Vers

Koranyár

A kép Koday László Ébredés c. festménye Ma nyár van                               Koosán Ildikó     koranyár, képlékeny még az idő, kerékvágását keresi, a régit, majd belezökken;  hétágról tüzel a nap már kora reggel, harmatot hörpint a kert és [… Tovább]

Vers

Csak itt lehetnél!

Apám emlékére És olvadni kezdett a jégvirág, szívemen hamuszín virág fakadt, érted kondult a lélekharang, és zúgva visszhangozta áldott neved.   A hajlongó fenyőkön zúzmara remegett, arcomra hűvös könnyként hullt a dér. Hajnalra még egyszer kivirult az égbolt, ez volt [… Tovább]

Vers

Szélfútta homok

      Gondolatok egy bányagödörnél   A vén idő szegélyén üldögélek, előttem a homokbánya partfala. Mint a végtelen csillagüstökének kőpora: ujjaim közt hull a dara.   Amit hallok, az múltból küldött ének, évmilliók eróziós dallama. Letűnt világ! Lám, mintha [… Tovább]