Bűdi Gábor : Szergej szilánkjai X. rész

*

Óvodás Szergej

 

 

Szergej – a közhiedelemmel ellentétben – volt óvodás. És ugyancsak a közhiedelemmel ellentétben nem szalonna volt a jele.

Szergej már óvodásnak is kicsit koravén lehetett, hiszen apellálva megbízhatóságára és felelősségtudatára a dadus néni egyszer megkérte, hogy terelje be az oktondi társakat az udvarról, mert hogy közeledett a délutáni alvás ideje.

Óvodás Szergej mellkasát majd szétvetette a büszkeség a felelősségteljes megbízatástól, s eldöntötte, hogy kötelességének akár élete árán is eleget tesz.

Szergej szenvedélyes rajongója volt a Négy páncélos és a kutya című lengyel háborús eposznak és más hasonszőrű filmeknek, így egy orosz katonatiszt habitusával felvértezve felszólította a buta játékba merült népséget, hogy azonnal vonuljanak be az épületbe.

Óvodás Szergej azonban hasztalan kiabált és fenyegetőzött, s érezte, hogy tekintélyét más eszközökkel is nyomatékosítania kell, ha sikert akar elérni.

Óvodás Szergej felkapott a földről egy zöld gesztenyét és egy erőteljesnek mondható suhintással megküldte a rohangálók irányába.

A gesztenye – óvodás Szergej közvetlen szándéka ellenére – egy szöszi kislány homlokán csattant, aminek hatására egyrészt, mint egy kiütött boxoló seggre ült, másrészt felrepedt homlokából a vér az arcába folyt.

 

Óvodás Szergej – konstatálva a tragikus fordulatot – egy pillanatig morfondírozott, hogy sírva fakadjon-e a várható fenyítéstől tartva, vagy dacosan-büszkén állja a megvető pillantásokat. Óvodás Szergej az utóbbira szavazott és eldöntötte, hogy jó katona módjára állja majd a kínzásokat. S büszkén állt egész délután a sarokban. Könnycseppeket is csak akkor hullatott titokban, amikor nagymamája leplezve antiszociális és agresszív óvodás Szergej

 

Legutóbbi módosítás: 2019.06.25. @ 11:19 :: Bűdi Gábor
Szerző Bűdi Gábor 40 Írás
Nem vagyok író, s nem vagyok költő. Nem tanultam sem írni, sem költeni, s már nem is fogok. De gyakran túlcsordul bennem az öröm vagy bánat, a düh vagy lelkesedés, s ami átfolyik a peremen az rászárad a papírra. Olvasható formában. Van egy vers, amely megváltoztatta az életemet, beszéljen helyettem: "Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem mint túláradt patak oly tétova céltalan parttalan s úgy hordom régi sok hiú szavam mint a tévelygő ár az elszakadt sövényt jelzőkarókat gátakat. h bár adna a Gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére Tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon, szent Bibliája lenne verstanom, hogy ki mint Jónás,rest szolgája, hajdan bujkálva, később mint Jónás a Halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök Cethal szájában végkép eltűnök, a régi hangot s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint Ő súgja, bátran szólhassak s mint rossz gégémből telik és ne fáradjak bele estelig vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik hogy beszéljek s meg ne haljak." Babits Mihály - Jónás imája