Molnár Zsolt : Bauer Károly tévedése

..valamit tenni kell, hogy ne történjék semmi

A várótermet betöltötte valami ázott kutyára emlékeztet? szag. Mikor az egyik szemét kinyitotta, látta, hogy nem csak ? és Fjodor választottak itt éjszakai menedéket, hanem vagy négy-ötszáz ember.

 

***

A nappalok gondolatatai számos használatlan téglát hagynak maguk után, melyekkel az álmokban építeni kezd az elme.

Ezeket a mindenütt hever? épít?köveket maga a tudat faragja, hogy kell?képp illeszkedjenek egymáshoz és így elfogadhatóvá váljanak az értelem számára.

Vajon hány milliárd ilyen hajlék épül naponta az álmok földjén?

 

***

A Baross téri pályaudvaron éjszakázó csavargók elcsendesedtek. Kopott posztókabátban egy id?s n? keresgélt a szemetes edényekben, és ha olyasmit talált, amit megfelel?nek gondolt, gondosan csomagolta egy darab papírba és úgy gyömöszölte a kabátja soha meg nem tel? zsebébe.

Néha még mindehhez mormogott is valamit majd rosszallón meg-megrázta a fejét.

Igor többször felébredt a hangra, vagy mert kényelmetlen volt a padon alvás. Fjodor mellette ülve aludt, de semmi fel nem ébreszthette. Elméjében megfeszített épít?munka folyt.

Proszpektent várták. Azt ígérte, hogy a hatórási vonattal érkezik.

 

***

Fjodor álmában a vak n? egy csodálatos öltözékben jelent meg.

A csillagokat megidéz? fény vette körül. A fényb?l áradó meleg jóles? érzéssel töltötte el.

 

***

Szent filozófia! Támaszkodott fel Igor, ajkán e mondattal, képtelenné válva az alvásra a korábban érzett ázott kutya b?z miatt, mely egynémely csavargó ruházatából áradt.

Az elme olykor hasztalan fáradozik az álmok épít?köveinek összeillesztésével. Elegend? lehet akár egy szaginger és álomföld felh?kb?l ereszkedett gigászi tornyai millió darabra, hullnak szét. Már a kifejezés is borzongtató érzést keltett benne, hogy “ázott kutya”.

Míg Fjodor álmában a vak n?, olykor Mirian hangján énekelt, régi és új Stúdió 11 slágereket, addig Igor álmai széthullott épít?köveit?l messze került. Elég volt egy szag, egy íz vagy látvány, miknek id?nyomain indult elme tévelyegni, az említett “szent filozófia összegzésére.”

Minden él?lény a számára kell? mennyiség? filozófiával pottyan a világra.

– Még az ázott kutya szagúak is! – gondolta, végigmérve egy különös öltözet?, középkorú, szakállas csavargót, akinek halk beszéde, oly különös er?vel hatott a társaira, hogy még az öreg hölgy is félbehagyta a szemetes mellett a papírneszezést.

A halk szavú Igor ajkáról elemelt szókkal beszélt a szent filozófiáról.

Eközben a váróterem órájának mutatói pontosan öt óra harminc percet mutatva álltak meg.

A megszokás morajának nyugalmából kizökkent? csend zaja eszmélésre késztette Fjodort. A többi álommal együtt aloe vera tömjént hagyva maga után, illant el a vak n?.

Fjodor a váróterem órájára pillantott és azonnal felt?nt, hogy az óra teljesen ép és üzemképes. Semmi nem magyarázta okát, hogy a Baross téri pályaudvaron megállt az id?…

 

***

Bauer Karcsinak nem volt igaza, amikor a huszonhetes számú italbolt pultjára támaszkodva, a halni készül?k közönyével jegyezte meg Grespán Irénnek, hogy “ebben a kerületben nem történik semmi!”

Bár Grespán Irénben mindezen szavak kiváltottak némi együttérz? mosolyt, és egy nagyon enyhe biccentést is, de Irén gondolatában els?dlegesen dr. Bohár szerepelt, meg az a sok érthetetlen vers, amit a hozzá írott levelekben jegyzett.

 

***

– Még hogy nem történt semmi! – mormogta Fjodor, miközben lapozott a Rákoskeresztúri Kanászk?rt cím? napilapban.

Csak azzal megtelne az antikvárius összes könyve, amit egyetlen szemhunyás nélkül végigolvasott.

A rovat címe – “A megtörtént semmi”

 

Cikkek

 

Történés 1

Éjjeli portyáján három biztonsági ?r írószereket zsákmányolt dr. Almádi asztalfiókjából, a társadalomtudományok tanszékén.

 

Történés 2

Két villanyszerel? harmadszorra gyújtott rá gondterhelt arccal egy villanyóra szekrény el?tt, egyik?jük sem értve, hogy mi okból van áramszünet a Népszínházban.

 

Történés 3

Tegzes Ármin okleveles süt?ipari technikus az éjszakai m?szakban döbbent rá, hogy minden kifli csak egy irányba hajlik, és valójában nincs jobbos vagy balos ív?, mert ha 180 foknyit elfordítunk a kiflik helyzetén, máris kiderül, hogy univerzálisan jobbosak, illetve balosak.

Megfigyelését a termelési napló megjegyzések rovatába, egy indigóceruzával nyomtatva írta be.

 

Történés 4

Lehet?fi Géza a farostlemez üzem rönktérének köböz? felügyel?je, három társával közösen határozta el, hogy Seven Foots néven, gitárzenekart alapít.

A zenekar els? próbáján célul t?zte ki a fiatal leányok szüzességének mind tartósabb meg?rzését.

 

Történés 5

Repülés közben, egy kissé elgondolkodott veréb, olyan er?vel csapódott özv. Szalai Ágostonné ablaküvegének, hogy az ütközést követ? félórát szolid ücsörgéssel volt kénytelen tölteni, a nevezett ablaka alatt.

 

Történés 6

A Rákoskeresztúri Rend?r Örs Zseblopási Alosztályán két jár?r oktatásban részesítette Soltész Elemér, malomipari rakodómunkást, különös tekintettel a következ?kre:

A rend?r sapkáját tilos megütni!

A felsorolás kiterjed a ruhafogasokon tárolt rend?rsapkától, egészen a jár?rök fején viselt sapkákig.

 

Történés 7

Csurgai Demeter hivatalsegéd “a folyosón köpködni tilos!” felirattal ellátott zománcozott táblát helyezett el a Kerületi Bíróság el?terében.

 

Az id?járás el?rejelzés bet?i összefolytak Fjodor szemei el?tt. Becsukta az újságot és precízen tette vissza a szemetesbe.

Pedig eredetileg, az “id?-járás” érdekelte.

 

 

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 10:59 :: Molnár Zsolt
Szerző Molnár Zsolt 0 Írás
Bonyhádi bohèm, - tollforgató. A 80-as èvekből itt felejtett valaki.