

Petróczy Máriának, a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola tanárának;

Schäffer Istvánnak, a budapesti Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium igazgatójának;

Tenk Antalnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem egyetemi tanárának;  

Tibay Andrásnak, a balassagyarmati Kiss Árpád Általános Iskola nyugalmazott igazgatójának;

Tóth Tibornak, a Nagyk?rösi Ádám László Szakközépiskola nyugalmazott tanárának;

Venter Györgynek,   a Nyíregyházi F?iskola tanszékvezet? f?iskolai tanárának;

Zelinka Tamás zenepedagógusnak, a Parlando Zenepedagógiai folyóirat felel?s szerkeszt?jének.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Manherz Károly fels?oktatási és tudományos szakállamtitkár kiemelked? óvodai pedagógiai munkáért Brunszvik Teréz-díjat adományozott:

 

Fülöp Sándornénak, a karcagi Madarász Imre Egyesített Óvodai Intézmény nyugalmazott óvodapedagógusának;

Papp Kornélia nyugalmazott szentendrei óvodapedagógusnak;

Simon Tamásnak, a Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar F?iskolai docensének;

Szabó Zoltán Dezs?nének, a hajdúhadházi Három Szirom Óvoda I. számú Napköziotthonos Óvoda nyugalmazott vezet?helyettesének;

Szalontai Juditnak, a F?városi Gyakorló Óvoda és Továbbképzési Intézmény igazgatójának;

Szóda Józsefné nyugalmazott tokodi óvodavezet?nek;

Vajdáné Kutas Csillának, az ELTE Speciális Gyakorló Óvoda és Korai Fejleszt? Módszertani Központ óvodapedagógusának, nyelv- és beszédfejleszt? pedagógusnak.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter, Szüdi János közoktatási szakállamtitkár és Manherz Károly fels?oktatási és tudományos szakállamtitkár a magyar neveléstudomány eredményeinek felhasználása területén kiemelked? tevékenységet folytató pedagógusok és neveléstudományi kutatók munkájának elismeréseként Kiss Árpád-díjat adományozott:

 

Benedek Istvánnak, az Ady Endre F?városi Gyakorló Kollégium igazgatójának;

Hassan Elsayednek, a Budapesti M?szaki F?iskola f?iskolai tanárának;

Kotschy Beátának,  a Tanárképz?k Szövetsége “Pedagógusképzés” cím? folyóirat rovatvezet?jének;

Ludányi Ágnesnek, az Eszterházy Károly F?iskola dékánhelyettesének, tanszékvezet? f?iskolai tanárának;

Zászkaliczky Péternek, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F?iskolai Kar tanszékvezet? f?iskolai tanárának.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevel? munkát végz? tanároknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelked? tevékenységéért Németh László-díjat adományozott:

   

Bokor Györgynek, a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény igazgatójának;

Borbényi Lászlónénak, a salgótarjáni Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola nyugalmazott tanárának;

Bödör Mártának, a fonyódi Mátyás Király Gimnázium tanárának;

Hajnal Gabriellának, a XII. kerületi Tamási Áron Általános Iskola és Német Kéttannyelv? Nemzetiségi Gimnázium igazgatójának;

Halász Jánosnak, a Kossuth Lajos Kéttannyelv? F?városi Gyakorló M?szaki Szakközépiskola és Szakiskola igazgatójának;

Kindl Mártának, a székesfehérvári Belvárosi I. István Középiskola igazgatójának;

Kissné Spira Veronikának, az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola vezet? tanárának;

Lengyel Gézának, a csepeli Jedlik Ányos Gimnázium tanárának;

Meleg Károlynak, a tatabányai Erkel Ferenc Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény zenetanárának, fuvolam?vésznek;

Miskolci Józsefnének, a csepeli Fasang Árpád Zeneiskola igazgatójának;

Németh Ildikó Máriának, a soproni Széchenyi István Gimnázium tanárának;

Pállné Kiss Editnek, a nyírvasvári Vasvári Pál Általános Iskola és Óvoda igazgató-helyettesének;

Rákóczi Péternek, a tarnaleleszi ÁMK tanárának, karnagynak;

Vancsisin Gábornénak, a Fazekas Mihály F?városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanárának;

Zloch Istvánnénak, a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium tanárának.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Szüdi János közoktatási szakállamtitkár az alap- és középfokú oktató-nevel? munkát végz? tanítóknak, a gyermekek harmonikus személyiségformálásában végzett kiemelked? tevékenységéért Karácsony Sándor-díjat adományozott:

 

Fürediné Bayer Erzsébetnek, a csepeli Lajtha László Általános Iskola tanítójának;

Gyurnik Juditnak, a Soroksári Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény alsó tagozatos szaktanácsadójának;

Hidasiné Puffa Mártának, a salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon tanítójának;

Horváth Istvánnénak, a Semmelweis Egyetem Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanítójának;

Juhász Juliannának, az abádszalóki Kovács Mihály Általános és M?vészeti Iskola igazgató-helyettesének;

Kónyáné Miklós Erzsébetnek, a Makói Általános Iskola, Alapfokú M?vészetoktatási Intézmény és Logopédiai Intézet Kertvárosi Tagintézménye tanítójának;

Kristály Máriának, a nyárádi Közös Fenntartású Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda igazgatóhelyettesének;

Lippai Gergelynének, a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola tanítójának, napközis nevel?nek;

Molnár Lajosnénak, a Szentl?rinci Kistérségi Oktatási Nevelési Központ Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye igazgatójának;

Szakolczai Katalinnak, a Fazekas Mihály F?városi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanítójának.

 

Hiller István oktatási és kulturális miniszter és Szüdi János közoktatási szakállamtitkár kiemelked? gyógypedagógiai munkáért Éltes Mátyás-díjat adományozott:

   

Herzogné Fürst Beátának, a Beszédvizsgáló Országos Szakért?i és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ logopédusának, szakpedagógusnak;

Kozics Magdolnának, a XIX. kerületi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény gyógypedagógusának;

Mátrai Károlynénak, a tiszaújvárosi Általános Iskola, Alapfokú M?vészetoktatási és Pedagógiai-Szakmai Szolgáltató Intézmény szakmai vezet?jének;

Novák Sarolta Máriának, a Veszprém Megyei Egységes Pedagógiai Szakszolgálat gyógypedagógusának, logopédusának,

Prónay Beátának, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai F?iskolai Kar Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézete adjunktusának.

 

 

A Magyar kultúra napja budapesti programjai

 

A Magyar kultúra napján, pénteken a f?város számos helyszínén rendeznek különböz? programokat, koncerteket, irodalmi esteket, filmvetítéseket, színházi el?adásokat, tárlatvezetéseket.

 

Az események sora már az évfordulót megel?z? napon, csütörtökön megkezd?dik. Ekkor adja át a Magyar Kultúra Követe címet újabb hat magyar és külföldi m?vésznek Hiller István oktatási és kulturális miniszter a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtártermében. A miniszter által 2007-ben alapított elismerést, amelyet azoknak a kimagasló tehetség? embereknek adományoznak, akik a magyar kultúrát, Magyarországot képviselik külföldön, eddig tizenkilencen kapták meg. Az évfordulón Hiller István állami elismeréseket és díjakat ad át a Szépm?vészeti Múzeumban.

 

A Magyar kultúra napjának el?estéjén nyílik meg a Balassi Intézetben a magyar fotográfia nagy alakja, az MTI egykori munkatársa, Vadas Ern? életm?vét bemutató 110 év 110 kép cím? kiállítás.

   

Pray-kódex: Halotti Beszéd és Könyörgés

Sacramentarium
Észak-Magyarország, 12. sz. közepe – 13. sz. eleje. Pergamen

(Országos Széchényi Könyvtár)

A Halotti Beszéd és Könyörgés a magyar nyelv és az egész finnugor nyelvcsalád els? ismert összefügg? prózai nyelvemléke.

 

Az Országos Széchényi Könyvtárban a “Látjátok feleim…” – Magyar nyelvemlékek a kezdetekt?l a XVI. század elejéig cím? kiállításhoz kapcsolódva január 21-én nyílt napot rendeznek tudományos üléssel, könyv- és cd-bemutatóval, s az érdekl?d?k megismerkedhetnek az OSZK Nyelvemlék-honlapjával is. A rendezvény keretében a kiállítás egész nap ingyenesen látogatható, a beiratkozási díjból pedig 50 százalék engedményt biztosítanak. Az OSZK ad helyet másnap – a Magyar kultúra napján – az Öreg-szem, friss látás cím? kiállításnak is, amelyen a Magyar Fotóm?vészek Szövetségének Senior Alkotócsoportja mutatkozik be február 25-ig.

   

2010. január 22. a Cseh Tamás születés napja is, 67 éves lenne. Ezen az estén megnyílik az eredetileg képz?m?vésznek indult énekes rajzaiból, festményeib?l rendezett kiállítás és átnevezik a Bárka Vívótermét “Cseh Tamás Teremre”. Az este további részében ünnepi esttel emlékeznek az énekesre, akit egy nemzet szeretett és tisztelt országhatártól, politikai hovatartozástól függetlenül.

Az Est célja a megemlékezés, ennek módja azonban nem (csak) a múló id? nosztalgikus megidézése, hanem a Születés, az Élet felmutatása.

   

A Magyar kultúra napján, pénteken a budapesti Uránia Nemzeti Filmszínházban adják át civil szervezetek az egyetemes és a magyar kultúra lovagja címeket. Az Uránia moziban ingyenes vetítésekkel is várják péntek délutántól másnap reggelig a közönséget. A m?fajilag sokszín? kínálatban összesen 23 magyar film szerepel, köztük a Puskás Hungary, az Utolsó jelentés Annáról, a Made in Hungária, a Poligamy, az Utolsó id?k, a Prima primavera, A legbátrabb város, a Rózsaszín sajt, A szíven szúrt ország, a Nem vagyok a barátod és a Szuperbojz. Bár az el?adások ingyenesen látogathatók, belép?t kell váltani a pénztárakban.

 

A Széchenyi Irodalmi és M?vészeti Akadémia Kapcsolatok címmel az ötvenéves Balázs Béla Stúdió képz?m?vészeti-zenei filmjeib?l rendez vetítéssorozatot a Magyar Tudományos Akadémia székházának felolvasótermében. Az aulában pedig Zenem?vészportrék címmel Fejér Gábor – Leonard Bernsteint, Doráti Antalt, Ferencsik Jánost, Fischer Annie-t, Kocsis Zoltánt, Lehotka Gábort, Szvjatoszlav Richtert, Schiff Andrást, Végh Sándort ábrázoló – fotóiból nyílik kiállítás.

   

A Duna Televízió a Magyar kultúra napján indítja útjára új sorozatát, amely a magyar m?vészeti élet egykor tiltott zónájába kalauzolja a néz?ket. Az Indexre téve stúdióbeszélgetések, filmbejátszások segítségével idézi fel az annak idején betiltott m?alkotások és alkotóik sorsát, arra is keresve a választ, hogy ki lehet-e törölni a kulturális emlékezetb?l bizonyos darabokat. A sorozat önálló részt szentel majd a betiltott folyóiratoknak, a színháznak, drámairodalomnak – határon innen és túl. Az els? adás vendége lesz Szörényi László irodalomtörténész, Bródy János zeneszerz?-szövegíró, Szakolczai Lajos irodalomtörténész és Szabó G. Zoltán irodalomtörténész.

 

 

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet az Ignácz Rózsa centenáriumi kiállításon rendhagyó tárlatvezetésre várja a látogatókat. Az erdélyi születés? író, színész, újságíró, meseíró és m?fordító születésének századik, halálának harmincadik évfordulójára tavaly nyílt tárlathoz kapcsolódva bemutatják a Pro Print Kiadó gondozásában megjelent Ignácz Rózsa Emlékkönyvet is.

   

A Pet?fi Irodalmi Múzeum a Magyar kultúra napját a Kazinczy-kiállítás katalógusának bemutatójával és Borbély Szilárd Dea Debrecen – Kazinczy és Csokonai cím? darabjának el?adásával ünnepli. A debreceni Csokonai Színház produkciója bepillantást enged a két klasszikus szerz? életébe.

   

Az Alföld M?vészeti Egyesület és az Irodalmi M?hely Csongrád az Országgy?lési Biztos Hivatalának Dísztermében hirdeti ki a Szárnypróbálgatók 2010 nemzetközi pályakezd? költ?i pályázat eredményeit és adja át díjait.

   

 

A Marczibányi Téri M?vel?dési Központban Kiss Anna meséb?l, archaikus népdalból, balladákból, elfelejtett rítusokból táplálkozó versei szólalnak meg Gryllus Vilmos megzenésítésében, Becze Gábor, Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos, Radványi Balázs, Szokolay Dongó Balázs és Gryllus Dorka el?adásában.

   

A Polgárok Házában Benedek Elek, a híres mesemondó, lapszerkeszt?, közéleti személyiség el?tt tisztelegnek verses esttel születése – tavaly ünnepelt – 150. évfordulója alkalmából.

    

A Térszínházban Hervay Gizella erdélyi költ?, író, m?fordító emlékének szentel estet Szamosvári Gyöngyvér és Zanotta Veronika Levél a föld alól címmel. Ünnepi köszönt?t mond Grandpierre Attila.

   

Az Aquincumi Múzeumban a magyar kultúra napján mutatják be R. Facsády Annamária Aquincumi ékszerek cím? kötetét, s a szerz? el?adást is tart a római ékszerekr?l.

 

A  Gödör klubban tizenegyedik alkalommal rendezik meg a VilágVeleje Fesztivált

2010. január 20 – 23. között. A koncertek helyszíne a Gödör kávézója és az akvárium terem, a színházi el?adások, performanszok többsége pedig az el?adóteremben kapott helyet.

 

 

Forrás:

MTI

wikipedia.org

 

Legutóbbi módosítás: 2019.11.12. @ 14:54 :: H.Pulai Éva
Szerző H.Pulai Éva 1146 Írás
A H. a nevem előtt, csak egy megkülönböztető jel, hogy ne keveredjenek össze a hírösszeállítások a firkáimmal. *Pulai Éva