Bosszúsan

kép az internetről

 

Wilhelm Busch

Bosszúsan

 

            Koosán Ildikó fordítása

 

Kémlelget ki  malmából a molnár,

Szívesen őrölne már.

De csendesül a szél, megáll,

És a malom csendben áll.

 

Így megy ma, itt a bökkenő,

Kiált haraggal a molnár.

Ha van mag, nincsen szélerő,

Ha van, magból lesz hiány.  

 

Ärgerlich 

 

Aus der Mühle schaut der Müller,
Der so gerne mahlen will.
Stiller wird der Wind und stiller,
Und die Mühle stehet still.

 

So geht’s immer, wie ich finde,
Rief der Müller voller Zorn.
Hat man Korn, so fehlt’s am Winde,
Hat man Wind, so fehlt das Korn.

 

2018. június 14.

31látogató,1mai

Szerző Koosán Ildikó 938 írás
Koosán Ildikó vagyok. Jelenleg Szombathelyen élek.

8 Komment

 1. #2 Koosán Ildikó: Csak elgondolkoztam, ahogy említettem is az elején, Kedves Ildikó, és egyáltalán nem értékelésnek szántam,- hogy jönnék én ahhoz? – inkább tanulásnak, hangos gondolkodásnak. Vedd úgy, hogy minden mondatom végén kérdőjel volt. 🙂
  Nem voltam nyugtalan, sőt, engem mindig megnyugtat, ha irodalom közelében lehetek. 🙂 Tanulni meg soha nem szégyen és soha nincs későn. Talán lesz még időm…
  Köszönöm!

 2. Örülök, hogy időt szakítottál a fordításomra kedves Valika!. Így tanulsz te is.
  valóban az első vsz. első és negyedik sorában lemaradt egy-egy szótag.
  A rímképletben tévedsz. Mind a két versszakom keresztrímes.
  Nagy bátorság nyelvtudás nélkül értékelni egy fordítást. Ez így csak a formára vonatkozott.
  Az hogy milyen hosszú a sor semmit sem jelent, mert pl. nálunk az “s” – egy betű , a németben három ,”sch” máris hosszabb.

  És tessék, hogy megnyugodj itt a javított szótagolva,

  Kém lel get ki mal má ból a mol nár, 10
  Szí ve sen ő röl ne már. 7
  De csen de sül a szél, meg áll, 8
  És a ma lom csend ben áll. 7

  Így megy ma, itt a bök ke nő, 8
  Ki ált ha rag gal a mol nár. 8
  Ha van mag, nin csen szél e rő, 8
  Ha van, mag ból lesz hi ány. 7

  Ärgerlich

  A us der Müh le scha ut der Mül ler, 10
  Der so ger ne mah len will. 7
  Stil ler wird der Wind und stil ler, 8
  Und die Müh le ste het still. 7

  So geht’s im mer, wie ich fin de, 8
  Ri ef der Mül ler vol ler Zorn. 8
  Hat man Korn, so fehlt’s am Win de, 8
  Hat man Wind, so fehlt das Korn. 7

 3. Látod, ez az én nagy dilemmám – gyakran – Ildikó…
  Az első vsz. páros rímelésű, (9, 7, 8, 6-os szótagszámmal), a második keresztrímes (8, 8, 8, 7-es szótagszámmal).
  Mit adjon fel, miből engedjen ilyenkor az ember, vagy mihez ragaszkodjon leginkább? A pontos szótagszám, a ritmika, a szöveghűség a legfontosabb…? (tudom, mindegyik…- de mégis) Úgy tudom, ez a vita évszázadok óta tart az irodalomban. Ritka, még a legnagyobbaknál is, hogy mindegyik szempont pontos és hibátlan.
  Gördül a vers itt is, jó a hangulat, bizonyára tökéletes a fordítás is, ám az eredeti vershez képest eltér a szótagszám, és a rímképlet is felborul a 2. vsz.-nál.
  (Megkockáztatom, hogy az első versszakban túl hosszú az első sor a negyedikhez képest. – ám ez nem túl feltűnő, még így is jó a ritmika)
  Mindenesetre mindig érdeklődéssel olvaslak,- most is így volt.

Hagyj üzenetet