M. Fehérvári Judit : Credo

Anno Domini 2001.
– Gál Juditnak – *

 

Megfeszíttetünk mi is naponta,

áldást vár sóvárgó valónk

ahogyan az IGE is testté lett,

a szeretet irgalmáért

nyílik imára ajkunk.

 

Nem éhezni és nem szomjazni többé,

ha nyílik a hetedik pecsét.

Könnyek nélkül színről színre látni

Isten arcát és homlokunkon

hordani Nevét.

 

S égi madarak szállnak mustármagos fánkra,

mert áldott humuszba hullott a mag,

érteni fényes felhő szavát,

mely titkot őrzött hegyről lejőve

Péter, János és Jakab.

 

Akkoron betölti Jézus mindazt,

mit eltörölni nem kívánt,

imígyen áll majd házunk

ama erős kősziklán,mikor nem tántorodik lábunk

az ÚR Napján.

 

Mert szélkiáltóként léptünk e Földre,

mi, a csöndes szelídek,

háborog mégis a bensőnk,

s jajait nem érinthetjük meg soha,

zokog a Hetedik Harsona.

 

Álmokba szédült a lelkünk,

Kezünk közt recseg a Föld torka,

Szórtuk átkaink felelőtlen

sarjasztni hittünk fát, gabonát,

Kenyerünkbe belegyúrtuk a kovászt.

 

Nem vettük Uram észre,

szád leheletét:a hajnali Eget…

Sem a másik emberben megtestesült

lámpássá növesztett kegyelmedet,

mert egyet ismertünk csak: a Márta-hitet.

 

Fedd fel Uram, kerubod második arcát,

tégy félre turbánt, koronát,

Törölj el szent várost, ha az csak kopár mese,

Hadd hangozzon fel a szó: Tolle lege!

                                      Tolle lege!

 

Mocsár Gáborné Fehérvári Judit

Legutóbbi módosítás: 2010.02.14. @ 12:35 :: M. Fehérvári Judit
Szerző M. Fehérvári Judit 168 Írás
2010. karácsonyáig középiskolai történelem-orosz- magyar-tánc -és drámapedagógus voltam, aki akkor egy művészetoktatási intézményben próbálta átadni mindenféle tudását. Ez volt életem második munkahelye. Az első, a volt alma materem, egy Vegyipari Szakközépiskola, mert az egyetlen napig sem űzött alapszakmám általános vegyész. Akkor, 2010 év végén elhatároztam, hogy belevágok az ismeretlenbe... Jelenleg pedagógiai szakmódszertani cikkeket írok egy újságnak. Az irodalom felüdülés és kikapcsolódás, rejtvény és néha megoldás is, de sajnos egyre kevesebb időm van rá, s minél inkább belemélyedek, annál inkább rádöbbenek minden hiányosságomra. Ez néha aztán földhöz is vág... Meg a gravitáció... Ennél többet nem szoktam elmondani magamról, s ezt is azért tettem, mert ma ilyen kedvemben voltam... Debrecen, 2012. március 31.